Filipović, Dejan

Link to this page

Authority KeyName Variants
orcid::0000-0001-7732-1353
 • Filipović, Dejan (68)
 • Филиповић, Дејан (2)
 • Filipovic, Dejan (1)
Projects

Author's Bibliography

Стратешки и плански документи као одговор на адаптацију на климатске промјене

Филиповић, Дејан; Душков, Љубица

(Бања Лука : Академија наука и умјетности Републике Српске, 2023)

TY - CHAP
AU - Филиповић, Дејан
AU - Душков, Љубица
PY - 2023
UR - https://www.dropbox.com/scl/fi/0oegr9f80t6t03v2218oa/Monografija_4-UPRAVLJANJE_PRIRODNIM_RESURSIMA_U_ERI_KLIM_.pdf?rlkey=1zuqgrrf1kxcfeerc4beyab86&e=1&dl=0
UR - http://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/1742
AB - Иако се утицај климатских промјена не може са сигурношћу предвидјети, истраживања показују да су екстремне временске прилике, као што су суше или обилне падавине и поплаве, знатно учесталије у посљедњих неколико деценија. Самим тим, климатске промјене све више представљају ризик и могу битно утицати на здравље људи, екосистеме, локалну и глобалну економију, као и на друштвене, политичке и културне обрасце. Као одговор на поменуте изазове које промјене климе са собом носе, у свијету се јављају активности везане за адаптацију. Један од првих корака јесте усвајање националних стратешких и планских докумената који ће утврдити смјернице и мапу пута према климатски отпорном друштву. У првом дијелу рада утврђиван је досадашњи стратешки и законодавни правац развоја система адаптације на климатске промјене Републике Србије и земаља у окружењу – Република Српска, Црна Гора, Сјеверна Македонија и Хрватска. Утврђене су међусобне сличности и разлике у стратешким и законодавним оквирима поменутих земаља, док је у другом дијелу рада ААА модел коришћен за испитивање заступљености проблематике климатских промјена у усвојеним националним планским документима.
Резултати рада указују на релативно добро (у Просторном плану Републике Србије и Стратегији просторног развоја Републике Хрватске) до недовољно (у Просторном плану Републике Српске, Црне Горе и Сјеверне Македоније) заступљену проблематику климатских промјена у анализираним планским документима.
Најмање је заступљена категорија „Анализе“, што је, између осталог, резултат недовољно развијеног система праћења и пројекција будућих емисија гасова са ефектом стаклене баште, као и процјена осјетљивости појединих система (саобраћајних, санитарних, водених) на климатске промјене. Компонента „Акција“ највише је заступљена у свим анализираним плановима. Плански документи дефинисали су смјернице развоја које су у индиректној вези са климатским промјенама (ревитализација и поновна употреба браунфилд (brownfield) локација, обновљиви извори и соларна енергија, енергетска ефикасност, управљање, контрола и третман отпадних вода, развој мултимодалних саобраћајних система), али су као такве саставни дио политика адаптације на климатске промјене, па самим тим и значајне.
PB - Бања Лука : Академија наука и умјетности Републике Српске
T2 - Управљање природним ресурсима у ери климатских промјена
T1 - Стратешки и плански документи као одговор на адаптацију на климатске промјене
SP - 333
EP - 367
DO - 10.7251/EORU2308333F
ER - 
@inbook{
author = "Филиповић, Дејан and Душков, Љубица",
year = "2023",
abstract = "Иако се утицај климатских промјена не може са сигурношћу предвидјети, истраживања показују да су екстремне временске прилике, као што су суше или обилне падавине и поплаве, знатно учесталије у посљедњих неколико деценија. Самим тим, климатске промјене све више представљају ризик и могу битно утицати на здравље људи, екосистеме, локалну и глобалну економију, као и на друштвене, политичке и културне обрасце. Као одговор на поменуте изазове које промјене климе са собом носе, у свијету се јављају активности везане за адаптацију. Један од првих корака јесте усвајање националних стратешких и планских докумената који ће утврдити смјернице и мапу пута према климатски отпорном друштву. У првом дијелу рада утврђиван је досадашњи стратешки и законодавни правац развоја система адаптације на климатске промјене Републике Србије и земаља у окружењу – Република Српска, Црна Гора, Сјеверна Македонија и Хрватска. Утврђене су међусобне сличности и разлике у стратешким и законодавним оквирима поменутих земаља, док је у другом дијелу рада ААА модел коришћен за испитивање заступљености проблематике климатских промјена у усвојеним националним планским документима.
Резултати рада указују на релативно добро (у Просторном плану Републике Србије и Стратегији просторног развоја Републике Хрватске) до недовољно (у Просторном плану Републике Српске, Црне Горе и Сјеверне Македоније) заступљену проблематику климатских промјена у анализираним планским документима.
Најмање је заступљена категорија „Анализе“, што је, између осталог, резултат недовољно развијеног система праћења и пројекција будућих емисија гасова са ефектом стаклене баште, као и процјена осјетљивости појединих система (саобраћајних, санитарних, водених) на климатске промјене. Компонента „Акција“ највише је заступљена у свим анализираним плановима. Плански документи дефинисали су смјернице развоја које су у индиректној вези са климатским промјенама (ревитализација и поновна употреба браунфилд (brownfield) локација, обновљиви извори и соларна енергија, енергетска ефикасност, управљање, контрола и третман отпадних вода, развој мултимодалних саобраћајних система), али су као такве саставни дио политика адаптације на климатске промјене, па самим тим и значајне.",
publisher = "Бања Лука : Академија наука и умјетности Републике Српске",
journal = "Управљање природним ресурсима у ери климатских промјена",
booktitle = "Стратешки и плански документи као одговор на адаптацију на климатске промјене",
pages = "333-367",
doi = "10.7251/EORU2308333F"
}
Филиповић, Д.,& Душков, Љ.. (2023). Стратешки и плански документи као одговор на адаптацију на климатске промјене. in Управљање природним ресурсима у ери климатских промјена
Бања Лука : Академија наука и умјетности Републике Српске., 333-367.
https://doi.org/10.7251/EORU2308333F
Филиповић Д, Душков Љ. Стратешки и плански документи као одговор на адаптацију на климатске промјене. in Управљање природним ресурсима у ери климатских промјена. 2023;:333-367.
doi:10.7251/EORU2308333F .
Филиповић, Дејан, Душков, Љубица, "Стратешки и плански документи као одговор на адаптацију на климатске промјене" in Управљање природним ресурсима у ери климатских промјена (2023):333-367,
https://doi.org/10.7251/EORU2308333F . .

Strateški dokumenti energetske i klimatske politike kao deo integralnog planiranja prostornog razvoja

Filipović, Dejan; Duškov, Ljubica

(Beograd : Asocijacija prostornih planera Srbije, 2023)

TY - CONF
AU - Filipović, Dejan
AU - Duškov, Ljubica
PY - 2023
UR - http://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/1565
AB - Pojmovi dekarbonizacija, adaptacija na klimatske promene, obnovljivi izvori energije, energetska efi kasnost, otpornost zajednice i sl. postale su ključne reči poslednjih nekoliko godina kada se govori o planiranju prostornog razvoja. Usvojeni strateški dokumenti i nekoliko strateških dokumenata čija je izrada u toku kao deo javnih politika predstavljaće okosnicu pri izradi nove generacije planskih dokumenata u narednom periodu. Cilj rada je da se predstavi osnovni dokument javnih politika u oblasti životne sredine i prikaže Integrisani nacionalni plan za energetiku i klimu koji se nalazi u fazi usvajanja.
PB - Beograd : Asocijacija prostornih planera Srbije
PB - Beograd : Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet
C3 - Zbornik radova Dvanaestog naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem "Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine", Novi Pazar
T1 - Strateški dokumenti energetske i klimatske politike kao deo integralnog planiranja prostornog razvoja
SP - 41
EP - 47
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1565
ER - 
@conference{
author = "Filipović, Dejan and Duškov, Ljubica",
year = "2023",
abstract = "Pojmovi dekarbonizacija, adaptacija na klimatske promene, obnovljivi izvori energije, energetska efi kasnost, otpornost zajednice i sl. postale su ključne reči poslednjih nekoliko godina kada se govori o planiranju prostornog razvoja. Usvojeni strateški dokumenti i nekoliko strateških dokumenata čija je izrada u toku kao deo javnih politika predstavljaće okosnicu pri izradi nove generacije planskih dokumenata u narednom periodu. Cilj rada je da se predstavi osnovni dokument javnih politika u oblasti životne sredine i prikaže Integrisani nacionalni plan za energetiku i klimu koji se nalazi u fazi usvajanja.",
publisher = "Beograd : Asocijacija prostornih planera Srbije, Beograd : Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet",
journal = "Zbornik radova Dvanaestog naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem "Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine", Novi Pazar",
title = "Strateški dokumenti energetske i klimatske politike kao deo integralnog planiranja prostornog razvoja",
pages = "41-47",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1565"
}
Filipović, D.,& Duškov, L.. (2023). Strateški dokumenti energetske i klimatske politike kao deo integralnog planiranja prostornog razvoja. in Zbornik radova Dvanaestog naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem "Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine", Novi Pazar
Beograd : Asocijacija prostornih planera Srbije., 41-47.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1565
Filipović D, Duškov L. Strateški dokumenti energetske i klimatske politike kao deo integralnog planiranja prostornog razvoja. in Zbornik radova Dvanaestog naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem "Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine", Novi Pazar. 2023;:41-47.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1565 .
Filipović, Dejan, Duškov, Ljubica, "Strateški dokumenti energetske i klimatske politike kao deo integralnog planiranja prostornog razvoja" in Zbornik radova Dvanaestog naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem "Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine", Novi Pazar (2023):41-47,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1565 .

Geoprostorni potencijali i ograničenja za ruralnu obnovu opštine Ćuprija

Antić, Marija; Filipović, Dejan; Šantić, Danica

(Beograd : Asocijacija prostornih planera Srbije, 2022)

TY - CONF
AU - Antić, Marija
AU - Filipović, Dejan
AU - Šantić, Danica
PY - 2022
UR - http://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/1619
AB - Problematika seoskih naselja i ruralnih prostora zauzima značajno mesto u naučnim istraživanjima, pogotovo u savremenom periodu, kada se kao jedno od vitalnih pitanja nameće razvoj geoprostornog kompleksa izvan granica gradskih regija. Iz tog razloga osnovni cilj naučnih studija jeste rešavanje akumuliranih ruralnih razvojnih problema kroz iznalaženje mogućnosti i kasniju realizaciju ruralne obnove. Sa svojih 15 seoskih naselja, opština Ćuprija raspolaže značajnim kompleksima kako prirodnih, tako i kulturnih pejzaža. Međutim, kontinuirani, dinamični i strukturalni procesi poslednjih decenija u velikoj meri opterećuju sveukupni razvoj ovog prostora. Stoga se očuvanje i unapređivanje demografske i socioekonomske vitalnosti sela i ruralnih prostora nameće kao prioritetno pitanje održivog razvoja. Sa ciljem defi nisanja strateških ciljeva i prioriteta ruralnog razvoja opštine Ćuprija koji su usklađeni sa evropskom praksom razvojnog pristupa “bottom-up” endogenog razvojnog principa, koji omogućava lokalnom stanovništvu da učestvuju u procesu defi nisanja prioriteta za ruralni razvoj, sprovedeno je dubinsko terensko istraživanje. Metodom neposredne opservacije, polustrukturisanim intervjuima i anketama utvrđeni su glavni ruralni potencijali i problemi u sferi demografskog, socioekonomskog i ekološkog kompleksa. Rezultati empirijskih istraživanja mogu predstavljati polaznu osnovu za formulisanje preporuka i kreiranje mera balansiranog ruralnog razvoja opštine Ćuprije.
PB - Beograd : Asocijacija prostornih planera Srbije
PB - Beograd : Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet
C3 - Zbornik radova Devetog naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem "Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja", Veliko Gradište
T1 - Geoprostorni potencijali i ograničenja za ruralnu obnovu opštine Ćuprija
SP - 291
EP - 297
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1619
ER - 
@conference{
author = "Antić, Marija and Filipović, Dejan and Šantić, Danica",
year = "2022",
abstract = "Problematika seoskih naselja i ruralnih prostora zauzima značajno mesto u naučnim istraživanjima, pogotovo u savremenom periodu, kada se kao jedno od vitalnih pitanja nameće razvoj geoprostornog kompleksa izvan granica gradskih regija. Iz tog razloga osnovni cilj naučnih studija jeste rešavanje akumuliranih ruralnih razvojnih problema kroz iznalaženje mogućnosti i kasniju realizaciju ruralne obnove. Sa svojih 15 seoskih naselja, opština Ćuprija raspolaže značajnim kompleksima kako prirodnih, tako i kulturnih pejzaža. Međutim, kontinuirani, dinamični i strukturalni procesi poslednjih decenija u velikoj meri opterećuju sveukupni razvoj ovog prostora. Stoga se očuvanje i unapređivanje demografske i socioekonomske vitalnosti sela i ruralnih prostora nameće kao prioritetno pitanje održivog razvoja. Sa ciljem defi nisanja strateških ciljeva i prioriteta ruralnog razvoja opštine Ćuprija koji su usklađeni sa evropskom praksom razvojnog pristupa “bottom-up” endogenog razvojnog principa, koji omogućava lokalnom stanovništvu da učestvuju u procesu defi nisanja prioriteta za ruralni razvoj, sprovedeno je dubinsko terensko istraživanje. Metodom neposredne opservacije, polustrukturisanim intervjuima i anketama utvrđeni su glavni ruralni potencijali i problemi u sferi demografskog, socioekonomskog i ekološkog kompleksa. Rezultati empirijskih istraživanja mogu predstavljati polaznu osnovu za formulisanje preporuka i kreiranje mera balansiranog ruralnog razvoja opštine Ćuprije.",
publisher = "Beograd : Asocijacija prostornih planera Srbije, Beograd : Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet",
journal = "Zbornik radova Devetog naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem "Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja", Veliko Gradište",
title = "Geoprostorni potencijali i ograničenja za ruralnu obnovu opštine Ćuprija",
pages = "291-297",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1619"
}
Antić, M., Filipović, D.,& Šantić, D.. (2022). Geoprostorni potencijali i ograničenja za ruralnu obnovu opštine Ćuprija. in Zbornik radova Devetog naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem "Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja", Veliko Gradište
Beograd : Asocijacija prostornih planera Srbije., 291-297.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1619
Antić M, Filipović D, Šantić D. Geoprostorni potencijali i ograničenja za ruralnu obnovu opštine Ćuprija. in Zbornik radova Devetog naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem "Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja", Veliko Gradište. 2022;:291-297.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1619 .
Antić, Marija, Filipović, Dejan, Šantić, Danica, "Geoprostorni potencijali i ograničenja za ruralnu obnovu opštine Ćuprija" in Zbornik radova Devetog naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem "Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja", Veliko Gradište (2022):291-297,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1619 .

