Pavlović, Sanja

Link to this page

Authority KeyName Variants
orcid::0000-0002-9596-8393
 • Pavlović, Sanja (28)
Projects

Author's Bibliography

Seasonality and sustainability of tourism – case study: protected mountain areas in Serbia

Pavlović, Sanja; Đurđić, Snežana; Belij Radin, Marija; Filipović, Dejan; Todorović, Nikola

(Department of Geography, Faculty of Arts, University of Ljubljana, 2022)

TY - JOUR
AU - Pavlović, Sanja
AU - Đurđić, Snežana
AU - Belij Radin, Marija
AU - Filipović, Dejan
AU - Todorović, Nikola
PY - 2022
UR - http://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/1146
AB - The role of seasonality in the sustainability of tourism is multiple and complex. The connection between seasonality and sustainability is even more complex when it comes to protected areas. This connection was investigated on the examples of selected protected mountain areas in Serbia ‒ Kopaonik and Tara National Parks, and Stara planina and Zlatibor Nature Parks. The Gini index was used to measure seasonality, and to show the imbalance in the monthly distribution of the number of tourist overnight stays in the mentioned destinations, in the period 2013‒2021. The research results show that the analyzed protected mountain areas in Serbia have different values of the Gini index, which is conditioned by their natural predispositions for tourism development (e.g. altitude and duration of snow cover), and at the same time the levels of tourist development of the area. In order to reduce the effects of seasonality, in each of the destinations that are the subject of this paper, alternative types of tourism and activities are implemented.
AB - Vloga sezonskosti v trajnostnem razvoju turizma je večplastna in kompleksna. Povezava med sezonskostjo in trajnostnostjo je še bolj zapletena, ko gre za zavarovana območja. To povezavo smo proučili na primerih izbranih zavarovanih gorskih območij v Srbiji ‒ narodnih parkov Kopaonik in Tara ter naravnih parkov Stara planina in Zlatibor. Za merjenje sezonskosti in prikaz neuravnoteženosti mesečne porazdelitve števila turističnih prenočitev v omenjenih destinacijah v obdobju 2013‒2021 smo uporabili Ginijev indeks. Rezultati raziskave kažejo, da imajo analizirana zavarovana gorska območja v Srbiji različne vrednosti Ginijevega indeksa, kar je pogojeno z njihovimi naravnimi predispozicijami za razvoj turizma (npr. nadmorska višina in trajanje snežne odeje), hkrati pa tudi stopnje turistične razvitosti območja. Da bi zmanjšali vplive sezonskosti, v vsaki izmed obravnavanih destinacij izvajajo alternativne oblike turizma in aktivnosti.
PB - Department of Geography, Faculty of Arts, University of Ljubljana
T2 - Dela
T1 - Seasonality and sustainability of tourism – case study: protected mountain areas in Serbia
T1 - Sezonskost in trajnostnost turizma – študija primera: zavarovana območja v Srbiji
IS - 57
SP - 137
EP - 153
DO - 10.4312/dela.57.137-153
ER - 
@article{
author = "Pavlović, Sanja and Đurđić, Snežana and Belij Radin, Marija and Filipović, Dejan and Todorović, Nikola",
year = "2022",
abstract = "The role of seasonality in the sustainability of tourism is multiple and complex. The connection between seasonality and sustainability is even more complex when it comes to protected areas. This connection was investigated on the examples of selected protected mountain areas in Serbia ‒ Kopaonik and Tara National Parks, and Stara planina and Zlatibor Nature Parks. The Gini index was used to measure seasonality, and to show the imbalance in the monthly distribution of the number of tourist overnight stays in the mentioned destinations, in the period 2013‒2021. The research results show that the analyzed protected mountain areas in Serbia have different values of the Gini index, which is conditioned by their natural predispositions for tourism development (e.g. altitude and duration of snow cover), and at the same time the levels of tourist development of the area. In order to reduce the effects of seasonality, in each of the destinations that are the subject of this paper, alternative types of tourism and activities are implemented., Vloga sezonskosti v trajnostnem razvoju turizma je večplastna in kompleksna. Povezava med sezonskostjo in trajnostnostjo je še bolj zapletena, ko gre za zavarovana območja. To povezavo smo proučili na primerih izbranih zavarovanih gorskih območij v Srbiji ‒ narodnih parkov Kopaonik in Tara ter naravnih parkov Stara planina in Zlatibor. Za merjenje sezonskosti in prikaz neuravnoteženosti mesečne porazdelitve števila turističnih prenočitev v omenjenih destinacijah v obdobju 2013‒2021 smo uporabili Ginijev indeks. Rezultati raziskave kažejo, da imajo analizirana zavarovana gorska območja v Srbiji različne vrednosti Ginijevega indeksa, kar je pogojeno z njihovimi naravnimi predispozicijami za razvoj turizma (npr. nadmorska višina in trajanje snežne odeje), hkrati pa tudi stopnje turistične razvitosti območja. Da bi zmanjšali vplive sezonskosti, v vsaki izmed obravnavanih destinacij izvajajo alternativne oblike turizma in aktivnosti.",
publisher = "Department of Geography, Faculty of Arts, University of Ljubljana",
journal = "Dela",
title = "Seasonality and sustainability of tourism – case study: protected mountain areas in Serbia, Sezonskost in trajnostnost turizma – študija primera: zavarovana območja v Srbiji",
number = "57",
pages = "137-153",
doi = "10.4312/dela.57.137-153"
}
Pavlović, S., Đurđić, S., Belij Radin, M., Filipović, D.,& Todorović, N.. (2022). Seasonality and sustainability of tourism – case study: protected mountain areas in Serbia. in Dela
Department of Geography, Faculty of Arts, University of Ljubljana.(57), 137-153.
https://doi.org/10.4312/dela.57.137-153
Pavlović S, Đurđić S, Belij Radin M, Filipović D, Todorović N. Seasonality and sustainability of tourism – case study: protected mountain areas in Serbia. in Dela. 2022;(57):137-153.
doi:10.4312/dela.57.137-153 .
Pavlović, Sanja, Đurđić, Snežana, Belij Radin, Marija, Filipović, Dejan, Todorović, Nikola, "Seasonality and sustainability of tourism – case study: protected mountain areas in Serbia" in Dela, no. 57 (2022):137-153,
https://doi.org/10.4312/dela.57.137-153 . .

The Role of Rural Tourism in Strengthening the Sustainability of Rural Areas: The Case of Zlakusa Village

Ćurčić, Nevena; Mirković-Svitlica, Andrijana; Brankov, Jovana; Bjeljac, Željko; Pavlović, Sanja; Jandžiković, Bojana

(MDPI, Basel, 2021-06-15)

TY - JOUR
AU - Ćurčić, Nevena
AU - Mirković-Svitlica, Andrijana
AU - Brankov, Jovana
AU - Bjeljac, Željko
AU - Pavlović, Sanja
AU - Jandžiković, Bojana
PY - 2021-06-15
UR - http://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/1130
AB - The strategic planning of rural development is focused on both economic growth and sustainable development. Sustainable rural development is essential for conserving and improving resources, while economic growth contributes to a better standard of living. The aim of the research is to determine, using the participatory rural appraisal (PRA) methodology on the example of the village of Zlakusa, the economic activities developed in the village, the importance of rural tourism, and the scope of sustainable development taken into account in rural development. The results of the research show that the success of the rural community depends on: diversification of economic activities, which is accompanied by cohesion of the population through association and organization; organized activities aimed at local or republican authorities; activation of human and social capital; and initiating activities involving marginalized groups. Educating the population outside formal education improves the sustainable and economic development of the village and enables rural tourism to become an important part of economic activities and a channel for the commercialization of natural and cultural contents.
PB - MDPI, Basel
T2 - Sustainability
T1 - The Role of Rural Tourism in Strengthening the Sustainability of Rural Areas: The Case of Zlakusa Village
VL - 13
IS - 12
SP - 6747
DO - 10.3390/su13126747
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1130
ER - 
@article{
author = "Ćurčić, Nevena and Mirković-Svitlica, Andrijana and Brankov, Jovana and Bjeljac, Željko and Pavlović, Sanja and Jandžiković, Bojana",
year = "2021-06-15",
abstract = "The strategic planning of rural development is focused on both economic growth and sustainable development. Sustainable rural development is essential for conserving and improving resources, while economic growth contributes to a better standard of living. The aim of the research is to determine, using the participatory rural appraisal (PRA) methodology on the example of the village of Zlakusa, the economic activities developed in the village, the importance of rural tourism, and the scope of sustainable development taken into account in rural development. The results of the research show that the success of the rural community depends on: diversification of economic activities, which is accompanied by cohesion of the population through association and organization; organized activities aimed at local or republican authorities; activation of human and social capital; and initiating activities involving marginalized groups. Educating the population outside formal education improves the sustainable and economic development of the village and enables rural tourism to become an important part of economic activities and a channel for the commercialization of natural and cultural contents.",
publisher = "MDPI, Basel",
journal = "Sustainability",
title = "The Role of Rural Tourism in Strengthening the Sustainability of Rural Areas: The Case of Zlakusa Village",
volume = "13",
number = "12",
pages = "6747",
doi = "10.3390/su13126747",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1130"
}
Ćurčić, N., Mirković-Svitlica, A., Brankov, J., Bjeljac, Ž., Pavlović, S.,& Jandžiković, B.. (2021-06-15). The Role of Rural Tourism in Strengthening the Sustainability of Rural Areas: The Case of Zlakusa Village. in Sustainability
MDPI, Basel., 13(12), 6747.
https://doi.org/10.3390/su13126747
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1130
Ćurčić N, Mirković-Svitlica A, Brankov J, Bjeljac Ž, Pavlović S, Jandžiković B. The Role of Rural Tourism in Strengthening the Sustainability of Rural Areas: The Case of Zlakusa Village. in Sustainability. 2021;13(12):6747.
doi:10.3390/su13126747
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1130 .
Ćurčić, Nevena, Mirković-Svitlica, Andrijana, Brankov, Jovana, Bjeljac, Željko, Pavlović, Sanja, Jandžiković, Bojana, "The Role of Rural Tourism in Strengthening the Sustainability of Rural Areas: The Case of Zlakusa Village" in Sustainability, 13, no. 12 (2021-06-15):6747,
https://doi.org/10.3390/su13126747 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1130 .
1
16
14

Uticaj pandemije COVID-19 na održivi razvoj ruralnog turizma u turističkoj regiji Zapadna Srbija

Vesić, Marina; Bolović, Jelena; Todorović, Nikola; Pavlović, Sanja

(Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije - Ecologica, Beograd, 2021)

