Antić, Marija

Link to this page

Authority KeyName Variants
orcid::0000-0002-7270-0490
 • Antić, Marija (13)
 • Martinović, Marija (10)
 • Антић, Марија (3)
Projects

Author's Bibliography

Stavovi i namere o preseljavanju stanovištva kao determinanta održivog ruralnog razvoja Srbije

Antić, Marija; Šantić, Danica; Đorđević, Dejan Ž.

(Univerzitet u Nišu - Ekonomski fakultet, 2021)

TY - CONF
AU - Antić, Marija
AU - Šantić, Danica
AU - Đorđević, Dejan Ž.
PY - 2021
UR - http://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/1169
AB - Međuzavisnost migracija i ruralnog razvoja je višestruka i kompleksna sa obzirom na to da migracije stanovništva imaju značajan uticaj kako na razvojne potencijale tako i na izazove i rizike sa kojima se sučavaju seoska naselja i ruralna područja. Demografska i ekonomska vitalnost je bila jedan od najvažnijih razvojnih karakteristika ruralnih prostora Srbije do sredine 20. veka, kada je u uslovima dinamične i centralizovano usmerene industrijalizacije, praćene sinhronizovanim procesima urbanizacija i deagrarizacije, došlo do njihove marginalizacije. Navedeni procesi su svoj prostorni, demografski i privredni izraz imali u dubokim strukturnim problemima i ubrzanom propadanju ruralnih prostora, posebno onih lociranih u planinskim, perifernim i pograničnima oblastima. Budući da su ova područja bila izostavljena iz fokusnih trajektorija socijalističkog razvoja, došlo je do preseljavanja miliona stanovnika iz sela u gradove, što je rezultiralo masovnom depopulacijom koja je u najugroženijim područjima imala razmere ruralnog egzodusa. Iz tog razloga se pitanje održivog ruralnog razvoja nameće kao jedan od prioritetnih zadataka
razvoja srpskog društva na početku 21. veka. Centralno pitanje ovog rada je fokusirano na specifičnostima savremenih migracionih fenomena kroz sagledavanje stavova i namera o preseljavanju ruralnog stanovništva, kao uticaja prostorne pokretljivosti na trendove ruralnog razvoja u bliskoj budućnosti, na primeru četiri jedinice lokalne samouprave –Leskovca, Zaječara,
Užica i Zrenjanina, koje na najbolji način prezentuju hetereogenost migracionih obrazca i osobenost razvoja ruralnog prostora Srbije.
PB - Univerzitet u Nišu - Ekonomski fakultet
C3 - XXVI Naučni skup: Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja Jugoistočne Evrope
T1 - Stavovi i namere o preseljavanju stanovištva kao determinanta održivog ruralnog razvoja Srbije
SP - 111
EP - 118
ER - 
@conference{
author = "Antić, Marija and Šantić, Danica and Đorđević, Dejan Ž.",
year = "2021",
abstract = "Međuzavisnost migracija i ruralnog razvoja je višestruka i kompleksna sa obzirom na to da migracije stanovništva imaju značajan uticaj kako na razvojne potencijale tako i na izazove i rizike sa kojima se sučavaju seoska naselja i ruralna područja. Demografska i ekonomska vitalnost je bila jedan od najvažnijih razvojnih karakteristika ruralnih prostora Srbije do sredine 20. veka, kada je u uslovima dinamične i centralizovano usmerene industrijalizacije, praćene sinhronizovanim procesima urbanizacija i deagrarizacije, došlo do njihove marginalizacije. Navedeni procesi su svoj prostorni, demografski i privredni izraz imali u dubokim strukturnim problemima i ubrzanom propadanju ruralnih prostora, posebno onih lociranih u planinskim, perifernim i pograničnima oblastima. Budući da su ova područja bila izostavljena iz fokusnih trajektorija socijalističkog razvoja, došlo je do preseljavanja miliona stanovnika iz sela u gradove, što je rezultiralo masovnom depopulacijom koja je u najugroženijim područjima imala razmere ruralnog egzodusa. Iz tog razloga se pitanje održivog ruralnog razvoja nameće kao jedan od prioritetnih zadataka
razvoja srpskog društva na početku 21. veka. Centralno pitanje ovog rada je fokusirano na specifičnostima savremenih migracionih fenomena kroz sagledavanje stavova i namera o preseljavanju ruralnog stanovništva, kao uticaja prostorne pokretljivosti na trendove ruralnog razvoja u bliskoj budućnosti, na primeru četiri jedinice lokalne samouprave –Leskovca, Zaječara,
Užica i Zrenjanina, koje na najbolji način prezentuju hetereogenost migracionih obrazca i osobenost razvoja ruralnog prostora Srbije.",
publisher = "Univerzitet u Nišu - Ekonomski fakultet",
journal = "XXVI Naučni skup: Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja Jugoistočne Evrope",
title = "Stavovi i namere o preseljavanju stanovištva kao determinanta održivog ruralnog razvoja Srbije",
pages = "111-118"
}
Antić, M., Šantić, D.,& Đorđević, D. Ž.. (2021). Stavovi i namere o preseljavanju stanovištva kao determinanta održivog ruralnog razvoja Srbije. in XXVI Naučni skup: Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja Jugoistočne Evrope
Univerzitet u Nišu - Ekonomski fakultet., 111-118.
Antić M, Šantić D, Đorđević DŽ. Stavovi i namere o preseljavanju stanovištva kao determinanta održivog ruralnog razvoja Srbije. in XXVI Naučni skup: Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja Jugoistočne Evrope. 2021;:111-118..
Antić, Marija, Šantić, Danica, Đorđević, Dejan Ž., "Stavovi i namere o preseljavanju stanovištva kao determinanta održivog ruralnog razvoja Srbije" in XXVI Naučni skup: Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja Jugoistočne Evrope (2021):111-118.

Demographic and economic aspects of urban shrinkage in Serbia - typology and regional differentiation

Đurkin, Danica; Antić, Marija; Budović, Aljoša

(Srpsko geografsko društvo, 2021)

TY - JOUR
AU - Đurkin, Danica
AU - Antić, Marija
AU - Budović, Aljoša
PY - 2021
UR - http://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/1117
AB - Urban shrinkage is a process that many European countries have been facing in recent decades. It had started in highly developed regions at the time of deindustrialisation, but since the 1990s, this process has also affected Central, Eastern and South-eastern Europe, with different patterns and dynamics of urban shrinkage. The political and economic crisis in Serbia during the 1990s, as well as the transition from a centrally governed and urban-based industrialisation to a neoliberal market economy, has brought significant changes in the development of cities, which faced declining demographic and economic vitality. This paper is focused on the analysis of the intensity and dynamics of demographic and economic aspects of urban shrinkage in Serbia and on classification of cities according to the different phases of urban shrinkage. Typological classification was performed using the K-means clustering algorithm. The cluster analysis is based on the use of relevant demographic and socio-economic indicators, for the period from 2002 to 2011. After identifying cities that recorded an increase in total population and relatively stable economic development, three types of shrinking cities were determined according to the intensity of demographic and economic shrinkage - cities with low, medium and high shrinkage intensity. The analysis of the main patterns and factors that influenced the different levels of urban shrinkage enabled a better understanding of this phenomenon in Serbia. The results indicate the heterogeneity of urban space due to different levels of demographic and economic shrinkage, thus it can serve as a starting point for future research of uneven urban development in Serbia.
AB - Опадање градова (енг. urban shrinkage) је процес са којим се последњих
деценија суочавају многе земље у Европи и свету. Започет у високоразвијеним
регионима у време деиндустријализације, овај процес је од 1990-их година
интензивиран у постсоцијалистичким земљама Европе, у којима је испољио
различите просторне обрасце и динамику. Политичка и економска криза у Србији
током 1990-их година, као и прелазак са централизоване економије базиране на
индустријализацији на неолибералну тржишну економију, донели су значајне
промене у развоју градова, а пре свега опадање демографске и економске виталности.
Тежиште рада представља утврђивање степена и динамике демографског и
економског опадања градова у Србије и детерминисање различитих типова градова
сходно интензитету урбаног опадања. Типолошка класификација је извршена
применом "K-means" методе кластер анализе. Методолошки поступак је заснован на
коришћењу релевантних демографских и социоекономских индикатора, за период од
2002. до 2011. године. Након идентификовања градова који су забележили пораст
укупног становништва и релативно стабилан економски развој, детерминисано је три
типа градова сходно динамици и интензитету демографског и економског опадања -
градови са ниским, умереним и високим интензитетом опадања. Анализом
регионалних разлика и фактора који су условили различиту динамику и степен
опадања омогућено је јасније сагледавање овог феномена на простору Србије.
Резултати истраживања указују на хетерогеност урбаног простора сходно различитом
степену демографског и економског опадања градова, те могу послужити као полазна
основа за будућа истраживања неравномерног урбаног развоја Србије.
PB - Srpsko geografsko društvo
T2 - Glasnik Srpskog geografskog društva
T1 - Demographic and economic aspects of urban shrinkage in Serbia - typology and regional differentiation
T1 - Демографско и економско опадање градова у Србији – типолошка класификација и регионална диференцијација
VL - 101
IS - 2
SP - 43
EP - 78
DO - https://doi.org/10.2298/GSGD2102043D
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1117
ER - 
@article{
author = "Đurkin, Danica and Antić, Marija and Budović, Aljoša",
year = "2021",
abstract = "Urban shrinkage is a process that many European countries have been facing in recent decades. It had started in highly developed regions at the time of deindustrialisation, but since the 1990s, this process has also affected Central, Eastern and South-eastern Europe, with different patterns and dynamics of urban shrinkage. The political and economic crisis in Serbia during the 1990s, as well as the transition from a centrally governed and urban-based industrialisation to a neoliberal market economy, has brought significant changes in the development of cities, which faced declining demographic and economic vitality. This paper is focused on the analysis of the intensity and dynamics of demographic and economic aspects of urban shrinkage in Serbia and on classification of cities according to the different phases of urban shrinkage. Typological classification was performed using the K-means clustering algorithm. The cluster analysis is based on the use of relevant demographic and socio-economic indicators, for the period from 2002 to 2011. After identifying cities that recorded an increase in total population and relatively stable economic development, three types of shrinking cities were determined according to the intensity of demographic and economic shrinkage - cities with low, medium and high shrinkage intensity. The analysis of the main patterns and factors that influenced the different levels of urban shrinkage enabled a better understanding of this phenomenon in Serbia. The results indicate the heterogeneity of urban space due to different levels of demographic and economic shrinkage, thus it can serve as a starting point for future research of uneven urban development in Serbia., Опадање градова (енг. urban shrinkage) је процес са којим се последњих
деценија суочавају многе земље у Европи и свету. Започет у високоразвијеним
регионима у време деиндустријализације, овај процес је од 1990-их година
интензивиран у постсоцијалистичким земљама Европе, у којима је испољио
различите просторне обрасце и динамику. Политичка и економска криза у Србији
током 1990-их година, као и прелазак са централизоване економије базиране на
индустријализацији на неолибералну тржишну економију, донели су значајне
промене у развоју градова, а пре свега опадање демографске и економске виталности.
Тежиште рада представља утврђивање степена и динамике демографског и
економског опадања градова у Србије и детерминисање различитих типова градова
сходно интензитету урбаног опадања. Типолошка класификација је извршена
применом "K-means" методе кластер анализе. Методолошки поступак је заснован на
коришћењу релевантних демографских и социоекономских индикатора, за период од
2002. до 2011. године. Након идентификовања градова који су забележили пораст
укупног становништва и релативно стабилан економски развој, детерминисано је три
типа градова сходно динамици и интензитету демографског и економског опадања -
градови са ниским, умереним и високим интензитетом опадања. Анализом
регионалних разлика и фактора који су условили различиту динамику и степен
опадања омогућено је јасније сагледавање овог феномена на простору Србије.
Резултати истраживања указују на хетерогеност урбаног простора сходно различитом
степену демографског и економског опадања градова, те могу послужити као полазна
основа за будућа истраживања неравномерног урбаног развоја Србије.",
publisher = "Srpsko geografsko društvo",
journal = "Glasnik Srpskog geografskog društva",
title = "Demographic and economic aspects of urban shrinkage in Serbia - typology and regional differentiation, Демографско и економско опадање градова у Србији – типолошка класификација и регионална диференцијација",
volume = "101",
number = "2",
pages = "43-78",
doi = "https://doi.org/10.2298/GSGD2102043D",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1117"
}
Đurkin, D., Antić, M.,& Budović, A.. (2021). Demographic and economic aspects of urban shrinkage in Serbia - typology and regional differentiation. in Glasnik Srpskog geografskog društva
Srpsko geografsko društvo., 101(2), 43-78.
https://doi.org/https://doi.org/10.2298/GSGD2102043D
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1117
Đurkin D, Antić M, Budović A. Demographic and economic aspects of urban shrinkage in Serbia - typology and regional differentiation. in Glasnik Srpskog geografskog društva. 2021;101(2):43-78.
doi:https://doi.org/10.2298/GSGD2102043D
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1117 .
Đurkin, Danica, Antić, Marija, Budović, Aljoša, "Demographic and economic aspects of urban shrinkage in Serbia - typology and regional differentiation" in Glasnik Srpskog geografskog društva, 101, no. 2 (2021):43-78,
https://doi.org/https://doi.org/10.2298/GSGD2102043D .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1117 .