Seasonality and sustainability of tourism – case study: protected mountain areas in Serbia

Pavlović, Sanja; Đurđić, Snežana; Belij Radin, Marija; Filipović, Dejan; Todorović, Nikola

(Department of Geography, Faculty of Arts, University of Ljubljana, 2022)

TY - JOUR
AU - Pavlović, Sanja
AU - Đurđić, Snežana
AU - Belij Radin, Marija
AU - Filipović, Dejan
AU - Todorović, Nikola
PY - 2022
UR - http://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/1146
AB - The role of seasonality in the sustainability of tourism is multiple and complex. The connection between seasonality and sustainability is even more complex when it comes to protected areas. This connection was investigated on the examples of selected protected mountain areas in Serbia ‒ Kopaonik and Tara National Parks, and Stara planina and Zlatibor Nature Parks. The Gini index was used to measure seasonality, and to show the imbalance in the monthly distribution of the number of tourist overnight stays in the mentioned destinations, in the period 2013‒2021. The research results show that the analyzed protected mountain areas in Serbia have different values of the Gini index, which is conditioned by their natural predispositions for tourism development (e.g. altitude and duration of snow cover), and at the same time the levels of tourist development of the area. In order to reduce the effects of seasonality, in each of the destinations that are the subject of this paper, alternative types of tourism and activities are implemented.
AB - Vloga sezonskosti v trajnostnem razvoju turizma je večplastna in kompleksna. Povezava med sezonskostjo in trajnostnostjo je še bolj zapletena, ko gre za zavarovana območja. To povezavo smo proučili na primerih izbranih zavarovanih gorskih območij v Srbiji ‒ narodnih parkov Kopaonik in Tara ter naravnih parkov Stara planina in Zlatibor. Za merjenje sezonskosti in prikaz neuravnoteženosti mesečne porazdelitve števila turističnih prenočitev v omenjenih destinacijah v obdobju 2013‒2021 smo uporabili Ginijev indeks. Rezultati raziskave kažejo, da imajo analizirana zavarovana gorska območja v Srbiji različne vrednosti Ginijevega indeksa, kar je pogojeno z njihovimi naravnimi predispozicijami za razvoj turizma (npr. nadmorska višina in trajanje snežne odeje), hkrati pa tudi stopnje turistične razvitosti območja. Da bi zmanjšali vplive sezonskosti, v vsaki izmed obravnavanih destinacij izvajajo alternativne oblike turizma in aktivnosti.
PB - Department of Geography, Faculty of Arts, University of Ljubljana
T2 - Dela
T1 - Seasonality and sustainability of tourism – case study: protected mountain areas in Serbia
T1 - Sezonskost in trajnostnost turizma – študija primera: zavarovana območja v Srbiji
IS - 57
SP - 137
EP - 153
DO - 10.4312/dela.57.137-153
ER - 
@article{
author = "Pavlović, Sanja and Đurđić, Snežana and Belij Radin, Marija and Filipović, Dejan and Todorović, Nikola",
year = "2022",
abstract = "The role of seasonality in the sustainability of tourism is multiple and complex. The connection between seasonality and sustainability is even more complex when it comes to protected areas. This connection was investigated on the examples of selected protected mountain areas in Serbia ‒ Kopaonik and Tara National Parks, and Stara planina and Zlatibor Nature Parks. The Gini index was used to measure seasonality, and to show the imbalance in the monthly distribution of the number of tourist overnight stays in the mentioned destinations, in the period 2013‒2021. The research results show that the analyzed protected mountain areas in Serbia have different values of the Gini index, which is conditioned by their natural predispositions for tourism development (e.g. altitude and duration of snow cover), and at the same time the levels of tourist development of the area. In order to reduce the effects of seasonality, in each of the destinations that are the subject of this paper, alternative types of tourism and activities are implemented., Vloga sezonskosti v trajnostnem razvoju turizma je večplastna in kompleksna. Povezava med sezonskostjo in trajnostnostjo je še bolj zapletena, ko gre za zavarovana območja. To povezavo smo proučili na primerih izbranih zavarovanih gorskih območij v Srbiji ‒ narodnih parkov Kopaonik in Tara ter naravnih parkov Stara planina in Zlatibor. Za merjenje sezonskosti in prikaz neuravnoteženosti mesečne porazdelitve števila turističnih prenočitev v omenjenih destinacijah v obdobju 2013‒2021 smo uporabili Ginijev indeks. Rezultati raziskave kažejo, da imajo analizirana zavarovana gorska območja v Srbiji različne vrednosti Ginijevega indeksa, kar je pogojeno z njihovimi naravnimi predispozicijami za razvoj turizma (npr. nadmorska višina in trajanje snežne odeje), hkrati pa tudi stopnje turistične razvitosti območja. Da bi zmanjšali vplive sezonskosti, v vsaki izmed obravnavanih destinacij izvajajo alternativne oblike turizma in aktivnosti.",
publisher = "Department of Geography, Faculty of Arts, University of Ljubljana",
journal = "Dela",
title = "Seasonality and sustainability of tourism – case study: protected mountain areas in Serbia, Sezonskost in trajnostnost turizma – študija primera: zavarovana območja v Srbiji",
number = "57",
pages = "137-153",
doi = "10.4312/dela.57.137-153"
}
Pavlović, S., Đurđić, S., Belij Radin, M., Filipović, D.,& Todorović, N.. (2022). Seasonality and sustainability of tourism – case study: protected mountain areas in Serbia. in Dela
Department of Geography, Faculty of Arts, University of Ljubljana.(57), 137-153.
https://doi.org/10.4312/dela.57.137-153
Pavlović S, Đurđić S, Belij Radin M, Filipović D, Todorović N. Seasonality and sustainability of tourism – case study: protected mountain areas in Serbia. in Dela. 2022;(57):137-153.
doi:10.4312/dela.57.137-153 .
Pavlović, Sanja, Đurđić, Snežana, Belij Radin, Marija, Filipović, Dejan, Todorović, Nikola, "Seasonality and sustainability of tourism – case study: protected mountain areas in Serbia" in Dela, no. 57 (2022):137-153,
https://doi.org/10.4312/dela.57.137-153 . .
1
1

Updated Trewartha climate classification with four climate change scenarios

Valjarević, Aleksandar; Milanović, Miško; Gultepe, Ismail; Filipović, Dejan; Lukić, Tin

(John Wiley & Sons, Ltd, 2022)

TY - JOUR
AU - Valjarević, Aleksandar
AU - Milanović, Miško
AU - Gultepe, Ismail
AU - Filipović, Dejan
AU - Lukić, Tin
PY - 2022
UR - http://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/1181
AB - The Updated Trewartha climate classification (TWCC) at global level shows the 
changes that are expected as a consequence of global temperature increase and 
imbalance of precipitation. This type of classification is more precise than the 
Köppen climate classification. Predictions included the increase in global tem perature (T in °C) and change in the amount of precipitation (PA in mm). Two 
climate models MIROC6 and IPSL-CM6A- LR were used, along with 4261 mete orological stations from which the data on temperature and precipitation were 
taken. These climate models were used because they represent the most extreme 
models in the CMIP6 database. Four scenarios of climate change and their terri tories were analysed in accordance with the TWCC classification. Four scenarios 
of representative concentration pathway (RCP) by 2.6, 4.5, 6.0 and 8.5 W/m2
 fol low the increase of temperature between 0.3°C and 4.3°C in relation to precipita tion and are being analysed for the periods 2021–2040, 2041–2060, 2061–2080 and 
2081–2100. The biggest extremes are shown in the last grid for the period 2081–
2100, reflecting the increase of T up to 4.3°C. With the help of GIS (geographical 
information systems) and spatial analyses, it is possible to estimate the changes in 
climate zones as well as their movement. Australia and South East Asia will suffer 
the biggest changes of biomes, followed by South America and North America. 
Climate belts to undergo the biggest change due to such temperature according to 
TWCC are Ar, Am, Aw and BS, BW, E, Ft and Fi. The Antarctic will lose 11.5% of 
the territory under Fi and Ft climates within the period between 2081 and 2100. 
The conclusion is that the climates BW, Bwh and Bwk, which represent the de serts, will increase by 119.8% with the increase of T by 4.3°C
PB - John Wiley & Sons, Ltd
PB - The Royal Geographical Society
T2 - The Geographical Journal
T1 - Updated Trewartha climate classification with four climate change scenarios
VL - 188
IS - 4
SP - 506
EP - 517
DO - 10.1111/geoj.12458
ER - 
@article{
author = "Valjarević, Aleksandar and Milanović, Miško and Gultepe, Ismail and Filipović, Dejan and Lukić, Tin",
year = "2022",
abstract = "The Updated Trewartha climate classification (TWCC) at global level shows the 
changes that are expected as a consequence of global temperature increase and 
imbalance of precipitation. This type of classification is more precise than the 
Köppen climate classification. Predictions included the increase in global tem perature (T in °C) and change in the amount of precipitation (PA in mm). Two 
climate models MIROC6 and IPSL-CM6A- LR were used, along with 4261 mete orological stations from which the data on temperature and precipitation were 
taken. These climate models were used because they represent the most extreme 
models in the CMIP6 database. Four scenarios of climate change and their terri tories were analysed in accordance with the TWCC classification. Four scenarios 
of representative concentration pathway (RCP) by 2.6, 4.5, 6.0 and 8.5 W/m2
 fol low the increase of temperature between 0.3°C and 4.3°C in relation to precipita tion and are being analysed for the periods 2021–2040, 2041–2060, 2061–2080 and 
2081–2100. The biggest extremes are shown in the last grid for the period 2081–
2100, reflecting the increase of T up to 4.3°C. With the help of GIS (geographical 
information systems) and spatial analyses, it is possible to estimate the changes in 
climate zones as well as their movement. Australia and South East Asia will suffer 
the biggest changes of biomes, followed by South America and North America. 
Climate belts to undergo the biggest change due to such temperature according to 
TWCC are Ar, Am, Aw and BS, BW, E, Ft and Fi. The Antarctic will lose 11.5% of 
the territory under Fi and Ft climates within the period between 2081 and 2100. 
The conclusion is that the climates BW, Bwh and Bwk, which represent the de serts, will increase by 119.8% with the increase of T by 4.3°C",
publisher = "John Wiley & Sons, Ltd, The Royal Geographical Society",
journal = "The Geographical Journal",
title = "Updated Trewartha climate classification with four climate change scenarios",
volume = "188",
number = "4",
pages = "506-517",
doi = "10.1111/geoj.12458"
}
Valjarević, A., Milanović, M., Gultepe, I., Filipović, D.,& Lukić, T.. (2022). Updated Trewartha climate classification with four climate change scenarios. in The Geographical Journal
John Wiley & Sons, Ltd., 188(4), 506-517.
https://doi.org/10.1111/geoj.12458
Valjarević A, Milanović M, Gultepe I, Filipović D, Lukić T. Updated Trewartha climate classification with four climate change scenarios. in The Geographical Journal. 2022;188(4):506-517.
doi:10.1111/geoj.12458 .
Valjarević, Aleksandar, Milanović, Miško, Gultepe, Ismail, Filipović, Dejan, Lukić, Tin, "Updated Trewartha climate classification with four climate change scenarios" in The Geographical Journal, 188, no. 4 (2022):506-517,
https://doi.org/10.1111/geoj.12458 . .
2
13
14

Sistem upravljanja otpadom kao najznačajniji ekološki problem na prostoru grada Trebinja

Filipović, Dejan; Duškov, Ljubica

(Beograd : Asocijacija prostornih planera Srbije, 2022)