TY - JOUR
AU - Vesić, Marina
AU - Bolović, Jelena
AU - Todorović, Nikola
AU - Pavlović, Sanja
PY - 2021
UR - http://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/1161
AB - Održivi turizam, ostvaren je u skladu sa društvenim i privrednim načelima, uz uvažavanje okruženja i kultura. Evidentan je značaj lokalnih zajednica u ruralnim sredinama i njihovo pravo na održivi razvoj turizma. Međutim, pandemija Covid-19 uslovila je rapidno smanjenje turističkih kretanja i neizvesnost oporavka turističke privrede. Istraživanje za potrebe ovog rada obavljeno je pomoću anketnog upitnika, koji je poslat na adrese ugostiteljskih objekata u ruralnim sredinama
turističke regije Zapadna Srbija. Anketni upitnik osim opštih informacija, sadrži set pitanja koja se odnose na turiste i perspektive sagledane sa aspekta pružalaca usluga. Ciljevi istraživanja su identifikacija trenutnih posledica pandemije i upoređivanje poslovanja ugostiteljskih objekata u ruralnom turizmu pre i tokom pandemije Covid-19, uzimanjem u obzir principa održivosti. Rezultati istraživanja ukazuju na jačanje uloge domaćeg turizma tokom perioda pandemije, ali i na perspektive opstanka pojedinih ugostiteljskih objekata. U metodološkom smislu, kvantitativni i kvalitativni prikaz podataka, omogućava uvid u najjače i najslabije izazove sa kojima se ruralni turizam u istraživanom prostoru suočava, što predstavlja praktične implikacije za nosioce turističke ponude ovog kraja Srbije.
AB - Sustainable tourism is developed in accordance with social and economic principles, with respect to the environment and cultures. The importance of local communities from rural areas and their right for sustainable tourism development are well-established. However, the Covid19 pandemic caused a rapid decline of tourist movement and uncertainty of recovery of the tourism economy. The research for this study was conducted via survey questionnaire, which was distributed to hospitality objects in rural areas of the West Serbia tourist region. In addition to the general information, the questionnaire comprised a set of questions related to tourists and perspectives perceived by the service providers. The research objectives are identification of the current consequences of the pandemic and comparison of business of hospitality objects in rural tourism before and during the Covid19 pandemic, by taking into consideration the principles of sustainability. The research results are expected to indicate a growing role of domestic tourism during the pandemic, as well as the perspectives of survival of certain hospitality objects. From the methodological perspective, quantitative and qualitative presentation of the data will provide an insight into the biggest and smallest challenges faced by the rural tourism in the studied area, which will provide practical implications for the subjects within the tourist offer of this part of Serbia.
PB - Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije - Ecologica, Beograd
T2 - Ecologica
T1 - Uticaj pandemije COVID-19 na održivi razvoj ruralnog turizma u turističkoj regiji Zapadna Srbija
T1 - The impact of the COVID-19 pandemic on sustainable development of rural tourism in the West Serbia tourist region
VL - 28
IS - 103
SP - 451
EP - 458
DO - 10.18485/ecologica.2021.28.103.16
ER - 
@article{
author = "Vesić, Marina and Bolović, Jelena and Todorović, Nikola and Pavlović, Sanja",
year = "2021",
abstract = "Održivi turizam, ostvaren je u skladu sa društvenim i privrednim načelima, uz uvažavanje okruženja i kultura. Evidentan je značaj lokalnih zajednica u ruralnim sredinama i njihovo pravo na održivi razvoj turizma. Međutim, pandemija Covid-19 uslovila je rapidno smanjenje turističkih kretanja i neizvesnost oporavka turističke privrede. Istraživanje za potrebe ovog rada obavljeno je pomoću anketnog upitnika, koji je poslat na adrese ugostiteljskih objekata u ruralnim sredinama
turističke regije Zapadna Srbija. Anketni upitnik osim opštih informacija, sadrži set pitanja koja se odnose na turiste i perspektive sagledane sa aspekta pružalaca usluga. Ciljevi istraživanja su identifikacija trenutnih posledica pandemije i upoređivanje poslovanja ugostiteljskih objekata u ruralnom turizmu pre i tokom pandemije Covid-19, uzimanjem u obzir principa održivosti. Rezultati istraživanja ukazuju na jačanje uloge domaćeg turizma tokom perioda pandemije, ali i na perspektive opstanka pojedinih ugostiteljskih objekata. U metodološkom smislu, kvantitativni i kvalitativni prikaz podataka, omogućava uvid u najjače i najslabije izazove sa kojima se ruralni turizam u istraživanom prostoru suočava, što predstavlja praktične implikacije za nosioce turističke ponude ovog kraja Srbije., Sustainable tourism is developed in accordance with social and economic principles, with respect to the environment and cultures. The importance of local communities from rural areas and their right for sustainable tourism development are well-established. However, the Covid19 pandemic caused a rapid decline of tourist movement and uncertainty of recovery of the tourism economy. The research for this study was conducted via survey questionnaire, which was distributed to hospitality objects in rural areas of the West Serbia tourist region. In addition to the general information, the questionnaire comprised a set of questions related to tourists and perspectives perceived by the service providers. The research objectives are identification of the current consequences of the pandemic and comparison of business of hospitality objects in rural tourism before and during the Covid19 pandemic, by taking into consideration the principles of sustainability. The research results are expected to indicate a growing role of domestic tourism during the pandemic, as well as the perspectives of survival of certain hospitality objects. From the methodological perspective, quantitative and qualitative presentation of the data will provide an insight into the biggest and smallest challenges faced by the rural tourism in the studied area, which will provide practical implications for the subjects within the tourist offer of this part of Serbia.",
publisher = "Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije - Ecologica, Beograd",
journal = "Ecologica",
title = "Uticaj pandemije COVID-19 na održivi razvoj ruralnog turizma u turističkoj regiji Zapadna Srbija, The impact of the COVID-19 pandemic on sustainable development of rural tourism in the West Serbia tourist region",
volume = "28",
number = "103",
pages = "451-458",
doi = "10.18485/ecologica.2021.28.103.16"
}
Vesić, M., Bolović, J., Todorović, N.,& Pavlović, S.. (2021). Uticaj pandemije COVID-19 na održivi razvoj ruralnog turizma u turističkoj regiji Zapadna Srbija. in Ecologica
Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije - Ecologica, Beograd., 28(103), 451-458.
https://doi.org/10.18485/ecologica.2021.28.103.16
Vesić M, Bolović J, Todorović N, Pavlović S. Uticaj pandemije COVID-19 na održivi razvoj ruralnog turizma u turističkoj regiji Zapadna Srbija. in Ecologica. 2021;28(103):451-458.
doi:10.18485/ecologica.2021.28.103.16 .
Vesić, Marina, Bolović, Jelena, Todorović, Nikola, Pavlović, Sanja, "Uticaj pandemije COVID-19 na održivi razvoj ruralnog turizma u turističkoj regiji Zapadna Srbija" in Ecologica, 28, no. 103 (2021):451-458,
https://doi.org/10.18485/ecologica.2021.28.103.16 . .
1

Variations in seasonality in spa centres of Serbia

Pavlović, Sanja; Todorović, Nikola; Bolović, Jelena; Vesić, Marina

(Srpsko geografsko drustvo, 2021)

TY - JOUR
AU - Pavlović, Sanja
AU - Todorović, Nikola
AU - Bolović, Jelena
AU - Vesić, Marina
PY - 2021
UR - http://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/1122
AB - Seasonality of tourist demand imposes a number of issues related to the destination’s carrying capacity and business activities of the individual service providers in tourism. As one indicator of seasonal fluctuation of tourist demand, the Gini index is identified in order to establish monthly concentration of tourists. In this study, the Gini index was calculated for four spa tourism destinations in Serbia (Vrnjačka Banja, Sokobanja, Niška Banja, and Prolom Banja), in order to establish variability in the seasonality. The research took into consideration the period 2010-2019. Research results indicate that Niška Banja Spa has the lowest values of the Gini index, while Vrnjačka Banja Spa and Sokobanja Spa have the highest values, whereby no values are higher that .45 (mostly between .30 and .39). Given that the theoretically lowest value of the Gini index is 0 (smallest seasonal concentration) and the highest is 1 (biggest concentration), the selected spas still do not have particularly high degree of seasonal concentration of tourists. Possibilities for reduction of tourist demand seasonality are pointed out, given its impact on tourism planning and its economic effects.
AB - Сезоналност туристичке тражње доводи до бројних проблема везаних за носећи капацитет дестинације и пословне активности појединачних пружалаца услуга у туризму. Један од показатеља сезонске флуктуације туристичке тражње је Гини индекс, који се одређује са циљем утврђивања месечних концентрација туриста. У овом раду, Гини индекс је израчунат за четири дестинације бањског туризма у Србији (Врњачка Бања, Сокобања, Нишка Бања и Пролом Бања), у циљу утврђивања варијабилности у сезоналности. Временски период обухваћен истраживањем је 2010- 2019. година. Резултати истраживања показују да најниже вредности Гини индекса има Нишка Бања, а највише Врњачка Бања и Сокобања, али да оне не прелазе 0,45 (углавном су између 0,30 и 0,39). С обзиром да најмања вредност Гини индекса у теорији може бити 0 (најмања сезонска концентрација), а највиша 1 (највећа концентрација), изабране бање немају изражено висок степен сезонске концентрације туриста. Указано је и на могућности смањења сезоналности туристичке тражње, јер се она одражава на планирање и економске ефекте туризма.
PB - Srpsko geografsko drustvo
T2 - Glasnik Srpskog geografskog društva
T1 - Variations in seasonality in spa centres of Serbia
T1 - Варијације сезоналности у бањским центрима Србије
VL - 101
IS - 1
SP - 89
EP - 110
DO - 10.2298/GSGD2101089P
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1122
ER - 
@article{
author = "Pavlović, Sanja and Todorović, Nikola and Bolović, Jelena and Vesić, Marina",
year = "2021",
abstract = "Seasonality of tourist demand imposes a number of issues related to the destination’s carrying capacity and business activities of the individual service providers in tourism. As one indicator of seasonal fluctuation of tourist demand, the Gini index is identified in order to establish monthly concentration of tourists. In this study, the Gini index was calculated for four spa tourism destinations in Serbia (Vrnjačka Banja, Sokobanja, Niška Banja, and Prolom Banja), in order to establish variability in the seasonality. The research took into consideration the period 2010-2019. Research results indicate that Niška Banja Spa has the lowest values of the Gini index, while Vrnjačka Banja Spa and Sokobanja Spa have the highest values, whereby no values are higher that .45 (mostly between .30 and .39). Given that the theoretically lowest value of the Gini index is 0 (smallest seasonal concentration) and the highest is 1 (biggest concentration), the selected spas still do not have particularly high degree of seasonal concentration of tourists. Possibilities for reduction of tourist demand seasonality are pointed out, given its impact on tourism planning and its economic effects., Сезоналност туристичке тражње доводи до бројних проблема везаних за носећи капацитет дестинације и пословне активности појединачних пружалаца услуга у туризму. Један од показатеља сезонске флуктуације туристичке тражње је Гини индекс, који се одређује са циљем утврђивања месечних концентрација туриста. У овом раду, Гини индекс је израчунат за четири дестинације бањског туризма у Србији (Врњачка Бања, Сокобања, Нишка Бања и Пролом Бања), у циљу утврђивања варијабилности у сезоналности. Временски период обухваћен истраживањем је 2010- 2019. година. Резултати истраживања показују да најниже вредности Гини индекса има Нишка Бања, а највише Врњачка Бања и Сокобања, али да оне не прелазе 0,45 (углавном су између 0,30 и 0,39). С обзиром да најмања вредност Гини индекса у теорији може бити 0 (најмања сезонска концентрација), а највиша 1 (највећа концентрација), изабране бање немају изражено висок степен сезонске концентрације туриста. Указано је и на могућности смањења сезоналности туристичке тражње, јер се она одражава на планирање и економске ефекте туризма.",
publisher = "Srpsko geografsko drustvo",
journal = "Glasnik Srpskog geografskog društva",
title = "Variations in seasonality in spa centres of Serbia, Варијације сезоналности у бањским центрима Србије",
volume = "101",
number = "1",
pages = "89-110",
doi = "10.2298/GSGD2101089P",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1122"
}
Pavlović, S., Todorović, N., Bolović, J.,& Vesić, M.. (2021). Variations in seasonality in spa centres of Serbia. in Glasnik Srpskog geografskog društva
Srpsko geografsko drustvo., 101(1), 89-110.
https://doi.org/10.2298/GSGD2101089P
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1122
Pavlović S, Todorović N, Bolović J, Vesić M. Variations in seasonality in spa centres of Serbia. in Glasnik Srpskog geografskog društva. 2021;101(1):89-110.
doi:10.2298/GSGD2101089P
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1122 .
Pavlović, Sanja, Todorović, Nikola, Bolović, Jelena, Vesić, Marina, "Variations in seasonality in spa centres of Serbia" in Glasnik Srpskog geografskog društva, 101, no. 1 (2021):89-110,
https://doi.org/10.2298/GSGD2101089P .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1122 .
1
1

Geographical index of concentration as an indicator of the spatial distribution of tourist attractions in Belgrade

Pavlović, Sanja; Jovanović, Radmila

(Univerzitet u Novom Sadu - Prirodno-matematički fakultet - Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad, 2021)

TY - JOUR
AU - Pavlović, Sanja
AU - Jovanović, Radmila
PY - 2021
UR - https://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/1077
AB - The spatial structure of tourist attractions can be presented both qualitatively and quantitatively. One of the indicators of the spatial structure of tourism is the index of geographical concentration of tourist attractions. The geographical concentration of tourist attractions represents the ratio of the number of tourist attractions in the observed area and its structural parts and the total number of structural units of the analyzed area. This paper aims to determine the spatial distribution of attractions in the administrative territories of Belgrade municipalities and to establish correlations with tourist attendance. The number and spatial distribution of accommodation capacities are the largest in the central city municipalities so that the number of visitors is the largest in them. At the same time, the central city municipalities have the highest concentration of tourist attractions. For data collection, the authors used field research, OSM (Open Street Maps), Google maps, with software processing ArcGIS 10.2. The research results enabled the definition of the model of distribution of tourist attractions and indicated its application. This model of distribution of tourist attractions shows that they are mostly concentrated in the city center. This also means a small spatial connection of tourist attractions in the city center and peripheral parts.
PB - Univerzitet u Novom Sadu - Prirodno-matematički fakultet - Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad
T2 - Turizam
T1 - Geographical index of concentration as an indicator of the spatial distribution of tourist attractions in Belgrade
VL - 25
IS - 1
SP - 45
EP - 54
DO - 10.5937/turizam25-27553
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1077
ER - 
@article{
author = "Pavlović, Sanja and Jovanović, Radmila",
year = "2021",
abstract = "The spatial structure of tourist attractions can be presented both qualitatively and quantitatively. One of the indicators of the spatial structure of tourism is the index of geographical concentration of tourist attractions. The geographical concentration of tourist attractions represents the ratio of the number of tourist attractions in the observed area and its structural parts and the total number of structural units of the analyzed area. This paper aims to determine the spatial distribution of attractions in the administrative territories of Belgrade municipalities and to establish correlations with tourist attendance. The number and spatial distribution of accommodation capacities are the largest in the central city municipalities so that the number of visitors is the largest in them. At the same time, the central city municipalities have the highest concentration of tourist attractions. For data collection, the authors used field research, OSM (Open Street Maps), Google maps, with software processing ArcGIS 10.2. The research results enabled the definition of the model of distribution of tourist attractions and indicated its application. This model of distribution of tourist attractions shows that they are mostly concentrated in the city center. This also means a small spatial connection of tourist attractions in the city center and peripheral parts.",
publisher = "Univerzitet u Novom Sadu - Prirodno-matematički fakultet - Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad",
journal = "Turizam",
title = "Geographical index of concentration as an indicator of the spatial distribution of tourist attractions in Belgrade",
volume = "25",
number = "1",
pages = "45-54",
doi = "10.5937/turizam25-27553",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1077"
}
Pavlović, S.,& Jovanović, R.. (2021). Geographical index of concentration as an indicator of the spatial distribution of tourist attractions in Belgrade. in Turizam
Univerzitet u Novom Sadu - Prirodno-matematički fakultet - Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad., 25(1), 45-54.
https://doi.org/10.5937/turizam25-27553
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1077
Pavlović S, Jovanović R. Geographical index of concentration as an indicator of the spatial distribution of tourist attractions in Belgrade. in Turizam. 2021;25(1):45-54.
doi:10.5937/turizam25-27553
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1077 .
Pavlović, Sanja, Jovanović, Radmila, "Geographical index of concentration as an indicator of the spatial distribution of tourist attractions in Belgrade" in Turizam, 25, no. 1 (2021):45-54,
https://doi.org/10.5937/turizam25-27553 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1077 .

