Tadić, Milutin

Link to this page

Authority KeyName Variants
29e4f2f7-86ee-4695-8a4f-e88b8a62aafe
 • Tadić, Milutin (33)
Projects

Author's Bibliography

Self-orienting armillary dial of the professor Radovan Danić

Tadić, Milutin; Prnjat, Zorica

(Srpsko geografsko društvo (Serbian Geographical society), 2020)

TY - JOUR
AU - Tadić, Milutin
AU - Prnjat, Zorica
PY - 2020
UR - https://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/1039
AB - Prof. Radovan Danić, PhD (1893–1979), an honorary lifetime President of the Astronomical Society Ruđer Bošković in Belgrade, owned a brass universal equinoctial ring sundial (98 mm in diameter), preserved by his descendants, who continued his work on popularizing astronomy through the activities of the society. The sundial (ring dial) was measured, tested and compared to similar portable sundials (pocket sundials) exhibited in various European museums. In the classification scheme, along with the Parmenion’s and astronomical rings, it belongs to a group of pocket armillary sundials that do not require a compass. More precisely, it is a self-orienting armillary sundial whose rings are located under the circles of the celestial sphere of the same name at the moment of measurement. Therefore, when the apparent solar time is known, it turns into a solar compass. A corresponding sundial on the horizon to the self-orienting armillary sundial is the analemmatic sundial. The construction of a self-orienting armillary sundial was first described in the late 16th century by the English mathematician William Oughtred (1574-1660). In collaboration with the gnomonists from England and Austria, we determined where and when Professor Danić’s sundial was constructed: Vienna, second quarter of the 18th century. Originally, the sundial was adjusted for the latitude of Belgrade or Zemun (nowadays, a Belgrade municipality), which were under the Austrian rule for a long time during the 18th century. It is a beautiful, well-crafted, well-preserved, expensive sundial and astronomical instrument that should be kept in a museum, in the first place in the Museum of Astronomy of the Astronomical Observatory in Belgrade.
AB - Проф. др Радован Данић (1893–1979.), доживотни председник Астрономског друштва "Руђер Бошковић" у Београду, поседовао је месингани универзални еквиноцијални сунчани часовник (дијаметар 98 mm) кога су сачували настављачи његовог рада на популаризацији астрономије окупљени око поменутог друштва. Сунчани часовник је премерен, тестиран и упоређен са сродним портабл сунчаним часовницима, експонатима европских музеја. У класификационој шеми, заједно са Парменионовим и астрономским прстенастим часовником, спада у џепне армиларне сунчане часовнике за које није потребан компас. Тачније, ради се о самооријентирајућем армиларном сунчаном часовнику чији се прстенови у тренутку мерења налазе под истоименим круговима небеске сфере. Зато се он, када је познато право сунчево време, претвара у сунчев компас. Парњак самооријентирајућем армиларном сунчаном часовнику на хоризонту јесте аналематски сунчани часовник. Конструкцију самооријентирајућег армиларног сунчаног часовника први је, крајем 16. века, описао енглески математичар В. Отрејд (William Oughtred) (1574-1660.). У сарадњи са гномонистима из Енглеске и Аустрије, одређено је где и када је направљен примерак проф. Данића: Беч, друга четвртина 18. века. Изворно, сунчани часовник је подешен за географску ширину Београда или Земуна (сада београдске општине) који су током 18. века дуже времена били под аустријском владавином. Ради се о лепом, прецизно урађеном, добро очуваном, скупоценом сунчаном часовнику и астрономском инструменту коме је место у музеју, најпре у Музеју астрономије при Астрономској опсерваторији у Београду.
PB - Srpsko geografsko društvo (Serbian Geographical society)
T2 - Glasnik Srpskog geografskog društva (Bulletin of the Serbian Geographical Society)
T1 - Self-orienting armillary dial of the professor Radovan Danić
T1 - Самооријентирајући армиларни сунчани часовник професора Радована Данића
VL - 100
IS - 1
SP - 73
EP - 92
DO - 10.2298/GSGD2001073T
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1039
ER - 
@article{
author = "Tadić, Milutin and Prnjat, Zorica",
year = "2020",