Serbia in the time of COVID-19: between "corona diplomacy", tough measures and migration management

Šantić, Danica; Antić, Marija

(Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd, Abingdon, 2020)

TY - JOUR
AU - Šantić, Danica
AU - Antić, Marija
PY - 2020
UR - https://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/6
AB - The paper analyzes the specificities of Serbia's response to coronavirus. Two most important issues during the pandemic were the role of the State and the management of migration flows. Being placed in the China-Russia-EU triangle shaped the response on the crises but also the image of the country in the world. Two phenomena shaped mobility patterns. Citizens returning from abroad were caught between accusations of spreading the virus and a plea for healthcare and other key workers from the Serbian diaspora to help in Serbia. The issue of refugees and migrants attracted significant amounts of positive public attention, but in parallel with that xenophobia arose as a new attitude as part of aggressive campaigns against them.
PB - Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd, Abingdon
T2 - Eurasian Geography and Economics
T1 - Serbia in the time of COVID-19: between "corona diplomacy", tough measures and migration management
VL - 61
SP - 546
EP - 558
DO - 10.1080/15387216.2020.1780457
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_6
ER - 
@article{
author = "Šantić, Danica and Antić, Marija",
year = "2020",
abstract = "The paper analyzes the specificities of Serbia's response to coronavirus. Two most important issues during the pandemic were the role of the State and the management of migration flows. Being placed in the China-Russia-EU triangle shaped the response on the crises but also the image of the country in the world. Two phenomena shaped mobility patterns. Citizens returning from abroad were caught between accusations of spreading the virus and a plea for healthcare and other key workers from the Serbian diaspora to help in Serbia. The issue of refugees and migrants attracted significant amounts of positive public attention, but in parallel with that xenophobia arose as a new attitude as part of aggressive campaigns against them.",
publisher = "Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd, Abingdon",
journal = "Eurasian Geography and Economics",
title = "Serbia in the time of COVID-19: between "corona diplomacy", tough measures and migration management",
volume = "61",
pages = "546-558",
doi = "10.1080/15387216.2020.1780457",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_6"
}
Šantić, D.,& Antić, M.. (2020). Serbia in the time of COVID-19: between "corona diplomacy", tough measures and migration management. in Eurasian Geography and Economics
Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd, Abingdon., 61, 546-558.
https://doi.org/10.1080/15387216.2020.1780457
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_6
Šantić D, Antić M. Serbia in the time of COVID-19: between "corona diplomacy", tough measures and migration management. in Eurasian Geography and Economics. 2020;61:546-558.
doi:10.1080/15387216.2020.1780457
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_6 .
Šantić, Danica, Antić, Marija, "Serbia in the time of COVID-19: between "corona diplomacy", tough measures and migration management" in Eurasian Geography and Economics, 61 (2020):546-558,
https://doi.org/10.1080/15387216.2020.1780457 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_6 .
4
24
13
25

Development of urban tourism within the urbanization and globalization framework

Antić, Marija

(Srpsko geografsko društvo (Serbian Geographical society), 2020)

TY - JOUR
AU - Antić, Marija
PY - 2020
UR - http://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/1141
AB - Abstract: The urbanization and globalization phenomenon’s are the most dynamic processes of the modern world. As inevitable, pervasive and irreversible processes, they have a broad and important impact on every day’s life of the societies. Subsequently, the effects of urbanization and globalization on the transformation of existing and the emergence of new touristic objectives in cities have become the topic of scientific debates in recent period. Given that the issue of urban tourism has become relevant during the last three decades, the impact of these processes on the transformation of existing and the emergence of new tourist objectives in urban areas is an unavoidable field of scientific interest. The crucial differences between tourist cities in highly developed and developing countries, as well as between large cities and small towns, further complicates the perception of the complex impacts of urbanization and globalization processes on the phenomenon of urban tourism. These specifics are the main aspects of the development of urban tourism that will be discussed in this paper.
AB - Апстракт: Феномени урбанизације и глобализације су најдинамичније црте савремене цивилизације. Као такви представљају неизбежне, свепрожимајуће и иревирзибилне процесе модернизације чије се последице одражавају у свим сферама друштвеног живота. Са обзиром на то да је проблематика градског туризма актуелизована током последње три деценије, утицај наведених процеса на преображај постојећих и настанак нових туристичких образаца у урбаним срединама представља незаобилазно поље научног интересовања. Постојање суштинских разлика између туристичких градова у високоразвијеним и земљама у развоју, као и на релацији велики – мали туристички градови, додатно усложњава сагледавање комплексних утицаја урбанизационих и глобализационих процеса на феномен градског туризма. Наведене специфичности представљају главне аспекте сагледа-вања развоја градског туризма који ће бити обухваћени овим радом.
PB - Srpsko geografsko društvo (Serbian Geographical society)
T2 - Glasnik Srpskog geografskog društva (Bulletin of the Serbian Geographical Society)
T1 - Development of urban tourism within the urbanization and globalization framework
T1 - Razvoj gradskog turizma u okvirima savremene urbanizacije i globalizacije
VL - 100
IS - 2
SP - 83
EP - 106
DO - 10.2298/GSGD2002083A
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1141
ER - 
@article{
author = "Antić, Marija",
year = "2020",
abstract = "Abstract: The urbanization and globalization phenomenon’s are the most dynamic processes of the modern world. As inevitable, pervasive and irreversible processes, they have a broad and important impact on every day’s life of the societies. Subsequently, the effects of urbanization and globalization on the transformation of existing and the emergence of new touristic objectives in cities have become the topic of scientific debates in recent period. Given that the issue of urban tourism has become relevant during the last three decades, the impact of these processes on the transformation of existing and the emergence of new tourist objectives in urban areas is an unavoidable field of scientific interest. The crucial differences between tourist cities in highly developed and developing countries, as well as between large cities and small towns, further complicates the perception of the complex impacts of urbanization and globalization processes on the phenomenon of urban tourism. These specifics are the main aspects of the development of urban tourism that will be discussed in this paper., Апстракт: Феномени урбанизације и глобализације су најдинамичније црте савремене цивилизације. Као такви представљају неизбежне, свепрожимајуће и иревирзибилне процесе модернизације чије се последице одражавају у свим сферама друштвеног живота. Са обзиром на то да је проблематика градског туризма актуелизована током последње три деценије, утицај наведених процеса на преображај постојећих и настанак нових туристичких образаца у урбаним срединама представља незаобилазно поље научног интересовања. Постојање суштинских разлика између туристичких градова у високоразвијеним и земљама у развоју, као и на релацији велики – мали туристички градови, додатно усложњава сагледавање комплексних утицаја урбанизационих и глобализационих процеса на феномен градског туризма. Наведене специфичности представљају главне аспекте сагледа-вања развоја градског туризма који ће бити обухваћени овим радом.",
publisher = "Srpsko geografsko društvo (Serbian Geographical society)",
journal = "Glasnik Srpskog geografskog društva (Bulletin of the Serbian Geographical Society)",
title = "Development of urban tourism within the urbanization and globalization framework, Razvoj gradskog turizma u okvirima savremene urbanizacije i globalizacije",
volume = "100",
number = "2",
pages = "83-106",
doi = "10.2298/GSGD2002083A",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1141"
}
Antić, M.. (2020). Development of urban tourism within the urbanization and globalization framework. in Glasnik Srpskog geografskog društva (Bulletin of the Serbian Geographical Society)
Srpsko geografsko društvo (Serbian Geographical society)., 100(2), 83-106.
https://doi.org/10.2298/GSGD2002083A
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1141
Antić M. Development of urban tourism within the urbanization and globalization framework. in Glasnik Srpskog geografskog društva (Bulletin of the Serbian Geographical Society). 2020;100(2):83-106.
doi:10.2298/GSGD2002083A
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1141 .
Antić, Marija, "Development of urban tourism within the urbanization and globalization framework" in Glasnik Srpskog geografskog društva (Bulletin of the Serbian Geographical Society), 100, no. 2 (2020):83-106,
https://doi.org/10.2298/GSGD2002083A .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1141 .

Evolution of urban hotel geography - a case study of Belgrade

Budović, Aljoša; Ratkaj, Ivan; Antić, Marija

(Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd, Abingdon, 2020)

TY - JOUR
AU - Budović, Aljoša
AU - Ratkaj, Ivan
AU - Antić, Marija
PY - 2020
UR - https://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/1065
AB - This research analyses the changes of hotel geography in Belgrade, from the middle nineteenth century to the present. It confirms the influence that major political and economic factors have on hotel distribution, size, ownership, and rank. Prominent Ashworth and Tunbridge's Tourist-historic city model is used as the foundation of hotel spatial analysis in Belgrade, which is historically divided into three periods. The statehood development period is characterized by highly centralized hotel locations, mostly dependent on ethnical divisions, trade and early transport development. During the socialist period, in the absence of a market economy and private property, dispersion of hotels was caused almost exclusively by centralized political decisions. The transition period started with a complete political and economic overhaul of Serbia and Belgrade in the 1990s. After this difficult time, the Belgrade hotel industry started to recover, with the geographical factors that represented a re-establishment of market mechanisms and entrepreneur initiatives, as well as a focus on both the historic city and urban periphery.
PB - Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd, Abingdon
T2 - Current Issues in Tourism
T1 - Evolution of urban hotel geography - a case study of Belgrade
VL - 23
IS - 6
SP - 707
EP - 722
DO - 10.1080/13683500.2018.1530200
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1065
ER - 
@article{
author = "Budović, Aljoša and Ratkaj, Ivan and Antić, Marija",
year = "2020",
abstract = "This research analyses the changes of hotel geography in Belgrade, from the middle nineteenth century to the present. It confirms the influence that major political and economic factors have on hotel distribution, size, ownership, and rank. Prominent Ashworth and Tunbridge's Tourist-historic city model is used as the foundation of hotel spatial analysis in Belgrade, which is historically divided into three periods. The statehood development period is characterized by highly centralized hotel locations, mostly dependent on ethnical divisions, trade and early transport development. During the socialist period, in the absence of a market economy and private property, dispersion of hotels was caused almost exclusively by centralized political decisions. The transition period started with a complete political and economic overhaul of Serbia and Belgrade in the 1990s. After this difficult time, the Belgrade hotel industry started to recover, with the geographical factors that represented a re-establishment of market mechanisms and entrepreneur initiatives, as well as a focus on both the historic city and urban periphery.",
publisher = "Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd, Abingdon",
journal = "Current Issues in Tourism",
title = "Evolution of urban hotel geography - a case study of Belgrade",
volume = "23",
number = "6",
pages = "707-722",
doi = "10.1080/13683500.2018.1530200",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1065"
}
Budović, A., Ratkaj, I.,& Antić, M.. (2020). Evolution of urban hotel geography - a case study of Belgrade. in Current Issues in Tourism
Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd, Abingdon., 23(6), 707-722.
https://doi.org/10.1080/13683500.2018.1530200
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1065
Budović A, Ratkaj I, Antić M. Evolution of urban hotel geography - a case study of Belgrade. in Current Issues in Tourism. 2020;23(6):707-722.
doi:10.1080/13683500.2018.1530200
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1065 .
Budović, Aljoša, Ratkaj, Ivan, Antić, Marija, "Evolution of urban hotel geography - a case study of Belgrade" in Current Issues in Tourism, 23, no. 6 (2020):707-722,
https://doi.org/10.1080/13683500.2018.1530200 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1065 .
5
1
5

Development of urban tourism within the urbanization and globalization framework

Antić, Marija

(Srpsko geografsko društvo (Serbian Geographical society), 2020)

TY - JOUR
AU - Antić, Marija
PY - 2020
UR - https://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/1048
AB - The urbanization and globalization phenomenon's are the most dynamic processes of the modern world. As inevitable, pervasive and irreversible processes, they have a broad and important impact on every day's life of societies. Subsequently, the effects of urbanization and globalization on the transformation of existing and the emergence of new touristic objectives in cities have become the topic of scientific debates in recent period. Given that the issue of urban tourism has become relevant during the last three decades, the impact of these processes on the transformation of existing and the emergence of new tourist objectives in urban areas is an unavoidable field of scientific interest. The crucial differences between tourist cities in highly developed and developing countries, as well as between large cities and small towns, further complicate the perception of the complex impacts of urbanization and globalization processes on the phenomenon of urban tourism. These specifics are the main aspects of the development of urban tourism that will be discussed in this paper.
AB - Fenomeni urbanizacije i globalizacije su najdinamičnije crte savremene civilizacije. Kao takvi predstavljaju neizbežne, sveprožimajuće i irevirzibilne procese modernizacije čije se posledice odražavaju u svim sferama društvenog života. Sa obzirom na to da je problematika gradskog turizma aktuelizovana tokom poslednje tri decenije, uticaj navedenih procesa na preobražaj postojećih i nastanak novih turističkih obrazaca u urbanim sredinama predstavlja nezaobilazno polje naučnog interesovanja. Postojanje suštinskih razlika između turističkih gradova u visokorazvijenim i zemljama u razvoju, kao i na relaciji veliki - Mali turistički gradovi, dodatno usložnjava sagledavanje kompleksnih uticaja urbanizacionih i globalizacionih procesa na fenomen gradskog turizma. Navedene specifičnosti predstavljaju glavne aspekte sagledavanja razvoja gradskog turizma koji će biti obuhvaćeni ovim radom.
PB - Srpsko geografsko društvo (Serbian Geographical society)
T2 - Glasnik Srpskog geografskog društva (Bulletin of the Serbian Geographical Society)
T1 - Development of urban tourism within the urbanization and globalization framework
T1 - Razvoj gradskog turizma u okvirima savremene urbanizacije i globalizacije
VL - 100
IS - 2
SP - 83
EP - 106
DO - 10.2298/GSGD2002083A
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1048
ER - 
@article{
author = "Antić, Marija",
year = "2020",
abstract = "The urbanization and globalization phenomenon's are the most dynamic processes of the modern world. As inevitable, pervasive and irreversible processes, they have a broad and important impact on every day's life of societies. Subsequently, the effects of urbanization and globalization on the transformation of existing and the emergence of new touristic objectives in cities have become the topic of scientific debates in recent period. Given that the issue of urban tourism has become relevant during the last three decades, the impact of these processes on the transformation of existing and the emergence of new tourist objectives in urban areas is an unavoidable field of scientific interest. The crucial differences between tourist cities in highly developed and developing countries, as well as between large cities and small towns, further complicate the perception of the complex impacts of urbanization and globalization processes on the phenomenon of urban tourism. These specifics are the main aspects of the development of urban tourism that will be discussed in this paper., Fenomeni urbanizacije i globalizacije su najdinamičnije crte savremene civilizacije. Kao takvi predstavljaju neizbežne, sveprožimajuće i irevirzibilne procese modernizacije čije se posledice odražavaju u svim sferama društvenog života. Sa obzirom na to da je problematika gradskog turizma aktuelizovana tokom poslednje tri decenije, uticaj navedenih procesa na preobražaj postojećih i nastanak novih turističkih obrazaca u urbanim sredinama predstavlja nezaobilazno polje naučnog interesovanja. Postojanje suštinskih razlika između turističkih gradova u visokorazvijenim i zemljama u razvoju, kao i na relaciji veliki - Mali turistički gradovi, dodatno usložnjava sagledavanje kompleksnih uticaja urbanizacionih i globalizacionih procesa na fenomen gradskog turizma. Navedene specifičnosti predstavljaju glavne aspekte sagledavanja razvoja gradskog turizma koji će biti obuhvaćeni ovim radom.",
publisher = "Srpsko geografsko društvo (Serbian Geographical society)",
journal = "Glasnik Srpskog geografskog društva (Bulletin of the Serbian Geographical Society)",
title = "Development of urban tourism within the urbanization and globalization framework, Razvoj gradskog turizma u okvirima savremene urbanizacije i globalizacije",
volume = "100",
number = "2",
pages = "83-106",
doi = "10.2298/GSGD2002083A",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1048"
}
Antić, M.. (2020). Development of urban tourism within the urbanization and globalization framework. in Glasnik Srpskog geografskog društva (Bulletin of the Serbian Geographical Society)
Srpsko geografsko društvo (Serbian Geographical society)., 100(2), 83-106.
https://doi.org/10.2298/GSGD2002083A
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1048
Antić M. Development of urban tourism within the urbanization and globalization framework. in Glasnik Srpskog geografskog društva (Bulletin of the Serbian Geographical Society). 2020;100(2):83-106.
doi:10.2298/GSGD2002083A
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1048 .
Antić, Marija, "Development of urban tourism within the urbanization and globalization framework" in Glasnik Srpskog geografskog društva (Bulletin of the Serbian Geographical Society), 100, no. 2 (2020):83-106,
https://doi.org/10.2298/GSGD2002083A .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1048 .

