Show simple item record

Changes in the ethnic structure of the population of Banija from 1991. to 2011. year

dc.contributorФилиповић, Дејан
dc.contributorЂурђић, Снежана
dc.creatorКовјанић, Александар
dc.date.accessioned2023-04-19T15:08:25Z
dc.date.available2023-04-19T15:08:25Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.isbn978-86-6283-034-0
dc.identifier.urihttp://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/1260
dc.description.abstractБанија је једна од традиционалних српских етничких области у Републици Хрватској. У раду је при- казана драстична промена етничке структуре банијског становништва, која је у највећој мери последица ратног сукоба који се одвијао од 1991. до 1995. године. Резултати пописа становништва у Хрватској 2001. и 2011. годи- не показују апсолутно и релативно смањење српске, а повећање хрватске популације у односу на 1991. годину, као и промену територијалне распрострањености Срба и Хрвата. Неповољна старосна структура, емиграција и асимилација утицаће на опадање броја и удела Срба у наредном периоду.sr
dc.description.abstractBanija is one of the traditional Serbian ethnic areas in Croatia. This paper presents a drastic change in the ethnic structure of Banija population, which is largely a consequence of the conflict that took place from 1991 to 1995. Results of the census in Croatia in 2001 and 2011 show an absolute and relative reduction of Serbian population and increase in Croatian population in relation to 1991, as well as a change of territorial distribution of Serbs and Croats. Unfavorable age structure, emigration and assimilation will affect the decline in the number and share of Serbs in the future.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherБеоград : Универзитет у Београду - Географски факултетsr
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.sourceЗборник радова младих истраживача 4. Српског конгреса географа са међународним учешћем „Достигнућа, актуелности и изазови географске науке и праксе” поводом 150 година од рођења Јована Цвијића, Београдsr
dc.subjectБанијаsr
dc.subjectСрбиsr
dc.subjectХрватиsr
dc.subjectетничка структураsr
dc.subjectХрватскаsr
dc.subjectBanijasr
dc.subjectSerbssr
dc.subjectCroatssr
dc.subjectethnic structuresr
dc.subjectCroatiasr
dc.titleПромена етничке структуре становништва Баније од 1991. до 2011. годинеsr
dc.titleChanges in the ethnic structure of the population of Banija from 1991. to 2011. yearsr
dc.typeconferenceObjectsr
dc.rights.licenseBYsr
dc.citation.spage49
dc.citation.epage54
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1260
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record