Improvement of the relationship between environment and tourism: case study of the national park Djerdap in Serbia

Pavlović, Sanja; Belij, Marija; Vesić, Marina; Stanić-Jovanović, Sara; Manojlović, Irena

(Osterr Geograph Gesellschaft, Vienna, 2019)

TY - JOUR
AU - Pavlović, Sanja
AU - Belij, Marija
AU - Vesić, Marina
AU - Stanić-Jovanović, Sara
AU - Manojlović, Irena
PY - 2019
UR - https://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/1021
AB - The relationship between the environment and tourism can be perceived from several different aspects. The concept of sustainability and its principles are one of the most frequently analysed approaches and the motivational basis for visiting can show how much the protected nature and healthy environment matter to the tourists. Based on the internal motivators, we examined whether the tourism in Derdap is controlled, on a smaller scale, and qualitatively focused. A total of 484 respondents participated in the survey research. The comparison of attitudes was performed in relation to the demographic attributes of the respondents (gender, age, education). Target getups of tourists who prefer sustainable tourism have been identified. Sustainable tourism is a significant determinant in the further development of tourism in the protected area National Park Derdap. The results of the research, based on 12 statements, performed t-testing and one-factor variance analysis (ANOVA), show that the visitors 'greatest interests are related to the environment (natural as well as cultural value of the area). The researched motivational factors (new experiences and events, relaxation and rest, acquiring new knowledge - cultural and educational motivation) are based on sustainability. The results of this research can be applied in practice by implementing them through various management and marketing plans in the National Park Derdap.
PB - Osterr Geograph Gesellschaft, Vienna
T2 - Mitteilungen der Osterreichischen Geographischen Gesellschaft
T1 - Improvement of the relationship between environment and tourism: case study of the national park Djerdap in Serbia
VL - 161
SP - 251
EP - 270
DO - 10.1553/moegg161s251
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1021
ER - 
@article{
author = "Pavlović, Sanja and Belij, Marija and Vesić, Marina and Stanić-Jovanović, Sara and Manojlović, Irena",
year = "2019",
abstract = "The relationship between the environment and tourism can be perceived from several different aspects. The concept of sustainability and its principles are one of the most frequently analysed approaches and the motivational basis for visiting can show how much the protected nature and healthy environment matter to the tourists. Based on the internal motivators, we examined whether the tourism in Derdap is controlled, on a smaller scale, and qualitatively focused. A total of 484 respondents participated in the survey research. The comparison of attitudes was performed in relation to the demographic attributes of the respondents (gender, age, education). Target getups of tourists who prefer sustainable tourism have been identified. Sustainable tourism is a significant determinant in the further development of tourism in the protected area National Park Derdap. The results of the research, based on 12 statements, performed t-testing and one-factor variance analysis (ANOVA), show that the visitors 'greatest interests are related to the environment (natural as well as cultural value of the area). The researched motivational factors (new experiences and events, relaxation and rest, acquiring new knowledge - cultural and educational motivation) are based on sustainability. The results of this research can be applied in practice by implementing them through various management and marketing plans in the National Park Derdap.",
publisher = "Osterr Geograph Gesellschaft, Vienna",
journal = "Mitteilungen der Osterreichischen Geographischen Gesellschaft",
title = "Improvement of the relationship between environment and tourism: case study of the national park Djerdap in Serbia",
volume = "161",
pages = "251-270",
doi = "10.1553/moegg161s251",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1021"
}
Pavlović, S., Belij, M., Vesić, M., Stanić-Jovanović, S.,& Manojlović, I.. (2019). Improvement of the relationship between environment and tourism: case study of the national park Djerdap in Serbia. in Mitteilungen der Osterreichischen Geographischen Gesellschaft
Osterr Geograph Gesellschaft, Vienna., 161, 251-270.
https://doi.org/10.1553/moegg161s251
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1021
Pavlović S, Belij M, Vesić M, Stanić-Jovanović S, Manojlović I. Improvement of the relationship between environment and tourism: case study of the national park Djerdap in Serbia. in Mitteilungen der Osterreichischen Geographischen Gesellschaft. 2019;161:251-270.
doi:10.1553/moegg161s251
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1021 .
Pavlović, Sanja, Belij, Marija, Vesić, Marina, Stanić-Jovanović, Sara, Manojlović, Irena, "Improvement of the relationship between environment and tourism: case study of the national park Djerdap in Serbia" in Mitteilungen der Osterreichischen Geographischen Gesellschaft, 161 (2019):251-270,
https://doi.org/10.1553/moegg161s251 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1021 .
6

Cultural attractions of Belgrade in focus of touristic offer

Pavlović, Sanja; Vesić, Marina

(Srpsko geografsko društvo, Beograd, 2019)

TY - JOUR
AU - Pavlović, Sanja
AU - Vesić, Marina
PY - 2019
UR - https://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/957
AB - The study presents the touristic offer and demand for cultural attractions of Belgrade, on the basis of the results of the questionnaire survey, i.e., attitudes of surveyees. The aim of the study is to establish hierarchical order of cultural attractions of Belgrade, attributes and factors of attractiveness, as well as of other content necessary for comprehensive consideration of touristic offer. Program package for statistical processing and analysys IBM Statistics 20 was used for obtaining results. Results of the research are supposed to demonstrate whether the biggest importance among cultural attractions of Belgrade belongs to art, ambient units, sacral objects, the fortress, museums or events, historical, artistic, esthetic value or authenticity, and also to indicate to the importance of factors and the content of offer, necessary in formation of touristic product.
AB - U radu su prikazane turistička ponuda i tražnja kulturnih atrakcija Beograda, na osnovu rezultata anketnog upitnika, tj. stavova ispitanika. Cilj rada je da se utvrdi hijerarhijski redosled kulturnih atrakcija Beograda, atributa i faktora atraktivnosti, kao i ostalih sadržaja neophodnih za celovito sagledavanje turističke ponude. Za dobijanje rezultata korišćen je programski paket za statističku obradu i analizu IBM Statistics 20. Rezultati istraživanja treba da pokažu da li među kulturnim atrakcijama Beograda najveći značaj za posetioce imaju zabava, ambijentalne celine, sakralni objekti, tvrđava, muzeji ili događaji, istorijska, umetnička, estetska vrednost ili autentičnost, a takođe i da ukažu na važnost faktora i sadržaja ponude, neophodnih u formiranju turističkog proizvoda.
PB - Srpsko geografsko društvo, Beograd
T2 - Glasnik Srpskog geografskog društva
T1 - Cultural attractions of Belgrade in focus of touristic offer
T1 - Kulturne atrakcije Beograda u fokusu turističke ponude
VL - 99
IS - 1
SP - 91
EP - 114
DO - 10.2298/GSGD1901091P
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_957
ER - 
@article{
author = "Pavlović, Sanja and Vesić, Marina",
year = "2019",
abstract = "The study presents the touristic offer and demand for cultural attractions of Belgrade, on the basis of the results of the questionnaire survey, i.e., attitudes of surveyees. The aim of the study is to establish hierarchical order of cultural attractions of Belgrade, attributes and factors of attractiveness, as well as of other content necessary for comprehensive consideration of touristic offer. Program package for statistical processing and analysys IBM Statistics 20 was used for obtaining results. Results of the research are supposed to demonstrate whether the biggest importance among cultural attractions of Belgrade belongs to art, ambient units, sacral objects, the fortress, museums or events, historical, artistic, esthetic value or authenticity, and also to indicate to the importance of factors and the content of offer, necessary in formation of touristic product., U radu su prikazane turistička ponuda i tražnja kulturnih atrakcija Beograda, na osnovu rezultata anketnog upitnika, tj. stavova ispitanika. Cilj rada je da se utvrdi hijerarhijski redosled kulturnih atrakcija Beograda, atributa i faktora atraktivnosti, kao i ostalih sadržaja neophodnih za celovito sagledavanje turističke ponude. Za dobijanje rezultata korišćen je programski paket za statističku obradu i analizu IBM Statistics 20. Rezultati istraživanja treba da pokažu da li među kulturnim atrakcijama Beograda najveći značaj za posetioce imaju zabava, ambijentalne celine, sakralni objekti, tvrđava, muzeji ili događaji, istorijska, umetnička, estetska vrednost ili autentičnost, a takođe i da ukažu na važnost faktora i sadržaja ponude, neophodnih u formiranju turističkog proizvoda.",
publisher = "Srpsko geografsko društvo, Beograd",
journal = "Glasnik Srpskog geografskog društva",
title = "Cultural attractions of Belgrade in focus of touristic offer, Kulturne atrakcije Beograda u fokusu turističke ponude",
volume = "99",
number = "1",
pages = "91-114",
doi = "10.2298/GSGD1901091P",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_957"
}
Pavlović, S.,& Vesić, M.. (2019). Cultural attractions of Belgrade in focus of touristic offer. in Glasnik Srpskog geografskog društva
Srpsko geografsko društvo, Beograd., 99(1), 91-114.
https://doi.org/10.2298/GSGD1901091P
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_957
Pavlović S, Vesić M. Cultural attractions of Belgrade in focus of touristic offer. in Glasnik Srpskog geografskog društva. 2019;99(1):91-114.
doi:10.2298/GSGD1901091P
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_957 .
Pavlović, Sanja, Vesić, Marina, "Cultural attractions of Belgrade in focus of touristic offer" in Glasnik Srpskog geografskog društva, 99, no. 1 (2019):91-114,
https://doi.org/10.2298/GSGD1901091P .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_957 .
1

Principles of sustainability in rural tourism clusters: cases of the Upper and Lower Danube in Serbia

Jovanović, Radmila; Cesar, Sanchez, Dario; Pavlović, Sanja; Devedžić, Mirjana

(Pontifica Univ Catolica Chile, Inst Geografia, Santiago, 2018)

TY - JOUR
AU - Jovanović, Radmila
AU - Cesar, Sanchez, Dario
AU - Pavlović, Sanja
AU - Devedžić, Mirjana
PY - 2018
UR - https://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/900
AB - The objective of this investigation is to put in evidence the difficulties what it entails the so declaimed sustainable rural tourism development. For that aim, we have chosen two tourism clusters of rural areas corresponding to the Upper and Lower Danube, in a country in Eastern Europe of medium development like as Serbia. The comparison is one of the essential principles of geographical research and in this case are allowed establish differences and similarities between a nature destination with strong deficiencies of infrastructure. On the other side, it is evident an increasing presence of international tourism and destination with better services and predominance of historical and cultural attractions, more oriented to local tourism. The exhaustive bibliographical and field research are complemented by a deep geostatistical analysis of information which are collected from year to year by municipalities. The results obtained are brought knowledge with views to a strategic planning on the path of sustainability.
PB - Pontifica Univ Catolica Chile, Inst Geografia, Santiago
T2 - Revista de Geografia Norte Grande
T1 - Principles of sustainability in rural tourism clusters: cases of the Upper and Lower Danube in Serbia
IS - 70
SP - 211
EP - 233
DO - 10.4067/S0718-34022018000200211
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_900
ER - 
@article{
author = "Jovanović, Radmila and Cesar, Sanchez, Dario and Pavlović, Sanja and Devedžić, Mirjana",
year = "2018",
abstract = "The objective of this investigation is to put in evidence the difficulties what it entails the so declaimed sustainable rural tourism development. For that aim, we have chosen two tourism clusters of rural areas corresponding to the Upper and Lower Danube, in a country in Eastern Europe of medium development like as Serbia. The comparison is one of the essential principles of geographical research and in this case are allowed establish differences and similarities between a nature destination with strong deficiencies of infrastructure. On the other side, it is evident an increasing presence of international tourism and destination with better services and predominance of historical and cultural attractions, more oriented to local tourism. The exhaustive bibliographical and field research are complemented by a deep geostatistical analysis of information which are collected from year to year by municipalities. The results obtained are brought knowledge with views to a strategic planning on the path of sustainability.",
publisher = "Pontifica Univ Catolica Chile, Inst Geografia, Santiago",
journal = "Revista de Geografia Norte Grande",
title = "Principles of sustainability in rural tourism clusters: cases of the Upper and Lower Danube in Serbia",
number = "70",
pages = "211-233",
doi = "10.4067/S0718-34022018000200211",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_900"
}
Jovanović, R., Cesar, S. D., Pavlović, S.,& Devedžić, M.. (2018). Principles of sustainability in rural tourism clusters: cases of the Upper and Lower Danube in Serbia. in Revista de Geografia Norte Grande
Pontifica Univ Catolica Chile, Inst Geografia, Santiago.(70), 211-233.
https://doi.org/10.4067/S0718-34022018000200211
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_900
Jovanović R, Cesar SD, Pavlović S, Devedžić M. Principles of sustainability in rural tourism clusters: cases of the Upper and Lower Danube in Serbia. in Revista de Geografia Norte Grande. 2018;(70):211-233.
doi:10.4067/S0718-34022018000200211
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_900 .
Jovanović, Radmila, Cesar, Sanchez, Dario, Pavlović, Sanja, Devedžić, Mirjana, "Principles of sustainability in rural tourism clusters: cases of the Upper and Lower Danube in Serbia" in Revista de Geografia Norte Grande, no. 70 (2018):211-233,
https://doi.org/10.4067/S0718-34022018000200211 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_900 .
3
1

Improvement of tourist valorization: Case study of the Viminacium archaeological site

Pavlović, Sanja

(Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Beograd, 2017)

TY - JOUR
AU - Pavlović, Sanja
PY - 2017
UR - https://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/879
AB - As an integral part of tourist-geographical research of values, tourist valorization is considered complementary to various spatial, economic, ecological and social aspects. The paper discusses the possibilities and limitations of improving the tourist valorization of the Viminacium Archaeological Site, using the existing research and literature, as well as the field work of the author, and also two complex models of valorization have been presented. The results of the research show that numerous indicators applied in different models help complex view of the archaeological site and environment, and that they are in accordance with modern trends in scientific research, which significantly contributes to the improvement of evaluation of Viminacium for the purpose of tourism.
PB - Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Beograd
T2 - Zbornik radova - Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu
T1 - Improvement of tourist valorization: Case study of the Viminacium archaeological site
IS - 65-1a
SP - 393
EP - 406
DO - 10.5937/zrgfub1765393P
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_879
ER - 
@article{
author = "Pavlović, Sanja",
year = "2017",
abstract = "As an integral part of tourist-geographical research of values, tourist valorization is considered complementary to various spatial, economic, ecological and social aspects. The paper discusses the possibilities and limitations of improving the tourist valorization of the Viminacium Archaeological Site, using the existing research and literature, as well as the field work of the author, and also two complex models of valorization have been presented. The results of the research show that numerous indicators applied in different models help complex view of the archaeological site and environment, and that they are in accordance with modern trends in scientific research, which significantly contributes to the improvement of evaluation of Viminacium for the purpose of tourism.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Beograd",
journal = "Zbornik radova - Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu",
title = "Improvement of tourist valorization: Case study of the Viminacium archaeological site",
number = "65-1a",
pages = "393-406",
doi = "10.5937/zrgfub1765393P",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_879"
}
Pavlović, S.. (2017). Improvement of tourist valorization: Case study of the Viminacium archaeological site. in Zbornik radova - Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu
Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Beograd.(65-1a), 393-406.
https://doi.org/10.5937/zrgfub1765393P
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_879
Pavlović S. Improvement of tourist valorization: Case study of the Viminacium archaeological site. in Zbornik radova - Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu. 2017;(65-1a):393-406.
doi:10.5937/zrgfub1765393P
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_879 .
Pavlović, Sanja, "Improvement of tourist valorization: Case study of the Viminacium archaeological site" in Zbornik radova - Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, no. 65-1a (2017):393-406,
https://doi.org/10.5937/zrgfub1765393P .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_879 .