Ruralni turizam u funkciji demografskog razvoja u zaštićenim prirodnim i kulturnim dobrima - studija slučaja Parka prirode „Stara planina“

Đurkin, Danica; Antić, Marija

(Asicijacija prostornih planera Srbije, Beograd, 2019)

TY - CONF
AU - Đurkin, Danica
AU - Antić, Marija
PY - 2019
UR - http://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/1198
AB - U radu se analizira značaj seoskog turizma u očuvanju i unapređivanju demografske, ekonomske i ekološke vitalnosti ruralnog prostora u zaštićenim prirodnim i kulturnim dobrima. Težište rada je da se na primeru seoskih naselja u Parku prirode „Stara planina“ sagleda na koji nači je moguće kroz ekonomsku diverzifikaciju i razvoj ruralnog turizma angažovati raspoložive ljudske resurse kao potencijalne nosioce demografskog, ekonomskog, socijalnog i kulturnog razvoja. U radu su predstavljeni prirodni i antropogeni potencijali Stare planine, glavni trendovi razvoja ruralnog turizma i njegov značaj u procesu ruralne revitalizacije i kreiranja odgovarajućih modela i strategija ruralnog razvoja, sa posebnim osvrtom na mogućnostima obezbeđivanja demografske održivosti i vitalnosti ruralnih prostora i seoskih naselja.
PB - Asicijacija prostornih planera Srbije, Beograd
PB - Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Beograd
C3 - Zbornik radova Desetog naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem "Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine", Subotica
T1 - Ruralni turizam u funkciji demografskog razvoja u zaštićenim prirodnim i kulturnim dobrima - studija slučaja Parka prirode „Stara planina“
SP - 459
EP - 466
ER - 
@conference{
author = "Đurkin, Danica and Antić, Marija",
year = "2019",
abstract = "U radu se analizira značaj seoskog turizma u očuvanju i unapređivanju demografske, ekonomske i ekološke vitalnosti ruralnog prostora u zaštićenim prirodnim i kulturnim dobrima. Težište rada je da se na primeru seoskih naselja u Parku prirode „Stara planina“ sagleda na koji nači je moguće kroz ekonomsku diverzifikaciju i razvoj ruralnog turizma angažovati raspoložive ljudske resurse kao potencijalne nosioce demografskog, ekonomskog, socijalnog i kulturnog razvoja. U radu su predstavljeni prirodni i antropogeni potencijali Stare planine, glavni trendovi razvoja ruralnog turizma i njegov značaj u procesu ruralne revitalizacije i kreiranja odgovarajućih modela i strategija ruralnog razvoja, sa posebnim osvrtom na mogućnostima obezbeđivanja demografske održivosti i vitalnosti ruralnih prostora i seoskih naselja.",
publisher = "Asicijacija prostornih planera Srbije, Beograd, Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Beograd",
journal = "Zbornik radova Desetog naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem "Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine", Subotica",
title = "Ruralni turizam u funkciji demografskog razvoja u zaštićenim prirodnim i kulturnim dobrima - studija slučaja Parka prirode „Stara planina“",
pages = "459-466"
}
Đurkin, D.,& Antić, M.. (2019). Ruralni turizam u funkciji demografskog razvoja u zaštićenim prirodnim i kulturnim dobrima - studija slučaja Parka prirode „Stara planina“. in Zbornik radova Desetog naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem "Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine", Subotica
Asicijacija prostornih planera Srbije, Beograd., 459-466.
Đurkin D, Antić M. Ruralni turizam u funkciji demografskog razvoja u zaštićenim prirodnim i kulturnim dobrima - studija slučaja Parka prirode „Stara planina“. in Zbornik radova Desetog naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem "Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine", Subotica. 2019;:459-466..
Đurkin, Danica, Antić, Marija, "Ruralni turizam u funkciji demografskog razvoja u zaštićenim prirodnim i kulturnim dobrima - studija slučaja Parka prirode „Stara planina“" in Zbornik radova Desetog naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem "Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine", Subotica (2019):459-466.

Shrinking cities in Serbia - regional differentiation and trajectories of post-socialist urban transformation

Antić, Marija

(University of Belgrade - Faculty of Geography, 2019)

TY - CONF
AU - Antić, Marija
PY - 2019
UR - http://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/1166
AB - Urban shrinkage has been common phenomena for many European cities over the last decades. This process, accompanied by rapid demographic and socioeconomic changes, affected large areas in post-socialist countries forming a new “pole of shrinkage". Although shrinkage processes produced rather homogeneous urban transformation In CEE from the macro perspective, it seems to be both spatially and temporally uneven from micro perspective, causing different development tra- jectories among post-socialist cities and uneven regional development. The transi- tion from a centrally governed and urban-based industrialization to a neoliberal market economy and new multiparty democratic system, together with the collapse of socialist Yugoslavia, civil wars, and political and economic crumple during the 1990s, has brought significant changes to the structures of Serbian cities. Urban areas in Central Serbia and Vojvodina, with 167 urban settlements according to of- ficial (administrative) criteria, and 59.4% of total population, are facing population loss, which is closely related to the out-migration and population aging. This paper focuses on different development dynamics that have produced heterogeneous de- velopment patterns of urban space in Serbia. Diverse categories of the clties have been represented, from the most developed urban centres to the small towns, which are in the stage of depopulation and economic decline. The main goal of this research is to undt'rstand the pace and scale of shrinkage process, together with its causes and consequences, and to determine different types of shrinking cities in Serbia. This should act as a starting point for future development strategies that will have to recognize the heterogeneity caused by different level of shrinkage and diverse development opportunities for the urban settlements in Serbia.
PB - University of Belgrade - Faculty of Geography
C3 - Book of Abstracts of the 8th International Urban Geographies of Post-communists States Conference
T1 - Shrinking cities in Serbia - regional differentiation and trajectories of post-socialist urban transformation
SP - 110
EP - 110
ER - 
@conference{
author = "Antić, Marija",
year = "2019",
abstract = "Urban shrinkage has been common phenomena for many European cities over the last decades. This process, accompanied by rapid demographic and socioeconomic changes, affected large areas in post-socialist countries forming a new “pole of shrinkage". Although shrinkage processes produced rather homogeneous urban transformation In CEE from the macro perspective, it seems to be both spatially and temporally uneven from micro perspective, causing different development tra- jectories among post-socialist cities and uneven regional development. The transi- tion from a centrally governed and urban-based industrialization to a neoliberal market economy and new multiparty democratic system, together with the collapse of socialist Yugoslavia, civil wars, and political and economic crumple during the 1990s, has brought significant changes to the structures of Serbian cities. Urban areas in Central Serbia and Vojvodina, with 167 urban settlements according to of- ficial (administrative) criteria, and 59.4% of total population, are facing population loss, which is closely related to the out-migration and population aging. This paper focuses on different development dynamics that have produced heterogeneous de- velopment patterns of urban space in Serbia. Diverse categories of the clties have been represented, from the most developed urban centres to the small towns, which are in the stage of depopulation and economic decline. The main goal of this research is to undt'rstand the pace and scale of shrinkage process, together with its causes and consequences, and to determine different types of shrinking cities in Serbia. This should act as a starting point for future development strategies that will have to recognize the heterogeneity caused by different level of shrinkage and diverse development opportunities for the urban settlements in Serbia.",
publisher = "University of Belgrade - Faculty of Geography",
journal = "Book of Abstracts of the 8th International Urban Geographies of Post-communists States Conference",
title = "Shrinking cities in Serbia - regional differentiation and trajectories of post-socialist urban transformation",
pages = "110-110"
}
Antić, M.. (2019). Shrinking cities in Serbia - regional differentiation and trajectories of post-socialist urban transformation. in Book of Abstracts of the 8th International Urban Geographies of Post-communists States Conference
University of Belgrade - Faculty of Geography., 110-110.
Antić M. Shrinking cities in Serbia - regional differentiation and trajectories of post-socialist urban transformation. in Book of Abstracts of the 8th International Urban Geographies of Post-communists States Conference. 2019;:110-110..
Antić, Marija, "Shrinking cities in Serbia - regional differentiation and trajectories of post-socialist urban transformation" in Book of Abstracts of the 8th International Urban Geographies of Post-communists States Conference (2019):110-110.

Антропогеографска проучавања насеља Сићевачке клисуре

Антић, Марија

(Службени гласник, 2019)

TY - CHAP
AU - Антић, Марија
PY - 2019
UR - http://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/1168
PB - Службени гласник
PB - Српска академија наука и уметности - САНУ
T2 - Нишки крај: насеља, порекло становништва, обичаји
T1 - Антропогеографска проучавања насеља Сићевачке клисуре
VL - 42
SP - 201
EP - 312
ER - 
@inbook{
author = "Антић, Марија",
year = "2019",
publisher = "Службени гласник, Српска академија наука и уметности - САНУ",
journal = "Нишки крај: насеља, порекло становништва, обичаји",
booktitle = "Антропогеографска проучавања насеља Сићевачке клисуре",
volume = "42",
pages = "201-312"
}
Антић, М.. (2019). Антропогеографска проучавања насеља Сићевачке клисуре. in Нишки крај: насеља, порекло становништва, обичаји
Службени гласник., 42, 201-312.
Антић М. Антропогеографска проучавања насеља Сићевачке клисуре. in Нишки крај: насеља, порекло становништва, обичаји. 2019;42:201-312..
Антић, Марија, "Антропогеографска проучавања насеља Сићевачке клисуре" in Нишки крај: насеља, порекло становништва, обичаји, 42 (2019):201-312.

Anthropogenic Impact on Erosion Intensity: Case Study of Rural Areas of Pirot and Dimitrovgrad Municipalities, Serbia

Manojlović, Sanja; Antić, Marija; Šantić, Danica; Sibinović, Mikica; Carević, Ivana; Srejić, Tanja

(MDPI, Basel, 2018)

TY - JOUR
AU - Manojlović, Sanja
AU - Antić, Marija
AU - Šantić, Danica
AU - Sibinović, Mikica
AU - Carević, Ivana
AU - Srejić, Tanja
PY - 2018
UR - https://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/947
AB - In many Eastern European countries, the standard of living increased as a result of the process of industrialization in the second half of the 20th Century. Consequently, the population in rural areas with small-scale farming decreased due to the availability of employment elsewhere. This directly impacted soil erosion (and thereby sustainability of the land), but the degree and direction are not well known. This study investigates two municipalities within Serbia, their change in population and its impact on land use changes and soil erosion. The standard of living increased after the industrialization process in the 1960s within these municipalities. The erosion potential model is used to calculate gross annual erosion. The changes related to population and arable land in rural settlements are analyzed according to proportional spatial changes. The results show an overall decrease of erosion intensity in the study area. In addition, two basic findings are derived: first, the highest level of human impact on soil is in rural settlements at the lowest elevation zones, where erosion intensity shows the least amount of decrease; and, second, the most intensive depopulation process, recorded in higher elevation zones, indicates a rapid decrease of erosion intensity.
PB - MDPI, Basel
T2 - Sustainability
T1 - Anthropogenic Impact on Erosion Intensity: Case Study of Rural Areas of Pirot and Dimitrovgrad Municipalities, Serbia
VL - 10
IS - 3
DO - 10.3390/su10030826
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_947
ER - 
@article{
author = "Manojlović, Sanja and Antić, Marija and Šantić, Danica and Sibinović, Mikica and Carević, Ivana and Srejić, Tanja",
year = "2018",
abstract = "In many Eastern European countries, the standard of living increased as a result of the process of industrialization in the second half of the 20th Century. Consequently, the population in rural areas with small-scale farming decreased due to the availability of employment elsewhere. This directly impacted soil erosion (and thereby sustainability of the land), but the degree and direction are not well known. This study investigates two municipalities within Serbia, their change in population and its impact on land use changes and soil erosion. The standard of living increased after the industrialization process in the 1960s within these municipalities. The erosion potential model is used to calculate gross annual erosion. The changes related to population and arable land in rural settlements are analyzed according to proportional spatial changes. The results show an overall decrease of erosion intensity in the study area. In addition, two basic findings are derived: first, the highest level of human impact on soil is in rural settlements at the lowest elevation zones, where erosion intensity shows the least amount of decrease; and, second, the most intensive depopulation process, recorded in higher elevation zones, indicates a rapid decrease of erosion intensity.",
publisher = "MDPI, Basel",
journal = "Sustainability",
title = "Anthropogenic Impact on Erosion Intensity: Case Study of Rural Areas of Pirot and Dimitrovgrad Municipalities, Serbia",
volume = "10",
number = "3",
doi = "10.3390/su10030826",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_947"
}
Manojlović, S., Antić, M., Šantić, D., Sibinović, M., Carević, I.,& Srejić, T.. (2018). Anthropogenic Impact on Erosion Intensity: Case Study of Rural Areas of Pirot and Dimitrovgrad Municipalities, Serbia. in Sustainability
MDPI, Basel., 10(3).
https://doi.org/10.3390/su10030826
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_947
Manojlović S, Antić M, Šantić D, Sibinović M, Carević I, Srejić T. Anthropogenic Impact on Erosion Intensity: Case Study of Rural Areas of Pirot and Dimitrovgrad Municipalities, Serbia. in Sustainability. 2018;10(3).
doi:10.3390/su10030826
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_947 .
Manojlović, Sanja, Antić, Marija, Šantić, Danica, Sibinović, Mikica, Carević, Ivana, Srejić, Tanja, "Anthropogenic Impact on Erosion Intensity: Case Study of Rural Areas of Pirot and Dimitrovgrad Municipalities, Serbia" in Sustainability, 10, no. 3 (2018),
https://doi.org/10.3390/su10030826 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_947 .
1
12
9
12