abstract = "Prof. Radovan Danić, PhD (1893–1979), an honorary lifetime President of the Astronomical Society Ruđer Bošković in Belgrade, owned a brass universal equinoctial ring sundial (98 mm in diameter), preserved by his descendants, who continued his work on popularizing astronomy through the activities of the society. The sundial (ring dial) was measured, tested and compared to similar portable sundials (pocket sundials) exhibited in various European museums. In the classification scheme, along with the Parmenion’s and astronomical rings, it belongs to a group of pocket armillary sundials that do not require a compass. More precisely, it is a self-orienting armillary sundial whose rings are located under the circles of the celestial sphere of the same name at the moment of measurement. Therefore, when the apparent solar time is known, it turns into a solar compass. A corresponding sundial on the horizon to the self-orienting armillary sundial is the analemmatic sundial. The construction of a self-orienting armillary sundial was first described in the late 16th century by the English mathematician William Oughtred (1574-1660). In collaboration with the gnomonists from England and Austria, we determined where and when Professor Danić’s sundial was constructed: Vienna, second quarter of the 18th century. Originally, the sundial was adjusted for the latitude of Belgrade or Zemun (nowadays, a Belgrade municipality), which were under the Austrian rule for a long time during the 18th century. It is a beautiful, well-crafted, well-preserved, expensive sundial and astronomical instrument that should be kept in a museum, in the first place in the Museum of Astronomy of the Astronomical Observatory in Belgrade., Проф. др Радован Данић (1893–1979.), доживотни председник Астрономског друштва "Руђер Бошковић" у Београду, поседовао је месингани универзални еквиноцијални сунчани часовник (дијаметар 98 mm) кога су сачували настављачи његовог рада на популаризацији астрономије окупљени око поменутог друштва. Сунчани часовник је премерен, тестиран и упоређен са сродним портабл сунчаним часовницима, експонатима европских музеја. У класификационој шеми, заједно са Парменионовим и астрономским прстенастим часовником, спада у џепне армиларне сунчане часовнике за које није потребан компас. Тачније, ради се о самооријентирајућем армиларном сунчаном часовнику чији се прстенови у тренутку мерења налазе под истоименим круговима небеске сфере. Зато се он, када је познато право сунчево време, претвара у сунчев компас. Парњак самооријентирајућем армиларном сунчаном часовнику на хоризонту јесте аналематски сунчани часовник. Конструкцију самооријентирајућег армиларног сунчаног часовника први је, крајем 16. века, описао енглески математичар В. Отрејд (William Oughtred) (1574-1660.). У сарадњи са гномонистима из Енглеске и Аустрије, одређено је где и када је направљен примерак проф. Данића: Беч, друга четвртина 18. века. Изворно, сунчани часовник је подешен за географску ширину Београда или Земуна (сада београдске општине) који су током 18. века дуже времена били под аустријском владавином. Ради се о лепом, прецизно урађеном, добро очуваном, скупоценом сунчаном часовнику и астрономском инструменту коме је место у музеју, најпре у Музеју астрономије при Астрономској опсерваторији у Београду.",
publisher = "Srpsko geografsko društvo (Serbian Geographical society)",
journal = "Glasnik Srpskog geografskog društva (Bulletin of the Serbian Geographical Society)",
title = "Self-orienting armillary dial of the professor Radovan Danić, Самооријентирајући армиларни сунчани часовник професора Радована Данића",
volume = "100",
number = "1",
pages = "73-92",
doi = "10.2298/GSGD2001073T",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1039"
}
Tadić, M.,& Prnjat, Z.. (2020). Self-orienting armillary dial of the professor Radovan Danić. in Glasnik Srpskog geografskog društva (Bulletin of the Serbian Geographical Society)
Srpsko geografsko društvo (Serbian Geographical society)., 100(1), 73-92.
https://doi.org/10.2298/GSGD2001073T
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1039
Tadić M, Prnjat Z. Self-orienting armillary dial of the professor Radovan Danić. in Glasnik Srpskog geografskog društva (Bulletin of the Serbian Geographical Society). 2020;100(1):73-92.
doi:10.2298/GSGD2001073T
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1039 .
Tadić, Milutin, Prnjat, Zorica, "Self-orienting armillary dial of the professor Radovan Danić" in Glasnik Srpskog geografskog društva (Bulletin of the Serbian Geographical Society), 100, no. 1 (2020):73-92,
https://doi.org/10.2298/GSGD2001073T .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1039 .