TY - CONF
AU - Filipović, Dejan
AU - Duškov, Ljubica
PY - 2022
UR - http://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/1611
AB - Upravljanje otpadom predstavlja jedan od najprisutnijih problema gotovo svih jedinica lokalne samouprave. Prema kategorizaciji životne sredine Prostornog plana Republike Srpske do 2025. godine, Grad Trebinje pripada područjima kvalitetne životne sredine, sa veoma malim uticajem na životnu sredinu gde je neophodno odgovarajućim merama umanjiti postojeći (lokalizovan). Upravo neuređena deponija Obodina, na koju se trenutno otpad odlaže bez kontrole, predstavlja najveći ekološki rizik ovog prostora. Pored deponije, nedovoljna infrastruktura za odvojeno sakupljanje reciklabila, kao i tretman i odlaganje specifičnih tipova otpada (industrijskog, građevinskog, posebnih tokova otpada) predstavljaju dodatne probleme za uspostavljanje uređenog i ekološki bezbednog tretmana otpada. Trenutno su u postupku usvajanja dva važna dokumenta za Grad Trebinje – Prostorni plan Grada Trebinja i Lokalni plan upravljanja otpadom 2022-2027. godine, koji donose predloge rešenja ove problematike. U radu su prikazani rezultati analiza urađenih za potrebe izrade Prostornog plana Grada Trebinja od strane autora, kao i predložene mere koje bi u predstojem periodu rešile ovu problematiku.
PB - Beograd : Asocijacija prostornih planera Srbije
PB - Beograd : Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet
C3 - Zbornik radova Devetog naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem "Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja", Veliko Gradište
T1 - Sistem upravljanja otpadom kao najznačajniji ekološki problem na prostoru grada Trebinja
SP - 463
EP - 469
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1611
ER - 
@conference{
author = "Filipović, Dejan and Duškov, Ljubica",
year = "2022",
abstract = "Upravljanje otpadom predstavlja jedan od najprisutnijih problema gotovo svih jedinica lokalne samouprave. Prema kategorizaciji životne sredine Prostornog plana Republike Srpske do 2025. godine, Grad Trebinje pripada područjima kvalitetne životne sredine, sa veoma malim uticajem na životnu sredinu gde je neophodno odgovarajućim merama umanjiti postojeći (lokalizovan). Upravo neuređena deponija Obodina, na koju se trenutno otpad odlaže bez kontrole, predstavlja najveći ekološki rizik ovog prostora. Pored deponije, nedovoljna infrastruktura za odvojeno sakupljanje reciklabila, kao i tretman i odlaganje specifičnih tipova otpada (industrijskog, građevinskog, posebnih tokova otpada) predstavljaju dodatne probleme za uspostavljanje uređenog i ekološki bezbednog tretmana otpada. Trenutno su u postupku usvajanja dva važna dokumenta za Grad Trebinje – Prostorni plan Grada Trebinja i Lokalni plan upravljanja otpadom 2022-2027. godine, koji donose predloge rešenja ove problematike. U radu su prikazani rezultati analiza urađenih za potrebe izrade Prostornog plana Grada Trebinja od strane autora, kao i predložene mere koje bi u predstojem periodu rešile ovu problematiku.",
publisher = "Beograd : Asocijacija prostornih planera Srbije, Beograd : Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet",
journal = "Zbornik radova Devetog naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem "Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja", Veliko Gradište",
title = "Sistem upravljanja otpadom kao najznačajniji ekološki problem na prostoru grada Trebinja",
pages = "463-469",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1611"
}
Filipović, D.,& Duškov, L.. (2022). Sistem upravljanja otpadom kao najznačajniji ekološki problem na prostoru grada Trebinja. in Zbornik radova Devetog naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem "Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja", Veliko Gradište
Beograd : Asocijacija prostornih planera Srbije., 463-469.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1611
Filipović D, Duškov L. Sistem upravljanja otpadom kao najznačajniji ekološki problem na prostoru grada Trebinja. in Zbornik radova Devetog naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem "Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja", Veliko Gradište. 2022;:463-469.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1611 .
Filipović, Dejan, Duškov, Ljubica, "Sistem upravljanja otpadom kao najznačajniji ekološki problem na prostoru grada Trebinja" in Zbornik radova Devetog naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem "Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja", Veliko Gradište (2022):463-469,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1611 .

Assessment of Outdoor Thermal Comfort in Serbia’s Urban Environments during Different Seasons

Lukić, Milica; Filipović, Dejan; Pecelj, Milica; Crnogorac, Ljiljana; Lukić, Bogdan; Divjak, Lazar; Lukić, Ana; Vučićević, Ana

(Basel : MDPI, 2021)

TY - JOUR
AU - Lukić, Milica
AU - Filipović, Dejan
AU - Pecelj, Milica
AU - Crnogorac, Ljiljana
AU - Lukić, Bogdan
AU - Divjak, Lazar
AU - Lukić, Ana
AU - Vučićević, Ana
PY - 2021
UR - http://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/1188
AB - The urban microclimate is gradually changing due to climate change, extreme weather
conditions, urbanization, and the heat island effect. In such an altered environment, outdoor thermal comfort can have a strong impact on public health and quality of life in urban areas. In this study, three main urban areas in Serbia were selected: Belgrade (Central Serbia), Novi Sad (Northern Serbia), and Niš (Southern Serbia). The focus was on the temporal assessment of OTC, using the UTCI over a period of 20 years (1999–2018) during different seasons. The main aim is the general estimation of the OTC of Belgrade, Novi Sad, and Niš, in order to gain better insight into the bioclimatic condition, current trends and anomalies that have occurred. The analysis was conducted based on an hourly (7 h, 14 h, and 21 h CET) and “day by day” meteorological data set. Findings show the presence of a growing trend in seasonal UTCI anomalies, especially during summer and spring. In addition, there is a notable increase in the number of days above the defined UTCI thresholds for each season. Average annual UTCIs values also show a positive, rising trend, ranging from 0.50 ◦C to 1.33 ◦C. The most significant deviations from the average UTCI values, both seasonal and annual, were recorded
in 2000, 2007, 2012, 2015, 2017, and 2018.
PB - Basel : MDPI
T2 - Atmosphere
T1 - Assessment of Outdoor Thermal Comfort in Serbia’s Urban Environments during Different Seasons
VL - 12
IS - 8
SP - 1084
DO - 10.3390/atmos12081084
ER - 
@article{
author = "Lukić, Milica and Filipović, Dejan and Pecelj, Milica and Crnogorac, Ljiljana and Lukić, Bogdan and Divjak, Lazar and Lukić, Ana and Vučićević, Ana",
year = "2021",
abstract = "The urban microclimate is gradually changing due to climate change, extreme weather
conditions, urbanization, and the heat island effect. In such an altered environment, outdoor thermal comfort can have a strong impact on public health and quality of life in urban areas. In this study, three main urban areas in Serbia were selected: Belgrade (Central Serbia), Novi Sad (Northern Serbia), and Niš (Southern Serbia). The focus was on the temporal assessment of OTC, using the UTCI over a period of 20 years (1999–2018) during different seasons. The main aim is the general estimation of the OTC of Belgrade, Novi Sad, and Niš, in order to gain better insight into the bioclimatic condition, current trends and anomalies that have occurred. The analysis was conducted based on an hourly (7 h, 14 h, and 21 h CET) and “day by day” meteorological data set. Findings show the presence of a growing trend in seasonal UTCI anomalies, especially during summer and spring. In addition, there is a notable increase in the number of days above the defined UTCI thresholds for each season. Average annual UTCIs values also show a positive, rising trend, ranging from 0.50 ◦C to 1.33 ◦C. The most significant deviations from the average UTCI values, both seasonal and annual, were recorded
in 2000, 2007, 2012, 2015, 2017, and 2018.",
publisher = "Basel : MDPI",
journal = "Atmosphere",
title = "Assessment of Outdoor Thermal Comfort in Serbia’s Urban Environments during Different Seasons",
volume = "12",
number = "8",
pages = "1084",
doi = "10.3390/atmos12081084"
}
Lukić, M., Filipović, D., Pecelj, M., Crnogorac, L., Lukić, B., Divjak, L., Lukić, A.,& Vučićević, A.. (2021). Assessment of Outdoor Thermal Comfort in Serbia’s Urban Environments during Different Seasons. in Atmosphere
Basel : MDPI., 12(8), 1084.
https://doi.org/10.3390/atmos12081084
Lukić M, Filipović D, Pecelj M, Crnogorac L, Lukić B, Divjak L, Lukić A, Vučićević A. Assessment of Outdoor Thermal Comfort in Serbia’s Urban Environments during Different Seasons. in Atmosphere. 2021;12(8):1084.
doi:10.3390/atmos12081084 .
Lukić, Milica, Filipović, Dejan, Pecelj, Milica, Crnogorac, Ljiljana, Lukić, Bogdan, Divjak, Lazar, Lukić, Ana, Vučićević, Ana, "Assessment of Outdoor Thermal Comfort in Serbia’s Urban Environments during Different Seasons" in Atmosphere, 12, no. 8 (2021):1084,
https://doi.org/10.3390/atmos12081084 . .
1
19
17

Nacionalne strategije iz oblasti klimatskih promena – ka jačanju kapaciteta i međudržavne saradnje u regionu

Filipović, Dejan; Duškov, Ljubica; Protić, Branko

(Beograd : Asocijacija prostornih planera Srbije, 2021)

TY - CONF
AU - Filipović, Dejan
AU - Duškov, Ljubica
AU - Protić, Branko
PY - 2021
UR - http://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/1585
AB - Osetljivost Evropskog kontinenta na promene klime potvrđuje značajan broj analiza i studija, a ukazuju i na to da će vremenom biti sve izraženije, posebno u slučaju odsustva adaptacije. Jedan od prvih koraka uspešne adaptacije odnosi se na usvajanje zakona i strateških razvojnih dokumenata iz oblasti klimatskih promena, kao i drugih oblasti koje su pod njihovim direktnim ili indirektnim uticajem. Kako bismo utvrdili postojeće stanje u usvojenim strateškim i zakonodavnim okvirima Republike Srbije i zemalja u regionu – Republike Srpske, Crne Gore, Hrvatske i Makedonije izvršena je analiza osnovnih karakteristika i strukturnih formi strateških dokumenata iz oblasti klimatskih promena. Glavni cilj jeste identifikovanje razlika i sličnosti u strateškim pravcima razvoja zemalja koje su članice Evropske Unije (Republika Hrvatska) i ostalih zemalja kojima je članstvo u Evropskoj Uniji jedno od glavnih prioriteta (Republika Srbija, Crna Gora, Severna Makedonija i Republika Srpska).
PB - Beograd : Asocijacija prostornih planera Srbije
PB - Beograd : Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet
C3 - Zbornik radova Jedanaestog naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem "Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine", Vršac
T1 - Nacionalne strategije iz oblasti klimatskih promena – ka jačanju kapaciteta i međudržavne saradnje u regionu
SP - 89
EP - 95
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1585
ER - 
@conference{
author = "Filipović, Dejan and Duškov, Ljubica and Protić, Branko",
year = "2021",
abstract = "Osetljivost Evropskog kontinenta na promene klime potvrđuje značajan broj analiza i studija, a ukazuju i na to da će vremenom biti sve izraženije, posebno u slučaju odsustva adaptacije. Jedan od prvih koraka uspešne adaptacije odnosi se na usvajanje zakona i strateških razvojnih dokumenata iz oblasti klimatskih promena, kao i drugih oblasti koje su pod njihovim direktnim ili indirektnim uticajem. Kako bismo utvrdili postojeće stanje u usvojenim strateškim i zakonodavnim okvirima Republike Srbije i zemalja u regionu – Republike Srpske, Crne Gore, Hrvatske i Makedonije izvršena je analiza osnovnih karakteristika i strukturnih formi strateških dokumenata iz oblasti klimatskih promena. Glavni cilj jeste identifikovanje razlika i sličnosti u strateškim pravcima razvoja zemalja koje su članice Evropske Unije (Republika Hrvatska) i ostalih zemalja kojima je članstvo u Evropskoj Uniji jedno od glavnih prioriteta (Republika Srbija, Crna Gora, Severna Makedonija i Republika Srpska).",
publisher = "Beograd : Asocijacija prostornih planera Srbije, Beograd : Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet",
journal = "Zbornik radova Jedanaestog naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem "Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine", Vršac",
title = "Nacionalne strategije iz oblasti klimatskih promena – ka jačanju kapaciteta i međudržavne saradnje u regionu",
pages = "89-95",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1585"
}
Filipović, D., Duškov, L.,& Protić, B.. (2021). Nacionalne strategije iz oblasti klimatskih promena – ka jačanju kapaciteta i međudržavne saradnje u regionu. in Zbornik radova Jedanaestog naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem "Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine", Vršac
Beograd : Asocijacija prostornih planera Srbije., 89-95.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1585
Filipović D, Duškov L, Protić B. Nacionalne strategije iz oblasti klimatskih promena – ka jačanju kapaciteta i međudržavne saradnje u regionu. in Zbornik radova Jedanaestog naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem "Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine", Vršac. 2021;:89-95.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1585 .
Filipović, Dejan, Duškov, Ljubica, Protić, Branko, "Nacionalne strategije iz oblasti klimatskih promena – ka jačanju kapaciteta i međudržavne saradnje u regionu" in Zbornik radova Jedanaestog naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem "Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine", Vršac (2021):89-95,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1585 .

Rooftop and vertical greenery – the improvement concept of community hygiene conditions in the cities of Serbia

Samardžić, Ivan; Filipović, Dejan; Anđelković, Goran; Novković, Ivan

(Novi Sad : University of Novi Sad - Faculty of Sciences, Department of Geography, Tourism and Hotel Management, 2021)

TY - CONF
AU - Samardžić, Ivan
AU - Filipović, Dejan
AU - Anđelković, Goran
AU - Novković, Ivan
PY - 2021
UR - http://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/1519
AB - In conditions of overpopulated urban centers, one of the main issues is to ensure new green spaces. Vertical and rooftop greenery in urban centers is often the only possibility to increase the green areas, as well as the factor of creating better living conditions, which is the subject of this paper analysis. The greening concept of vertical surfaces and rooftops has also been proved as the factor for creating better community hygiene conditions (landscaping of neglected buildings’ rooftops and solving communal problems, as well as landscaping of slopes, repairing of bridge structures, retaining walls, concrete riverbanks and canals). In addition, it has been the significant environmental protection factor (increase of green areas, decrease of climate extremes and mitigation of city “heat island”, energy efficiency of buildings, increase of biodiversity, etc.). This research includes the analysis of relevant literature, scientific papers, monographs and planning documents, as well as the specific examples of various cities around the world. The aim of this paper is to determine the possibilities for implementation of the rooftop and vertical greenery concept, as the improvement factor of community hygiene conditions in the cities of Serbia.
PB - Novi Sad : University of Novi Sad - Faculty of Sciences, Department of Geography, Tourism and Hotel Management
C3 - Collection of Papers of the 5th Serbian congress of geographers ''Innovative approach and perspectives of the applied geography'', Novi Sad
T1 - Rooftop and vertical greenery – the improvement concept of community hygiene conditions in the cities of Serbia
SP - 96
EP - 102
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1519
ER - 
@conference{
author = "Samardžić, Ivan and Filipović, Dejan and Anđelković, Goran and Novković, Ivan",
year = "2021",
abstract = "In conditions of overpopulated urban centers, one of the main issues is to ensure new green spaces. Vertical and rooftop greenery in urban centers is often the only possibility to increase the green areas, as well as the factor of creating better living conditions, which is the subject of this paper analysis. The greening concept of vertical surfaces and rooftops has also been proved as the factor for creating better community hygiene conditions (landscaping of neglected buildings’ rooftops and solving communal problems, as well as landscaping of slopes, repairing of bridge structures, retaining walls, concrete riverbanks and canals). In addition, it has been the significant environmental protection factor (increase of green areas, decrease of climate extremes and mitigation of city “heat island”, energy efficiency of buildings, increase of biodiversity, etc.). This research includes the analysis of relevant literature, scientific papers, monographs and planning documents, as well as the specific examples of various cities around the world. The aim of this paper is to determine the possibilities for implementation of the rooftop and vertical greenery concept, as the improvement factor of community hygiene conditions in the cities of Serbia.",
publisher = "Novi Sad : University of Novi Sad - Faculty of Sciences, Department of Geography, Tourism and Hotel Management",
journal = "Collection of Papers of the 5th Serbian congress of geographers ''Innovative approach and perspectives of the applied geography'', Novi Sad",
title = "Rooftop and vertical greenery – the improvement concept of community hygiene conditions in the cities of Serbia",
pages = "96-102",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1519"
}
Samardžić, I., Filipović, D., Anđelković, G.,& Novković, I.. (2021). Rooftop and vertical greenery – the improvement concept of community hygiene conditions in the cities of Serbia. in Collection of Papers of the 5th Serbian congress of geographers ''Innovative approach and perspectives of the applied geography'', Novi Sad
Novi Sad : University of Novi Sad - Faculty of Sciences, Department of Geography, Tourism and Hotel Management., 96-102.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1519
Samardžić I, Filipović D, Anđelković G, Novković I. Rooftop and vertical greenery – the improvement concept of community hygiene conditions in the cities of Serbia. in Collection of Papers of the 5th Serbian congress of geographers ''Innovative approach and perspectives of the applied geography'', Novi Sad. 2021;:96-102.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1519 .
Samardžić, Ivan, Filipović, Dejan, Anđelković, Goran, Novković, Ivan, "Rooftop and vertical greenery – the improvement concept of community hygiene conditions in the cities of Serbia" in Collection of Papers of the 5th Serbian congress of geographers ''Innovative approach and perspectives of the applied geography'', Novi Sad (2021):96-102,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1519 .