Anthropogeographical concept of Jovan Cvijić and contemporary scientific propositions in the study of rural settlements

Antić, Marija; Đurkin, Danica; Budović, Aljoša

(Geographical Institute "Jovan Cvijić" SASA, Belgrade, 2018)

TY - CONF
AU - Antić, Marija
AU - Đurkin, Danica
AU - Budović, Aljoša
PY - 2018
UR - http://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/1142
AB - At the beginning of the 20th century, along with the scientific foundation of anthropogeography, Jovan Cvijić developed an authentic anthropogeographical concept in the study of the settlements. The synthesis of anthropogeographic knowledge of rural settlements and the setting of complex theoretical and methodological tasks in this field gave innovative results that represent a significant heritage of Serbian anthropogeography. In this paper, the authors consider some questions that many scientists did, analyzing scientific actuality of Cvijić's concept in the research of rural settlements - the importance of the traditional anthropogeographical concept in the contemporary studies of rural settlements and applicability of a wide spectrum of methodological principles of the Serbian anthropogeographical school (the method of direct observation in the field, genetic, geographic-comparative, typological method, the method of ethno-psychical profiles etc.). The analysis of the authenticity and integrity of Cvijić's theoretical and methodological principles in the anthropogeographical studies of rural settlements in the Balkan Peninsula confirms the validity of concept, methodology and indicators that were used, as well as the scientific actuality and quality of the traditional anthropogeographical concept. By introducing modern qualitative and quantitative methods, while some of the new ones are not fundamentally different from traditional ones (for example methods of factor and cluster analysis, on the one hand, and the typological and space analysis method, on the other), the traditional anthropogeographical concept has not lost its scientific importance, and great attention from different positions should be dedicated to modern research of rural settlements and rural areas.
PB - Geographical Institute "Jovan Cvijić" SASA, Belgrade
PB - Cultural Centre "Vuk Karadžić", Loznica
C3 - Proceedings of the International Conference "The Balkan Peninsula of Jovan Cvijić: Historical background and contemporary trends in human geography", Tršić, Loznica
T1 - Anthropogeographical concept of Jovan Cvijić and contemporary scientific propositions in the study of rural settlements
SP - 221
EP - 231
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1142
ER - 
@conference{
author = "Antić, Marija and Đurkin, Danica and Budović, Aljoša",
year = "2018",
abstract = "At the beginning of the 20th century, along with the scientific foundation of anthropogeography, Jovan Cvijić developed an authentic anthropogeographical concept in the study of the settlements. The synthesis of anthropogeographic knowledge of rural settlements and the setting of complex theoretical and methodological tasks in this field gave innovative results that represent a significant heritage of Serbian anthropogeography. In this paper, the authors consider some questions that many scientists did, analyzing scientific actuality of Cvijić's concept in the research of rural settlements - the importance of the traditional anthropogeographical concept in the contemporary studies of rural settlements and applicability of a wide spectrum of methodological principles of the Serbian anthropogeographical school (the method of direct observation in the field, genetic, geographic-comparative, typological method, the method of ethno-psychical profiles etc.). The analysis of the authenticity and integrity of Cvijić's theoretical and methodological principles in the anthropogeographical studies of rural settlements in the Balkan Peninsula confirms the validity of concept, methodology and indicators that were used, as well as the scientific actuality and quality of the traditional anthropogeographical concept. By introducing modern qualitative and quantitative methods, while some of the new ones are not fundamentally different from traditional ones (for example methods of factor and cluster analysis, on the one hand, and the typological and space analysis method, on the other), the traditional anthropogeographical concept has not lost its scientific importance, and great attention from different positions should be dedicated to modern research of rural settlements and rural areas.",
publisher = "Geographical Institute "Jovan Cvijić" SASA, Belgrade, Cultural Centre "Vuk Karadžić", Loznica",
journal = "Proceedings of the International Conference "The Balkan Peninsula of Jovan Cvijić: Historical background and contemporary trends in human geography", Tršić, Loznica",
title = "Anthropogeographical concept of Jovan Cvijić and contemporary scientific propositions in the study of rural settlements",
pages = "221-231",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1142"
}
Antić, M., Đurkin, D.,& Budović, A.. (2018). Anthropogeographical concept of Jovan Cvijić and contemporary scientific propositions in the study of rural settlements. in Proceedings of the International Conference "The Balkan Peninsula of Jovan Cvijić: Historical background and contemporary trends in human geography", Tršić, Loznica
Geographical Institute "Jovan Cvijić" SASA, Belgrade., 221-231.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1142
Antić M, Đurkin D, Budović A. Anthropogeographical concept of Jovan Cvijić and contemporary scientific propositions in the study of rural settlements. in Proceedings of the International Conference "The Balkan Peninsula of Jovan Cvijić: Historical background and contemporary trends in human geography", Tršić, Loznica. 2018;:221-231.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1142 .
Antić, Marija, Đurkin, Danica, Budović, Aljoša, "Anthropogeographical concept of Jovan Cvijić and contemporary scientific propositions in the study of rural settlements" in Proceedings of the International Conference "The Balkan Peninsula of Jovan Cvijić: Historical background and contemporary trends in human geography", Tršić, Loznica (2018):221-231,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1142 .

Migration and demographic shrinkage in rural areas in Serbia

Šantić, Danica; Antić, Marija; Ratkaj, Ivan; Budović, Aljoša

(Regional Studies Association, 2017)

TY - JOUR
AU - Šantić, Danica
AU - Antić, Marija
AU - Ratkaj, Ivan
AU - Budović, Aljoša
PY - 2017
UR - http://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/1150
AB - Until the mid-20th century, the rural areas had a population of more than three-quarters of the total population of Serbia, which mainly based its existence on agriculture. Subsequent processes of industrialization and urbanization, combined with a declining agricultural sector, have resulted in marginalization, devaluation and devastation of the rural areas. Since the 1960’s, Socialist Yugoslavia has accepted the strategy of rapid, centrally governed industrialization, which strongly hanged the image of rural areas. With rural areas left out of focus in the socialist development trajectory, millions of inhabitants were moved from villages to towns and cities, causing massive depopulation. Focusing socioeconomic development on the urban-based industrialization and the employment of unskilled and semiskilled labour from the villages, rural areas have suffered intensive emigration as well as demographic and socio-economic shrinkage. Consequently, rural shrinkage has become one of the largest structural development problems of Serbian society.
PB - Regional Studies Association
T2 - Regions Magazine
T1 - Migration and demographic shrinkage in rural areas in Serbia
VL - 305
IS - 1
SP - 9
EP - 11
DO - 10.1080/13673882.2017.11868996
ER - 
@article{
author = "Šantić, Danica and Antić, Marija and Ratkaj, Ivan and Budović, Aljoša",
year = "2017",
abstract = "Until the mid-20th century, the rural areas had a population of more than three-quarters of the total population of Serbia, which mainly based its existence on agriculture. Subsequent processes of industrialization and urbanization, combined with a declining agricultural sector, have resulted in marginalization, devaluation and devastation of the rural areas. Since the 1960’s, Socialist Yugoslavia has accepted the strategy of rapid, centrally governed industrialization, which strongly hanged the image of rural areas. With rural areas left out of focus in the socialist development trajectory, millions of inhabitants were moved from villages to towns and cities, causing massive depopulation. Focusing socioeconomic development on the urban-based industrialization and the employment of unskilled and semiskilled labour from the villages, rural areas have suffered intensive emigration as well as demographic and socio-economic shrinkage. Consequently, rural shrinkage has become one of the largest structural development problems of Serbian society.",
publisher = "Regional Studies Association",
journal = "Regions Magazine",
title = "Migration and demographic shrinkage in rural areas in Serbia",
volume = "305",
number = "1",
pages = "9-11",
doi = "10.1080/13673882.2017.11868996"
}
Šantić, D., Antić, M., Ratkaj, I.,& Budović, A.. (2017). Migration and demographic shrinkage in rural areas in Serbia. in Regions Magazine
Regional Studies Association., 305(1), 9-11.
https://doi.org/10.1080/13673882.2017.11868996
Šantić D, Antić M, Ratkaj I, Budović A. Migration and demographic shrinkage in rural areas in Serbia. in Regions Magazine. 2017;305(1):9-11.
doi:10.1080/13673882.2017.11868996 .
Šantić, Danica, Antić, Marija, Ratkaj, Ivan, Budović, Aljoša, "Migration and demographic shrinkage in rural areas in Serbia" in Regions Magazine, 305, no. 1 (2017):9-11,
https://doi.org/10.1080/13673882.2017.11868996 . .
2

Sustainable rural development in Serbia - relationship between population dynamicss and environment

Antić, Marija; Šantić, Danica; Kasanin-Grubin, M.; Malić, A.

(Scibulcom Ltd., 2017)

TY - JOUR
AU - Antić, Marija
AU - Šantić, Danica
AU - Kasanin-Grubin, M.
AU - Malić, A.
PY - 2017
UR - https://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/806
AB - In this paper the relationship between populatiOn and the environment, and their influence on rural sustainability in Serbia, using quantitative typology of rural areas will be examined. The typology is based on the net relative change of population in rural areas in Serbia, according to the difference between the number of inhabitants at the end of the studied period (2011) and a hypothetical population that each rural settlement would have if the population in base year (1961) was changed proportionally to the change of total rural population. Research results indicate types of population dynamics of rural areas with different scale and intensity of environmental degradation: progressive type with favorable human and economic potentials, strong urban influence and huge environmental transformation; stagnant type with advanced agricultural and demographic dimension which imposed pressures to the natural environment; regressive type with heterogeneous demographic, social and economic features, and different impacts on natural and social environment, and dominant regressive type of rural areas highly characterised by the deficient in human and economic potential and preserved natural resources. Based on analysed rural particularities it can be concluded that the different human, environmental and economic potentials and obstacles of determined types of rural areas should be the starting point in defining appropriate sustainable strategies and development directions.
PB - Scibulcom Ltd.
T2 - Journal of Environmental Protection and Ecology
T1 - Sustainable rural development in Serbia - relationship between population dynamicss and environment
VL - 18
IS - 1
SP - 323
EP - 331
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_806
ER - 
@article{
author = "Antić, Marija and Šantić, Danica and Kasanin-Grubin, M. and Malić, A.",
year = "2017",
abstract = "In this paper the relationship between populatiOn and the environment, and their influence on rural sustainability in Serbia, using quantitative typology of rural areas will be examined. The typology is based on the net relative change of population in rural areas in Serbia, according to the difference between the number of inhabitants at the end of the studied period (2011) and a hypothetical population that each rural settlement would have if the population in base year (1961) was changed proportionally to the change of total rural population. Research results indicate types of population dynamics of rural areas with different scale and intensity of environmental degradation: progressive type with favorable human and economic potentials, strong urban influence and huge environmental transformation; stagnant type with advanced agricultural and demographic dimension which imposed pressures to the natural environment; regressive type with heterogeneous demographic, social and economic features, and different impacts on natural and social environment, and dominant regressive type of rural areas highly characterised by the deficient in human and economic potential and preserved natural resources. Based on analysed rural particularities it can be concluded that the different human, environmental and economic potentials and obstacles of determined types of rural areas should be the starting point in defining appropriate sustainable strategies and development directions.",
publisher = "Scibulcom Ltd.",
journal = "Journal of Environmental Protection and Ecology",
title = "Sustainable rural development in Serbia - relationship between population dynamicss and environment",
volume = "18",
number = "1",
pages = "323-331",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_806"
}
Antić, M., Šantić, D., Kasanin-Grubin, M.,& Malić, A.. (2017). Sustainable rural development in Serbia - relationship between population dynamicss and environment. in Journal of Environmental Protection and Ecology
Scibulcom Ltd.., 18(1), 323-331.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_806
Antić M, Šantić D, Kasanin-Grubin M, Malić A. Sustainable rural development in Serbia - relationship between population dynamicss and environment. in Journal of Environmental Protection and Ecology. 2017;18(1):323-331.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_806 .
Antić, Marija, Šantić, Danica, Kasanin-Grubin, M., Malić, A., "Sustainable rural development in Serbia - relationship between population dynamicss and environment" in Journal of Environmental Protection and Ecology, 18, no. 1 (2017):323-331,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_806 .
10
16