Gnomonic terms in the Serbian language

Prnjat, Zorica; Tadić, Milutin

(Srpska akademija nauka i umetnosti SANU - Geografski institut 'Jovan Cvijić', Beograd, 2018)

TY - JOUR
AU - Prnjat, Zorica
AU - Tadić, Milutin
PY - 2018
UR - https://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/954
AB - In Serbia, as in many other European countries, there has been a widespread revival of interest in gnomonics in recent decades. An increasing number of sundials and a growing number of publications on gnomonics demonstrate the popularity of sundialling. Accordingly, it is interesting to find out which gnomonic terms are used, when they appeared and how they developed. In Serbia (and the countries formed after the disintegration of the former Yugoslavia), societies of gnomonics enthusiasts do not exist and therefore it is not reasonable to expect any concern intended to preserve gnomonic heritage or the existence of the gnomonic terminological system. This assumption has been confirmed by the analysis of publications in the field of gnomonics published in the Serbian language. Due to unfavorable historical circumstances in the Balkans, Serbian scientific terminology began to form rather late (19th century) and the first gnomonic terms appeared at the beginning of the 20th century. They were introduced in the articles of the Serbian astronomers, professors Milan Nedeljkovic (1902) and Vojislav V. Miskovic (1930/1932). However, most of these terms have not been preserved. Contemporary gnomonic terminology is multidisciplinary, and when the terms belonging to neighboring sciences are removed, a small number of gnomonic terms remains. Among them, the following four are the key ones: gnomon, gnomonic projection, sundial and gnomonics. In this paper, a modified definition of the most important term - gnomon has been proposed as well as the definitions of all other key gnomonic terms related to it.
PB - Srpska akademija nauka i umetnosti SANU - Geografski institut 'Jovan Cvijić', Beograd
T2 - Zbornik radova Geografskog instituta "Jovan Cvijić", SANU
T1 - Gnomonic terms in the Serbian language
VL - 68
IS - 1
SP - 51
EP - 65
DO - 10.2298/IJGI1801051P
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_954
ER - 
@article{
author = "Prnjat, Zorica and Tadić, Milutin",
year = "2018",
abstract = "In Serbia, as in many other European countries, there has been a widespread revival of interest in gnomonics in recent decades. An increasing number of sundials and a growing number of publications on gnomonics demonstrate the popularity of sundialling. Accordingly, it is interesting to find out which gnomonic terms are used, when they appeared and how they developed. In Serbia (and the countries formed after the disintegration of the former Yugoslavia), societies of gnomonics enthusiasts do not exist and therefore it is not reasonable to expect any concern intended to preserve gnomonic heritage or the existence of the gnomonic terminological system. This assumption has been confirmed by the analysis of publications in the field of gnomonics published in the Serbian language. Due to unfavorable historical circumstances in the Balkans, Serbian scientific terminology began to form rather late (19th century) and the first gnomonic terms appeared at the beginning of the 20th century. They were introduced in the articles of the Serbian astronomers, professors Milan Nedeljkovic (1902) and Vojislav V. Miskovic (1930/1932). However, most of these terms have not been preserved. Contemporary gnomonic terminology is multidisciplinary, and when the terms belonging to neighboring sciences are removed, a small number of gnomonic terms remains. Among them, the following four are the key ones: gnomon, gnomonic projection, sundial and gnomonics. In this paper, a modified definition of the most important term - gnomon has been proposed as well as the definitions of all other key gnomonic terms related to it.",
publisher = "Srpska akademija nauka i umetnosti SANU - Geografski institut 'Jovan Cvijić', Beograd",
journal = "Zbornik radova Geografskog instituta "Jovan Cvijić", SANU",
title = "Gnomonic terms in the Serbian language",
volume = "68",
number = "1",
pages = "51-65",
doi = "10.2298/IJGI1801051P",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_954"
}
Prnjat, Z.,& Tadić, M.. (2018). Gnomonic terms in the Serbian language. in Zbornik radova Geografskog instituta "Jovan Cvijić", SANU
Srpska akademija nauka i umetnosti SANU - Geografski institut 'Jovan Cvijić', Beograd., 68(1), 51-65.
https://doi.org/10.2298/IJGI1801051P
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_954
Prnjat Z, Tadić M. Gnomonic terms in the Serbian language. in Zbornik radova Geografskog instituta "Jovan Cvijić", SANU. 2018;68(1):51-65.
doi:10.2298/IJGI1801051P
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_954 .
Prnjat, Zorica, Tadić, Milutin, "Gnomonic terms in the Serbian language" in Zbornik radova Geografskog instituta "Jovan Cvijić", SANU, 68, no. 1 (2018):51-65,
https://doi.org/10.2298/IJGI1801051P .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_954 .
1