Negotin wine region, then and now - the role of tourism in revitalising traditional winemaking

Pavlović, Sanja; Belij, Marija; Belij, Jelena; Ilinčić, Marina; Mihajlović, Bojana M.

(Slovene Anthropological Soc, Ljubljana, 2016)

TY - JOUR
AU - Pavlović, Sanja
AU - Belij, Marija
AU - Belij, Jelena
AU - Ilinčić, Marina
AU - Mihajlović, Bojana M.
PY - 2016
UR - https://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/799
AB - This research is based on identifying dynamics and tradition as cultural processes. Wine production in Negotin wine region (Rajac and Rogljevo area), eastern Serbia, is a family activity, but research has revealed some changes in traditional knowledge. We have explored the authenticity of tourism products on offer: whether the winemaking method is traditional, if there are rituals (traditions) regarding grape growing and winemaking as a cultural form, and if so, whether residents present them to tourists, as well as what the external effects related to the changes are. The aim of this research is to establish the reasons for changes in the way wine is produced, in the way of life, and whether tourism is a factor in revitalising traditional winemaking or not. This paper examines the development of changes, and explains how they are affected by the value system of the local community, their knowledge or experiences, what is considered traditional and what modern. Pimnice, folk architecture structures where wine was produced and stored were analysed in relation to their significance both in the past and in the present. We have investigated the response of residents to changes in production, whether there is a will to continue participating in viticulture, and the possibilities of public-private partnership with regard to the increase in wine production and restoration of these unique wine cellars.
PB - Slovene Anthropological Soc, Ljubljana
T2 - Anthropological Notebooks
T1 - Negotin wine region, then and now - the role of tourism in revitalising traditional winemaking
VL - 22
IS - 1
SP - 43
EP - 57
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_799
ER - 
@article{
author = "Pavlović, Sanja and Belij, Marija and Belij, Jelena and Ilinčić, Marina and Mihajlović, Bojana M.",
year = "2016",
abstract = "This research is based on identifying dynamics and tradition as cultural processes. Wine production in Negotin wine region (Rajac and Rogljevo area), eastern Serbia, is a family activity, but research has revealed some changes in traditional knowledge. We have explored the authenticity of tourism products on offer: whether the winemaking method is traditional, if there are rituals (traditions) regarding grape growing and winemaking as a cultural form, and if so, whether residents present them to tourists, as well as what the external effects related to the changes are. The aim of this research is to establish the reasons for changes in the way wine is produced, in the way of life, and whether tourism is a factor in revitalising traditional winemaking or not. This paper examines the development of changes, and explains how they are affected by the value system of the local community, their knowledge or experiences, what is considered traditional and what modern. Pimnice, folk architecture structures where wine was produced and stored were analysed in relation to their significance both in the past and in the present. We have investigated the response of residents to changes in production, whether there is a will to continue participating in viticulture, and the possibilities of public-private partnership with regard to the increase in wine production and restoration of these unique wine cellars.",
publisher = "Slovene Anthropological Soc, Ljubljana",
journal = "Anthropological Notebooks",
title = "Negotin wine region, then and now - the role of tourism in revitalising traditional winemaking",
volume = "22",
number = "1",
pages = "43-57",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_799"
}
Pavlović, S., Belij, M., Belij, J., Ilinčić, M.,& Mihajlović, B. M.. (2016). Negotin wine region, then and now - the role of tourism in revitalising traditional winemaking. in Anthropological Notebooks
Slovene Anthropological Soc, Ljubljana., 22(1), 43-57.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_799
Pavlović S, Belij M, Belij J, Ilinčić M, Mihajlović BM. Negotin wine region, then and now - the role of tourism in revitalising traditional winemaking. in Anthropological Notebooks. 2016;22(1):43-57.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_799 .
Pavlović, Sanja, Belij, Marija, Belij, Jelena, Ilinčić, Marina, Mihajlović, Bojana M., "Negotin wine region, then and now - the role of tourism in revitalising traditional winemaking" in Anthropological Notebooks, 22, no. 1 (2016):43-57,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_799 .
1

Tourism climate comfort index (TCCI) - an attempt to evaluate the climate comfort for tourism purposes: the example of Serbia

Anđelković, Goran; Pavlović, Sanja; Đurđić, Snežana; Belij, Marija; Stojković, Sanja

(Global NEST, 2016)

TY - JOUR
AU - Anđelković, Goran
AU - Pavlović, Sanja
AU - Đurđić, Snežana
AU - Belij, Marija
AU - Stojković, Sanja
PY - 2016
UR - https://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/763
AB - This paper proposes one new attempt to formulate a mathematical approach to climate parameters in the context of their complex implications for tourist activities through the tourism climate comfort index (TCCI). This paper also aims to formulate an original and optimal mathematical correlation between readily obtainable climate parameters (mean monthly air temperature, monthly amplitude of air temperatures, monthly insolation, average monthly relative air humidity and the number of rainy days), which results in values of the TCCI. Simultaneously, this index will provide the values correspondent to the values of air temperatures (degrees C), which represents a comparative baseline understandable equally for tourists, tourism planners and managers. The example of Serbia as a mainland country in the south-east of Europe was used to apply the proposed methodology. The spatial-temporal variability of TCCI is formulated on basis of data for the period 1961-2000 while for testing model was used selected period 2001-2010 on the sample of 26 meteorological stations distributed all around Serbia. For this purpose a standard statistical techniques were applied and ArcGIS software was used for analyze of the variability of the TCCI in relation to the altitude, which is of particular importance for the development of tourism in the mountains. Checking variability of the index was carried out in relation to statistical data about number of tourists on the three most visited tourist destinations which are of importance for the development of urban, mountain and spa tourism, the leading forms of tourism activities on the territory of Serbia. The obtained results correspond with the fact of the pronounced seasonality of tourism market and thus may represent a good basis for future tourism planning and management.
PB - Global NEST
T2 - Global Nest Journal
T1 - Tourism climate comfort index (TCCI) - an attempt to evaluate the climate comfort for tourism purposes: the example of Serbia
VL - 18
IS - 3
SP - 482
EP - 493
DO - 10.30955/gnj.001798
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_763
ER - 
@article{
author = "Anđelković, Goran and Pavlović, Sanja and Đurđić, Snežana and Belij, Marija and Stojković, Sanja",
year = "2016",
abstract = "This paper proposes one new attempt to formulate a mathematical approach to climate parameters in the context of their complex implications for tourist activities through the tourism climate comfort index (TCCI). This paper also aims to formulate an original and optimal mathematical correlation between readily obtainable climate parameters (mean monthly air temperature, monthly amplitude of air temperatures, monthly insolation, average monthly relative air humidity and the number of rainy days), which results in values of the TCCI. Simultaneously, this index will provide the values correspondent to the values of air temperatures (degrees C), which represents a comparative baseline understandable equally for tourists, tourism planners and managers. The example of Serbia as a mainland country in the south-east of Europe was used to apply the proposed methodology. The spatial-temporal variability of TCCI is formulated on basis of data for the period 1961-2000 while for testing model was used selected period 2001-2010 on the sample of 26 meteorological stations distributed all around Serbia. For this purpose a standard statistical techniques were applied and ArcGIS software was used for analyze of the variability of the TCCI in relation to the altitude, which is of particular importance for the development of tourism in the mountains. Checking variability of the index was carried out in relation to statistical data about number of tourists on the three most visited tourist destinations which are of importance for the development of urban, mountain and spa tourism, the leading forms of tourism activities on the territory of Serbia. The obtained results correspond with the fact of the pronounced seasonality of tourism market and thus may represent a good basis for future tourism planning and management.",
publisher = "Global NEST",
journal = "Global Nest Journal",
title = "Tourism climate comfort index (TCCI) - an attempt to evaluate the climate comfort for tourism purposes: the example of Serbia",
volume = "18",
number = "3",
pages = "482-493",
doi = "10.30955/gnj.001798",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_763"
}
Anđelković, G., Pavlović, S., Đurđić, S., Belij, M.,& Stojković, S.. (2016). Tourism climate comfort index (TCCI) - an attempt to evaluate the climate comfort for tourism purposes: the example of Serbia. in Global Nest Journal
Global NEST., 18(3), 482-493.
https://doi.org/10.30955/gnj.001798
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_763
Anđelković G, Pavlović S, Đurđić S, Belij M, Stojković S. Tourism climate comfort index (TCCI) - an attempt to evaluate the climate comfort for tourism purposes: the example of Serbia. in Global Nest Journal. 2016;18(3):482-493.
doi:10.30955/gnj.001798
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_763 .
Anđelković, Goran, Pavlović, Sanja, Đurđić, Snežana, Belij, Marija, Stojković, Sanja, "Tourism climate comfort index (TCCI) - an attempt to evaluate the climate comfort for tourism purposes: the example of Serbia" in Global Nest Journal, 18, no. 3 (2016):482-493,
https://doi.org/10.30955/gnj.001798 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_763 .
10
10
16

The role of cultural heritage in the development of mountain tourism: Case study Mountain Rudnik, Serbia

Štetić, S.; Pavlović, Sanja; Jovanović, Slavoljub

(Springer International Publishing, 2016)

TY - CHAP
AU - Štetić, S.
AU - Pavlović, Sanja
AU - Jovanović, Slavoljub
PY - 2016
UR - https://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/762
AB - Rudnik Mountain, as the most dominant mountain in the Šumadija region, is located about 100 km south of Belgrade, which is connected to Ibar highway. Because of its exceptional climatic conditions, in 1922 it was declared an air spa, and the geologic-geomorphological features (mountain peaks more than 1000 m above sea level, lookouts, caves, etc.), as well as the wealth of water and preserved flora and fauna, contributed to its excursion potential. Archaeological findings testify to early habitation of the area. In ancient times the mountain was the scene of mining, and remnants of the period before and after the arrival of the Romans, the Serbian medieval state, and Turkish times are preserved. The preserved cultural heritage (monasteries: Blagoveštenje, Voljavča, Vraćevšnica, Nikolje and Petkovica; the residence of Prince Miloš, the remains of medieval towns; Ostrvica and Gradovi; archaeological site Misa; remains of mining pits and localities; rich monumental complex, etc.) had a significant role in the development of mountain tourism in Rudnik Mountain in Serbia. Regionally recognizable as a year-round holiday destination with great potential for excursion, recreation, sports, health, and other forms of tourism development, Mountain Rudnik has, thanks to the rich cultural heritage, a chance for popularization through various forms of trips, excursions, schools in nature, recreational classes, and other programs of travel agencies intended for children and adults.
PB - Springer International Publishing
T2 - Sustainable Mountain Regions: Challenges and Perspectives in Southeastern Europe
T1 - The role of cultural heritage in the development of mountain tourism: Case study Mountain Rudnik, Serbia
SP - 257
EP - 268
DO - 10.1007/978-3-319-27905-3_19
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_762
ER - 
@inbook{
author = "Štetić, S. and Pavlović, Sanja and Jovanović, Slavoljub",
year = "2016",
abstract = "Rudnik Mountain, as the most dominant mountain in the Šumadija region, is located about 100 km south of Belgrade, which is connected to Ibar highway. Because of its exceptional climatic conditions, in 1922 it was declared an air spa, and the geologic-geomorphological features (mountain peaks more than 1000 m above sea level, lookouts, caves, etc.), as well as the wealth of water and preserved flora and fauna, contributed to its excursion potential. Archaeological findings testify to early habitation of the area. In ancient times the mountain was the scene of mining, and remnants of the period before and after the arrival of the Romans, the Serbian medieval state, and Turkish times are preserved. The preserved cultural heritage (monasteries: Blagoveštenje, Voljavča, Vraćevšnica, Nikolje and Petkovica; the residence of Prince Miloš, the remains of medieval towns; Ostrvica and Gradovi; archaeological site Misa; remains of mining pits and localities; rich monumental complex, etc.) had a significant role in the development of mountain tourism in Rudnik Mountain in Serbia. Regionally recognizable as a year-round holiday destination with great potential for excursion, recreation, sports, health, and other forms of tourism development, Mountain Rudnik has, thanks to the rich cultural heritage, a chance for popularization through various forms of trips, excursions, schools in nature, recreational classes, and other programs of travel agencies intended for children and adults.",
publisher = "Springer International Publishing",
journal = "Sustainable Mountain Regions: Challenges and Perspectives in Southeastern Europe",
booktitle = "The role of cultural heritage in the development of mountain tourism: Case study Mountain Rudnik, Serbia",
pages = "257-268",
doi = "10.1007/978-3-319-27905-3_19",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_762"
}
Štetić, S., Pavlović, S.,& Jovanović, S.. (2016). The role of cultural heritage in the development of mountain tourism: Case study Mountain Rudnik, Serbia. in Sustainable Mountain Regions: Challenges and Perspectives in Southeastern Europe
Springer International Publishing., 257-268.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-27905-3_19
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_762
Štetić S, Pavlović S, Jovanović S. The role of cultural heritage in the development of mountain tourism: Case study Mountain Rudnik, Serbia. in Sustainable Mountain Regions: Challenges and Perspectives in Southeastern Europe. 2016;:257-268.
doi:10.1007/978-3-319-27905-3_19
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_762 .
Štetić, S., Pavlović, Sanja, Jovanović, Slavoljub, "The role of cultural heritage in the development of mountain tourism: Case study Mountain Rudnik, Serbia" in Sustainable Mountain Regions: Challenges and Perspectives in Southeastern Europe (2016):257-268,
https://doi.org/10.1007/978-3-319-27905-3_19 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_762 .