Soil erosion response to demographic and land use changes in the Nisava river basin, Serbia

Manojlović, Sanja; Antić, Marija; Sibinović, Mikica; Dragićević, Slavoljub; Novković, Ivan

(Parlar Scientific Publications, 2017)

TY - JOUR
AU - Manojlović, Sanja
AU - Antić, Marija
AU - Sibinović, Mikica
AU - Dragićević, Slavoljub
AU - Novković, Ivan
PY - 2017
UR - https://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/811
AB - In this paper the relationship between demographic and land use changes and their impact on the intensity of erosion processes in the Nisava River basin is examined by using quantitative typology. For the purposes of quantifying the erosion intensity changes, the erosion potential model (EPM) was used to calculate the annual gross erosion and spatial distribution of soil erosion in study area. The value of the erosion coefficient was reduced from Z(1) = 0.443 in 1971 to Z(2) = 0.356 in 2011. Specific annual gross erosion in the Nisava River basin was 765.3 m(3)/km(2)/year in 1971 while in 2011 it was 533.3 m(3)/km(2)/year. Therefore, due to changes in intensity of erosion processes the specific annual gross erosion in study area was decreased for 232.3 m(3)/km(2)/year. In 40-year period, there were no significant changes in natural conditions, so the anthropogenic influences were responsible for the reduced erosion intensity. Research results indicate three types of population and land use changes with different scale and intensity of erosion process: progressive type with favourable demographic potentials, huge land use transformation and intensive process of soil erosion; stagnant type with advanced agricultural and demographic dimension which imposed pressures to the environment and soil erosion; regressive type and dominant regressive sub-type with depopulation and deagrarization have significant decereasing effect on soil erosion. These results are basis for all integral soil and water management projects, forest ecosystems and environmental protection, spatial planning, agriculture and other human activities.
PB - Parlar Scientific Publications
T2 - Fresenius Environmental Bulletin
T1 - Soil erosion response to demographic and land use changes in the Nisava river basin, Serbia
VL - 26
IS - 12
SP - 7547
EP - 7560
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_811
ER - 
@article{
author = "Manojlović, Sanja and Antić, Marija and Sibinović, Mikica and Dragićević, Slavoljub and Novković, Ivan",
year = "2017",
abstract = "In this paper the relationship between demographic and land use changes and their impact on the intensity of erosion processes in the Nisava River basin is examined by using quantitative typology. For the purposes of quantifying the erosion intensity changes, the erosion potential model (EPM) was used to calculate the annual gross erosion and spatial distribution of soil erosion in study area. The value of the erosion coefficient was reduced from Z(1) = 0.443 in 1971 to Z(2) = 0.356 in 2011. Specific annual gross erosion in the Nisava River basin was 765.3 m(3)/km(2)/year in 1971 while in 2011 it was 533.3 m(3)/km(2)/year. Therefore, due to changes in intensity of erosion processes the specific annual gross erosion in study area was decreased for 232.3 m(3)/km(2)/year. In 40-year period, there were no significant changes in natural conditions, so the anthropogenic influences were responsible for the reduced erosion intensity. Research results indicate three types of population and land use changes with different scale and intensity of erosion process: progressive type with favourable demographic potentials, huge land use transformation and intensive process of soil erosion; stagnant type with advanced agricultural and demographic dimension which imposed pressures to the environment and soil erosion; regressive type and dominant regressive sub-type with depopulation and deagrarization have significant decereasing effect on soil erosion. These results are basis for all integral soil and water management projects, forest ecosystems and environmental protection, spatial planning, agriculture and other human activities.",
publisher = "Parlar Scientific Publications",
journal = "Fresenius Environmental Bulletin",
title = "Soil erosion response to demographic and land use changes in the Nisava river basin, Serbia",
volume = "26",
number = "12",
pages = "7547-7560",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_811"
}
Manojlović, S., Antić, M., Sibinović, M., Dragićević, S.,& Novković, I.. (2017). Soil erosion response to demographic and land use changes in the Nisava river basin, Serbia. in Fresenius Environmental Bulletin
Parlar Scientific Publications., 26(12), 7547-7560.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_811
Manojlović S, Antić M, Sibinović M, Dragićević S, Novković I. Soil erosion response to demographic and land use changes in the Nisava river basin, Serbia. in Fresenius Environmental Bulletin. 2017;26(12):7547-7560.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_811 .
Manojlović, Sanja, Antić, Marija, Sibinović, Mikica, Dragićević, Slavoljub, Novković, Ivan, "Soil erosion response to demographic and land use changes in the Nisava river basin, Serbia" in Fresenius Environmental Bulletin, 26, no. 12 (2017):7547-7560,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_811 .
8
9

Рурални простор општине Kњажевац : антропогеографске основе развоја

Сибиновић, Микица; Антић, Марија; Шантић, Даница; Раткај, Иван

(Народна библиотека "Његош", Књажевац, 2016)

TY - RPRT
AU - Сибиновић, Микица
AU - Антић, Марија
AU - Шантић, Даница
AU - Раткај, Иван
PY - 2016
UR - http://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/1170
AB - Проблем руралног развоја је актуелна тема у свету, а решавање овог проблема намеће се kао један од приоритета савременог друштва. Рурални простор општине Књажевац 
 kонтинуирано се мења, а те промене одређују различити фактори. У географској науци није споран регионални утицај као фактор економског развоја, али су ретки покушаји да се кроз одговарајуће концепције и моделе изразе и истраже спреге у систему простор–човек–пољопривреда. Због тога је основни задатак ове студије фокусиран на проблеме системске организације руралног простора, базних елемената и њихових међусобних веза и односа. Увођењем еволутивне анализе у истраживачки процес омогућено је детаљније сагледавање процеса депопулације, деаграризације и сенилизације сеоских насеља књажевачког краја. Деловање физичко-географских и антропогених услова на рурални простор можемо сагледати и као својеврсне катализаторе пољопривредног развоја, али истовремено и као значајне факторе који су битно допринели и посебно уобличили данашњи стадијум развоја руралног простора општине Књажевац. Мрежа сеоских насеља је дисперзивна и карактерише је просторно-демографска ифункционална неравнотежа. Условљена 
међузависност посебно је изражена у просторном размештају, специјализацији, концентрацији и интензивности пољопривредне производње, као и могућности примене савремене агротехнике. Улога природних услова је нарочито изражена у биљној производњи, јер физичко-географске особине простора детерминишу у великој мери размештај биљних култура и висину приноса по јединици површине, а самим тим и економичност производње. Утицај антропогених фактора изразито се рефлектује преко пољопривредног становништва, аграрне структуре, земљишног фонда, достигнутог нивоа агротехнике, доступности до тржишта и изграђености индустријских капацитета за прераду пољопривредних производа. Пољопривредно становништво, посебно његов радноактивни део, веома је значајан фактор који утиче на ниво пољопривредне ефикасности. У поступку параметризације руралног система и разраде системских модела, неопходна су сложена емпиријска и теоријска истраживања. Емпиријска истраживања у овој студији базирана су на релевантним статистичким серијама (1961–2012), док је у домену теоријских истраживања посебан акценат стављен на структуру руралног простора, функције појединих елемената, њихове међусобне непосредне и посредне, директне и повратне везе различитог смера и интензитета, и територијалну организацију развојних потенцијала са аспекта пољопривреде. На овај начин утврђени су егзактни параметри неопходни за евалуацију стања.
PB - Народна библиотека "Његош", Књажевац
PB - Српско географско друштво, Београд
T1 - Рурални простор општине Kњажевац : антропогеографске основе развоја
EP - 333
ER - 
@techreport{
author = "Сибиновић, Микица and Антић, Марија and Шантић, Даница and Раткај, Иван",
year = "2016",
abstract = "Проблем руралног развоја је актуелна тема у свету, а решавање овог проблема намеће се kао један од приоритета савременог друштва. Рурални простор општине Књажевац 
 kонтинуирано се мења, а те промене одређују различити фактори. У географској науци није споран регионални утицај као фактор економског развоја, али су ретки покушаји да се кроз одговарајуће концепције и моделе изразе и истраже спреге у систему простор–човек–пољопривреда. Због тога је основни задатак ове студије фокусиран на проблеме системске организације руралног простора, базних елемената и њихових међусобних веза и односа. Увођењем еволутивне анализе у истраживачки процес омогућено је детаљније сагледавање процеса депопулације, деаграризације и сенилизације сеоских насеља књажевачког краја. Деловање физичко-географских и антропогених услова на рурални простор можемо сагледати и као својеврсне катализаторе пољопривредног развоја, али истовремено и као значајне факторе који су битно допринели и посебно уобличили данашњи стадијум развоја руралног простора општине Књажевац. Мрежа сеоских насеља је дисперзивна и карактерише је просторно-демографска ифункционална неравнотежа. Условљена 
међузависност посебно је изражена у просторном размештају, специјализацији, концентрацији и интензивности пољопривредне производње, као и могућности примене савремене агротехнике. Улога природних услова је нарочито изражена у биљној производњи, јер физичко-географске особине простора детерминишу у великој мери размештај биљних култура и висину приноса по јединици површине, а самим тим и економичност производње. Утицај антропогених фактора изразито се рефлектује преко пољопривредног становништва, аграрне структуре, земљишног фонда, достигнутог нивоа агротехнике, доступности до тржишта и изграђености индустријских капацитета за прераду пољопривредних производа. Пољопривредно становништво, посебно његов радноактивни део, веома је значајан фактор који утиче на ниво пољопривредне ефикасности. У поступку параметризације руралног система и разраде системских модела, неопходна су сложена емпиријска и теоријска истраживања. Емпиријска истраживања у овој студији базирана су на релевантним статистичким серијама (1961–2012), док је у домену теоријских истраживања посебан акценат стављен на структуру руралног простора, функције појединих елемената, њихове међусобне непосредне и посредне, директне и повратне везе различитог смера и интензитета, и територијалну организацију развојних потенцијала са аспекта пољопривреде. На овај начин утврђени су егзактни параметри неопходни за евалуацију стања.",
publisher = "Народна библиотека "Његош", Књажевац, Српско географско друштво, Београд",
title = "Рурални простор општине Kњажевац : антропогеографске основе развоја",
pages = "333"
}
Сибиновић, М., Антић, М., Шантић, Д.,& Раткај, И.. (2016). Рурални простор општине Kњажевац : антропогеографске основе развоја. 
Народна библиотека "Његош", Књажевац..
Сибиновић М, Антић М, Шантић Д, Раткај И. Рурални простор општине Kњажевац : антропогеографске основе развоја. 2016;:null-333..
Сибиновић, Микица, Антић, Марија, Шантић, Даница, Раткај, Иван, "Рурални простор општине Kњажевац : антропогеографске основе развоја" (2016).

Антропогеографска проучавања насеља Заплања

Антић, Марија

(Универзитет у Београду - Географски факултет, 2016)

TY - BOOK
AU - Антић, Марија
PY - 2016
UR - http://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/1167
PB - Универзитет у Београду - Географски факултет
T1 - Антропогеографска проучавања насеља Заплања
EP - 358
ER - 
@book{
author = "Антић, Марија",
year = "2016",
publisher = "Универзитет у Београду - Географски факултет",
title = "Антропогеографска проучавања насеља Заплања",
pages = "358"
}
Антић, М.. (2016). Антропогеографска проучавања насеља Заплања. 
Универзитет у Београду - Географски факултет..
Антић М. Антропогеографска проучавања насеља Заплања. 2016;:null-358..
Антић, Марија, "Антропогеографска проучавања насеља Заплања" (2016).

Sustainable rural development in Serbia: towards a quantitative typology of rural areas

Martinović, Marija; Ratkaj, Ivan

(North University of Baia Mare, 2015)

TY - JOUR
AU - Martinović, Marija
AU - Ratkaj, Ivan
PY - 2015
UR - https://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/680
AB - This article examines the effectiveness of quantitative approach in establishing the typology of rural areas in Serbia. For this purpose, from the spectrum of multivariate statistical methods available, we employed the principal component analysis to highlight multidimensional nature of heterogeneity of the vast rural space in Serbia. The effort to encompass multidimensionality of rurality is made by engaging numerous demographic, economic, agricultural, and infrastructure indicators in the analysis. The results of this research indicate regions with different developing trajectories: Southwest Serbia with predominant demographic dimension; Northern part of Serbia with stressed agricultural orientation and potential; dispersed economically propulsive regions mainly located in the areas adjacent to major transport infrastructure; and regions with overrepresented urban structures where sprawl of urban influence is obvious in most rural municipalities near larger cities. The resulting principal components could be the starting point in defining appropriate planning strategies and developing directions based on the analyzed rural particularities.
PB - North University of Baia Mare
T2 - Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences
T1 - Sustainable rural development in Serbia: towards a quantitative typology of rural areas
VL - 10
IS - 3
SP - 37
EP - 48
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_680
ER - 
@article{
author = "Martinović, Marija and Ratkaj, Ivan",
year = "2015",
abstract = "This article examines the effectiveness of quantitative approach in establishing the typology of rural areas in Serbia. For this purpose, from the spectrum of multivariate statistical methods available, we employed the principal component analysis to highlight multidimensional nature of heterogeneity of the vast rural space in Serbia. The effort to encompass multidimensionality of rurality is made by engaging numerous demographic, economic, agricultural, and infrastructure indicators in the analysis. The results of this research indicate regions with different developing trajectories: Southwest Serbia with predominant demographic dimension; Northern part of Serbia with stressed agricultural orientation and potential; dispersed economically propulsive regions mainly located in the areas adjacent to major transport infrastructure; and regions with overrepresented urban structures where sprawl of urban influence is obvious in most rural municipalities near larger cities. The resulting principal components could be the starting point in defining appropriate planning strategies and developing directions based on the analyzed rural particularities.",
publisher = "North University of Baia Mare",
journal = "Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences",
title = "Sustainable rural development in Serbia: towards a quantitative typology of rural areas",
volume = "10",
number = "3",
pages = "37-48",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_680"
}
Martinović, M.,& Ratkaj, I.. (2015). Sustainable rural development in Serbia: towards a quantitative typology of rural areas. in Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences
North University of Baia Mare., 10(3), 37-48.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_680
Martinović M, Ratkaj I. Sustainable rural development in Serbia: towards a quantitative typology of rural areas. in Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences. 2015;10(3):37-48.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_680 .
Martinović, Marija, Ratkaj, Ivan, "Sustainable rural development in Serbia: towards a quantitative typology of rural areas" in Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 10, no. 3 (2015):37-48,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_680 .
11
13