A theoretical exploration of a sundial of the franciscan friary in Dubrovnik (Croatia)

Tadić, Milutin; Prnjat, Zorica

(Srpska akademija nauka i umetnosti SANU - Geografski institut 'Jovan Cvijić', Beograd, 2018)

TY - JOUR
AU - Tadić, Milutin
AU - Prnjat, Zorica
PY - 2018
UR - https://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/895
AB - The Franciscan friary in Dubrovnik (Croatia) has two old wall sundials mounted in the small and large monastery cloisters. Both indicate equinoctial hours according to the apparent solar time. It is known for one who made it and the year it was made in - Pasko Baletin in 1770, and for the other, there are no data. The second sundial has two scales; on the upper scale, the direction of the shadow indicates hours counted from midnight (Ore francese), whereas on the lower scale, the hours counted from the previous sunset are indicated by the tip of the shadow i.e. its "sunlet" (Ore italiche) as it has been believed so far. In order to check this, we calculated both scales, made drafts and compared them with the existing sundial scales: hour lines on the upper scale coincide, while on the lower scale all calculated hour lines deviate from the existing lines towards the west. However, when the calculations for the lower scale are done in accordance to the hours counted from the end of the civil twilight (Ore italiche da campanile) there is complete compatibility. This was confirmed by on-site observation of the sundial. It remains to search through Dubrovnik archives to discover when the two-scale sundial was made. The last-mentioned variant could have been brought to Dubrovnik in the second half of the 18th century, and since then there was a need to construct a two-scale sundial.
PB - Srpska akademija nauka i umetnosti SANU - Geografski institut 'Jovan Cvijić', Beograd
T2 - Zbornik radova Geografskog instituta "Jovan Cvijić", SANU
T1 - A theoretical exploration of a sundial of the franciscan friary in Dubrovnik (Croatia)
VL - 68
IS - 3
SP - 307
EP - 320
DO - 10.2298/IJGI180718001T
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_895
ER - 
@article{
author = "Tadić, Milutin and Prnjat, Zorica",
year = "2018",
abstract = "The Franciscan friary in Dubrovnik (Croatia) has two old wall sundials mounted in the small and large monastery cloisters. Both indicate equinoctial hours according to the apparent solar time. It is known for one who made it and the year it was made in - Pasko Baletin in 1770, and for the other, there are no data. The second sundial has two scales; on the upper scale, the direction of the shadow indicates hours counted from midnight (Ore francese), whereas on the lower scale, the hours counted from the previous sunset are indicated by the tip of the shadow i.e. its "sunlet" (Ore italiche) as it has been believed so far. In order to check this, we calculated both scales, made drafts and compared them with the existing sundial scales: hour lines on the upper scale coincide, while on the lower scale all calculated hour lines deviate from the existing lines towards the west. However, when the calculations for the lower scale are done in accordance to the hours counted from the end of the civil twilight (Ore italiche da campanile) there is complete compatibility. This was confirmed by on-site observation of the sundial. It remains to search through Dubrovnik archives to discover when the two-scale sundial was made. The last-mentioned variant could have been brought to Dubrovnik in the second half of the 18th century, and since then there was a need to construct a two-scale sundial.",
publisher = "Srpska akademija nauka i umetnosti SANU - Geografski institut 'Jovan Cvijić', Beograd",
journal = "Zbornik radova Geografskog instituta "Jovan Cvijić", SANU",
title = "A theoretical exploration of a sundial of the franciscan friary in Dubrovnik (Croatia)",
volume = "68",
number = "3",
pages = "307-320",
doi = "10.2298/IJGI180718001T",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_895"
}
Tadić, M.,& Prnjat, Z.. (2018). A theoretical exploration of a sundial of the franciscan friary in Dubrovnik (Croatia). in Zbornik radova Geografskog instituta "Jovan Cvijić", SANU
Srpska akademija nauka i umetnosti SANU - Geografski institut 'Jovan Cvijić', Beograd., 68(3), 307-320.
https://doi.org/10.2298/IJGI180718001T
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_895
Tadić M, Prnjat Z. A theoretical exploration of a sundial of the franciscan friary in Dubrovnik (Croatia). in Zbornik radova Geografskog instituta "Jovan Cvijić", SANU. 2018;68(3):307-320.
doi:10.2298/IJGI180718001T
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_895 .
Tadić, Milutin, Prnjat, Zorica, "A theoretical exploration of a sundial of the franciscan friary in Dubrovnik (Croatia)" in Zbornik radova Geografskog instituta "Jovan Cvijić", SANU, 68, no. 3 (2018):307-320,
https://doi.org/10.2298/IJGI180718001T .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_895 .