Landscape suitability assessment and mapping of potential land use conflicts in the function of sustainable landscape management: a case study of Branicevo district, Serbia

Živković, Marija; Filipović, Dejan; Novković, Ivan; Radić, Boris; Đorđević, Aleksandar; Mladenović, Nikola

(Parlar Scientific Publications, 2021)

TY - JOUR
AU - Živković, Marija
AU - Filipović, Dejan
AU - Novković, Ivan
AU - Radić, Boris
AU - Đorđević, Aleksandar
AU - Mladenović, Nikola
PY - 2021
UR - https://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/1085
AB - In this study, the landscape suitability assessment was used to quantify and map the relationships between landscape functions (agriculture production, recreational tourism and mineral resources exploitation). Obtained results can be treated in two ways. The greatest potentials for conflict are observed in the multifunctional landscapes of Branicevo District, where the mapped landscape functions carry high values. In the same way, the values obtained by determining the degree of suitability reflect development opportunities, and indicate terrains most suitable for the development of agriculture production and recreational tourism. The methodological approach is based on the combined application of the Relative Relief Evaluation Method and V-Wert method. GIS data processing produced synthesis maps, which presented spatial units, grouped into categories with values conditioned by the heterogeneous landscape structure. Spatial units indicating high and conditionally high level of potential conflict between agriculture production and recreational tourism occupy an area of 16.01%, while spatial units where high and conditionally high level of potential conflict between all three landscape functions occupy 4.91% of the district. The most suitable terrains for agriculture production development occupy 23.17% of the area, while the spatial units indicating terrains most valuable for recreational tourism development occupy 7.43% of the study area.
PB - Parlar Scientific Publications
T2 - Fresenius Environmental Bulletin
T1 - Landscape suitability assessment and mapping of potential land use conflicts in the function of sustainable landscape management: a case study of Branicevo district, Serbia
VL - 30
IS - 2
SP - 931
EP - 942
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1085
ER - 
@article{
author = "Živković, Marija and Filipović, Dejan and Novković, Ivan and Radić, Boris and Đorđević, Aleksandar and Mladenović, Nikola",
year = "2021",
abstract = "In this study, the landscape suitability assessment was used to quantify and map the relationships between landscape functions (agriculture production, recreational tourism and mineral resources exploitation). Obtained results can be treated in two ways. The greatest potentials for conflict are observed in the multifunctional landscapes of Branicevo District, where the mapped landscape functions carry high values. In the same way, the values obtained by determining the degree of suitability reflect development opportunities, and indicate terrains most suitable for the development of agriculture production and recreational tourism. The methodological approach is based on the combined application of the Relative Relief Evaluation Method and V-Wert method. GIS data processing produced synthesis maps, which presented spatial units, grouped into categories with values conditioned by the heterogeneous landscape structure. Spatial units indicating high and conditionally high level of potential conflict between agriculture production and recreational tourism occupy an area of 16.01%, while spatial units where high and conditionally high level of potential conflict between all three landscape functions occupy 4.91% of the district. The most suitable terrains for agriculture production development occupy 23.17% of the area, while the spatial units indicating terrains most valuable for recreational tourism development occupy 7.43% of the study area.",
publisher = "Parlar Scientific Publications",
journal = "Fresenius Environmental Bulletin",
title = "Landscape suitability assessment and mapping of potential land use conflicts in the function of sustainable landscape management: a case study of Branicevo district, Serbia",
volume = "30",
number = "2",
pages = "931-942",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1085"
}
Živković, M., Filipović, D., Novković, I., Radić, B., Đorđević, A.,& Mladenović, N.. (2021). Landscape suitability assessment and mapping of potential land use conflicts in the function of sustainable landscape management: a case study of Branicevo district, Serbia. in Fresenius Environmental Bulletin
Parlar Scientific Publications., 30(2), 931-942.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1085
Živković M, Filipović D, Novković I, Radić B, Đorđević A, Mladenović N. Landscape suitability assessment and mapping of potential land use conflicts in the function of sustainable landscape management: a case study of Branicevo district, Serbia. in Fresenius Environmental Bulletin. 2021;30(2):931-942.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1085 .
Živković, Marija, Filipović, Dejan, Novković, Ivan, Radić, Boris, Đorđević, Aleksandar, Mladenović, Nikola, "Landscape suitability assessment and mapping of potential land use conflicts in the function of sustainable landscape management: a case study of Branicevo district, Serbia" in Fresenius Environmental Bulletin, 30, no. 2 (2021):931-942,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1085 .

One Small Municipality and Future of Renewable Energy Strategy

Valjarević, Aleksandar; Valjarević, Dragana; Filipović, Dejan; Dragojlović, Jovan; Milosavljević, Saša; Milanović, Miško

(Olsztyn : HARD Publishing Company, 2021)

TY - JOUR
AU - Valjarević, Aleksandar
AU - Valjarević, Dragana
AU - Filipović, Dejan
AU - Dragojlović, Jovan
AU - Milosavljević, Saša
AU - Milanović, Miško
PY - 2021
UR - https://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/1087
AB - The subject of this paper is to present an investigation of renewable energy potential in one small municipality in south Serbia. Serbia has a relatively small area but a large number of renewable energy resources. This energy is divided into solar, wind, geothermal and waste wood. One municipality on the south east has very large potential for the renewable energy utilization. The municipality of Kursumlija has an area of 952 km(2) but with poor dense of the population. In this municipality we have one of the most powerful resources of the renewable energy, estimated on 118.5 MWt. With the help of different methods such as GIS (Geographical Information System), numerical and geo-statistical analyses, were analyzed total capacity of the renewable energy. Other relevant documents are the municipality strategy documents, satellite recordings, cadaster data, analogue plans and maps. The estimated capacity of geothermal energy with included 23 springs may reach 25.5 MWt. The waste wood estimated capacity is may reach 1123.5 TJ/year or 35.6 MWt. The solar potential may reach 1810.8 Tj/year or 57.4 MWt. The main goal of this research is to present renewable energy potential of the municipality and compare it with dirty kinds of energy. Other goals are to present benefits and advantages of the utilization of renewable energy sources. This research is also important to present to the broader readership and it can be the start initiative for deeper investigation of renewable energy resources.
PB - Olsztyn : HARD Publishing Company
T2 - Polish Journal of Environmental Studies
T1 - One Small Municipality and Future of Renewable Energy Strategy
VL - 30
IS - 1
SP - 1
EP - 9
DO - 10.15244/pjoes/122451
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1087
ER - 
@article{
author = "Valjarević, Aleksandar and Valjarević, Dragana and Filipović, Dejan and Dragojlović, Jovan and Milosavljević, Saša and Milanović, Miško",
year = "2021",
abstract = "The subject of this paper is to present an investigation of renewable energy potential in one small municipality in south Serbia. Serbia has a relatively small area but a large number of renewable energy resources. This energy is divided into solar, wind, geothermal and waste wood. One municipality on the south east has very large potential for the renewable energy utilization. The municipality of Kursumlija has an area of 952 km(2) but with poor dense of the population. In this municipality we have one of the most powerful resources of the renewable energy, estimated on 118.5 MWt. With the help of different methods such as GIS (Geographical Information System), numerical and geo-statistical analyses, were analyzed total capacity of the renewable energy. Other relevant documents are the municipality strategy documents, satellite recordings, cadaster data, analogue plans and maps. The estimated capacity of geothermal energy with included 23 springs may reach 25.5 MWt. The waste wood estimated capacity is may reach 1123.5 TJ/year or 35.6 MWt. The solar potential may reach 1810.8 Tj/year or 57.4 MWt. The main goal of this research is to present renewable energy potential of the municipality and compare it with dirty kinds of energy. Other goals are to present benefits and advantages of the utilization of renewable energy sources. This research is also important to present to the broader readership and it can be the start initiative for deeper investigation of renewable energy resources.",
publisher = "Olsztyn : HARD Publishing Company",
journal = "Polish Journal of Environmental Studies",
title = "One Small Municipality and Future of Renewable Energy Strategy",
volume = "30",
number = "1",
pages = "1-9",
doi = "10.15244/pjoes/122451",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1087"
}
Valjarević, A., Valjarević, D., Filipović, D., Dragojlović, J., Milosavljević, S.,& Milanović, M.. (2021). One Small Municipality and Future of Renewable Energy Strategy. in Polish Journal of Environmental Studies
Olsztyn : HARD Publishing Company., 30(1), 1-9.
https://doi.org/10.15244/pjoes/122451
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1087
Valjarević A, Valjarević D, Filipović D, Dragojlović J, Milosavljević S, Milanović M. One Small Municipality and Future of Renewable Energy Strategy. in Polish Journal of Environmental Studies. 2021;30(1):1-9.
doi:10.15244/pjoes/122451
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1087 .
Valjarević, Aleksandar, Valjarević, Dragana, Filipović, Dejan, Dragojlović, Jovan, Milosavljević, Saša, Milanović, Miško, "One Small Municipality and Future of Renewable Energy Strategy" in Polish Journal of Environmental Studies, 30, no. 1 (2021):1-9,
https://doi.org/10.15244/pjoes/122451 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1087 .
1
3

Spatial Analysis of the Possible First Serbian Conurbation

Valjarević, Aleksandar; Filipović, Dejan; Živković, Dragica; Ristić, Nikola; Bozović, Jelena; Bozović, Ružica

(Springer, Dordrecht, 2021)

TY - JOUR
AU - Valjarević, Aleksandar
AU - Filipović, Dejan
AU - Živković, Dragica
AU - Ristić, Nikola
AU - Bozović, Jelena
AU - Bozović, Ružica
PY - 2021
UR - https://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/5
AB - After the breakup of the former Republic of Yugoslavia, the number of inhabitants in newly formed state of Serbia has been in constant decrease. On the other hand, the number of urban areas has been growing. One of the main goals of former Socialist Federal Republic of Yugoslavia was the development of all the areas, including the rural ones. In the '60s and the '70s, the land with special purpose was supposed to be of the utmost importance. Urban regions were to be better connected and enlarged. The main reason for it was the distribution of economic activities as well as the process of deagrarization which had already been in progress. In 1966, the first spatial plan of a special-purpose area, being the outset of an idea in a Socialist country, was in fact the proposition of the first Yugoslav conurbation. The long forgotten project was about to be reinforced in 1996, when thirty years later the country was in a transitional period, heading towards market capitalization. After the final breakup of Yuoslavia, there was a growing need for preservation of the urban areas and large trade centers, along with the necessity of better communication among municipalities. The ambitious project in question called "Morava city", has never been brought to life. The main purpose of this manuscript is to answer the question of the actual necessity of this potential conurbation by means of GIS methodology, qualitative and quantitative techniques, and demographic and sociological factors. Accordingly, by means of spatial analysis, the communist project is placed into post-communist environment. Finally, the manuscript focuses on the relationship between rural and urban areas, traffic connectivity, geographical position, and most importantly on the sustainability and profitability of the first Serbian conurbation.
PB - Springer, Dordrecht
T2 - Applied Spatial Analysis and Policy
T1 - Spatial Analysis of the Possible First Serbian Conurbation
VL - 14
SP - 113
EP - 134
DO - 10.1007/s12061-020-09348-1
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_5
ER - 
@article{
author = "Valjarević, Aleksandar and Filipović, Dejan and Živković, Dragica and Ristić, Nikola and Bozović, Jelena and Bozović, Ružica",
year = "2021",
abstract = "After the breakup of the former Republic of Yugoslavia, the number of inhabitants in newly formed state of Serbia has been in constant decrease. On the other hand, the number of urban areas has been growing. One of the main goals of former Socialist Federal Republic of Yugoslavia was the development of all the areas, including the rural ones. In the '60s and the '70s, the land with special purpose was supposed to be of the utmost importance. Urban regions were to be better connected and enlarged. The main reason for it was the distribution of economic activities as well as the process of deagrarization which had already been in progress. In 1966, the first spatial plan of a special-purpose area, being the outset of an idea in a Socialist country, was in fact the proposition of the first Yugoslav conurbation. The long forgotten project was about to be reinforced in 1996, when thirty years later the country was in a transitional period, heading towards market capitalization. After the final breakup of Yuoslavia, there was a growing need for preservation of the urban areas and large trade centers, along with the necessity of better communication among municipalities. The ambitious project in question called "Morava city", has never been brought to life. The main purpose of this manuscript is to answer the question of the actual necessity of this potential conurbation by means of GIS methodology, qualitative and quantitative techniques, and demographic and sociological factors. Accordingly, by means of spatial analysis, the communist project is placed into post-communist environment. Finally, the manuscript focuses on the relationship between rural and urban areas, traffic connectivity, geographical position, and most importantly on the sustainability and profitability of the first Serbian conurbation.",
publisher = "Springer, Dordrecht",
journal = "Applied Spatial Analysis and Policy",
title = "Spatial Analysis of the Possible First Serbian Conurbation",
volume = "14",
pages = "113-134",
doi = "10.1007/s12061-020-09348-1",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_5"
}
Valjarević, A., Filipović, D., Živković, D., Ristić, N., Bozović, J.,& Bozović, R.. (2021). Spatial Analysis of the Possible First Serbian Conurbation. in Applied Spatial Analysis and Policy
Springer, Dordrecht., 14, 113-134.
https://doi.org/10.1007/s12061-020-09348-1
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_5
Valjarević A, Filipović D, Živković D, Ristić N, Bozović J, Bozović R. Spatial Analysis of the Possible First Serbian Conurbation. in Applied Spatial Analysis and Policy. 2021;14:113-134.
doi:10.1007/s12061-020-09348-1
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_5 .
Valjarević, Aleksandar, Filipović, Dejan, Živković, Dragica, Ristić, Nikola, Bozović, Jelena, Bozović, Ružica, "Spatial Analysis of the Possible First Serbian Conurbation" in Applied Spatial Analysis and Policy, 14 (2021):113-134,
https://doi.org/10.1007/s12061-020-09348-1 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_5 .
8
1
7