Elements of tourist destinations: Example of Tourist-recreation centre in Koštunići

Pavlović, Sanja

(Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Beograd, 2016)

TY - JOUR
AU - Pavlović, Sanja
PY - 2016
UR - https://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/760
AB - There are various classifications of elements of tourist destinations in the scientific literature. For optimal consideration of elements of tourist destinations, the World Tourist Destination has proposed the FAS methodology applicable to the rural tourism destinations as well. In this paper, factors, attractors and support (FAS) were applied to the example of the eco-village (tourist-recreation centre) in Koštunići. Natu­ral, human and capital factors, natural, cultural and attractors in the form of centres for activities, support services, transport and catering as support to the tourism devel­opment, have been shown on the basis of field observations, interviews and relevant literature. On the example of tourist-recreation centre in Koštunići, the research results show that in each subgroup of elements, there are the elements which are key drivers of tourism development, but also those which have a limiting effect on this industry.
AB - U naučnoj literaturi postoje raznovrsne klasifikacije elemenata turističke destinacije. U cilјu optimalnog sagledavanja elemenata turističke destinacije Svetska turistička destinacija je predložila FAS metodologiju, primenlјivu i na destinacije ruralnog turizma. Faktori, atraktori i podrška (FAS) su u ovom radu primenjeni na primeru eko sela (turističko- rekreativnog centra) u Koštunićima. Prirodni, lјudski i faktori kapitala, prirodni, kulturi i atraktori u vidu centara za aktivnosti, prateće usluge, transport i ugostitelјstvo kao podrška razvoju turizma, prikazani su na osnovu terenskih opservacija, razgovora i relevantne literature. Rezultati istraživanja pokazuju da na primeru turističko-rekreativnog centra u Koštunićima u svakoj podgrupi elemenata ima onih koji su klјučni nosioci razvoja turizma, ali isto ako ima i onih koji ograničavajuće deluju na ovu delatnost.
PB - Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Beograd
T2 - Zbornik radova - Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu
T1 - Elements of tourist destinations: Example of Tourist-recreation centre in Koštunići
T1 - Elementi turističke destinacije - primer Turističko-rekreativnog centra u Koštunićima
IS - 64
SP - 453
EP - 480
DO - 10.5937/zrgfub1664453P
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_760
ER - 
@article{
author = "Pavlović, Sanja",
year = "2016",
abstract = "There are various classifications of elements of tourist destinations in the scientific literature. For optimal consideration of elements of tourist destinations, the World Tourist Destination has proposed the FAS methodology applicable to the rural tourism destinations as well. In this paper, factors, attractors and support (FAS) were applied to the example of the eco-village (tourist-recreation centre) in Koštunići. Natu­ral, human and capital factors, natural, cultural and attractors in the form of centres for activities, support services, transport and catering as support to the tourism devel­opment, have been shown on the basis of field observations, interviews and relevant literature. On the example of tourist-recreation centre in Koštunići, the research results show that in each subgroup of elements, there are the elements which are key drivers of tourism development, but also those which have a limiting effect on this industry., U naučnoj literaturi postoje raznovrsne klasifikacije elemenata turističke destinacije. U cilјu optimalnog sagledavanja elemenata turističke destinacije Svetska turistička destinacija je predložila FAS metodologiju, primenlјivu i na destinacije ruralnog turizma. Faktori, atraktori i podrška (FAS) su u ovom radu primenjeni na primeru eko sela (turističko- rekreativnog centra) u Koštunićima. Prirodni, lјudski i faktori kapitala, prirodni, kulturi i atraktori u vidu centara za aktivnosti, prateće usluge, transport i ugostitelјstvo kao podrška razvoju turizma, prikazani su na osnovu terenskih opservacija, razgovora i relevantne literature. Rezultati istraživanja pokazuju da na primeru turističko-rekreativnog centra u Koštunićima u svakoj podgrupi elemenata ima onih koji su klјučni nosioci razvoja turizma, ali isto ako ima i onih koji ograničavajuće deluju na ovu delatnost.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Beograd",
journal = "Zbornik radova - Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu",
title = "Elements of tourist destinations: Example of Tourist-recreation centre in Koštunići, Elementi turističke destinacije - primer Turističko-rekreativnog centra u Koštunićima",
number = "64",
pages = "453-480",
doi = "10.5937/zrgfub1664453P",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_760"
}
Pavlović, S.. (2016). Elements of tourist destinations: Example of Tourist-recreation centre in Koštunići. in Zbornik radova - Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu
Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Beograd.(64), 453-480.
https://doi.org/10.5937/zrgfub1664453P
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_760
Pavlović S. Elements of tourist destinations: Example of Tourist-recreation centre in Koštunići. in Zbornik radova - Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu. 2016;(64):453-480.
doi:10.5937/zrgfub1664453P
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_760 .
Pavlović, Sanja, "Elements of tourist destinations: Example of Tourist-recreation centre in Koštunići" in Zbornik radova - Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, no. 64 (2016):453-480,
https://doi.org/10.5937/zrgfub1664453P .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_760 .
1

Knowledge of students of tourism – Case study: Sacral monuments in Serbia

Pavlović, Sanja; Štetić, S.; Šimičević, D.; Jovanović, Slavoljub

(Kamla-Raj Enterprises, 2016)

TY - JOUR
AU - Pavlović, Sanja
AU - Štetić, S.
AU - Šimičević, D.
AU - Jovanović, Slavoljub
PY - 2016
UR - https://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/749
AB - This paper presents the results of the knowledge of students about sacral monuments research based on surveys conducted on students at the College of Tourism and the Faculty of Geography (study program Tourism) in Belgrade. The subjects of the research were: students’ interests in sacral monuments in Serbia, levels of information about them, curricula in which they studied about sacral monuments in Serbia, the influence of practice and travel on the knowledge of sacral monuments. Statistical analysis of the data using SPSS showed that students are interested in learning more about sacral monuments in Serbia, that curricula are predominantly focused on artistic values, while tourism and economic aspects of sacral monuments are relatively neglected. The results also revealed that sacral monuments of minority confessions are often neglected in the curricula. Students believe they can learn more about sacral monuments through travel and practice rather than through lectures.
PB - Kamla-Raj Enterprises
T2 - Anthropologist
T1 - Knowledge of students of tourism – Case study: Sacral monuments in Serbia
VL - 26
IS - 3
SP - 210
EP - 216
DO - 10.1080/09720073.2016.11892150
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_749
ER - 
@article{
author = "Pavlović, Sanja and Štetić, S. and Šimičević, D. and Jovanović, Slavoljub",
year = "2016",
abstract = "This paper presents the results of the knowledge of students about sacral monuments research based on surveys conducted on students at the College of Tourism and the Faculty of Geography (study program Tourism) in Belgrade. The subjects of the research were: students’ interests in sacral monuments in Serbia, levels of information about them, curricula in which they studied about sacral monuments in Serbia, the influence of practice and travel on the knowledge of sacral monuments. Statistical analysis of the data using SPSS showed that students are interested in learning more about sacral monuments in Serbia, that curricula are predominantly focused on artistic values, while tourism and economic aspects of sacral monuments are relatively neglected. The results also revealed that sacral monuments of minority confessions are often neglected in the curricula. Students believe they can learn more about sacral monuments through travel and practice rather than through lectures.",
publisher = "Kamla-Raj Enterprises",
journal = "Anthropologist",
title = "Knowledge of students of tourism – Case study: Sacral monuments in Serbia",
volume = "26",
number = "3",
pages = "210-216",
doi = "10.1080/09720073.2016.11892150",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_749"
}
Pavlović, S., Štetić, S., Šimičević, D.,& Jovanović, S.. (2016). Knowledge of students of tourism – Case study: Sacral monuments in Serbia. in Anthropologist
Kamla-Raj Enterprises., 26(3), 210-216.
https://doi.org/10.1080/09720073.2016.11892150
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_749
Pavlović S, Štetić S, Šimičević D, Jovanović S. Knowledge of students of tourism – Case study: Sacral monuments in Serbia. in Anthropologist. 2016;26(3):210-216.
doi:10.1080/09720073.2016.11892150
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_749 .
Pavlović, Sanja, Štetić, S., Šimičević, D., Jovanović, Slavoljub, "Knowledge of students of tourism – Case study: Sacral monuments in Serbia" in Anthropologist, 26, no. 3 (2016):210-216,
https://doi.org/10.1080/09720073.2016.11892150 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_749 .

Role of local community in tourism development: Case study village Zabrega

Belij, Marija; Veljković, Јоvana; Pavlović, Sanja

(Srpsko geografsko društvo, Beograd, 2014)

TY - JOUR
AU - Belij, Marija
AU - Veljković, Јоvana
AU - Pavlović, Sanja
PY - 2014
UR - https://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/658
PB - Srpsko geografsko društvo, Beograd
T2 - Glasnik Srpskog geografskog društva
T1 - Role of local community in tourism development: Case study village Zabrega
VL - 94
IS - 2
SP - 1
EP - 14
DO - 10.2298/GSGD1402001B
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_658
ER - 
@article{
author = "Belij, Marija and Veljković, Јоvana and Pavlović, Sanja",
year = "2014",
publisher = "Srpsko geografsko društvo, Beograd",
journal = "Glasnik Srpskog geografskog društva",
title = "Role of local community in tourism development: Case study village Zabrega",
volume = "94",
number = "2",
pages = "1-14",
doi = "10.2298/GSGD1402001B",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_658"
}
Belij, M., Veljković, Ј.,& Pavlović, S.. (2014). Role of local community in tourism development: Case study village Zabrega. in Glasnik Srpskog geografskog društva
Srpsko geografsko društvo, Beograd., 94(2), 1-14.
https://doi.org/10.2298/GSGD1402001B
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_658
Belij M, Veljković Ј, Pavlović S. Role of local community in tourism development: Case study village Zabrega. in Glasnik Srpskog geografskog društva. 2014;94(2):1-14.
doi:10.2298/GSGD1402001B
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_658 .
Belij, Marija, Veljković, Јоvana, Pavlović, Sanja, "Role of local community in tourism development: Case study village Zabrega" in Glasnik Srpskog geografskog društva, 94, no. 2 (2014):1-14,
https://doi.org/10.2298/GSGD1402001B .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_658 .
1

Competitiveness evaluation of tourist destinations on the example of key resources of the cities in Serbia

Manojlović, Irena; Pavlović, Sanja; Aćimovac, Bojana

(Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Beograd, 2014)