Asterism and constellation: terminological dilemmas

Prnjat, Zorica; Tadić, Milutin

(Srpska akademija nauka i umetnosti SANU - Geografski institut 'Jovan Cvijić', Beograd, 2017)

TY - JOUR
AU - Prnjat, Zorica
AU - Tadić, Milutin
PY - 2017
UR - https://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/865
AB - In contemporary astronomical literature, there is no uniform definition of the term asterism. This inconsistency is the consequence of differences between the traditional understanding of the term constellation, from the standpoint of the naked eye astronomy, and its contemporary understanding from the standpoint of the International Astronomical Union. A traditional constellation is a recognizable star configuration with a well-established name, whereas the International Astronomical Union defines a constellation as an exactly defined sector of the cosmic space that belongs to a particular traditional constellation. Asterism is a lower rank term in comparison to constellation, and as such it may not denote a whole traditional constellation, as these terms would become synonymous and parts of constellations would become "asterisms of asterisms". Similarly, asterism cannot define a macro configuration composed of the brightest stars in more constellations, thus, the Summer Triangle and other sky polygons are not asterisms. Therefore, asterisms are neither constellations nor sky polygons, but the third - easily recognizable parts of traditional constellations with historically well-established names, including separate groups of smaller stars that belong to star clusters (autonomous asterisms). Forms and names of asterisms may or may not be consistent with the parent constellation, and accordingly asterisms can be divided into compatible and incompatible. If asterisms have outlived the exact division of the celestial sphere and remained irreplaceable celestial landmarks in the naked eye astronomy, then it is high time for the International Astronomical Union to agree on the definition of asterism and to compile their official list.
PB - Srpska akademija nauka i umetnosti SANU - Geografski institut 'Jovan Cvijić', Beograd
T2 - Zbornik radova Geografskog instituta "Jovan Cvijić", SANU
T1 - Asterism and constellation: terminological dilemmas
VL - 67
IS - 1
SP - 1
EP - 10
DO - 10.2298/IJGI1701001P
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_865
ER - 
@article{
author = "Prnjat, Zorica and Tadić, Milutin",
year = "2017",
abstract = "In contemporary astronomical literature, there is no uniform definition of the term asterism. This inconsistency is the consequence of differences between the traditional understanding of the term constellation, from the standpoint of the naked eye astronomy, and its contemporary understanding from the standpoint of the International Astronomical Union. A traditional constellation is a recognizable star configuration with a well-established name, whereas the International Astronomical Union defines a constellation as an exactly defined sector of the cosmic space that belongs to a particular traditional constellation. Asterism is a lower rank term in comparison to constellation, and as such it may not denote a whole traditional constellation, as these terms would become synonymous and parts of constellations would become "asterisms of asterisms". Similarly, asterism cannot define a macro configuration composed of the brightest stars in more constellations, thus, the Summer Triangle and other sky polygons are not asterisms. Therefore, asterisms are neither constellations nor sky polygons, but the third - easily recognizable parts of traditional constellations with historically well-established names, including separate groups of smaller stars that belong to star clusters (autonomous asterisms). Forms and names of asterisms may or may not be consistent with the parent constellation, and accordingly asterisms can be divided into compatible and incompatible. If asterisms have outlived the exact division of the celestial sphere and remained irreplaceable celestial landmarks in the naked eye astronomy, then it is high time for the International Astronomical Union to agree on the definition of asterism and to compile their official list.",
publisher = "Srpska akademija nauka i umetnosti SANU - Geografski institut 'Jovan Cvijić', Beograd",
journal = "Zbornik radova Geografskog instituta "Jovan Cvijić", SANU",
title = "Asterism and constellation: terminological dilemmas",
volume = "67",
number = "1",
pages = "1-10",
doi = "10.2298/IJGI1701001P",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_865"
}
Prnjat, Z.,& Tadić, M.. (2017). Asterism and constellation: terminological dilemmas. in Zbornik radova Geografskog instituta "Jovan Cvijić", SANU
Srpska akademija nauka i umetnosti SANU - Geografski institut 'Jovan Cvijić', Beograd., 67(1), 1-10.
https://doi.org/10.2298/IJGI1701001P
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_865
Prnjat Z, Tadić M. Asterism and constellation: terminological dilemmas. in Zbornik radova Geografskog instituta "Jovan Cvijić", SANU. 2017;67(1):1-10.
doi:10.2298/IJGI1701001P
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_865 .
Prnjat, Zorica, Tadić, Milutin, "Asterism and constellation: terminological dilemmas" in Zbornik radova Geografskog instituta "Jovan Cvijić", SANU, 67, no. 1 (2017):1-10,
https://doi.org/10.2298/IJGI1701001P .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_865 .
3
1

Orientation of the fifteenth and sixteenth century mosques in the former Yugoslavia

Tadić, Milutin; Kovačić, Zlatko J.

(Srpska akademija nauka i umetnosti SANU - Geografski institut 'Jovan Cvijić', Beograd, 2016)