Modelling and mapping of the COVID-19 trajectory and pandemic paths at global scale: A geographer's perspective

Valjarević, Aleksandar; Milić, Marija; Valjarević, Dragana; Stanojević-Ristić, Zorica; Petrović, Ljiljana; Milanović, Miško; Filipović, Dejan; Ristanović, Branko; Basarin, Biljana; Lukić, Tin

(De Gruyter Open Access, 2020)

TY - JOUR
AU - Valjarević, Aleksandar
AU - Milić, Marija
AU - Valjarević, Dragana
AU - Stanojević-Ristić, Zorica
AU - Petrović, Ljiljana
AU - Milanović, Miško
AU - Filipović, Dejan
AU - Ristanović, Branko
AU - Basarin, Biljana
AU - Lukić, Tin
PY - 2020
UR - https://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/1067
AB - In December 2019, the virus SARS-CoV-2 responsible for the COVID-19 pandemic was detected in the Chinese city of Wuhan. The virus started to spread from China and dispersed over the rest of the world. In March 2020, WHO (World Health Organization) declared COVID-19 a pandemic. The transmission path of the pandemic was accelerated by different types of transportation. With complete analysis of spatial data, population density, types of traffic networks, and their properties, the spatial distribution of COVID-19 was estimated. GIS (Geographical Information System), numerical methods, and software for network analysis were used in this research to model scenarios of virus distribution on a global scale. The analyzed data included air, railway, marine, and road traffic. In the pandemic research, numerous models of possible trajectory of viruses can be created. Many have a stochastic character. This study includes all countries in the world affected by the COVID-19 up to date. In this study, GIS methods such as buffer, interpolations, and numerical analysis were used in order to estimate and visualize ongoing COVID-19 pandemic situation. According to the availability of new data, trajectory of virus paths was estimated. On the other hand, sparsely populated areas with poorly developed and small traffic networks (and isolated island territories) tend to be less or not affected as shown by the model. This low-cost approach can be used in order to define important measures that need to be addressed and implemented in order to successfully mitigate the implications of COVID-19 not only on global, but local and regional scales as well.
PB - De Gruyter Open Access
T2 - Open Geosciences
T1 - Modelling and mapping of the COVID-19 trajectory and pandemic paths at global scale: A geographer's perspective
VL - 12
IS - 1
SP - 1603
EP - 1616
DO - 10.1515/geo-2020-0156
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1067
ER - 
@article{
author = "Valjarević, Aleksandar and Milić, Marija and Valjarević, Dragana and Stanojević-Ristić, Zorica and Petrović, Ljiljana and Milanović, Miško and Filipović, Dejan and Ristanović, Branko and Basarin, Biljana and Lukić, Tin",
year = "2020",
abstract = "In December 2019, the virus SARS-CoV-2 responsible for the COVID-19 pandemic was detected in the Chinese city of Wuhan. The virus started to spread from China and dispersed over the rest of the world. In March 2020, WHO (World Health Organization) declared COVID-19 a pandemic. The transmission path of the pandemic was accelerated by different types of transportation. With complete analysis of spatial data, population density, types of traffic networks, and their properties, the spatial distribution of COVID-19 was estimated. GIS (Geographical Information System), numerical methods, and software for network analysis were used in this research to model scenarios of virus distribution on a global scale. The analyzed data included air, railway, marine, and road traffic. In the pandemic research, numerous models of possible trajectory of viruses can be created. Many have a stochastic character. This study includes all countries in the world affected by the COVID-19 up to date. In this study, GIS methods such as buffer, interpolations, and numerical analysis were used in order to estimate and visualize ongoing COVID-19 pandemic situation. According to the availability of new data, trajectory of virus paths was estimated. On the other hand, sparsely populated areas with poorly developed and small traffic networks (and isolated island territories) tend to be less or not affected as shown by the model. This low-cost approach can be used in order to define important measures that need to be addressed and implemented in order to successfully mitigate the implications of COVID-19 not only on global, but local and regional scales as well.",
publisher = "De Gruyter Open Access",
journal = "Open Geosciences",
title = "Modelling and mapping of the COVID-19 trajectory and pandemic paths at global scale: A geographer's perspective",
volume = "12",
number = "1",
pages = "1603-1616",
doi = "10.1515/geo-2020-0156",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1067"
}
Valjarević, A., Milić, M., Valjarević, D., Stanojević-Ristić, Z., Petrović, L., Milanović, M., Filipović, D., Ristanović, B., Basarin, B.,& Lukić, T.. (2020). Modelling and mapping of the COVID-19 trajectory and pandemic paths at global scale: A geographer's perspective. in Open Geosciences
De Gruyter Open Access., 12(1), 1603-1616.
https://doi.org/10.1515/geo-2020-0156
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1067
Valjarević A, Milić M, Valjarević D, Stanojević-Ristić Z, Petrović L, Milanović M, Filipović D, Ristanović B, Basarin B, Lukić T. Modelling and mapping of the COVID-19 trajectory and pandemic paths at global scale: A geographer's perspective. in Open Geosciences. 2020;12(1):1603-1616.
doi:10.1515/geo-2020-0156
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1067 .
Valjarević, Aleksandar, Milić, Marija, Valjarević, Dragana, Stanojević-Ristić, Zorica, Petrović, Ljiljana, Milanović, Miško, Filipović, Dejan, Ristanović, Branko, Basarin, Biljana, Lukić, Tin, "Modelling and mapping of the COVID-19 trajectory and pandemic paths at global scale: A geographer's perspective" in Open Geosciences, 12, no. 1 (2020):1603-1616,
https://doi.org/10.1515/geo-2020-0156 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1067 .
7
15
5
17

Roma Inner Migration Tradition Between Social Inclusion and the Protection of Natural Resources

Valjarević, Aleksandar; Petrović, Jasmina; Marković-Savić, Olivera; Filipović, Dejan; Ristić, Dušan; Radovanović, Dragan; Azdejković, Marijana

(Sage Publications Inc, Thousand Oaks, 2020)

TY - JOUR
AU - Valjarević, Aleksandar
AU - Petrović, Jasmina
AU - Marković-Savić, Olivera
AU - Filipović, Dejan
AU - Ristić, Dušan
AU - Radovanović, Dragan
AU - Azdejković, Marijana
PY - 2020
UR - https://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/1049
AB - Using the existing knowledge about the social and cultural characteristics of the Roma in Serbia, possible connection between Roma population and preserving of natural resources was established. This analysis acquired in social and other related studies, as well as the data obtained through the GIS (geographical information system) methodology, was used for determining the spatial distribution of Roma settlements and activities of the Roma community in the space. The Toplica District has one of the high percentages of Roma population and their daily migrations. This article investigates the possibility to raise the level of their economic activity and social integration, while simultaneously preserving natural resources and improving environmental safety. With the specific GIS, and numerical and sociology analysis, we try to address main problems in the District, hoping to find a connection between inner migration of Roma and better preservation of nature.
PB - Sage Publications Inc, Thousand Oaks
T2 - Sage Open
T1 - Roma Inner Migration Tradition Between Social Inclusion and the Protection of Natural Resources
VL - 10
IS - 2
DO - 10.1177/2158244020919486
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1049
ER - 
@article{
author = "Valjarević, Aleksandar and Petrović, Jasmina and Marković-Savić, Olivera and Filipović, Dejan and Ristić, Dušan and Radovanović, Dragan and Azdejković, Marijana",
year = "2020",
abstract = "Using the existing knowledge about the social and cultural characteristics of the Roma in Serbia, possible connection between Roma population and preserving of natural resources was established. This analysis acquired in social and other related studies, as well as the data obtained through the GIS (geographical information system) methodology, was used for determining the spatial distribution of Roma settlements and activities of the Roma community in the space. The Toplica District has one of the high percentages of Roma population and their daily migrations. This article investigates the possibility to raise the level of their economic activity and social integration, while simultaneously preserving natural resources and improving environmental safety. With the specific GIS, and numerical and sociology analysis, we try to address main problems in the District, hoping to find a connection between inner migration of Roma and better preservation of nature.",
publisher = "Sage Publications Inc, Thousand Oaks",
journal = "Sage Open",
title = "Roma Inner Migration Tradition Between Social Inclusion and the Protection of Natural Resources",
volume = "10",
number = "2",
doi = "10.1177/2158244020919486",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1049"
}
Valjarević, A., Petrović, J., Marković-Savić, O., Filipović, D., Ristić, D., Radovanović, D.,& Azdejković, M.. (2020). Roma Inner Migration Tradition Between Social Inclusion and the Protection of Natural Resources. in Sage Open
Sage Publications Inc, Thousand Oaks., 10(2).
https://doi.org/10.1177/2158244020919486
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1049
Valjarević A, Petrović J, Marković-Savić O, Filipović D, Ristić D, Radovanović D, Azdejković M. Roma Inner Migration Tradition Between Social Inclusion and the Protection of Natural Resources. in Sage Open. 2020;10(2).
doi:10.1177/2158244020919486
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1049 .
Valjarević, Aleksandar, Petrović, Jasmina, Marković-Savić, Olivera, Filipović, Dejan, Ristić, Dušan, Radovanović, Dragan, Azdejković, Marijana, "Roma Inner Migration Tradition Between Social Inclusion and the Protection of Natural Resources" in Sage Open, 10, no. 2 (2020),
https://doi.org/10.1177/2158244020919486 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1049 .

Komunalno-higijenski problemi priobalja reke Save na teritoriji gradskog naselja Beograd (Srbija)

Samardžić, Ivan; Filipović, Dejan; Anđelković, Goran

(Beograd : Asocijacija prostornih planera Srbije, 2020)

TY - CONF
AU - Samardžić, Ivan
AU - Filipović, Dejan
AU - Anđelković, Goran
PY - 2020
UR - http://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/1470
AB - Predmet istraživanja rada je identifikacija komunalno-higijenskih problema priobalja reke Save na teritoriji gradskog naselja Beograd. Prilikom istraživanja analizirani su planska i zakonska regulativa i delatnost rada nadležnih preduzeća (državnih i gradskih), korišćen je odgovarajući softverski paket za izradu tematske karte, a sprovedena su i terenska istraživanja. Dominantni komunalno-higijenski problemi koji su identifikovani u priobalju reke Save su: ispuštanje komunalnih otpadnih voda bez prethodnog prečišćavanja, nelegalna izgradnja, neadekvatan rad inspekcijskih organa, izostanak koordinacije nadležnih državnih javnih preduzeća i gradskih javnih komunalnih i vodoprivrednih preduzeća, nerešavanje komunalnih problema (evakuacija otpada, posebno nakon povlačenja visokih voda i oko splavova), izostanak uređenja prostora, specifični problemi na ušću Topčiderske reke i nizak nivo ekološke svesti građana. Cilj istraživanja je utvrđivanje predloga postupaka i mera pomoću kojih bi se unapredilo upravljanje priobaljem reke Save na teritoriji gradskog naselja Beograd, sa mogućnošću šire implementacije, pre svega u priobalju Dunava na istom istraživanom prostoru.
PB - Beograd : Asocijacija prostornih planera Srbije
PB - Beograd : Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet
C3 - Zbornik radova Osmog naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem "Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja", Beograd
T1 - Komunalno-higijenski problemi priobalja reke Save na teritoriji gradskog naselja Beograd (Srbija)
SP - 419
EP - 426
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1470
ER - 
@conference{
author = "Samardžić, Ivan and Filipović, Dejan and Anđelković, Goran",
year = "2020",
abstract = "Predmet istraživanja rada je identifikacija komunalno-higijenskih problema priobalja reke Save na teritoriji gradskog naselja Beograd. Prilikom istraživanja analizirani su planska i zakonska regulativa i delatnost rada nadležnih preduzeća (državnih i gradskih), korišćen je odgovarajući softverski paket za izradu tematske karte, a sprovedena su i terenska istraživanja. Dominantni komunalno-higijenski problemi koji su identifikovani u priobalju reke Save su: ispuštanje komunalnih otpadnih voda bez prethodnog prečišćavanja, nelegalna izgradnja, neadekvatan rad inspekcijskih organa, izostanak koordinacije nadležnih državnih javnih preduzeća i gradskih javnih komunalnih i vodoprivrednih preduzeća, nerešavanje komunalnih problema (evakuacija otpada, posebno nakon povlačenja visokih voda i oko splavova), izostanak uređenja prostora, specifični problemi na ušću Topčiderske reke i nizak nivo ekološke svesti građana. Cilj istraživanja je utvrđivanje predloga postupaka i mera pomoću kojih bi se unapredilo upravljanje priobaljem reke Save na teritoriji gradskog naselja Beograd, sa mogućnošću šire implementacije, pre svega u priobalju Dunava na istom istraživanom prostoru.",
publisher = "Beograd : Asocijacija prostornih planera Srbije, Beograd : Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet",
journal = "Zbornik radova Osmog naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem "Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja", Beograd",
title = "Komunalno-higijenski problemi priobalja reke Save na teritoriji gradskog naselja Beograd (Srbija)",
pages = "419-426",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1470"
}
Samardžić, I., Filipović, D.,& Anđelković, G.. (2020). Komunalno-higijenski problemi priobalja reke Save na teritoriji gradskog naselja Beograd (Srbija). in Zbornik radova Osmog naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem "Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja", Beograd
Beograd : Asocijacija prostornih planera Srbije., 419-426.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1470
Samardžić I, Filipović D, Anđelković G. Komunalno-higijenski problemi priobalja reke Save na teritoriji gradskog naselja Beograd (Srbija). in Zbornik radova Osmog naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem "Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja", Beograd. 2020;:419-426.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1470 .
Samardžić, Ivan, Filipović, Dejan, Anđelković, Goran, "Komunalno-higijenski problemi priobalja reke Save na teritoriji gradskog naselja Beograd (Srbija)" in Zbornik radova Osmog naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem "Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja", Beograd (2020):419-426,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1470 .

