Show simple item record

The impact of the COVID-19 pandemic on sustainable development of rural tourism in the West Serbia tourist region

dc.creatorVesić, Marina
dc.creatorBolović, Jelena
dc.creatorTodorović, Nikola
dc.creatorPavlović, Sanja
dc.date.accessioned2023-03-03T12:37:47Z
dc.date.available2023-03-03T12:37:47Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.issn0354-3285
dc.identifier.urihttp://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/1161
dc.description.abstractOdrživi turizam, ostvaren je u skladu sa društvenim i privrednim načelima, uz uvažavanje okruženja i kultura. Evidentan je značaj lokalnih zajednica u ruralnim sredinama i njihovo pravo na održivi razvoj turizma. Međutim, pandemija Covid-19 uslovila je rapidno smanjenje turističkih kretanja i neizvesnost oporavka turističke privrede. Istraživanje za potrebe ovog rada obavljeno je pomoću anketnog upitnika, koji je poslat na adrese ugostiteljskih objekata u ruralnim sredinama turističke regije Zapadna Srbija. Anketni upitnik osim opštih informacija, sadrži set pitanja koja se odnose na turiste i perspektive sagledane sa aspekta pružalaca usluga. Ciljevi istraživanja su identifikacija trenutnih posledica pandemije i upoređivanje poslovanja ugostiteljskih objekata u ruralnom turizmu pre i tokom pandemije Covid-19, uzimanjem u obzir principa održivosti. Rezultati istraživanja ukazuju na jačanje uloge domaćeg turizma tokom perioda pandemije, ali i na perspektive opstanka pojedinih ugostiteljskih objekata. U metodološkom smislu, kvantitativni i kvalitativni prikaz podataka, omogućava uvid u najjače i najslabije izazove sa kojima se ruralni turizam u istraživanom prostoru suočava, što predstavlja praktične implikacije za nosioce turističke ponude ovog kraja Srbije.sr
dc.description.abstractSustainable tourism is developed in accordance with social and economic principles, with respect to the environment and cultures. The importance of local communities from rural areas and their right for sustainable tourism development are well-established. However, the Covid19 pandemic caused a rapid decline of tourist movement and uncertainty of recovery of the tourism economy. The research for this study was conducted via survey questionnaire, which was distributed to hospitality objects in rural areas of the West Serbia tourist region. In addition to the general information, the questionnaire comprised a set of questions related to tourists and perspectives perceived by the service providers. The research objectives are identification of the current consequences of the pandemic and comparison of business of hospitality objects in rural tourism before and during the Covid19 pandemic, by taking into consideration the principles of sustainability. The research results are expected to indicate a growing role of domestic tourism during the pandemic, as well as the perspectives of survival of certain hospitality objects. From the methodological perspective, quantitative and qualitative presentation of the data will provide an insight into the biggest and smallest challenges faced by the rural tourism in the studied area, which will provide practical implications for the subjects within the tourist offer of this part of Serbia.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherBeograd : Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije - Ecologicasr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceEcologicasr
dc.subjectodrživostsr
dc.subjectruralni turizamsr
dc.subjectCovid-19sr
dc.subjectZapadna Srbijasr
dc.subjectsustainabilitysr
dc.subjectrural tourismsr
dc.subjectCovid19sr
dc.subjectWest Serbiasr
dc.titleUticaj pandemije COVID-19 na održivi razvoj ruralnog turizma u turističkoj regiji Zapadna Srbijasr
dc.titleThe impact of the COVID-19 pandemic on sustainable development of rural tourism in the West Serbia tourist regionsr
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseARRsr
dcterms.abstractВесић, Марина; Тодоровић, Никола; Боловић, Јелена; Павловић, Сања; Утицај пандемије ЦОВИД-19 на одрживи развој руралног туризма у туристичкој регији Западна Србија; Утицај пандемије ЦОВИД-19 на одрживи развој руралног туризма у туристичкој регији Западна Србија;
dc.citation.volume28
dc.citation.issue103
dc.citation.spage451
dc.citation.epage458
dc.citation.rankM51
dc.identifier.doi10.18485/ecologica.2021.28.103.16
dc.identifier.fulltexthttp://gery.gef.bg.ac.rs/bitstream/id/2845/bitstream_2845.pdf
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record