TY - JOUR
AU - Tadić, Milutin
AU - Kovačić, Zlatko J.
PY - 2016
UR - https://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/787
AB - The paper presents the analysis of the orientation of 60 mosques built in the XV and XVI centuries in the Balkans' region of former Yugoslavia. The mosques have been selected according to their architectural value - mostly the dome mosques that were built by the most renowned builders. Based on the geographic coordinates, the qiblas of all mosques were calculated and the azimuths of their axes measured on orthophotographs. Statistical analysis has shown that the axes of these mosques vary in the horizon sector that is five times wider than the calculated sector of the correct qibla, with a systematic deviation of -10 degrees 15' in relation to the correct qibla. Connections between deviations of the architectural design (dome mosques and other mosques), location and elevation have not been identified. However, a connection between deviations and the time of construction has been identified: deviations from the qibla are smaller in mosques built at a later date. The paper has laid the groundwork for future analysis of the causes of the aforementioned deviations: in the XV and XVI centuries there were no accurate geographic coordinates of locations and the builders were not able to calculate (take over, measure) the exact qibla direction, regardless of the method they applied.
PB - Srpska akademija nauka i umetnosti SANU - Geografski institut 'Jovan Cvijić', Beograd
T2 - Zbornik radova Geografskog instituta "Jovan Cvijić", SANU
T1 - Orientation of the fifteenth and sixteenth century mosques in the former Yugoslavia
VL - 66
IS - 1
SP - 1
EP - 17
DO - 10.2298/IJGI1601001T
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_787
ER - 
@article{
author = "Tadić, Milutin and Kovačić, Zlatko J.",
year = "2016",
abstract = "The paper presents the analysis of the orientation of 60 mosques built in the XV and XVI centuries in the Balkans' region of former Yugoslavia. The mosques have been selected according to their architectural value - mostly the dome mosques that were built by the most renowned builders. Based on the geographic coordinates, the qiblas of all mosques were calculated and the azimuths of their axes measured on orthophotographs. Statistical analysis has shown that the axes of these mosques vary in the horizon sector that is five times wider than the calculated sector of the correct qibla, with a systematic deviation of -10 degrees 15' in relation to the correct qibla. Connections between deviations of the architectural design (dome mosques and other mosques), location and elevation have not been identified. However, a connection between deviations and the time of construction has been identified: deviations from the qibla are smaller in mosques built at a later date. The paper has laid the groundwork for future analysis of the causes of the aforementioned deviations: in the XV and XVI centuries there were no accurate geographic coordinates of locations and the builders were not able to calculate (take over, measure) the exact qibla direction, regardless of the method they applied.",