GIS and remote sensing techniques for the estimation of dew volume in the Republic of Serbia

Valjarević, Aleksandar; Filipović, Dejan; Valjarević, Dragana; Milanović, Miško; Milosević, Slavisa; Živić, Nebojša; Lukić, Tin

(Wiley, Hoboken, 2020)

TY - JOUR
AU - Valjarević, Aleksandar
AU - Filipović, Dejan
AU - Valjarević, Dragana
AU - Milanović, Miško
AU - Milosević, Slavisa
AU - Živić, Nebojša
AU - Lukić, Tin
PY - 2020
UR - https://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/1057
AB - With the help of satellite data and numerical geographical information system (GIS) methods, the total capacity of dew volume on the entire territory of the Republic of Serbia was estimated. Multicriteria GIS analysis and satellite detections with the support of methods such as kriging and semi-kriging gave satisfactory results in the present research. After the download of satellite data, they were compared with meteorological data for precipitation, evaporation and air temperature. A very precise grid in 1 x 1 degrees of longitude and latitude was created. The average estimated dew potential for the territory of Serbia is 20-40 mm.year(-1)for the south of the country, 15 mm.year(-1)for the north, 30-50 mm.year(-1)for the central region and 20-30 mm.year(-1)for the east. In most drought regions, it is lt 10 mm.year(-1).m(-2). Counties with the largest dew capacity (between 15,200 and 20,000 L) include Borski, Nisavski and Jablanicki in the eastern part of the country, as well as Zlatiborski, Raski and Pec in the western and southern parts, respectively. On the other hand, counties with the lowest dew capacity (2,000-3,000 L) encompass northern parts of Serbia (Sremski, Severno-Banatski, Srednje-Banatski, Juzno-Banatski, Severno-Backi and Zapadno-Backi). The possibility for dew use is particularly strong during the spring. The estimated total capacity of the dew potential for Serbia is 1.5 x 10(7)L. By comparing the obtained data for Serbia, it is concluded that the amount of this type of water resource is not large, but enough for use in agricultural and other economic sectors.
PB - Wiley, Hoboken
T2 - Meteorological Applications
T1 - GIS and remote sensing techniques for the estimation of dew volume in the Republic of Serbia
VL - 27
IS - 3
DO - 10.1002/met.1930
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1057
ER - 
@article{
author = "Valjarević, Aleksandar and Filipović, Dejan and Valjarević, Dragana and Milanović, Miško and Milosević, Slavisa and Živić, Nebojša and Lukić, Tin",
year = "2020",
abstract = "With the help of satellite data and numerical geographical information system (GIS) methods, the total capacity of dew volume on the entire territory of the Republic of Serbia was estimated. Multicriteria GIS analysis and satellite detections with the support of methods such as kriging and semi-kriging gave satisfactory results in the present research. After the download of satellite data, they were compared with meteorological data for precipitation, evaporation and air temperature. A very precise grid in 1 x 1 degrees of longitude and latitude was created. The average estimated dew potential for the territory of Serbia is 20-40 mm.year(-1)for the south of the country, 15 mm.year(-1)for the north, 30-50 mm.year(-1)for the central region and 20-30 mm.year(-1)for the east. In most drought regions, it is lt 10 mm.year(-1).m(-2). Counties with the largest dew capacity (between 15,200 and 20,000 L) include Borski, Nisavski and Jablanicki in the eastern part of the country, as well as Zlatiborski, Raski and Pec in the western and southern parts, respectively. On the other hand, counties with the lowest dew capacity (2,000-3,000 L) encompass northern parts of Serbia (Sremski, Severno-Banatski, Srednje-Banatski, Juzno-Banatski, Severno-Backi and Zapadno-Backi). The possibility for dew use is particularly strong during the spring. The estimated total capacity of the dew potential for Serbia is 1.5 x 10(7)L. By comparing the obtained data for Serbia, it is concluded that the amount of this type of water resource is not large, but enough for use in agricultural and other economic sectors.",
publisher = "Wiley, Hoboken",
journal = "Meteorological Applications",
title = "GIS and remote sensing techniques for the estimation of dew volume in the Republic of Serbia",
volume = "27",
number = "3",
doi = "10.1002/met.1930",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1057"
}
Valjarević, A., Filipović, D., Valjarević, D., Milanović, M., Milosević, S., Živić, N.,& Lukić, T.. (2020). GIS and remote sensing techniques for the estimation of dew volume in the Republic of Serbia. in Meteorological Applications
Wiley, Hoboken., 27(3).
https://doi.org/10.1002/met.1930
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1057
Valjarević A, Filipović D, Valjarević D, Milanović M, Milosević S, Živić N, Lukić T. GIS and remote sensing techniques for the estimation of dew volume in the Republic of Serbia. in Meteorological Applications. 2020;27(3).
doi:10.1002/met.1930
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1057 .
Valjarević, Aleksandar, Filipović, Dejan, Valjarević, Dragana, Milanović, Miško, Milosević, Slavisa, Živić, Nebojša, Lukić, Tin, "GIS and remote sensing techniques for the estimation of dew volume in the Republic of Serbia" in Meteorological Applications, 27, no. 3 (2020),
https://doi.org/10.1002/met.1930 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1057 .
23
2
23

Assessment of climate change risks to natural resources in the republic of Serbia

Duškov, Ljubica; Filipović, Dejan; Đurđević, Vladimir

(Parlar Scientific Publications, 2020)

TY - JOUR
AU - Duškov, Ljubica
AU - Filipović, Dejan
AU - Đurđević, Vladimir
PY - 2020
UR - https://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/1060
AB - A temperature rise, extreme weather conditions and its consequences negatively impact the quality of life in towns and regions in Serbia and are challenges yet to be faced in the future. In order to prepare the country more adequately to altered climate conditions, as well as the successful implementation of adaptive measures, it is necessary to determine the vulnerability, as well as the assessment of the risks to certain sectors to climate change. Estimates show that since 2000 the Republic of Serbia has faced several significant extreme climate and weather events that have caused the loss of human life, considerable material consequences and degradation of the natural environment. The consequences have been various depending on the part of the country and the paper uses as an example the Raska Administrative District which covers an area of 3.918 km(2) and has 309.258 residents. The aim of the paper is to assess the vulnerability and assessment of the risks of natural resources (agricultural and forest land) of the Raska Administrative District to climate change based on methodology 'FUTURE CITIES Adaptation Compass' [1], developed as part of the EU Project FUTURE CITIES. Using the results of 9 different models for the RCP 8.5 scenario, the paper concluded that agriculture and forests would be at a very high risk of heat waves, droughts and extreme precipitation, as well as under the medium-level risk of extreme cold. The research has a applicative character as it represents the starting point in the process of adapting to climate change. Also, the result of the paper has significant impact on planning spatial development because the defining of planned solutions must be in correlation with possibilities for adapting the sector to different climate conditions, and thus the realistic concept of spatial development.
PB - Parlar Scientific Publications
T2 - Fresenius Environmental Bulletin
T1 - Assessment of climate change risks to natural resources in the republic of Serbia
VL - 29
IS - 4 A
SP - 2758
EP - 2765
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1060
ER - 
@article{
author = "Duškov, Ljubica and Filipović, Dejan and Đurđević, Vladimir",
year = "2020",
abstract = "A temperature rise, extreme weather conditions and its consequences negatively impact the quality of life in towns and regions in Serbia and are challenges yet to be faced in the future. In order to prepare the country more adequately to altered climate conditions, as well as the successful implementation of adaptive measures, it is necessary to determine the vulnerability, as well as the assessment of the risks to certain sectors to climate change. Estimates show that since 2000 the Republic of Serbia has faced several significant extreme climate and weather events that have caused the loss of human life, considerable material consequences and degradation of the natural environment. The consequences have been various depending on the part of the country and the paper uses as an example the Raska Administrative District which covers an area of 3.918 km(2) and has 309.258 residents. The aim of the paper is to assess the vulnerability and assessment of the risks of natural resources (agricultural and forest land) of the Raska Administrative District to climate change based on methodology 'FUTURE CITIES Adaptation Compass' [1], developed as part of the EU Project FUTURE CITIES. Using the results of 9 different models for the RCP 8.5 scenario, the paper concluded that agriculture and forests would be at a very high risk of heat waves, droughts and extreme precipitation, as well as under the medium-level risk of extreme cold. The research has a applicative character as it represents the starting point in the process of adapting to climate change. Also, the result of the paper has significant impact on planning spatial development because the defining of planned solutions must be in correlation with possibilities for adapting the sector to different climate conditions, and thus the realistic concept of spatial development.",
publisher = "Parlar Scientific Publications",
journal = "Fresenius Environmental Bulletin",
title = "Assessment of climate change risks to natural resources in the republic of Serbia",
volume = "29",
number = "4 A",
pages = "2758-2765",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1060"
}
Duškov, L., Filipović, D.,& Đurđević, V.. (2020). Assessment of climate change risks to natural resources in the republic of Serbia. in Fresenius Environmental Bulletin
Parlar Scientific Publications., 29(4 A), 2758-2765.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1060
Duškov L, Filipović D, Đurđević V. Assessment of climate change risks to natural resources in the republic of Serbia. in Fresenius Environmental Bulletin. 2020;29(4 A):2758-2765.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1060 .
Duškov, Ljubica, Filipović, Dejan, Đurđević, Vladimir, "Assessment of climate change risks to natural resources in the republic of Serbia" in Fresenius Environmental Bulletin, 29, no. 4 A (2020):2758-2765,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1060 .

Maruna Marija: Teorija planiranja - prilog kritičkom mišljenju u arhitekturi, Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet, Beograd, 2019

Filipović, Dejan

(Beograd : Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, 2020)

TY - JOUR
AU - Filipović, Dejan
PY - 2020
UR - https://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/1044
UR - https://aseestant.ceon.rs/index.php/a-u/article/view/29433/16694
PB - Beograd : Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije
T2 - Arhitektura i urbanizam
T1 - Maruna Marija: Teorija planiranja - prilog kritičkom mišljenju u arhitekturi, Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet, Beograd, 2019
IS - 51
SP - 143
EP - 144
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1044
ER - 
@article{
author = "Filipović, Dejan",
year = "2020",
publisher = "Beograd : Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije",
journal = "Arhitektura i urbanizam",
title = "Maruna Marija: Teorija planiranja - prilog kritičkom mišljenju u arhitekturi, Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet, Beograd, 2019",
number = "51",
pages = "143-144",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1044"
}
Filipović, D.. (2020). Maruna Marija: Teorija planiranja - prilog kritičkom mišljenju u arhitekturi, Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet, Beograd, 2019. in Arhitektura i urbanizam
Beograd : Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije.(51), 143-144.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1044
Filipović D. Maruna Marija: Teorija planiranja - prilog kritičkom mišljenju u arhitekturi, Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet, Beograd, 2019. in Arhitektura i urbanizam. 2020;(51):143-144.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1044 .
Filipović, Dejan, "Maruna Marija: Teorija planiranja - prilog kritičkom mišljenju u arhitekturi, Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet, Beograd, 2019" in Arhitektura i urbanizam, no. 51 (2020):143-144,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1044 .

Geospatial evaluation of belgrade for the purposes of determination of suitable locations for the construction of PV plants

Filipović, Dejan; Lukić, Ana; Lukić, Milica

(Bijeljina : Technical Institute Bijeljina, 2020)

TY - JOUR
AU - Filipović, Dejan
AU - Lukić, Ana
AU - Lukić, Milica
PY - 2020
UR - https://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/1074
AB - The aim of this paper is to identify the most suitable locations for the construction of Solar Photovoltaic Plants (PVP) on the territory of the City of Belgrade (Republic of Serbia). The city is rich in natural resources and abundant in energy potential. The climatic and spatial characteristics favor the use of solar energy: the average annual solar radiation in Belgrade is 1446.8 kWh/m(2)/year, and the sunshine duration is around 2200 h/year. The analysis covered the area of 3240.7 km(2) (administrative area of Belgrade). Geospatial evaluation was based on three basic criteria: aspect, slope and land use. The Method of elimination in combination with modern methods in geospatial research (GIS) was applied. Based on the mentioned geospatial factors, thematic maps were made and later, their overlapping resulted in obtaining a synthesis Map of the suitability of the terrain for the construction of the PV plants. Of the total considered area, 13.68% were evaluated as suitable for the given purpose.
PB - Bijeljina : Technical Institute Bijeljina
T2 - Archives for Technical Sciences
T1 - Geospatial evaluation of belgrade for the purposes of determination of suitable locations for the construction of PV plants
IS - 22
SP - 59
EP - 66
DO - 10.7251/afts.2020.1222.059F
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1074
ER - 
@article{
author = "Filipović, Dejan and Lukić, Ana and Lukić, Milica",
year = "2020",
abstract = "The aim of this paper is to identify the most suitable locations for the construction of Solar Photovoltaic Plants (PVP) on the territory of the City of Belgrade (Republic of Serbia). The city is rich in natural resources and abundant in energy potential. The climatic and spatial characteristics favor the use of solar energy: the average annual solar radiation in Belgrade is 1446.8 kWh/m(2)/year, and the sunshine duration is around 2200 h/year. The analysis covered the area of 3240.7 km(2) (administrative area of Belgrade). Geospatial evaluation was based on three basic criteria: aspect, slope and land use. The Method of elimination in combination with modern methods in geospatial research (GIS) was applied. Based on the mentioned geospatial factors, thematic maps were made and later, their overlapping resulted in obtaining a synthesis Map of the suitability of the terrain for the construction of the PV plants. Of the total considered area, 13.68% were evaluated as suitable for the given purpose.",
publisher = "Bijeljina : Technical Institute Bijeljina",
journal = "Archives for Technical Sciences",
title = "Geospatial evaluation of belgrade for the purposes of determination of suitable locations for the construction of PV plants",
number = "22",
pages = "59-66",
doi = "10.7251/afts.2020.1222.059F",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1074"
}
Filipović, D., Lukić, A.,& Lukić, M.. (2020). Geospatial evaluation of belgrade for the purposes of determination of suitable locations for the construction of PV plants. in Archives for Technical Sciences
Bijeljina : Technical Institute Bijeljina.(22), 59-66.
https://doi.org/10.7251/afts.2020.1222.059F
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1074
Filipović D, Lukić A, Lukić M. Geospatial evaluation of belgrade for the purposes of determination of suitable locations for the construction of PV plants. in Archives for Technical Sciences. 2020;(22):59-66.
doi:10.7251/afts.2020.1222.059F
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1074 .
Filipović, Dejan, Lukić, Ana, Lukić, Milica, "Geospatial evaluation of belgrade for the purposes of determination of suitable locations for the construction of PV plants" in Archives for Technical Sciences, no. 22 (2020):59-66,
https://doi.org/10.7251/afts.2020.1222.059F .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1074 .
2
2