TY - JOUR
AU - Manojlović, Irena
AU - Pavlović, Sanja
AU - Aćimovac, Bojana
PY - 2014
UR - https://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/657
AB - Tourist destination competitiveness, by the model proposed by Crouch and Ritchie, can be analysed on the basis of thirty-six attributes grouped under the following determinants: key resources and attractions, support factors, situational conditions, destination management and destination policy, planning and development. This paper analyses the key resources and attractions that include natural conditions, culture, activities, events and entertainment, superstructure and links to emission markets. By the use of the AHP method (Analytic Hierarchy Process), the hierarchy of four destinations of urban tourism in Serbia (Belgrade, Novi Sad, Kragujevac and Niš) was established.
AB - Konkurencija turističkih destinacija po modelu koji su predložili Crouch i Ritchie, može se analizirati na osnovu 36 atributa grupisanih u okviru sledećih determinanti: ključni resursi i atrakcije, faktori podrške, situacioni uslovi, menadžment destinacije i politika destinacije, planiranje i razvoj. U ovom radu su analizirani ključni resursi i atrakcije koji obuhvataju prirodne uslove, kulturu, aktivnosti, događaje i zabavu, suprastrukturu i veze sa emitivnim tržištima. Upotrebom AHP metode (analitički hijerarhijski proces) utvrđena je hijerarhija četiri destinacije gradskog turizma u Srbiji (Beograd, Novi Sad, Kragujevac i Niš).
PB - Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Beograd
T2 - Zbornik radova - Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu
T1 - Competitiveness evaluation of tourist destinations on the example of key resources of the cities in Serbia
T1 - Ocena konkurentnosti turističkih destinacija na primeru ključnih resursa gradova u Srbiji
IS - 62
SP - 145
EP - 174
DO - 10.5937/zrgfub1462145M
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_657
ER - 
@article{
author = "Manojlović, Irena and Pavlović, Sanja and Aćimovac, Bojana",
year = "2014",
abstract = "Tourist destination competitiveness, by the model proposed by Crouch and Ritchie, can be analysed on the basis of thirty-six attributes grouped under the following determinants: key resources and attractions, support factors, situational conditions, destination management and destination policy, planning and development. This paper analyses the key resources and attractions that include natural conditions, culture, activities, events and entertainment, superstructure and links to emission markets. By the use of the AHP method (Analytic Hierarchy Process), the hierarchy of four destinations of urban tourism in Serbia (Belgrade, Novi Sad, Kragujevac and Niš) was established., Konkurencija turističkih destinacija po modelu koji su predložili Crouch i Ritchie, može se analizirati na osnovu 36 atributa grupisanih u okviru sledećih determinanti: ključni resursi i atrakcije, faktori podrške, situacioni uslovi, menadžment destinacije i politika destinacije, planiranje i razvoj. U ovom radu su analizirani ključni resursi i atrakcije koji obuhvataju prirodne uslove, kulturu, aktivnosti, događaje i zabavu, suprastrukturu i veze sa emitivnim tržištima. Upotrebom AHP metode (analitički hijerarhijski proces) utvrđena je hijerarhija četiri destinacije gradskog turizma u Srbiji (Beograd, Novi Sad, Kragujevac i Niš).",
publisher = "Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Beograd",
journal = "Zbornik radova - Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu",
title = "Competitiveness evaluation of tourist destinations on the example of key resources of the cities in Serbia, Ocena konkurentnosti turističkih destinacija na primeru ključnih resursa gradova u Srbiji",
number = "62",
pages = "145-174",
doi = "10.5937/zrgfub1462145M",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_657"
}
Manojlović, I., Pavlović, S.,& Aćimovac, B.. (2014). Competitiveness evaluation of tourist destinations on the example of key resources of the cities in Serbia. in Zbornik radova - Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu
Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Beograd.(62), 145-174.
https://doi.org/10.5937/zrgfub1462145M
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_657
Manojlović I, Pavlović S, Aćimovac B. Competitiveness evaluation of tourist destinations on the example of key resources of the cities in Serbia. in Zbornik radova - Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu. 2014;(62):145-174.
doi:10.5937/zrgfub1462145M
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_657 .
Manojlović, Irena, Pavlović, Sanja, Aćimovac, Bojana, "Competitiveness evaluation of tourist destinations on the example of key resources of the cities in Serbia" in Zbornik radova - Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, no. 62 (2014):145-174,
https://doi.org/10.5937/zrgfub1462145M .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_657 .

Competitiveness of destinations within the rural tourism cluster: Zlatar, Zlatibor

Pavlović, Sanja; Čavlin, Gordana

(Naučno društvo agrarnih ekonomista Balkana, Beograd, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd i Akademija ekonomskih nauka, Bukurešt, 2014)

TY - JOUR
AU - Pavlović, Sanja
AU - Čavlin, Gordana
PY - 2014
UR - https://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/607
AB - Cluster analysis is gaining increasing importance in the contemporary development of tourism. These are mostly areas that have similar tourist values. This paper presents the competitiveness of tourist destinations in the cluster of rural tourism Zlatar, Zlatibor, as defined in the Master Plan for Sustainable Development of Rural Tourism in Serbia. Having used AHP (Analytic Hierarchy Process) criteria pairs have been first compared, and then the alternatives (villages of Zlatar and Zlatibor). The seven criteria used in this paper are the following: factors and attractors, accessibility and infrastructure, accommodation facilities, unemployment, experience in rural tourism, proximity of the marketplace, and seasonality. The AHP method has been used to determine relations between the influence factors and the dominance of one factor in relation to another. It has been noted a relatively weak dominance of the villages of Zlatibor, by all criteria, except when it comes to unemployment, which is dominated by the villages of Zlatar.
AB - U savremenom razvoju turizma klasterska analiza dobija sve veći značaj. Uglavnom se radi o prostorima koji imaju slične turističke vrednosti. U ovom radu je prikazana konkurentnost turističkih destinacija u klasteru ruralnog turizma Zlatar, Zlatibor, definisanom Master planom održivog razvoja ruralnog turizma u Srbiji. AHP metodom (analitički hijerarhijski proces) najpre su upoređeni kriterijumi u parovima, a zatim i alternative (seoska naselja Zlatara i Zlatibora). Sedam kriterijuma korišćenih u ovom radu su: faktori i atraktori, pristupačnost i infrastruktura, smeštajni kapaciteti, nezaposlenost, iskustvo u ruralnom turizmu, blizina tržišta, sezonska uslovljenost. AHP metodom su utvrđene relacije između uticajnih faktora i određena dominantnost jednog faktora u odnosu na drugi. Konstatovana je relativno slaba dominantnost seoskih naselja Zlatibora, po svim kriterijumima, osim kada je u pitanju nezaposlenost, gde dominiraju seoska naselja na Zlataru.
PB - Naučno društvo agrarnih ekonomista Balkana, Beograd, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd i Akademija ekonomskih nauka, Bukurešt
T2 - Ekonomika poljoprivrede
T1 - Competitiveness of destinations within the rural tourism cluster: Zlatar, Zlatibor
T1 - Konkurentnost turističkih destinacija u klasteru ruralnog turizma - Zlatar, Zlatibor
VL - 61
IS - 3
SP - 603
EP - 614
DO - 10.5937/ekoPolj1403603P
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_607
ER - 
@article{
author = "Pavlović, Sanja and Čavlin, Gordana",
year = "2014",
abstract = "Cluster analysis is gaining increasing importance in the contemporary development of tourism. These are mostly areas that have similar tourist values. This paper presents the competitiveness of tourist destinations in the cluster of rural tourism Zlatar, Zlatibor, as defined in the Master Plan for Sustainable Development of Rural Tourism in Serbia. Having used AHP (Analytic Hierarchy Process) criteria pairs have been first compared, and then the alternatives (villages of Zlatar and Zlatibor). The seven criteria used in this paper are the following: factors and attractors, accessibility and infrastructure, accommodation facilities, unemployment, experience in rural tourism, proximity of the marketplace, and seasonality. The AHP method has been used to determine relations between the influence factors and the dominance of one factor in relation to another. It has been noted a relatively weak dominance of the villages of Zlatibor, by all criteria, except when it comes to unemployment, which is dominated by the villages of Zlatar., U savremenom razvoju turizma klasterska analiza dobija sve veći značaj. Uglavnom se radi o prostorima koji imaju slične turističke vrednosti. U ovom radu je prikazana konkurentnost turističkih destinacija u klasteru ruralnog turizma Zlatar, Zlatibor, definisanom Master planom održivog razvoja ruralnog turizma u Srbiji. AHP metodom (analitički hijerarhijski proces) najpre su upoređeni kriterijumi u parovima, a zatim i alternative (seoska naselja Zlatara i Zlatibora). Sedam kriterijuma korišćenih u ovom radu su: faktori i atraktori, pristupačnost i infrastruktura, smeštajni kapaciteti, nezaposlenost, iskustvo u ruralnom turizmu, blizina tržišta, sezonska uslovljenost. AHP metodom su utvrđene relacije između uticajnih faktora i određena dominantnost jednog faktora u odnosu na drugi. Konstatovana je relativno slaba dominantnost seoskih naselja Zlatibora, po svim kriterijumima, osim kada je u pitanju nezaposlenost, gde dominiraju seoska naselja na Zlataru.",
publisher = "Naučno društvo agrarnih ekonomista Balkana, Beograd, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd i Akademija ekonomskih nauka, Bukurešt",
journal = "Ekonomika poljoprivrede",
title = "Competitiveness of destinations within the rural tourism cluster: Zlatar, Zlatibor, Konkurentnost turističkih destinacija u klasteru ruralnog turizma - Zlatar, Zlatibor",
volume = "61",
number = "3",
pages = "603-614",
doi = "10.5937/ekoPolj1403603P",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_607"
}
Pavlović, S.,& Čavlin, G.. (2014). Competitiveness of destinations within the rural tourism cluster: Zlatar, Zlatibor. in Ekonomika poljoprivrede
Naučno društvo agrarnih ekonomista Balkana, Beograd, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd i Akademija ekonomskih nauka, Bukurešt., 61(3), 603-614.
https://doi.org/10.5937/ekoPolj1403603P
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_607
Pavlović S, Čavlin G. Competitiveness of destinations within the rural tourism cluster: Zlatar, Zlatibor. in Ekonomika poljoprivrede. 2014;61(3):603-614.
doi:10.5937/ekoPolj1403603P
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_607 .
Pavlović, Sanja, Čavlin, Gordana, "Competitiveness of destinations within the rural tourism cluster: Zlatar, Zlatibor" in Ekonomika poljoprivrede, 61, no. 3 (2014):603-614,
https://doi.org/10.5937/ekoPolj1403603P .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_607 .
8

Forecasts of the rural tourism development in Kosjerić and Gornji Milanovac municipalities

Pavlović, Sanja; Đorđević, Tijana

(Srpska akademija nauka i umetnosti SANU - Geografski institut 'Jovan Cvijić', Beograd, 2013)

TY - JOUR
AU - Pavlović, Sanja
AU - Đorđević, Tijana
PY - 2013
UR - https://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/567
AB - The aim of this study is to identify, evaluate and predict the effect of the oscillation factors of rural tourism in the municipalities of Kosjerić and Gornji Milanovac. Market research, comparative analysis and SWOT analysis have been used in the paper as a method. The research results show that the different phases can be distinguished in the development of rural tourism in the mentioned municipalities, with varying intensity of activities, that the income of rural tourism is higher in Gornji Milanovac, that both municipal tourist organizations are involved in promoting rural tourism and that strategic activities are intensified in the last few years and the viability of this type of tourism is emphasized. The forecasts of further development are influenced by political, economic and demographic factors, as well as by the enthusiasm of those involved in this activity.
PB - Srpska akademija nauka i umetnosti SANU - Geografski institut 'Jovan Cvijić', Beograd
T2 - Zbornik radova Geografskog instituta "Jovan Cvijić", SANU
T1 - Forecasts of the rural tourism development in Kosjerić and Gornji Milanovac municipalities
VL - 63
IS - 1
SP - 47
EP - 64
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_567
ER - 
@article{
author = "Pavlović, Sanja and Đorđević, Tijana",
year = "2013",
abstract = "The aim of this study is to identify, evaluate and predict the effect of the oscillation factors of rural tourism in the municipalities of Kosjerić and Gornji Milanovac. Market research, comparative analysis and SWOT analysis have been used in the paper as a method. The research results show that the different phases can be distinguished in the development of rural tourism in the mentioned municipalities, with varying intensity of activities, that the income of rural tourism is higher in Gornji Milanovac, that both municipal tourist organizations are involved in promoting rural tourism and that strategic activities are intensified in the last few years and the viability of this type of tourism is emphasized. The forecasts of further development are influenced by political, economic and demographic factors, as well as by the enthusiasm of those involved in this activity.",
publisher = "Srpska akademija nauka i umetnosti SANU - Geografski institut 'Jovan Cvijić', Beograd",
journal = "Zbornik radova Geografskog instituta "Jovan Cvijić", SANU",
title = "Forecasts of the rural tourism development in Kosjerić and Gornji Milanovac municipalities",
volume = "63",
number = "1",
pages = "47-64",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_567"
}
Pavlović, S.,& Đorđević, T.. (2013). Forecasts of the rural tourism development in Kosjerić and Gornji Milanovac municipalities. in Zbornik radova Geografskog instituta "Jovan Cvijić", SANU
Srpska akademija nauka i umetnosti SANU - Geografski institut 'Jovan Cvijić', Beograd., 63(1), 47-64.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_567
Pavlović S, Đorđević T. Forecasts of the rural tourism development in Kosjerić and Gornji Milanovac municipalities. in Zbornik radova Geografskog instituta "Jovan Cvijić", SANU. 2013;63(1):47-64.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_567 .
Pavlović, Sanja, Đorđević, Tijana, "Forecasts of the rural tourism development in Kosjerić and Gornji Milanovac municipalities" in Zbornik radova Geografskog instituta "Jovan Cvijić", SANU, 63, no. 1 (2013):47-64,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_567 .