Elements of system approach in the Vojislav Radovanovic's anthropogeographical studies of settlements and its scientific significance

Martinović, Marija; Tošić, Dragutin

(Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Beograd, 2015)

TY - JOUR
AU - Martinović, Marija
AU - Tošić, Dragutin
PY - 2015
UR - https://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/713
AB - This paper presents one view of the author on the issues which were treated by many scientists, by taking into account the scientific relevance of Cvijić's concept of the study of settlements - to what an extent the traditional anthropogeographic concept has been preserved in the contemporary study of settlements (both rural and urban) and whether the elements of systematic approach, which are present in the research- methodological method by Cvijić, are 'applicable' in the contemporary Serbian geography? The abundant scientific work of Vojislav Radovanović, in the year when 120th anniversary of his birth is marked, provides the relevant insight in the study of the above issues. Setting aside the strictly scientific researches of them, the problems regarding the settlements (mainly the rural ones), which he treated in his numerous scientific works, undoubtedly point to the application of the traditional anthropogeographic theoretically-methodological prepositions, which can be associated with the contemporary anthropogeographic synthesis. The systematic principle applied to the anthropogeographic process of the development of settlements (the process of genesis, evolution and transformation of settlement anthropogeographic system) can be clearly and argumentatively recognised in his research method of the study of settlements (for instance, book 'General Anthropogeography', study 'Tikveš and Rajec', etc.). In this paper, which presents the view on the scientific achievements of Vojislav Radovanović, but also a sort of 'confirmation' of the scientific relevance of them, the validity of the concept , methods and indicators, which were used in the research of the settlement anthropogeographic complex were analysed (and confirmed), as well as the 'sustainability' of the classical anthopogeographic concept, which, along with the introduction of a wide range of qualitative and quantitative methods of contemporary geography, in which some of the new methods are not substantially different from the traditional ones (for instance, the methods of the factor and cluster analysis, on the one hand, and methods of the spatial analysis, as well as the systematisation , classification and typology, on the other hand) has not lost the scientific relevance, so, from the different points of view, having in mind the contemporary research priorities of the social geography, the due attention should be paid to him.
AB - Ovaj rad predstavlja pogled autora na pitanja kojima su se, sagledavajući naučnu aktuelnost Cvijićeve koncepcije proučavanja naselja, bavili mnogi naučnici - u kojoj meri se tradicionalni antropogeografski koncept održao u savremenom proučavanju naselja (seoskih i gradskih) i da li su elementi sistemskog pristupa prisutni u Cvijićevom istraživačko-metodološkom postupku 'primenjivi' u savremenoj srpskoj geografiji? Bogat naučni opus Vojislava Radovanovića, u godini kada se obeležava 120 godina od njegovog rođenja, pruža relevantan uvid za razmatranje spomenutih pitanja. Ostavljajući po strani njegova čisto prirodnjačka istraživanja, problematika naselja (u prvom redu seoskih) kojom se on bavio u brojnim naučnim radovima, nesumnjivo ukazuje na primenu tradicionalnih antropogeografskih teorijsko-metodoloških propozicija koje se mogu dovesti u vezu sa savremenom antropogeografskom sintezom. Sistemski princip primenjen na atropogeografski proces razvoja naselja (proces geneze, evolucije i transformacije naseobinskog antropogeografskog sistema) može se jasno i argumentovano prepoznati u njegovom istraživačkom postupku proučavanja naselja (npr. knjiga 'Opšta antropogeografija', studija 'Tikveš i Rajec' i dr.). U ovom radu, koji predstavlja pogled na naučna dostignuća V. Radovanovića, ali i svojevrsnu 'potvrdu' njihove naučne aktuelnosti, analizirana je (i potvrđena) validnost koncepta, metodologije i indikatora koja su korišćeni u istraživanju naseobinskog antropogeografskog kompleksa, kao i 'održivost' klasičnog antropogeografskog koncepta, koji, uz uvođenje širokog dijapazona kvalitativnih i kvantitativnih metoda savremene geografije, gde se neke od novih metoda suštinski ne razlikuju od tradicionalnih (npr. metode faktorske i klaster analize, sa jedne strane, i metoda analize prostora, kao i sistematizacija, klasifikacija i tipologija, sa druge) nije izgubio na naučnom značaju, te mu sa drugačijih pozicija, u svetlu savremenih istraživačkih prioriteta Društvene geografije, treba pokloniti dužnu pažnju.
PB - Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Beograd
T2 - Demografija
T1 - Elements of system approach in the Vojislav Radovanovic's anthropogeographical studies of settlements and its scientific significance
T1 - Elementi sistemskog pristupa u proučavanju naselja u delima Vojislava Radovanovića i njihova naučna aktuelnost
IS - 12
SP - 69
EP - 80
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_713
ER - 
@article{
author = "Martinović, Marija and Tošić, Dragutin",
year = "2015",
abstract = "This paper presents one view of the author on the issues which were treated by many scientists, by taking into account the scientific relevance of Cvijić's concept of the study of settlements - to what an extent the traditional anthropogeographic concept has been preserved in the contemporary study of settlements (both rural and urban) and whether the elements of systematic approach, which are present in the research- methodological method by Cvijić, are 'applicable' in the contemporary Serbian geography? The abundant scientific work of Vojislav Radovanović, in the year when 120th anniversary of his birth is marked, provides the relevant insight in the study of the above issues. Setting aside the strictly scientific researches of them, the problems regarding the settlements (mainly the rural ones), which he treated in his numerous scientific works, undoubtedly point to the application of the traditional anthropogeographic theoretically-methodological prepositions, which can be associated with the contemporary anthropogeographic synthesis. The systematic principle applied to the anthropogeographic process of the development of settlements (the process of genesis, evolution and transformation of settlement anthropogeographic system) can be clearly and argumentatively recognised in his research method of the study of settlements (for instance, book 'General Anthropogeography', study 'Tikveš and Rajec', etc.). In this paper, which presents the view on the scientific achievements of Vojislav Radovanović, but also a sort of 'confirmation' of the scientific relevance of them, the validity of the concept , methods and indicators, which were used in the research of the settlement anthropogeographic complex were analysed (and confirmed), as well as the 'sustainability' of the classical anthopogeographic concept, which, along with the introduction of a wide range of qualitative and quantitative methods of contemporary geography, in which some of the new methods are not substantially different from the traditional ones (for instance, the methods of the factor and cluster analysis, on the one hand, and methods of the spatial analysis, as well as the systematisation , classification and typology, on the other hand) has not lost the scientific relevance, so, from the different points of view, having in mind the contemporary research priorities of the social geography, the due attention should be paid to him., Ovaj rad predstavlja pogled autora na pitanja kojima su se, sagledavajući naučnu aktuelnost Cvijićeve koncepcije proučavanja naselja, bavili mnogi naučnici - u kojoj meri se tradicionalni antropogeografski koncept održao u savremenom proučavanju naselja (seoskih i gradskih) i da li su elementi sistemskog pristupa prisutni u Cvijićevom istraživačko-metodološkom postupku 'primenjivi' u savremenoj srpskoj geografiji? Bogat naučni opus Vojislava Radovanovića, u godini kada se obeležava 120 godina od njegovog rođenja, pruža relevantan uvid za razmatranje spomenutih pitanja. Ostavljajući po strani njegova čisto prirodnjačka istraživanja, problematika naselja (u prvom redu seoskih) kojom se on bavio u brojnim naučnim radovima, nesumnjivo ukazuje na primenu tradicionalnih antropogeografskih teorijsko-metodoloških propozicija koje se mogu dovesti u vezu sa savremenom antropogeografskom sintezom. Sistemski princip primenjen na atropogeografski proces razvoja naselja (proces geneze, evolucije i transformacije naseobinskog antropogeografskog sistema) može se jasno i argumentovano prepoznati u njegovom istraživačkom postupku proučavanja naselja (npr. knjiga 'Opšta antropogeografija', studija 'Tikveš i Rajec' i dr.). U ovom radu, koji predstavlja pogled na naučna dostignuća V. Radovanovića, ali i svojevrsnu 'potvrdu' njihove naučne aktuelnosti, analizirana je (i potvrđena) validnost koncepta, metodologije i indikatora koja su korišćeni u istraživanju naseobinskog antropogeografskog kompleksa, kao i 'održivost' klasičnog antropogeografskog koncepta, koji, uz uvođenje širokog dijapazona kvalitativnih i kvantitativnih metoda savremene geografije, gde se neke od novih metoda suštinski ne razlikuju od tradicionalnih (npr. metode faktorske i klaster analize, sa jedne strane, i metoda analize prostora, kao i sistematizacija, klasifikacija i tipologija, sa druge) nije izgubio na naučnom značaju, te mu sa drugačijih pozicija, u svetlu savremenih istraživačkih prioriteta Društvene geografije, treba pokloniti dužnu pažnju.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Beograd",
journal = "Demografija",
title = "Elements of system approach in the Vojislav Radovanovic's anthropogeographical studies of settlements and its scientific significance, Elementi sistemskog pristupa u proučavanju naselja u delima Vojislava Radovanovića i njihova naučna aktuelnost",
number = "12",
pages = "69-80",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_713"
}
Martinović, M.,& Tošić, D.. (2015). Elements of system approach in the Vojislav Radovanovic's anthropogeographical studies of settlements and its scientific significance. in Demografija
Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Beograd.(12), 69-80.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_713
Martinović M, Tošić D. Elements of system approach in the Vojislav Radovanovic's anthropogeographical studies of settlements and its scientific significance. in Demografija. 2015;(12):69-80.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_713 .
Martinović, Marija, Tošić, Dragutin, "Elements of system approach in the Vojislav Radovanovic's anthropogeographical studies of settlements and its scientific significance" in Demografija, no. 12 (2015):69-80,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_713 .

Informal housing as routine? Multiple urban transitions in the Belgrade metropolitan area (with Kaluderica as an example)

Göler, Daniel; Martinović, Marija; Ratkaj, Ivan; Šantić, Danica

(2012)

TY - JOUR
AU - Göler, Daniel
AU - Martinović, Marija
AU - Ratkaj, Ivan
AU - Šantić, Danica
PY - 2012
UR - https://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/483
AB - Informal housing in Southeast Europe is not a new phenomenon by any means. The problem of informal settlements in Belgrade [Beograd] and the rest of post-Yugoslavia goes back to the 1960s, when growing Yugoslav cities suffered a massive housing shortage. Housing policies tolerated private, individual, and often informal construction activities of rural-urban migrants and low-medium income households. These activities continued and intensified during the late Socialist and early transitional periods. According to the 2002 masterplan of Belgrade, informal settlements covered more than 40% of the total residential area. As a result of these long-term, intensive informal developments, this paper concludes that its case study, Kaluderica and the surrounding area, has grown to become one of the biggest informal settlements on the Balkans. This paper analyses these developments with the path-dependency approach. Sub-urbanisation of this kind is characterised by a high degree of informality and social marginality and differs greatly from both the well-known Western pattern, as well as the East-European pattern. Referring to the long-term development, informality is interpreted as a multiple (post-)Communist routine.
T2 - Mitteilungen der Osterreichischen Geographischen Gesellschaft
T1 - Informal housing as routine? Multiple urban transitions in the Belgrade metropolitan area (with Kaluderica as an example)
T1 - Informelles Wohnen als Routine? Multiple urbane Transformationen in der Agglomeration Belgrad: Das Beispiel Kaluderica
IS - 154
SP - 212
EP - 234
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_483
ER - 
@article{
author = "Göler, Daniel and Martinović, Marija and Ratkaj, Ivan and Šantić, Danica",
year = "2012",
abstract = "Informal housing in Southeast Europe is not a new phenomenon by any means. The problem of informal settlements in Belgrade [Beograd] and the rest of post-Yugoslavia goes back to the 1960s, when growing Yugoslav cities suffered a massive housing shortage. Housing policies tolerated private, individual, and often informal construction activities of rural-urban migrants and low-medium income households. These activities continued and intensified during the late Socialist and early transitional periods. According to the 2002 masterplan of Belgrade, informal settlements covered more than 40% of the total residential area. As a result of these long-term, intensive informal developments, this paper concludes that its case study, Kaluderica and the surrounding area, has grown to become one of the biggest informal settlements on the Balkans. This paper analyses these developments with the path-dependency approach. Sub-urbanisation of this kind is characterised by a high degree of informality and social marginality and differs greatly from both the well-known Western pattern, as well as the East-European pattern. Referring to the long-term development, informality is interpreted as a multiple (post-)Communist routine.",
journal = "Mitteilungen der Osterreichischen Geographischen Gesellschaft",
title = "Informal housing as routine? Multiple urban transitions in the Belgrade metropolitan area (with Kaluderica as an example), Informelles Wohnen als Routine? Multiple urbane Transformationen in der Agglomeration Belgrad: Das Beispiel Kaluderica",
number = "154",
pages = "212-234",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_483"
}
Göler, D., Martinović, M., Ratkaj, I.,& Šantić, D.. (2012). Informal housing as routine? Multiple urban transitions in the Belgrade metropolitan area (with Kaluderica as an example). in Mitteilungen der Osterreichischen Geographischen Gesellschaft(154), 212-234.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_483
Göler D, Martinović M, Ratkaj I, Šantić D. Informal housing as routine? Multiple urban transitions in the Belgrade metropolitan area (with Kaluderica as an example). in Mitteilungen der Osterreichischen Geographischen Gesellschaft. 2012;(154):212-234.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_483 .
Göler, Daniel, Martinović, Marija, Ratkaj, Ivan, Šantić, Danica, "Informal housing as routine? Multiple urban transitions in the Belgrade metropolitan area (with Kaluderica as an example)" in Mitteilungen der Osterreichischen Geographischen Gesellschaft, no. 154 (2012):212-234,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_483 .
4