New Updated World Maps of Sea-Surface Salinity

Valjarević, Aleksandar; Filipović, Dejan; Milanović, Miško; Valjarević, Dragana

(Springer Basel Ag, Basel, 2020)

TY - JOUR
AU - Valjarević, Aleksandar
AU - Filipović, Dejan
AU - Milanović, Miško
AU - Valjarević, Dragana
PY - 2020
UR - https://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/1063
AB - Sea surface salinity presents one of the most important chemical elements in the water. Climatic variables, included in new view of salinity distribution at a global scale, were used in this research. For the purpose of this research newly updated climate parameters for the period until 2100 were used along with (CMIP5) climatological model. The new distribution of surface salinity may show water desalination and energy potential. This map can be useful in the determination of new littoral areas or for fishermen's routes. These data are presented in geo-tiff raster extension with the resolution of 0.1. This map could be updated with climatological parameters with obtained medium climate change effects. Some places in the world sea have low, some have high salinity. Salinity increases in accordance with the increase of precipitation and decreases with the decrease of it. The paper presents following maps; salinity world map when there is no climate change; the moderate one, if the temperature increases for 2.0 degrees C until 2100, and high if the increase of temperature was between 2.0 degrees C and 5.0 degrees C. The three scenarios were taken to show updated maps of world salinity in comparison with climate change effects.
PB - Springer Basel Ag, Basel
T2 - Pure and Applied Geophysics
T1 - New Updated World Maps of Sea-Surface Salinity
VL - 177
IS - 6
SP - 2977
EP - 2992
DO - 10.1007/s00024-019-02404-z
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1063
ER - 
@article{
author = "Valjarević, Aleksandar and Filipović, Dejan and Milanović, Miško and Valjarević, Dragana",
year = "2020",
abstract = "Sea surface salinity presents one of the most important chemical elements in the water. Climatic variables, included in new view of salinity distribution at a global scale, were used in this research. For the purpose of this research newly updated climate parameters for the period until 2100 were used along with (CMIP5) climatological model. The new distribution of surface salinity may show water desalination and energy potential. This map can be useful in the determination of new littoral areas or for fishermen's routes. These data are presented in geo-tiff raster extension with the resolution of 0.1. This map could be updated with climatological parameters with obtained medium climate change effects. Some places in the world sea have low, some have high salinity. Salinity increases in accordance with the increase of precipitation and decreases with the decrease of it. The paper presents following maps; salinity world map when there is no climate change; the moderate one, if the temperature increases for 2.0 degrees C until 2100, and high if the increase of temperature was between 2.0 degrees C and 5.0 degrees C. The three scenarios were taken to show updated maps of world salinity in comparison with climate change effects.",
publisher = "Springer Basel Ag, Basel",
journal = "Pure and Applied Geophysics",
title = "New Updated World Maps of Sea-Surface Salinity",
volume = "177",
number = "6",
pages = "2977-2992",
doi = "10.1007/s00024-019-02404-z",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1063"
}
Valjarević, A., Filipović, D., Milanović, M.,& Valjarević, D.. (2020). New Updated World Maps of Sea-Surface Salinity. in Pure and Applied Geophysics
Springer Basel Ag, Basel., 177(6), 2977-2992.
https://doi.org/10.1007/s00024-019-02404-z
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1063
Valjarević A, Filipović D, Milanović M, Valjarević D. New Updated World Maps of Sea-Surface Salinity. in Pure and Applied Geophysics. 2020;177(6):2977-2992.
doi:10.1007/s00024-019-02404-z
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1063 .
Valjarević, Aleksandar, Filipović, Dejan, Milanović, Miško, Valjarević, Dragana, "New Updated World Maps of Sea-Surface Salinity" in Pure and Applied Geophysics, 177, no. 6 (2020):2977-2992,
https://doi.org/10.1007/s00024-019-02404-z .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1063 .
8
1
6

Analysis of the Universal Thermal Climate Index during heat waves in Serbia

Pecelj, Milica; Lukić, Milica; Filipović, Dejan; Protić, Branko; Bogdanović, Uroš

(Copernicus Gesellschaft Mbh, Gottingen, 2020)

TY - JOUR
AU - Pecelj, Milica
AU - Lukić, Milica
AU - Filipović, Dejan
AU - Protić, Branko
AU - Bogdanović, Uroš
PY - 2020
UR - https://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/1056
AB - The objective of this paper is to assess the bioclimatic conditions in Serbia during summer in order to identify biothermal heat hazard. Special emphasis is placed on the bioclimatic index UTCI (Universal Thermal Climate Index), whose purpose is to evaluate the degree of thermal stress that the human body is exposed to. For this research, mean daily and hourly (07:00 and 14:00 CET) meteorological data from three weather stations (Zlatibor, Novi Sad and Nig) have been collected for the period from 1998 to 2017. In order to identify patterns of biothermal heat stress conditions, the thresholds of the daily UTCI (UTCI >= 38 degrees C, referred to as very strong heat stress, VSHS) at 14:00 CET are compared with the thresholds of daily maximum air temperature (t(max) >= 35 degrees C, referred to as hot days, HDs), which are further termed as heat wave events (HWEs). The findings show that the UTCI heat stress category "very strong heat stress" at 14:00 CET indicates heat waves. The most extreme heat wave events occurred in 2007, 2012, 2015 and 2017. Moreover, three HWEs at Nis that occurred in July 2007 lasted 3, 10 and 4 d. HWEs and very strong heat stress events (VSHSEs) recorded in July 2007 (lasted 10 d each), 2012 (lasted 9 and 12 d) and 2015 (lasted 7 and 10 d) were of the longest duration and are considered to be the indicators of biothermal heat hazard. The daily UTCI14h heat stress becomes more extreme in terms of severity and heat wave duration up to very strong heat stress.
PB - Copernicus Gesellschaft Mbh, Gottingen
T2 - Natural Hazards and Earth System Sciences
T1 - Analysis of the Universal Thermal Climate Index during heat waves in Serbia
VL - 20
IS - 7
SP - 2021
EP - 2036
DO - 10.5194/nhess-20-2021-2020
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1056
ER - 
@article{
author = "Pecelj, Milica and Lukić, Milica and Filipović, Dejan and Protić, Branko and Bogdanović, Uroš",
year = "2020",
abstract = "The objective of this paper is to assess the bioclimatic conditions in Serbia during summer in order to identify biothermal heat hazard. Special emphasis is placed on the bioclimatic index UTCI (Universal Thermal Climate Index), whose purpose is to evaluate the degree of thermal stress that the human body is exposed to. For this research, mean daily and hourly (07:00 and 14:00 CET) meteorological data from three weather stations (Zlatibor, Novi Sad and Nig) have been collected for the period from 1998 to 2017. In order to identify patterns of biothermal heat stress conditions, the thresholds of the daily UTCI (UTCI >= 38 degrees C, referred to as very strong heat stress, VSHS) at 14:00 CET are compared with the thresholds of daily maximum air temperature (t(max) >= 35 degrees C, referred to as hot days, HDs), which are further termed as heat wave events (HWEs). The findings show that the UTCI heat stress category "very strong heat stress" at 14:00 CET indicates heat waves. The most extreme heat wave events occurred in 2007, 2012, 2015 and 2017. Moreover, three HWEs at Nis that occurred in July 2007 lasted 3, 10 and 4 d. HWEs and very strong heat stress events (VSHSEs) recorded in July 2007 (lasted 10 d each), 2012 (lasted 9 and 12 d) and 2015 (lasted 7 and 10 d) were of the longest duration and are considered to be the indicators of biothermal heat hazard. The daily UTCI14h heat stress becomes more extreme in terms of severity and heat wave duration up to very strong heat stress.",
publisher = "Copernicus Gesellschaft Mbh, Gottingen",
journal = "Natural Hazards and Earth System Sciences",
title = "Analysis of the Universal Thermal Climate Index during heat waves in Serbia",
volume = "20",
number = "7",
pages = "2021-2036",
doi = "10.5194/nhess-20-2021-2020",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1056"
}
Pecelj, M., Lukić, M., Filipović, D., Protić, B.,& Bogdanović, U.. (2020). Analysis of the Universal Thermal Climate Index during heat waves in Serbia. in Natural Hazards and Earth System Sciences
Copernicus Gesellschaft Mbh, Gottingen., 20(7), 2021-2036.
https://doi.org/10.5194/nhess-20-2021-2020
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1056
Pecelj M, Lukić M, Filipović D, Protić B, Bogdanović U. Analysis of the Universal Thermal Climate Index during heat waves in Serbia. in Natural Hazards and Earth System Sciences. 2020;20(7):2021-2036.
doi:10.5194/nhess-20-2021-2020
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1056 .
Pecelj, Milica, Lukić, Milica, Filipović, Dejan, Protić, Branko, Bogdanović, Uroš, "Analysis of the Universal Thermal Climate Index during heat waves in Serbia" in Natural Hazards and Earth System Sciences, 20, no. 7 (2020):2021-2036,
https://doi.org/10.5194/nhess-20-2021-2020 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1056 .
32
7
22

Problemi upravljanja zaštićenim prirodnim dobrima na teritoriji gradskog naselja Beograd

Samardžić, Ivan; Filipović, Dejan; Anđelković, Goran; Novković, Ivan; Milanović, Miško; Nekić, Nevena

(Beograd : Asocijacija prostornih planera Srbije, 2019)

TY - CONF
AU - Samardžić, Ivan
AU - Filipović, Dejan
AU - Anđelković, Goran
AU - Novković, Ivan
AU - Milanović, Miško
AU - Nekić, Nevena
PY - 2019
UR - http://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/1455
AB - Zaštićena prirodna dobra na teritoriji gradskog naselja Beograd zauzimaju približno 10.58km2, odnosno 2,72% ukupne površine (Samardžić I., 2017). Postoje mogućnosti proširenja zaštite i proglašenja novih zaštićenih prirodnih dobara (Forland leve obale Dunava, Stepin lug i dr.). Ipak, u postojećim zaštićenim prirodnim dobrima postoje problemi upravljanja što je i predmet istraživanja ovog rada. Ti problemi su: administrativno-organizacioni (politika zaštite životne sredine i proglašenje zaštite prirodnih dobara, neprofesionalni menadžment i kadrovska politika, nesprovođenje planskih dokumenata, neadekvatan rad inspekcijskih organa, izostanak koordinacije komunalnih preduzeća, nerešavanje komunalnih i drugih problema poput nelegalne gradnje, seče šuma, pošumljavanja, uklanjanja smetlišta i dr.), neefikasna kaznena politika (niske kazne ili izostanak kazni, obuka sudija), kapaciteti upravljača (ljudski resursi, mehanizacija), nedovoljna materijalna ulaganja, nizak nivo ekološke svesti stanovništva i specifični problemi zaštite pojedinačnih stabala. Cilj istraživanja je utvrđivanje predloga mera unapređenja upravljanja zaštićenim prirodnim dobrima na teritoriji gradskog naselja Beograd na osnovu analize planskih dokumenata i terenskih istraživanja.
PB - Beograd : Asocijacija prostornih planera Srbije
PB - Beograd : Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet
C3 - Zbornik radova Desetog naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem "Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine", Palić-Subotica
T1 - Problemi upravljanja zaštićenim prirodnim dobrima na teritoriji gradskog naselja Beograd
SP - 203
EP - 210
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1455
ER - 
@conference{
author = "Samardžić, Ivan and Filipović, Dejan and Anđelković, Goran and Novković, Ivan and Milanović, Miško and Nekić, Nevena",
year = "2019",
abstract = "Zaštićena prirodna dobra na teritoriji gradskog naselja Beograd zauzimaju približno 10.58km2, odnosno 2,72% ukupne površine (Samardžić I., 2017). Postoje mogućnosti proširenja zaštite i proglašenja novih zaštićenih prirodnih dobara (Forland leve obale Dunava, Stepin lug i dr.). Ipak, u postojećim zaštićenim prirodnim dobrima postoje problemi upravljanja što je i predmet istraživanja ovog rada. Ti problemi su: administrativno-organizacioni (politika zaštite životne sredine i proglašenje zaštite prirodnih dobara, neprofesionalni menadžment i kadrovska politika, nesprovođenje planskih dokumenata, neadekvatan rad inspekcijskih organa, izostanak koordinacije komunalnih preduzeća, nerešavanje komunalnih i drugih problema poput nelegalne gradnje, seče šuma, pošumljavanja, uklanjanja smetlišta i dr.), neefikasna kaznena politika (niske kazne ili izostanak kazni, obuka sudija), kapaciteti upravljača (ljudski resursi, mehanizacija), nedovoljna materijalna ulaganja, nizak nivo ekološke svesti stanovništva i specifični problemi zaštite pojedinačnih stabala. Cilj istraživanja je utvrđivanje predloga mera unapređenja upravljanja zaštićenim prirodnim dobrima na teritoriji gradskog naselja Beograd na osnovu analize planskih dokumenata i terenskih istraživanja.",
publisher = "Beograd : Asocijacija prostornih planera Srbije, Beograd : Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet",
journal = "Zbornik radova Desetog naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem "Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine", Palić-Subotica",
title = "Problemi upravljanja zaštićenim prirodnim dobrima na teritoriji gradskog naselja Beograd",
pages = "203-210",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1455"
}
Samardžić, I., Filipović, D., Anđelković, G., Novković, I., Milanović, M.,& Nekić, N.. (2019). Problemi upravljanja zaštićenim prirodnim dobrima na teritoriji gradskog naselja Beograd. in Zbornik radova Desetog naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem "Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine", Palić-Subotica
Beograd : Asocijacija prostornih planera Srbije., 203-210.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1455
Samardžić I, Filipović D, Anđelković G, Novković I, Milanović M, Nekić N. Problemi upravljanja zaštićenim prirodnim dobrima na teritoriji gradskog naselja Beograd. in Zbornik radova Desetog naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem "Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine", Palić-Subotica. 2019;:203-210.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1455 .
Samardžić, Ivan, Filipović, Dejan, Anđelković, Goran, Novković, Ivan, Milanović, Miško, Nekić, Nevena, "Problemi upravljanja zaštićenim prirodnim dobrima na teritoriji gradskog naselja Beograd" in Zbornik radova Desetog naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem "Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine", Palić-Subotica (2019):203-210,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1455 .