publisher = "Srpska akademija nauka i umetnosti SANU - Geografski institut 'Jovan Cvijić', Beograd",
journal = "Zbornik radova Geografskog instituta "Jovan Cvijić", SANU",
title = "Orientation of the fifteenth and sixteenth century mosques in the former Yugoslavia",
volume = "66",
number = "1",
pages = "1-17",
doi = "10.2298/IJGI1601001T",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_787"
}
Tadić, M.,& Kovačić, Z. J.. (2016). Orientation of the fifteenth and sixteenth century mosques in the former Yugoslavia. in Zbornik radova Geografskog instituta "Jovan Cvijić", SANU
Srpska akademija nauka i umetnosti SANU - Geografski institut 'Jovan Cvijić', Beograd., 66(1), 1-17.
https://doi.org/10.2298/IJGI1601001T
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_787
Tadić M, Kovačić ZJ. Orientation of the fifteenth and sixteenth century mosques in the former Yugoslavia. in Zbornik radova Geografskog instituta "Jovan Cvijić", SANU. 2016;66(1):1-17.
doi:10.2298/IJGI1601001T
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_787 .
Tadić, Milutin, Kovačić, Zlatko J., "Orientation of the fifteenth and sixteenth century mosques in the former Yugoslavia" in Zbornik radova Geografskog instituta "Jovan Cvijić", SANU, 66, no. 1 (2016):1-17,
https://doi.org/10.2298/IJGI1601001T .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_787 .
3
2

Naked-eye astronomy in mass tourism

Tadić, Milutin

(Srpsko geografsko društvo, Beograd, 2016)

TY - JOUR
AU - Tadić, Milutin
PY - 2016
UR - https://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/748
PB - Srpsko geografsko društvo, Beograd
T2 - Glasnik Srpskog geografskog društva
T1 - Naked-eye astronomy in mass tourism
VL - 96
IS - 1
SP - 127
EP - 144
DO - 10.2298/GSGD1601127T
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_748
ER - 
@article{
author = "Tadić, Milutin",
year = "2016",
publisher = "Srpsko geografsko društvo, Beograd",
journal = "Glasnik Srpskog geografskog društva",
title = "Naked-eye astronomy in mass tourism",
volume = "96",
number = "1",
pages = "127-144",
doi = "10.2298/GSGD1601127T",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_748"
}
Tadić, M.. (2016). Naked-eye astronomy in mass tourism. in Glasnik Srpskog geografskog društva
Srpsko geografsko društvo, Beograd., 96(1), 127-144.
https://doi.org/10.2298/GSGD1601127T
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_748
Tadić M. Naked-eye astronomy in mass tourism. in Glasnik Srpskog geografskog društva. 2016;96(1):127-144.
doi:10.2298/GSGD1601127T
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_748 .
Tadić, Milutin, "Naked-eye astronomy in mass tourism" in Glasnik Srpskog geografskog društva, 96, no. 1 (2016):127-144,
https://doi.org/10.2298/GSGD1601127T .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_748 .
5