Informal housing as routine? Multiple urban transitions in the Belgrade metropolitan area (with Kaluderica as an example)

Goeler, Daniel; Martinović, Marija; Ratkaj, Ivan; Šantić, Danica

(Osterr Geograph Gesellschaft, Vienna, 2012)

TY - JOUR
AU - Goeler, Daniel
AU - Martinović, Marija
AU - Ratkaj, Ivan
AU - Šantić, Danica
PY - 2012
UR - https://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/456
AB - Informal housing as routine? Multiple urban transitions in the Belgrade metropolitan area (with Kaluderica as an example) Informal housing in Southeast Europe is not a new phenomenon by any means. The problem of informal settlements in Belgrade [Beograd] and the rest of post-Yugoslavia goes back to the 1960s, when growing Yugoslav cities suffered a massive housing shortage. Housing policies tolerated private, individual, and often informal construction activities of rural-urban migrants and low-medium income households. These activities continued and intensified during the late Socialist and early transitional periods. According to the 2002 masterplan of Belgrade, informal settlements covered more than 40% of the total residential area. As a result of these long-term, intensive informal developments, this paper concludes that its case study, Kaluderica and the surrounding area, has grown to become one of the biggest informal settlements on the Balkans. This paper analyses these developments with the path-dependency approach. Sub-urbanisation of this kind is characterised by a high degree of informality and social marginality and differs greatly from both the well-known Western pattern, as well as the East-European pattern. Referring to the long-term development, informality is interpreted as a multiple (post-)Communist routine.
PB - Osterr Geograph Gesellschaft, Vienna
T2 - Mitteilungen der Osterreichischen Geographischen Gesellschaft
T1 - Informal housing as routine? Multiple urban transitions in the Belgrade metropolitan area (with Kaluderica as an example)
VL - 154
SP - 212
EP - 234
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_456
ER - 
@article{
author = "Goeler, Daniel and Martinović, Marija and Ratkaj, Ivan and Šantić, Danica",
year = "2012",
abstract = "Informal housing as routine? Multiple urban transitions in the Belgrade metropolitan area (with Kaluderica as an example) Informal housing in Southeast Europe is not a new phenomenon by any means. The problem of informal settlements in Belgrade [Beograd] and the rest of post-Yugoslavia goes back to the 1960s, when growing Yugoslav cities suffered a massive housing shortage. Housing policies tolerated private, individual, and often informal construction activities of rural-urban migrants and low-medium income households. These activities continued and intensified during the late Socialist and early transitional periods. According to the 2002 masterplan of Belgrade, informal settlements covered more than 40% of the total residential area. As a result of these long-term, intensive informal developments, this paper concludes that its case study, Kaluderica and the surrounding area, has grown to become one of the biggest informal settlements on the Balkans. This paper analyses these developments with the path-dependency approach. Sub-urbanisation of this kind is characterised by a high degree of informality and social marginality and differs greatly from both the well-known Western pattern, as well as the East-European pattern. Referring to the long-term development, informality is interpreted as a multiple (post-)Communist routine.",
publisher = "Osterr Geograph Gesellschaft, Vienna",
journal = "Mitteilungen der Osterreichischen Geographischen Gesellschaft",
title = "Informal housing as routine? Multiple urban transitions in the Belgrade metropolitan area (with Kaluderica as an example)",
volume = "154",
pages = "212-234",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_456"
}
Goeler, D., Martinović, M., Ratkaj, I.,& Šantić, D.. (2012). Informal housing as routine? Multiple urban transitions in the Belgrade metropolitan area (with Kaluderica as an example). in Mitteilungen der Osterreichischen Geographischen Gesellschaft
Osterr Geograph Gesellschaft, Vienna., 154, 212-234.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_456
Goeler D, Martinović M, Ratkaj I, Šantić D. Informal housing as routine? Multiple urban transitions in the Belgrade metropolitan area (with Kaluderica as an example). in Mitteilungen der Osterreichischen Geographischen Gesellschaft. 2012;154:212-234.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_456 .
Goeler, Daniel, Martinović, Marija, Ratkaj, Ivan, Šantić, Danica, "Informal housing as routine? Multiple urban transitions in the Belgrade metropolitan area (with Kaluderica as an example)" in Mitteilungen der Osterreichischen Geographischen Gesellschaft, 154 (2012):212-234,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_456 .
2

Bank erosion as a factor of soil loss and land use changes in the Kolubara River Basin, Serbia

Roksandić, Mirjana; Dragićević, Slavoljub; Živković, Nenad; Kostadinov, Stanimir; Zlatić, Miodrag; Martinović, Marija

(Academic Journals, Victoria Island, 2011)

TY - JOUR
AU - Roksandić, Mirjana
AU - Dragićević, Slavoljub
AU - Živković, Nenad
AU - Kostadinov, Stanimir
AU - Zlatić, Miodrag
AU - Martinović, Marija
PY - 2011
UR - https://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/426
AB - The channel morphology of the Kolubara river was changed during the last century, mostly because of the lignite exploitation. In the research area, bank erosion is widespread and causes processes of soil loss and land use changes. This is an agricultural area and people used to farm their land parcels at the river banks. In the area of the three villages, which are situated on the Kolubara River banks, there are 208 land parcels at risk from the bank erosion. The changes in the area with endangered land parcels were analyzed using the cadastral maps from 1967 and aerial photographs from 2004. On the research sector, the Kolubara river length was 7.7 km in 1967 and 10.36 km in 2004. The research shows that 60.37 ha was lost and degraded by the bank erosion. The loss of land comprises 49.43% of the land parcels from 1967. The aim of this paper is to analyze the influence of the bank erosion rate on the changes of the Kolubara river course, soil loss and land use. The results of this research are important for the water and land management, as well as for the protection of intensive bank erosion.
PB - Academic Journals, Victoria Island
T2 - African Journal of Agricultural Research
T1 - Bank erosion as a factor of soil loss and land use changes in the Kolubara River Basin, Serbia
VL - 6
IS - 32
SP - 6604
EP - 6608
DO - 10.5897/AJAR11.736
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_426
ER - 
@article{
author = "Roksandić, Mirjana and Dragićević, Slavoljub and Živković, Nenad and Kostadinov, Stanimir and Zlatić, Miodrag and Martinović, Marija",
year = "2011",
abstract = "The channel morphology of the Kolubara river was changed during the last century, mostly because of the lignite exploitation. In the research area, bank erosion is widespread and causes processes of soil loss and land use changes. This is an agricultural area and people used to farm their land parcels at the river banks. In the area of the three villages, which are situated on the Kolubara River banks, there are 208 land parcels at risk from the bank erosion. The changes in the area with endangered land parcels were analyzed using the cadastral maps from 1967 and aerial photographs from 2004. On the research sector, the Kolubara river length was 7.7 km in 1967 and 10.36 km in 2004. The research shows that 60.37 ha was lost and degraded by the bank erosion. The loss of land comprises 49.43% of the land parcels from 1967. The aim of this paper is to analyze the influence of the bank erosion rate on the changes of the Kolubara river course, soil loss and land use. The results of this research are important for the water and land management, as well as for the protection of intensive bank erosion.",
publisher = "Academic Journals, Victoria Island",
journal = "African Journal of Agricultural Research",
title = "Bank erosion as a factor of soil loss and land use changes in the Kolubara River Basin, Serbia",
volume = "6",
number = "32",
pages = "6604-6608",
doi = "10.5897/AJAR11.736",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_426"
}
Roksandić, M., Dragićević, S., Živković, N., Kostadinov, S., Zlatić, M.,& Martinović, M.. (2011). Bank erosion as a factor of soil loss and land use changes in the Kolubara River Basin, Serbia. in African Journal of Agricultural Research
Academic Journals, Victoria Island., 6(32), 6604-6608.
https://doi.org/10.5897/AJAR11.736
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_426
Roksandić M, Dragićević S, Živković N, Kostadinov S, Zlatić M, Martinović M. Bank erosion as a factor of soil loss and land use changes in the Kolubara River Basin, Serbia. in African Journal of Agricultural Research. 2011;6(32):6604-6608.
doi:10.5897/AJAR11.736
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_426 .
Roksandić, Mirjana, Dragićević, Slavoljub, Živković, Nenad, Kostadinov, Stanimir, Zlatić, Miodrag, Martinović, Marija, "Bank erosion as a factor of soil loss and land use changes in the Kolubara River Basin, Serbia" in African Journal of Agricultural Research, 6, no. 32 (2011):6604-6608,
https://doi.org/10.5897/AJAR11.736 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_426 .
6
4
8

Weekend settlements: The case of Sićevačka gorge

Martinović, Marija; Ratkaj, Ivan; Sibinović, Mikica

(Srpsko geografsko društvo, Beograd, 2010)

TY - JOUR
AU - Martinović, Marija
AU - Ratkaj, Ivan
AU - Sibinović, Mikica
PY - 2010
UR - https://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/382
AB - In this paper we present an analysis of the impact of an intensive process of building rest and recreation houses and the establishment of settlements in the Sićevačka gorge, Serbia, from the 1960s to the beginning of the 20th, century. The analysis is based on field research conducted in 2001/2002nd, as well as official statistical data. In this paper, settlements are defined by their spatial distribution, characteristics of the local position within the existing territory (Atari), and basic trends in development and advanced geospatial changes. Special attention is devoted to the consideration of how the density of temporary settlements (weekend) has impacted the permanent (continuous) population as well as the territorial and population development of existing rural settlements. .
AB - U ovom radu sagledan je uticaj intenzivnog procesa izgradnje kuća za odmor i rekreaciju i formiranje 15 vikend naselja na naseobinsku transformaciju Sićevačke klisure od 60-ih godina 20. veka. Detaljna analiza formiranja današnjih vikend naselja rezultat je prvenstveno terenskih istraživanja tokom 2001/2002. godine, kao i korišćenja zvaničnih statističkih podataka vezanih za ovu problematiku. Ovom prilikom definisan je njihov prostorni razmeštaj, karakteristike lokalnog položaja u okviru postojećih naseobinskih teritorija (atara), kao i postanak, osnovne tendencije razvoja i savremene geoprostorne promene. Posebna pažnja posvećena je sagledavanju dinamike procesa transformacije privremene (vikend) naseljenosti u trajnu (kontinuiranu) naseljenost i njegovom uticaju na teritorijalni i populacioni razvoj postojećih seoskih naselja. .
PB - Srpsko geografsko društvo, Beograd
T2 - Glasnik Srpskog geografskog društva
T1 - Weekend settlements: The case of Sićevačka gorge
T1 - Vikend naselja Sićevačke klisure
VL - 90
IS - 2
SP - 209
EP - 223
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_382
ER - 
@article{
author = "Martinović, Marija and Ratkaj, Ivan and Sibinović, Mikica",
year = "2010",
abstract = "In this paper we present an analysis of the impact of an intensive process of building rest and recreation houses and the establishment of settlements in the Sićevačka gorge, Serbia, from the 1960s to the beginning of the 20th, century. The analysis is based on field research conducted in 2001/2002nd, as well as official statistical data. In this paper, settlements are defined by their spatial distribution, characteristics of the local position within the existing territory (Atari), and basic trends in development and advanced geospatial changes. Special attention is devoted to the consideration of how the density of temporary settlements (weekend) has impacted the permanent (continuous) population as well as the territorial and population development of existing rural settlements. ., U ovom radu sagledan je uticaj intenzivnog procesa izgradnje kuća za odmor i rekreaciju i formiranje 15 vikend naselja na naseobinsku transformaciju Sićevačke klisure od 60-ih godina 20. veka. Detaljna analiza formiranja današnjih vikend naselja rezultat je prvenstveno terenskih istraživanja tokom 2001/2002. godine, kao i korišćenja zvaničnih statističkih podataka vezanih za ovu problematiku. Ovom prilikom definisan je njihov prostorni razmeštaj, karakteristike lokalnog položaja u okviru postojećih naseobinskih teritorija (atara), kao i postanak, osnovne tendencije razvoja i savremene geoprostorne promene. Posebna pažnja posvećena je sagledavanju dinamike procesa transformacije privremene (vikend) naseljenosti u trajnu (kontinuiranu) naseljenost i njegovom uticaju na teritorijalni i populacioni razvoj postojećih seoskih naselja. .",
publisher = "Srpsko geografsko društvo, Beograd",
journal = "Glasnik Srpskog geografskog društva",
title = "Weekend settlements: The case of Sićevačka gorge, Vikend naselja Sićevačke klisure",
volume = "90",
number = "2",
pages = "209-223",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_382"
}
Martinović, M., Ratkaj, I.,& Sibinović, M.. (2010). Weekend settlements: The case of Sićevačka gorge. in Glasnik Srpskog geografskog društva
Srpsko geografsko društvo, Beograd., 90(2), 209-223.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_382
Martinović M, Ratkaj I, Sibinović M. Weekend settlements: The case of Sićevačka gorge. in Glasnik Srpskog geografskog društva. 2010;90(2):209-223.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_382 .
Martinović, Marija, Ratkaj, Ivan, Sibinović, Mikica, "Weekend settlements: The case of Sićevačka gorge" in Glasnik Srpskog geografskog društva, 90, no. 2 (2010):209-223,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_382 .