Cultural indicators of tourism sustainability in Serbian spas

Pavlović, Sanja; Belij, Marija

(Srpsko geografsko društvo, Beograd, 2012)

TY - JOUR
AU - Pavlović, Sanja
AU - Belij, Marija
PY - 2012
UR - https://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/504
AB - This paper analyses cultural indicators, one of five groups of comparative indicators of sustainable tourism, defined and suggested to the European Commission by a team of experts. The group of cultural indicators includes indicators such as the ratio of accommodation capacities to the number of population, and tourism intensity and they show the level of preservation of local population identity. The statistical data from the last four census year were used in the analysis of cultural indicators of tourism sustainability in spa settlements in Serbia. The ratio of accommodation capacities to the number of local population can be defined as favourable in most spas (green zone), since there is no intensive tourist construction (apart from illegal construction), while the tourism intensity based on the example of Serbian spa settlements points at very unfavourable situation, since in all four census years the recorded, the results are in the red zone, i.e. on the one hand, there is a relatively low number of local population and on the other hand, there is a high number of overnight stays.
AB - U ovom radu analizirani su kulturni indikatori, jedna od pet grupa komparativnih indikatora održivog turizma, koje je definisao i Komisiji Evropske unije predložio tim stručnjaka. U grupu kulturnih indikatora spadaju odnos smeštajnih kapaciteta i broja lokalnog stanovništva i intenzitet turizma i oni pokazuju stepen očuvanosti identiteta lokalnog stanovništva. U analizi kulturnih indikatora održivosti turizma u banjskim naseljima Srbije korišćeni su statistički podaci iz poslednje četiri popisne godine. Odnos smeštajnih kapaciteta i broja lokalnog stanovništva može se u većini banja definisati kao povoljan (zelena zona), jer se ne može govoriti o intenzivnoj turističkoj izgradnji (osim u divljoj gradnji), dok intenzitet turizma na primeru banjskih naselja Srbije ukazuje na veoma nepovoljnu situaciju, jer su u sve četiri popisne godine evidentirani rezultati u crvenoj zoni, tj. relativno je mali broj lokalnog stanovništva s jedne strane i veliki broj ostvarenih noćenja s druge strane.
PB - Srpsko geografsko društvo, Beograd
T2 - Glasnik Srpskog geografskog društva
T1 - Cultural indicators of tourism sustainability in Serbian spas
T1 - Kulturni indikatori održivosti turizma u banjama Srbije
VL - 92
IS - 3
SP - 95
EP - 108
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_504
ER - 
@article{
author = "Pavlović, Sanja and Belij, Marija",
year = "2012",
abstract = "This paper analyses cultural indicators, one of five groups of comparative indicators of sustainable tourism, defined and suggested to the European Commission by a team of experts. The group of cultural indicators includes indicators such as the ratio of accommodation capacities to the number of population, and tourism intensity and they show the level of preservation of local population identity. The statistical data from the last four census year were used in the analysis of cultural indicators of tourism sustainability in spa settlements in Serbia. The ratio of accommodation capacities to the number of local population can be defined as favourable in most spas (green zone), since there is no intensive tourist construction (apart from illegal construction), while the tourism intensity based on the example of Serbian spa settlements points at very unfavourable situation, since in all four census years the recorded, the results are in the red zone, i.e. on the one hand, there is a relatively low number of local population and on the other hand, there is a high number of overnight stays., U ovom radu analizirani su kulturni indikatori, jedna od pet grupa komparativnih indikatora održivog turizma, koje je definisao i Komisiji Evropske unije predložio tim stručnjaka. U grupu kulturnih indikatora spadaju odnos smeštajnih kapaciteta i broja lokalnog stanovništva i intenzitet turizma i oni pokazuju stepen očuvanosti identiteta lokalnog stanovništva. U analizi kulturnih indikatora održivosti turizma u banjskim naseljima Srbije korišćeni su statistički podaci iz poslednje četiri popisne godine. Odnos smeštajnih kapaciteta i broja lokalnog stanovništva može se u većini banja definisati kao povoljan (zelena zona), jer se ne može govoriti o intenzivnoj turističkoj izgradnji (osim u divljoj gradnji), dok intenzitet turizma na primeru banjskih naselja Srbije ukazuje na veoma nepovoljnu situaciju, jer su u sve četiri popisne godine evidentirani rezultati u crvenoj zoni, tj. relativno je mali broj lokalnog stanovništva s jedne strane i veliki broj ostvarenih noćenja s druge strane.",
publisher = "Srpsko geografsko društvo, Beograd",
journal = "Glasnik Srpskog geografskog društva",
title = "Cultural indicators of tourism sustainability in Serbian spas, Kulturni indikatori održivosti turizma u banjama Srbije",
volume = "92",
number = "3",
pages = "95-108",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_504"
}
Pavlović, S.,& Belij, M.. (2012). Cultural indicators of tourism sustainability in Serbian spas. in Glasnik Srpskog geografskog društva
Srpsko geografsko društvo, Beograd., 92(3), 95-108.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_504
Pavlović S, Belij M. Cultural indicators of tourism sustainability in Serbian spas. in Glasnik Srpskog geografskog društva. 2012;92(3):95-108.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_504 .
Pavlović, Sanja, Belij, Marija, "Cultural indicators of tourism sustainability in Serbian spas" in Glasnik Srpskog geografskog društva, 92, no. 3 (2012):95-108,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_504 .

Changes in the age structure of the population in the settlements of Zajecar municipality

Pavlović, Sanja; Jančić, Marijana

(Srpsko geografsko društvo, Beograd, 2009)

TY - JOUR
AU - Pavlović, Sanja
AU - Jančić, Marijana
PY - 2009
UR - https://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/319
AB - The paper analyzes changes in age structure of 42 settlements of Zaječar community from aspects of total amount of population, population size, sort, type and the hypsometric zone they belong to. Statistical analysis done on a two census years (1971. and 2002) shows the oldening of all the settlements, as well as dependence of changes in age structure of the sort of settlements, their population size and altitude. The age structure of villages, smaller settlements and those from higher hypsometric zones is worsening faster. The analysis doesn't show statistical connection between the age structure and the type of settlement.
AB - Rad se bavi analizom nekih aspekata promena u starosnoj strukturi stanovništva 42 naselja opštine Zaječar sa pozicija ukupnog stanovništva, populacione veličine, vrste i tipa naselja i visinske zone kojoj ona pripadaju. Statistička analiza izvedena u 2 vremenska preseka (1971. i 2002. godine) pokazuje starenje svih naselja opštine, kao i zavisnost izmena njihove starosne strukture od vrste naselja, njegove populacione veličine i nadmorske visine. Seoska naselja, naselja sa manjim brojem stanovnika i većom nadmorskom visinom stare brže. Tip naselja je jedini ispitan faktor čija statistička povezanost sa promenama u starosnoj strukturi nije potvrđena.
PB - Srpsko geografsko društvo, Beograd
T2 - Glasnik Srpskog geografskog društva
T1 - Changes in the age structure of the population in the settlements of Zajecar municipality
T1 - Promene starosne strukture stanovništva naselja opštine Zaječar
VL - 89
IS - 2
SP - 91
EP - 110
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_319
ER - 
@article{
author = "Pavlović, Sanja and Jančić, Marijana",
year = "2009",
abstract = "The paper analyzes changes in age structure of 42 settlements of Zaječar community from aspects of total amount of population, population size, sort, type and the hypsometric zone they belong to. Statistical analysis done on a two census years (1971. and 2002) shows the oldening of all the settlements, as well as dependence of changes in age structure of the sort of settlements, their population size and altitude. The age structure of villages, smaller settlements and those from higher hypsometric zones is worsening faster. The analysis doesn't show statistical connection between the age structure and the type of settlement., Rad se bavi analizom nekih aspekata promena u starosnoj strukturi stanovništva 42 naselja opštine Zaječar sa pozicija ukupnog stanovništva, populacione veličine, vrste i tipa naselja i visinske zone kojoj ona pripadaju. Statistička analiza izvedena u 2 vremenska preseka (1971. i 2002. godine) pokazuje starenje svih naselja opštine, kao i zavisnost izmena njihove starosne strukture od vrste naselja, njegove populacione veličine i nadmorske visine. Seoska naselja, naselja sa manjim brojem stanovnika i većom nadmorskom visinom stare brže. Tip naselja je jedini ispitan faktor čija statistička povezanost sa promenama u starosnoj strukturi nije potvrđena.",
publisher = "Srpsko geografsko društvo, Beograd",
journal = "Glasnik Srpskog geografskog društva",
title = "Changes in the age structure of the population in the settlements of Zajecar municipality, Promene starosne strukture stanovništva naselja opštine Zaječar",
volume = "89",
number = "2",
pages = "91-110",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_319"
}
Pavlović, S.,& Jančić, M.. (2009). Changes in the age structure of the population in the settlements of Zajecar municipality. in Glasnik Srpskog geografskog društva
Srpsko geografsko društvo, Beograd., 89(2), 91-110.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_319
Pavlović S, Jančić M. Changes in the age structure of the population in the settlements of Zajecar municipality. in Glasnik Srpskog geografskog društva. 2009;89(2):91-110.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_319 .
Pavlović, Sanja, Jančić, Marijana, "Changes in the age structure of the population in the settlements of Zajecar municipality" in Glasnik Srpskog geografskog društva, 89, no. 2 (2009):91-110,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_319 .

Tourism in development role of Gornja Trepča spa

Pavlović, Sanja

(Srpsko geografsko društvo, Beograd, 2008)

TY - JOUR
AU - Pavlović, Sanja
PY - 2008
UR - https://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/279
AB - In this paper are allocated phases in tourism development in Gornja Trepča spa, signified on present and prospective kinds of tourism. Tourist traffic is analyzed from statistical references in the seventh decade of the last century to 2006. It has done comparation the number of tourists and nights in Gornja Trepča spa with spa spaces in Serbia. Accommodation facilities are showed in dependence to number of beds and contents they offer. It's analyzed preferences and demerits for tourism development in this spa settlement. It's concluded that exist good base, but it's required investments and bigger involvement of regional population in order to increase offer and demand on tourist market.
AB - U radu su izdvojene faze u razvoju turizma u banji Gornja Trepča, ukazano na postojeće i potencijalne vrste turizma. Promet turista je analiziran na bazi statističkih podataka iz šezdesetih godina prošloga veka do 2006. godine. Urađena je komparacija broja turista i noćenja u Gornjoj Trepči i banjskim mestima Srbije. Smeštajno-ugostiteljski kapaciteti su prikazani u zavisnosti od broja ležaja i sadržaja. Analizirane su prednosti i nedostatci za razvoj turizma u ovom banjskom naselju. Konstatovano je da postoji dobra osnova, ali su neophodne investicije i veće angažovanje lokalnog stanovništva da bi se povećale ponuda i potražnja na turističkom tržištu.
PB - Srpsko geografsko društvo, Beograd
T2 - Glasnik Srpskog geografskog društva
T1 - Tourism in development role of Gornja Trepča spa
T1 - Turizam u funkciji razvoja banje Gornja Trepča
VL - 88
IS - 4
SP - 99
EP - 108
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_279
ER - 
@article{
author = "Pavlović, Sanja",
year = "2008",
abstract = "In this paper are allocated phases in tourism development in Gornja Trepča spa, signified on present and prospective kinds of tourism. Tourist traffic is analyzed from statistical references in the seventh decade of the last century to 2006. It has done comparation the number of tourists and nights in Gornja Trepča spa with spa spaces in Serbia. Accommodation facilities are showed in dependence to number of beds and contents they offer. It's analyzed preferences and demerits for tourism development in this spa settlement. It's concluded that exist good base, but it's required investments and bigger involvement of regional population in order to increase offer and demand on tourist market., U radu su izdvojene faze u razvoju turizma u banji Gornja Trepča, ukazano na postojeće i potencijalne vrste turizma. Promet turista je analiziran na bazi statističkih podataka iz šezdesetih godina prošloga veka do 2006. godine. Urađena je komparacija broja turista i noćenja u Gornjoj Trepči i banjskim mestima Srbije. Smeštajno-ugostiteljski kapaciteti su prikazani u zavisnosti od broja ležaja i sadržaja. Analizirane su prednosti i nedostatci za razvoj turizma u ovom banjskom naselju. Konstatovano je da postoji dobra osnova, ali su neophodne investicije i veće angažovanje lokalnog stanovništva da bi se povećale ponuda i potražnja na turističkom tržištu.",
publisher = "Srpsko geografsko društvo, Beograd",
journal = "Glasnik Srpskog geografskog društva",
title = "Tourism in development role of Gornja Trepča spa, Turizam u funkciji razvoja banje Gornja Trepča",
volume = "88",
number = "4",
pages = "99-108",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_279"
}
Pavlović, S.. (2008). Tourism in development role of Gornja Trepča spa. in Glasnik Srpskog geografskog društva
Srpsko geografsko društvo, Beograd., 88(4), 99-108.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_279
Pavlović S. Tourism in development role of Gornja Trepča spa. in Glasnik Srpskog geografskog društva. 2008;88(4):99-108.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_279 .
Pavlović, Sanja, "Tourism in development role of Gornja Trepča spa" in Glasnik Srpskog geografskog društva, 88, no. 4 (2008):99-108,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_279 .

Hypsometric distribution as a factor of some spatial-demographic changes in development of the settlements of Knjaževac community

Pavlović, Sanja; Jančić, Marijana

(Srpsko geografsko društvo, Beograd, 2007)

TY - JOUR
AU - Pavlović, Sanja
AU - Jančić, Marijana
PY - 2007
UR - https://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/244
AB - The paper analyzes dependence of spatial-demographic tendencies in the development of 86 settlements of Knjaževac community on their hypsometric distribution. It deals with absolute and relative changes of total amount of population, agricultural population, as well as the populational size of settlements. The whole municipality is characterized with the concentration of the population in the lower hypsometric zones, settlements becoming smaller and, with the exception of the town centre, negative demographic developmental tendencies. Statistical analysis done on a period between 1971-2002 shows the dependence of majority of analyzed indexes on their altitude zone.
AB - Rad se bavi ispitivanjem zavisnosti prostorno-demografskih razvojnih tendencija 86 naselja opštine Knjaževac od njihovog hipsometrijskog rasporeda. Biće analizirane apsolutne i relativne promene ukupnog i poljoprivrednog broja stanovnika, kao i populacione veličine naselja. Opštinu karakteriše koncentracija stanovništva u nižim visinskim zonama, usitnjavanje naselja i, sa izuzetkom gradskog središta, negativne demografske razvojne tendencije. Statistička analiza izvedena na periodu 1971-2002. pokazuje zavisnost većine posmatranih demografskih pokazatelja od visinske zone kojoj pripadaju.
PB - Srpsko geografsko društvo, Beograd
T2 - Glasnik Srpskog geografskog društva
T1 - Hypsometric distribution as a factor of some spatial-demographic changes in development of the settlements of Knjaževac community
T1 - Visinska distribucija kao faktor nekih prostorno­demografskih promena u razvoju naselja opštine Knjaževac
VL - 87
IS - 2
SP - 125
EP - 132
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_244
ER - 
@article{
author = "Pavlović, Sanja and Jančić, Marijana",
year = "2007",
abstract = "The paper analyzes dependence of spatial-demographic tendencies in the development of 86 settlements of Knjaževac community on their hypsometric distribution. It deals with absolute and relative changes of total amount of population, agricultural population, as well as the populational size of settlements. The whole municipality is characterized with the concentration of the population in the lower hypsometric zones, settlements becoming smaller and, with the exception of the town centre, negative demographic developmental tendencies. Statistical analysis done on a period between 1971-2002 shows the dependence of majority of analyzed indexes on their altitude zone., Rad se bavi ispitivanjem zavisnosti prostorno-demografskih razvojnih tendencija 86 naselja opštine Knjaževac od njihovog hipsometrijskog rasporeda. Biće analizirane apsolutne i relativne promene ukupnog i poljoprivrednog broja stanovnika, kao i populacione veličine naselja. Opštinu karakteriše koncentracija stanovništva u nižim visinskim zonama, usitnjavanje naselja i, sa izuzetkom gradskog središta, negativne demografske razvojne tendencije. Statistička analiza izvedena na periodu 1971-2002. pokazuje zavisnost većine posmatranih demografskih pokazatelja od visinske zone kojoj pripadaju.",
publisher = "Srpsko geografsko društvo, Beograd",
journal = "Glasnik Srpskog geografskog društva",
title = "Hypsometric distribution as a factor of some spatial-demographic changes in development of the settlements of Knjaževac community, Visinska distribucija kao faktor nekih prostorno­demografskih promena u razvoju naselja opštine Knjaževac",
volume = "87",
number = "2",
pages = "125-132",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_244"
}
Pavlović, S.,& Jančić, M.. (2007). Hypsometric distribution as a factor of some spatial-demographic changes in development of the settlements of Knjaževac community. in Glasnik Srpskog geografskog društva
Srpsko geografsko društvo, Beograd., 87(2), 125-132.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_244
Pavlović S, Jančić M. Hypsometric distribution as a factor of some spatial-demographic changes in development of the settlements of Knjaževac community. in Glasnik Srpskog geografskog društva. 2007;87(2):125-132.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_244 .
Pavlović, Sanja, Jančić, Marijana, "Hypsometric distribution as a factor of some spatial-demographic changes in development of the settlements of Knjaževac community" in Glasnik Srpskog geografskog društva, 87, no. 2 (2007):125-132,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_244 .