Landscape evaluation for the purposes of ecotourism - case study of Burgenland

Lukić, Milica; Filipović, Dejan

(Bor : University of Belgrade - Technical faculty Bor, 2019)

TY - CONF
AU - Lukić, Milica
AU - Filipović, Dejan
PY - 2019
UR - http://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/1355
AB - The objective of this paper is the landscape evaluation of Burgenland (federal state of Austria) for the purposes of ecotourism, based on the Quantitative method of diversity (V-Wert method), where the natural elements of landscape (forests, water surfaces, relief, climate) and land use of considered area are taken as the main criteria for the evaluation. The research was carried out using modern mapping methods and GIS software. By applying this method, more or less favorable surfaces are determinated for the given purposes, with the aim of identifying landscape units which have a high degree of convenience for the development of different types of sustainable and ecotourism, where the main motives of tourist activity are natural heritage and natural touristic values, which are making that landscape more exclusive and more attractive among tourists and visitors. The results of geospatial analysis and landscape evaluation of considered spatial entity in this paper could greatly contribute to an additional tourist valorization of Burgenland.
PB - Bor : University of Belgrade - Technical faculty Bor
C3 - Proceedings of the 27th International Conference "Ecological Truth and Environmental Research - EcoTER'19", Bor
T1 - Landscape evaluation for the purposes of ecotourism - case study of Burgenland
SP - 511
EP - 518
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1355
ER - 
@conference{
author = "Lukić, Milica and Filipović, Dejan",
year = "2019",
abstract = "The objective of this paper is the landscape evaluation of Burgenland (federal state of Austria) for the purposes of ecotourism, based on the Quantitative method of diversity (V-Wert method), where the natural elements of landscape (forests, water surfaces, relief, climate) and land use of considered area are taken as the main criteria for the evaluation. The research was carried out using modern mapping methods and GIS software. By applying this method, more or less favorable surfaces are determinated for the given purposes, with the aim of identifying landscape units which have a high degree of convenience for the development of different types of sustainable and ecotourism, where the main motives of tourist activity are natural heritage and natural touristic values, which are making that landscape more exclusive and more attractive among tourists and visitors. The results of geospatial analysis and landscape evaluation of considered spatial entity in this paper could greatly contribute to an additional tourist valorization of Burgenland.",
publisher = "Bor : University of Belgrade - Technical faculty Bor",
journal = "Proceedings of the 27th International Conference "Ecological Truth and Environmental Research - EcoTER'19", Bor",
title = "Landscape evaluation for the purposes of ecotourism - case study of Burgenland",
pages = "511-518",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1355"
}
Lukić, M.,& Filipović, D.. (2019). Landscape evaluation for the purposes of ecotourism - case study of Burgenland. in Proceedings of the 27th International Conference "Ecological Truth and Environmental Research - EcoTER'19", Bor
Bor : University of Belgrade - Technical faculty Bor., 511-518.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1355
Lukić M, Filipović D. Landscape evaluation for the purposes of ecotourism - case study of Burgenland. in Proceedings of the 27th International Conference "Ecological Truth and Environmental Research - EcoTER'19", Bor. 2019;:511-518.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1355 .
Lukić, Milica, Filipović, Dejan, "Landscape evaluation for the purposes of ecotourism - case study of Burgenland" in Proceedings of the 27th International Conference "Ecological Truth and Environmental Research - EcoTER'19", Bor (2019):511-518,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1355 .

Application of landsat-derived NDVI in monitoring and assessment of vegetation cover changes in central Serbia

Milanović, Miško; Micić, Tanja; Lukić, Tin; Nenadović, Snežana S.; Basarin, Biljana; Filipović, Dejan; Tomić, Milisav; Samardžić, Ivan; Srdić, Zoran; Nikolić, Gojko; Ninković, Miloš M.; Sakulski, Dušan; Ristanović, Branko

(Baia Mare : North University of Baia Mare, 2019)

TY - JOUR
AU - Milanović, Miško
AU - Micić, Tanja
AU - Lukić, Tin
AU - Nenadović, Snežana S.
AU - Basarin, Biljana
AU - Filipović, Dejan
AU - Tomić, Milisav
AU - Samardžić, Ivan
AU - Srdić, Zoran
AU - Nikolić, Gojko
AU - Ninković, Miloš M.
AU - Sakulski, Dušan
AU - Ristanović, Branko
PY - 2019
UR - https://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/1002
AB - This paper evaluates the application of the Normalised Difference Vegetation Index (NDVI) in the monitoring and assessment of temporal vegetation cover changes (from 2006 to 2014) in three municipalities of Central Serbia: Topola, Jagodina and Kursumlija. Additionally, special focus is placed on the analysis of the forest areas and the possible use of NDVI in the forest management sector. Results of the NDVI applied through Idrisi software identify all vegetation cover types and their typical values for presented case studies and observed periods. Obtained results for Serbian case studies indicate two major observations outlined for the investigated period. It was noticed that vegetation cover is experiencing a certain decrease, and that certain discrepancies exists between the NDVI and official forest area statistics for certain municipalities. The study outlines the positive outcomes of the applied remote sensing techniques, especially for southern Serbian municipalities where illegal logging activities are pronounced. Hence, this method proved very promising for countries performing national forest inventories, such as Serbia, providing local forest managers with several essential up-to-date information about vegetation cover changes on an annual basis.
PB - Baia Mare : North University of Baia Mare
T2 - Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences
T1 - Application of landsat-derived NDVI in monitoring and assessment of vegetation cover changes in central Serbia
VL - 14
IS - 1
SP - 119
EP - 129
DO - 10.26471/cjees/2019/014/064
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1002
ER - 
@article{
author = "Milanović, Miško and Micić, Tanja and Lukić, Tin and Nenadović, Snežana S. and Basarin, Biljana and Filipović, Dejan and Tomić, Milisav and Samardžić, Ivan and Srdić, Zoran and Nikolić, Gojko and Ninković, Miloš M. and Sakulski, Dušan and Ristanović, Branko",
year = "2019",
abstract = "This paper evaluates the application of the Normalised Difference Vegetation Index (NDVI) in the monitoring and assessment of temporal vegetation cover changes (from 2006 to 2014) in three municipalities of Central Serbia: Topola, Jagodina and Kursumlija. Additionally, special focus is placed on the analysis of the forest areas and the possible use of NDVI in the forest management sector. Results of the NDVI applied through Idrisi software identify all vegetation cover types and their typical values for presented case studies and observed periods. Obtained results for Serbian case studies indicate two major observations outlined for the investigated period. It was noticed that vegetation cover is experiencing a certain decrease, and that certain discrepancies exists between the NDVI and official forest area statistics for certain municipalities. The study outlines the positive outcomes of the applied remote sensing techniques, especially for southern Serbian municipalities where illegal logging activities are pronounced. Hence, this method proved very promising for countries performing national forest inventories, such as Serbia, providing local forest managers with several essential up-to-date information about vegetation cover changes on an annual basis.",
publisher = "Baia Mare : North University of Baia Mare",
journal = "Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences",
title = "Application of landsat-derived NDVI in monitoring and assessment of vegetation cover changes in central Serbia",
volume = "14",
number = "1",
pages = "119-129",
doi = "10.26471/cjees/2019/014/064",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1002"
}
Milanović, M., Micić, T., Lukić, T., Nenadović, S. S., Basarin, B., Filipović, D., Tomić, M., Samardžić, I., Srdić, Z., Nikolić, G., Ninković, M. M., Sakulski, D.,& Ristanović, B.. (2019). Application of landsat-derived NDVI in monitoring and assessment of vegetation cover changes in central Serbia. in Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences
Baia Mare : North University of Baia Mare., 14(1), 119-129.
https://doi.org/10.26471/cjees/2019/014/064
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1002
Milanović M, Micić T, Lukić T, Nenadović SS, Basarin B, Filipović D, Tomić M, Samardžić I, Srdić Z, Nikolić G, Ninković MM, Sakulski D, Ristanović B. Application of landsat-derived NDVI in monitoring and assessment of vegetation cover changes in central Serbia. in Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences. 2019;14(1):119-129.
doi:10.26471/cjees/2019/014/064
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1002 .
Milanović, Miško, Micić, Tanja, Lukić, Tin, Nenadović, Snežana S., Basarin, Biljana, Filipović, Dejan, Tomić, Milisav, Samardžić, Ivan, Srdić, Zoran, Nikolić, Gojko, Ninković, Miloš M., Sakulski, Dušan, Ristanović, Branko, "Application of landsat-derived NDVI in monitoring and assessment of vegetation cover changes in central Serbia" in Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 14, no. 1 (2019):119-129,
https://doi.org/10.26471/cjees/2019/014/064 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1002 .
9
5
12

An evaluation of summer discomfort in Nis (Serbia) using humidex

Lukić, Milica; Pecelj, Milica; Protić, Branko; Filipović, Dejan

(Beograd : Srpska akademija nauka i umetnosti SANU - Geografski institut "Jovan Cvijić", 2019)

TY - JOUR
AU - Lukić, Milica
AU - Pecelj, Milica
AU - Protić, Branko
AU - Filipović, Dejan
PY - 2019
UR - https://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/996
AB - The bioclimatic analysis of the central area of the city of Nis conducted in this paper is based on the use of the bioclimatic index Humidex, which represents subjective outdoor temperature that one feels in warm and humid environment. The purpose of this research is to observe the index change on a daily basis during the hottest part of the year (June, July, and August) over the period from 1998 to 2017. For the purposes of this analysis, hourly (7:00, 14:00), maximum and mean daily values of meteorological parameters (air temperature and relative humidity) were used, for the period of 20 years (1998-2017), which were measured at Nis weather station (43 degrees 19'N, 21 degrees 53'E, at an altitude of 202 meters). The findings indicate a gradual change in the bioclimatic characteristics of this area during this period, especially over the last decade. After 2007 there has been a decrease in the total number of the days described as "comfortable". However, there has been an increase in the index values in all the other heat stress categories characterized by a higher or lower degree of thermal discomfort. The years 1998, 2000, 2003, 2007, 2011, 2016, 2015, and 2017 stand out as adverse years.
PB - Beograd : Srpska akademija nauka i umetnosti SANU - Geografski institut "Jovan Cvijić"
T2 - Zbornik radova Geografskog instituta "Jovan Cvijić", SANU
T1 - An evaluation of summer discomfort in Nis (Serbia) using humidex
VL - 69
IS - 2
SP - 109
EP - 122
DO - 10.2298/IJGI1902109L
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_996
ER - 
@article{
author = "Lukić, Milica and Pecelj, Milica and Protić, Branko and Filipović, Dejan",
year = "2019",
abstract = "The bioclimatic analysis of the central area of the city of Nis conducted in this paper is based on the use of the bioclimatic index Humidex, which represents subjective outdoor temperature that one feels in warm and humid environment. The purpose of this research is to observe the index change on a daily basis during the hottest part of the year (June, July, and August) over the period from 1998 to 2017. For the purposes of this analysis, hourly (7:00, 14:00), maximum and mean daily values of meteorological parameters (air temperature and relative humidity) were used, for the period of 20 years (1998-2017), which were measured at Nis weather station (43 degrees 19'N, 21 degrees 53'E, at an altitude of 202 meters). The findings indicate a gradual change in the bioclimatic characteristics of this area during this period, especially over the last decade. After 2007 there has been a decrease in the total number of the days described as "comfortable". However, there has been an increase in the index values in all the other heat stress categories characterized by a higher or lower degree of thermal discomfort. The years 1998, 2000, 2003, 2007, 2011, 2016, 2015, and 2017 stand out as adverse years.",
publisher = "Beograd : Srpska akademija nauka i umetnosti SANU - Geografski institut "Jovan Cvijić"",
journal = "Zbornik radova Geografskog instituta "Jovan Cvijić", SANU",
title = "An evaluation of summer discomfort in Nis (Serbia) using humidex",
volume = "69",
number = "2",
pages = "109-122",
doi = "10.2298/IJGI1902109L",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_996"
}
Lukić, M., Pecelj, M., Protić, B.,& Filipović, D.. (2019). An evaluation of summer discomfort in Nis (Serbia) using humidex. in Zbornik radova Geografskog instituta "Jovan Cvijić", SANU
Beograd : Srpska akademija nauka i umetnosti SANU - Geografski institut "Jovan Cvijić"., 69(2), 109-122.
https://doi.org/10.2298/IJGI1902109L
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_996
Lukić M, Pecelj M, Protić B, Filipović D. An evaluation of summer discomfort in Nis (Serbia) using humidex. in Zbornik radova Geografskog instituta "Jovan Cvijić", SANU. 2019;69(2):109-122.
doi:10.2298/IJGI1902109L
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_996 .
Lukić, Milica, Pecelj, Milica, Protić, Branko, Filipović, Dejan, "An evaluation of summer discomfort in Nis (Serbia) using humidex" in Zbornik radova Geografskog instituta "Jovan Cvijić", SANU, 69, no. 2 (2019):109-122,
https://doi.org/10.2298/IJGI1902109L .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_996 .
15
7
12