The Lužnica settlements: Geographic-historical and spatial-demographic transformation

Šantić, Danica; Martinović, Marija

(Srpsko geografsko društvo, Beograd, 2007)

TY - JOUR
AU - Šantić, Danica
AU - Martinović, Marija
PY - 2007
UR - https://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/195
AB - Lužnica is situated in southeaster Serbia and is consists of 52 settlements. In this paper are emphasized four main stages in evolution of Lužnica: initial (from the old ages until the period of Turkish rule), early stage (period of Turkish rule), central stage (from the liberation to the end of The Second World war), and modern stage that lasts for more than 50 years. The specific demographic development from the year of 1879. until modern days is denoted with changes in natural increase and migration. That is caused by the influences of the environmental factors, and also social-historic, economic, socio-psychological and other factors. Since the 60-s this territory is the good example of the area with high altitude and negative appearances in demographic development (depopulation and intensive emigration).
AB - Teritorija Lužnice se nalazi u jugoistočnoj Srbiji i obuhvata 52 naselja Viševekovni razvoj ovog kraja, sa brojnim geografsko-istorijskim, prostorno-demografskim i socio-ekonomskim promenama, odlikuje četiri glavne faze: inicijalna (od najranije - praistorijske, naseljenosti do početka turske okupacije), rana (period turske vladavine), središna (od oslobođenja od Turaka do Drugog svetskog rata) i savremena faza (od završetka Drugog svetskog rata do danas). Od 1879. do danas Lužnicu karakteriše specifičan demografski razvitak, obeležen promenama u prirodnom i migracionom kretanju stanovništva, pod uticajem faktora prirodne sredine, društveno-istorijskih, ekonomskih, socio­psiholoških i drugih faktora. Od 60-ih godina XX veka ova teritorija predstavlja primer brdsko­planinskog prostora sa negativnim pojavama u razvitku stanovništva (depopulacija i intenzivna emigracija stanovništva).
PB - Srpsko geografsko društvo, Beograd
T2 - Glasnik Srpskog geografskog društva
T1 - The Lužnica settlements: Geographic-historical and spatial-demographic transformation
T1 - Naselja Lužnice - geografsko-istorijska i prostorno-demografska transformacija
VL - 87
IS - 2
SP - 115
EP - 124
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_195
ER - 
@article{
author = "Šantić, Danica and Martinović, Marija",
year = "2007",
abstract = "Lužnica is situated in southeaster Serbia and is consists of 52 settlements. In this paper are emphasized four main stages in evolution of Lužnica: initial (from the old ages until the period of Turkish rule), early stage (period of Turkish rule), central stage (from the liberation to the end of The Second World war), and modern stage that lasts for more than 50 years. The specific demographic development from the year of 1879. until modern days is denoted with changes in natural increase and migration. That is caused by the influences of the environmental factors, and also social-historic, economic, socio-psychological and other factors. Since the 60-s this territory is the good example of the area with high altitude and negative appearances in demographic development (depopulation and intensive emigration)., Teritorija Lužnice se nalazi u jugoistočnoj Srbiji i obuhvata 52 naselja Viševekovni razvoj ovog kraja, sa brojnim geografsko-istorijskim, prostorno-demografskim i socio-ekonomskim promenama, odlikuje četiri glavne faze: inicijalna (od najranije - praistorijske, naseljenosti do početka turske okupacije), rana (period turske vladavine), središna (od oslobođenja od Turaka do Drugog svetskog rata) i savremena faza (od završetka Drugog svetskog rata do danas). Od 1879. do danas Lužnicu karakteriše specifičan demografski razvitak, obeležen promenama u prirodnom i migracionom kretanju stanovništva, pod uticajem faktora prirodne sredine, društveno-istorijskih, ekonomskih, socio­psiholoških i drugih faktora. Od 60-ih godina XX veka ova teritorija predstavlja primer brdsko­planinskog prostora sa negativnim pojavama u razvitku stanovništva (depopulacija i intenzivna emigracija stanovništva).",
publisher = "Srpsko geografsko društvo, Beograd",
journal = "Glasnik Srpskog geografskog društva",
title = "The Lužnica settlements: Geographic-historical and spatial-demographic transformation, Naselja Lužnice - geografsko-istorijska i prostorno-demografska transformacija",
volume = "87",
number = "2",
pages = "115-124",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_195"
}
Šantić, D.,& Martinović, M.. (2007). The Lužnica settlements: Geographic-historical and spatial-demographic transformation. in Glasnik Srpskog geografskog društva
Srpsko geografsko društvo, Beograd., 87(2), 115-124.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_195
Šantić D, Martinović M. The Lužnica settlements: Geographic-historical and spatial-demographic transformation. in Glasnik Srpskog geografskog društva. 2007;87(2):115-124.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_195 .
Šantić, Danica, Martinović, Marija, "The Lužnica settlements: Geographic-historical and spatial-demographic transformation" in Glasnik Srpskog geografskog društva, 87, no. 2 (2007):115-124,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_195 .

Gabrovnica: Contribution to depopulation in Serbia

Martinović, Marija; Šantić, Danica

(Srpsko geografsko društvo, Beograd, 2006)

TY - JOUR
AU - Martinović, Marija
AU - Šantić, Danica
PY - 2006
UR - https://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/162
AB - Development of village Gabrovnica from the prehistorically time to modern days is characterized by a number of geographic, historical, spatial demographic, social and economic changes. In this paper are emphasized four main stages in its evolution: initial (from the foundation to the Turkish conquests), early stage (period of Turkish rule), central stage (from the liberation to the end of The Second world war), and modern stage that lasts for more than 50 years. Geographic, historical and antropogeographic factors were in flavour to evolution of Gabrovnica in antic and medieval period when the village was mentioned for the first time in written documents. After the liberation from the long Turkish rule, the development was significant and rapid. In the modern stage, especially after 1960s, stagnation and negative development tendencies occurred. Today Gabrovnica is village with only 5 citizens and with serious treat to be abandoned. This is also a current problem in settlements and its spatial and demographic development in Serbia. Complete depopulation of Gabrovnica is undoubtedly in nearby future.
AB - U viševekovnom razvoju Gabrovnice, koga karakterišu mnogobrojne geografsko-istorijske, prostorno-demografske i socio-ekonomske promene, mogu se izdvojiti četiri glavne faze: inicijalna (od najranije - praistorijske naseljenosti do početka turske okupacije), rana (period turske vladavine) središna (od oslobođenja od Turaka do Drugog svetskog rata) i savremena faza (od završetka Drugog svetskog rata do danas). Geografsko-istorijski i antropogeografski faktori pogodovali su evoluciji naselja u antičkom i srednjovekovnom periodu, kada se Gabrovnica prvi put navodi u pisanim dokumentima. Po oslobođenju od Turaka naselje beleži ubrzan sveukupni razvoj da bi u savremenoj evolutivnoj fazi, a pogotovo od 60-ih godina, posle stagnacije u razvoju, imalo negativne razvojne tendencije. Ovim radom, na primeru Gabrovnice, prikazan je postanak i evolucija jednog od naselja koje početkom XXI veka demografski odumire (2006. - 5 stanovnika), što predstavlja aktuelni naseobinski i prostorno-demografski problem razvoja Srbije (2002. 104 naselja sa manje od 20 stanovnika), a njegovo raseljavanje je u bližoj budućnosti sasvim izvesno.
PB - Srpsko geografsko društvo, Beograd
T2 - Glasnik Srpskog geografskog društva
T1 - Gabrovnica: Contribution to depopulation in Serbia
T1 - Gabrovnica - prilog proučavanju demografskog odumiranja naselja
VL - 86
IS - 2
SP - 187
EP - 194
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_162
ER - 
@article{
author = "Martinović, Marija and Šantić, Danica",
year = "2006",
abstract = "Development of village Gabrovnica from the prehistorically time to modern days is characterized by a number of geographic, historical, spatial demographic, social and economic changes. In this paper are emphasized four main stages in its evolution: initial (from the foundation to the Turkish conquests), early stage (period of Turkish rule), central stage (from the liberation to the end of The Second world war), and modern stage that lasts for more than 50 years. Geographic, historical and antropogeographic factors were in flavour to evolution of Gabrovnica in antic and medieval period when the village was mentioned for the first time in written documents. After the liberation from the long Turkish rule, the development was significant and rapid. In the modern stage, especially after 1960s, stagnation and negative development tendencies occurred. Today Gabrovnica is village with only 5 citizens and with serious treat to be abandoned. This is also a current problem in settlements and its spatial and demographic development in Serbia. Complete depopulation of Gabrovnica is undoubtedly in nearby future., U viševekovnom razvoju Gabrovnice, koga karakterišu mnogobrojne geografsko-istorijske, prostorno-demografske i socio-ekonomske promene, mogu se izdvojiti četiri glavne faze: inicijalna (od najranije - praistorijske naseljenosti do početka turske okupacije), rana (period turske vladavine) središna (od oslobođenja od Turaka do Drugog svetskog rata) i savremena faza (od završetka Drugog svetskog rata do danas). Geografsko-istorijski i antropogeografski faktori pogodovali su evoluciji naselja u antičkom i srednjovekovnom periodu, kada se Gabrovnica prvi put navodi u pisanim dokumentima. Po oslobođenju od Turaka naselje beleži ubrzan sveukupni razvoj da bi u savremenoj evolutivnoj fazi, a pogotovo od 60-ih godina, posle stagnacije u razvoju, imalo negativne razvojne tendencije. Ovim radom, na primeru Gabrovnice, prikazan je postanak i evolucija jednog od naselja koje početkom XXI veka demografski odumire (2006. - 5 stanovnika), što predstavlja aktuelni naseobinski i prostorno-demografski problem razvoja Srbije (2002. 104 naselja sa manje od 20 stanovnika), a njegovo raseljavanje je u bližoj budućnosti sasvim izvesno.",
publisher = "Srpsko geografsko društvo, Beograd",
journal = "Glasnik Srpskog geografskog društva",
title = "Gabrovnica: Contribution to depopulation in Serbia, Gabrovnica - prilog proučavanju demografskog odumiranja naselja",
volume = "86",
number = "2",
pages = "187-194",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_162"
}
Martinović, M.,& Šantić, D.. (2006). Gabrovnica: Contribution to depopulation in Serbia. in Glasnik Srpskog geografskog društva
Srpsko geografsko društvo, Beograd., 86(2), 187-194.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_162
Martinović M, Šantić D. Gabrovnica: Contribution to depopulation in Serbia. in Glasnik Srpskog geografskog društva. 2006;86(2):187-194.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_162 .
Martinović, Marija, Šantić, Danica, "Gabrovnica: Contribution to depopulation in Serbia" in Glasnik Srpskog geografskog društva, 86, no. 2 (2006):187-194,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_162 .

Modern indicators of transport accessibility

Ratkaj, Ivan; Martinović, Marija; Milanović, Miško

(Srpsko geografsko društvo, Beograd, 2005)

TY - JOUR
AU - Ratkaj, Ivan
AU - Martinović, Marija
AU - Milanović, Miško
PY - 2005
UR - https://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/122
AB - Adequate uses of indicators of transport accessibility, as quantitative measures, allow us to move spatial interactions analysis from theoretical to practical level. Aggregate indicators of transport accessibility of places dominate in the research studies, although the indicators of individual accessibility are taking considerable place in the last few decades. The most types of indicators of transport accessibility of places are presented in this article, as well as their characteristics, possibilities for application, advantages and weaknesses.
AB - Pravilna primena indikatora saobraćajne dostupnosti, kao kvantitativnih pokazatelja, omogućava da se proučavanja prostornih interakcija spuste sa teorijskog na praktičan nivo. Najširu primenu imaju agregatni indikatori saobraćajne dostupnosti mesta, mada poslednjih decenija značajnu poziciju zauzimaju i indikatori individualne dostupnosti. U radu je prikazana većina tipova indikatora saobraćajne dostupnosti mesta, uz kratku analizu njihovih karakteristika, mogućnosti primene, glavnih prednosti i nedostataka.
PB - Srpsko geografsko društvo, Beograd
T2 - Glasnik Srpskog geografskog društva
T1 - Modern indicators of transport accessibility
T1 - Savremeni indikatori saobraćajne dostupnosti
VL - 85
IS - 1
SP - 199
EP - 208
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_122
ER - 
@article{
author = "Ratkaj, Ivan and Martinović, Marija and Milanović, Miško",
year = "2005",
abstract = "Adequate uses of indicators of transport accessibility, as quantitative measures, allow us to move spatial interactions analysis from theoretical to practical level. Aggregate indicators of transport accessibility of places dominate in the research studies, although the indicators of individual accessibility are taking considerable place in the last few decades. The most types of indicators of transport accessibility of places are presented in this article, as well as their characteristics, possibilities for application, advantages and weaknesses., Pravilna primena indikatora saobraćajne dostupnosti, kao kvantitativnih pokazatelja, omogućava da se proučavanja prostornih interakcija spuste sa teorijskog na praktičan nivo. Najširu primenu imaju agregatni indikatori saobraćajne dostupnosti mesta, mada poslednjih decenija značajnu poziciju zauzimaju i indikatori individualne dostupnosti. U radu je prikazana većina tipova indikatora saobraćajne dostupnosti mesta, uz kratku analizu njihovih karakteristika, mogućnosti primene, glavnih prednosti i nedostataka.",
publisher = "Srpsko geografsko društvo, Beograd",
journal = "Glasnik Srpskog geografskog društva",
title = "Modern indicators of transport accessibility, Savremeni indikatori saobraćajne dostupnosti",
volume = "85",
number = "1",
pages = "199-208",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_122"
}
Ratkaj, I., Martinović, M.,& Milanović, M.. (2005). Modern indicators of transport accessibility. in Glasnik Srpskog geografskog društva
Srpsko geografsko društvo, Beograd., 85(1), 199-208.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_122
Ratkaj I, Martinović M, Milanović M. Modern indicators of transport accessibility. in Glasnik Srpskog geografskog društva. 2005;85(1):199-208.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_122 .
Ratkaj, Ivan, Martinović, Marija, Milanović, Miško, "Modern indicators of transport accessibility" in Glasnik Srpskog geografskog društva, 85, no. 1 (2005):199-208,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_122 .