Changes of total number of population and agricultural population in settlements of community Boljevac

Pavlović, Sanja

(Srpsko geografsko društvo, Beograd, 2007)

TY - JOUR
AU - Pavlović, Sanja
PY - 2007
UR - https://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/207
AB - In this work are analyzed changes of total number of population and agricultural population in community Boljevac, using statistical data of registers from 1948 to 2002. In tabulars are references of registers from 1961 to 2002. The changes in total number of population are represented with absolute amounts, index of growth (degradation), number and dimension of settlements according to number of population, hypsometric disposition of settlements and population in community Boljevac. The changes in number of agricultural population are analyzed with participation of agricultural population and total number of population and relation between agricultural population and active agricultural population. It is noticabled negative demographic trends, qualified with decrease of natural accession and emigrations. Depopulation, by the register 2002, characterizes all the settlements in community Boljevac. Importance which community centre had decrease, qualifying negative results and impossibility of population restitution.
AB - U radu su analizirane promene broja ukupnog i poljoprivrednog stanovništva opštine Boljevac, korišćenjem statističkih podataka popisa od 1948. do 2002. godine. U tabelama su podaci popisa od 1961. do 2002. godine. Promene u ukupnom broju stanovnika prikazane su pomoću apsolutnih vrednosti, indeksa porasta (pada), broju i veličini naselja prema broju stanovnika, hipsometrijskom razmeštaju naselja i stanovnika opštine Boljevac. Promene u broju poljoprivrednog stanovništva analizirane su učešćem poljoprivrednog u ukupnom stanovništvu i odnosom poljoprivrednog i aktivnog poljoprivrednog stanovništva. Uočljive su negativne demografske tendencije, uslovljene smanjenjem prirodnog priraštaja i emigracijama. Depopulacija, po popisu 2002. godine karakteriše sva naselja opštine Boljevac. Značaj koji je opštinsko središte imalo opada, uslovljavajući negativne posledice i nemogućnost obnavljanja stanovništva.
PB - Srpsko geografsko društvo, Beograd
T2 - Glasnik Srpskog geografskog društva
T1 - Changes of total number of population and agricultural population in settlements of community Boljevac
T1 - Promene broja ukupnog i poljoprivrednog stanovništva u naseljima opštine Boljevac
VL - 87
IS - 1
SP - 89
EP - 96
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_207
ER - 
@article{
author = "Pavlović, Sanja",
year = "2007",
abstract = "In this work are analyzed changes of total number of population and agricultural population in community Boljevac, using statistical data of registers from 1948 to 2002. In tabulars are references of registers from 1961 to 2002. The changes in total number of population are represented with absolute amounts, index of growth (degradation), number and dimension of settlements according to number of population, hypsometric disposition of settlements and population in community Boljevac. The changes in number of agricultural population are analyzed with participation of agricultural population and total number of population and relation between agricultural population and active agricultural population. It is noticabled negative demographic trends, qualified with decrease of natural accession and emigrations. Depopulation, by the register 2002, characterizes all the settlements in community Boljevac. Importance which community centre had decrease, qualifying negative results and impossibility of population restitution., U radu su analizirane promene broja ukupnog i poljoprivrednog stanovništva opštine Boljevac, korišćenjem statističkih podataka popisa od 1948. do 2002. godine. U tabelama su podaci popisa od 1961. do 2002. godine. Promene u ukupnom broju stanovnika prikazane su pomoću apsolutnih vrednosti, indeksa porasta (pada), broju i veličini naselja prema broju stanovnika, hipsometrijskom razmeštaju naselja i stanovnika opštine Boljevac. Promene u broju poljoprivrednog stanovništva analizirane su učešćem poljoprivrednog u ukupnom stanovništvu i odnosom poljoprivrednog i aktivnog poljoprivrednog stanovništva. Uočljive su negativne demografske tendencije, uslovljene smanjenjem prirodnog priraštaja i emigracijama. Depopulacija, po popisu 2002. godine karakteriše sva naselja opštine Boljevac. Značaj koji je opštinsko središte imalo opada, uslovljavajući negativne posledice i nemogućnost obnavljanja stanovništva.",
publisher = "Srpsko geografsko društvo, Beograd",
journal = "Glasnik Srpskog geografskog društva",
title = "Changes of total number of population and agricultural population in settlements of community Boljevac, Promene broja ukupnog i poljoprivrednog stanovništva u naseljima opštine Boljevac",
volume = "87",
number = "1",
pages = "89-96",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_207"
}
Pavlović, S.. (2007). Changes of total number of population and agricultural population in settlements of community Boljevac. in Glasnik Srpskog geografskog društva
Srpsko geografsko društvo, Beograd., 87(1), 89-96.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_207
Pavlović S. Changes of total number of population and agricultural population in settlements of community Boljevac. in Glasnik Srpskog geografskog društva. 2007;87(1):89-96.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_207 .
Pavlović, Sanja, "Changes of total number of population and agricultural population in settlements of community Boljevac" in Glasnik Srpskog geografskog društva, 87, no. 1 (2007):89-96,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_207 .

Natural potentials for development of tourism of spa resort Gornja Trepča

Pavlović, Sanja

(Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Beograd, 2007)

TY - JOUR
AU - Pavlović, Sanja
PY - 2007
UR - https://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/192
AB - This paper analyzes climate, relief and vegetation, as natural potentials for development of tourism in spa resort Gornja Trepča. Thermo-mineral springs are primary natural values of spa resort Gornja Trepča. These values serve as natural factors of spa medical treatments, rehabilitation and recreation. Climate has less importance for development of tourism in Gornja Trepča. The following were analyzed: air temperature, cloudiness, air pressure and precipitation. Contribution to tourist value directly and indirectly brings mountain Vujan. Through the realization of the special urbanization plan conditions for development and protection of Gornja Trepča environment can be regulated.
AB - U radu su analizirani klima, reljef i vegetacija, kao prirodni potencijali za razvoj turizma u banji Gornja Trepča. Termomineralni izvori su primarne prirodne vrednosti banje Gornja Trepča. Ove vrednosti služe kao prirodni faktori banjskog lečenja, rehabilitacije i rekreacije. Manji značaj za razvoj turizma u Gornjoj Trepči ima klima. Analizirani su temperatura vazduha oblačnost, vazdušni pritisak i padavine. Turističkoj vrednosti direktno i indirektno doprinosi planina Vujan. Realizacijom Posebnog urbanističkog plana mogu se regulisati uslovi razvoja i zaštita ambijenta Gornje Trepče.
PB - Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Beograd
T2 - Zbornik radova - Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu
T1 - Natural potentials for development of tourism of spa resort Gornja Trepča
T1 - Prirodni potencijali za razvoj turizma banje Gornja Trepča
IS - 55
SP - 105
EP - 114
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_192
ER - 
@article{
author = "Pavlović, Sanja",
year = "2007",
abstract = "This paper analyzes climate, relief and vegetation, as natural potentials for development of tourism in spa resort Gornja Trepča. Thermo-mineral springs are primary natural values of spa resort Gornja Trepča. These values serve as natural factors of spa medical treatments, rehabilitation and recreation. Climate has less importance for development of tourism in Gornja Trepča. The following were analyzed: air temperature, cloudiness, air pressure and precipitation. Contribution to tourist value directly and indirectly brings mountain Vujan. Through the realization of the special urbanization plan conditions for development and protection of Gornja Trepča environment can be regulated., U radu su analizirani klima, reljef i vegetacija, kao prirodni potencijali za razvoj turizma u banji Gornja Trepča. Termomineralni izvori su primarne prirodne vrednosti banje Gornja Trepča. Ove vrednosti služe kao prirodni faktori banjskog lečenja, rehabilitacije i rekreacije. Manji značaj za razvoj turizma u Gornjoj Trepči ima klima. Analizirani su temperatura vazduha oblačnost, vazdušni pritisak i padavine. Turističkoj vrednosti direktno i indirektno doprinosi planina Vujan. Realizacijom Posebnog urbanističkog plana mogu se regulisati uslovi razvoja i zaštita ambijenta Gornje Trepče.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Beograd",
journal = "Zbornik radova - Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu",
title = "Natural potentials for development of tourism of spa resort Gornja Trepča, Prirodni potencijali za razvoj turizma banje Gornja Trepča",
number = "55",
pages = "105-114",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_192"
}
Pavlović, S.. (2007). Natural potentials for development of tourism of spa resort Gornja Trepča. in Zbornik radova - Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu
Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Beograd.(55), 105-114.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_192
Pavlović S. Natural potentials for development of tourism of spa resort Gornja Trepča. in Zbornik radova - Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu. 2007;(55):105-114.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_192 .
Pavlović, Sanja, "Natural potentials for development of tourism of spa resort Gornja Trepča" in Zbornik radova - Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, no. 55 (2007):105-114,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_192 .

Demographic-statistical characteristics of Prislonica

Pavlović, Sanja

(Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Beograd, 2006)

TY - JOUR
AU - Pavlović, Sanja
PY - 2006
UR - https://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/183
AB - The study contains data about Prislonica population in the past, the analysis of changes in population and households, population structures and migration characteristics in the period 1971-2002. The natural movement is defined by natural increase in the population, as well as the population structure (in terms of gender, age, education, economy). The conclusion was made that population renovation is insufficient, meaning that in present conditions it is difficult to talk about increase in the population, and in the spatial plan there is not enough attention attributed to population strategy in rural areas.
AB - Rad sadrži podatke o stanovništvu Prislonice u prošlosti, analize promena u broju stanovnika i domaćinstava, prirodnog kretanja stanovništva, struktura stanovništva i migracionih obeležja u periodu 1971-2002. godina. Prirodno kretanje je definisano prirodnim priraštajem, kao i strukturom stanovništva (polna, starosna, ekonomska, obrazovna). Urađena je komparacija relativnih pokazatelja za Prislonicu i opštinu Čačak, kako bi se uočile veze i objasnili demografski procesi. Zaključeno je da je obnavljanje stanovništva nedovoljno, da je u današnjim uslovima teško govoriti o povećanju broja stanovnika i da u prostornom planu nije posvećena dovoljna pažnja populacionoj strategiji u seoskim naseljima.
PB - Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Beograd
T2 - Zbornik radova - Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu
T1 - Demographic-statistical characteristics of Prislonica
T1 - Demografsko-statistička obeležja Prislonice
IS - 54
SP - 81
EP - 96
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_183
ER - 
@article{
author = "Pavlović, Sanja",
year = "2006",
abstract = "The study contains data about Prislonica population in the past, the analysis of changes in population and households, population structures and migration characteristics in the period 1971-2002. The natural movement is defined by natural increase in the population, as well as the population structure (in terms of gender, age, education, economy). The conclusion was made that population renovation is insufficient, meaning that in present conditions it is difficult to talk about increase in the population, and in the spatial plan there is not enough attention attributed to population strategy in rural areas., Rad sadrži podatke o stanovništvu Prislonice u prošlosti, analize promena u broju stanovnika i domaćinstava, prirodnog kretanja stanovništva, struktura stanovništva i migracionih obeležja u periodu 1971-2002. godina. Prirodno kretanje je definisano prirodnim priraštajem, kao i strukturom stanovništva (polna, starosna, ekonomska, obrazovna). Urađena je komparacija relativnih pokazatelja za Prislonicu i opštinu Čačak, kako bi se uočile veze i objasnili demografski procesi. Zaključeno je da je obnavljanje stanovništva nedovoljno, da je u današnjim uslovima teško govoriti o povećanju broja stanovnika i da u prostornom planu nije posvećena dovoljna pažnja populacionoj strategiji u seoskim naseljima.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Beograd",
journal = "Zbornik radova - Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu",
title = "Demographic-statistical characteristics of Prislonica, Demografsko-statistička obeležja Prislonice",
number = "54",
pages = "81-96",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_183"
}
Pavlović, S.. (2006). Demographic-statistical characteristics of Prislonica. in Zbornik radova - Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu
Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Beograd.(54), 81-96.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_183
Pavlović S. Demographic-statistical characteristics of Prislonica. in Zbornik radova - Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu. 2006;(54):81-96.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_183 .
Pavlović, Sanja, "Demographic-statistical characteristics of Prislonica" in Zbornik radova - Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, no. 54 (2006):81-96,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_183 .