Astrotourism - possibilities for development in Serbia

Belij, Marija; Tadić, Milutin

(Srpsko geografsko društvo, Beograd, 2015)

TY - JOUR
AU - Belij, Marija
AU - Tadić, Milutin
PY - 2015
UR - https://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/711
PB - Srpsko geografsko društvo, Beograd
T2 - Glasnik Srpskog geografskog društva
T1 - Astrotourism - possibilities for development in Serbia
VL - 95
IS - 3
SP - 59
EP - 73
DO - 10.2298/GSGD1503059B
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_711
ER - 
@article{
author = "Belij, Marija and Tadić, Milutin",
year = "2015",
publisher = "Srpsko geografsko društvo, Beograd",
journal = "Glasnik Srpskog geografskog društva",
title = "Astrotourism - possibilities for development in Serbia",
volume = "95",
number = "3",
pages = "59-73",
doi = "10.2298/GSGD1503059B",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_711"
}
Belij, M.,& Tadić, M.. (2015). Astrotourism - possibilities for development in Serbia. in Glasnik Srpskog geografskog društva
Srpsko geografsko društvo, Beograd., 95(3), 59-73.
https://doi.org/10.2298/GSGD1503059B
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_711
Belij M, Tadić M. Astrotourism - possibilities for development in Serbia. in Glasnik Srpskog geografskog društva. 2015;95(3):59-73.
doi:10.2298/GSGD1503059B
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_711 .
Belij, Marija, Tadić, Milutin, "Astrotourism - possibilities for development in Serbia" in Glasnik Srpskog geografskog društva, 95, no. 3 (2015):59-73,
https://doi.org/10.2298/GSGD1503059B .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_711 .
8

Byzantine time system of the Serbian monastery Hilandar: And the whole Mount Athos

Tadić, Milutin

(Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Beograd, 2014)

TY - JOUR
AU - Tadić, Milutin
PY - 2014
UR - https://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/656
AB - Mount Athos uses Byzantine time system, where hours are counted from sunset. Setting the clock to Eastern European Time is done with tables printed in the church calendar every year. Having determined that these tables correspond to Athens, this paper calculates tables for Hilandar Monastery, which is very important for the history of timekeeping of the Serbs. Mount Athos monasteries are concentrated in a small area, differences in local times are negligible, and so they can all use the Hilandar table.
AB - Na Svetoj Gori se koristi vizantijski časovni sistem u kome se časovi odbrojavaju od zalaska sunca. Podešavanje časovnika na osnovu istočnoevropskog vremena vrši se pomoću tablica koje se svake godine štampaju u crkvenim kalendarima. Nakon što je utvrđeno da te tablice odgovaraju Atini, u ovom radu su izračunate tablice za Hilandar, manastir koji je vrlo bitan za istoriju merenja vremena kod Srba. Svetogorski manastiri su koncentrisani na malom prostoru, razlike u lokalnim vremenima su zanemarljive, pa svi oni mogu koristiti hilandarske tablice.
PB - Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Beograd
T2 - Zbornik radova - Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu
T1 - Byzantine time system of the Serbian monastery Hilandar: And the whole Mount Athos
T1 - Vizantijski časovni sistem srpskog manastira Hilandar - i cele Svete Gore
IS - 62
SP - 121
EP - 144
DO - 10.5937/zrgfub1462121T
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_656
ER - 
@article{
author = "Tadić, Milutin",
year = "2014",
abstract = "Mount Athos uses Byzantine time system, where hours are counted from sunset. Setting the clock to Eastern European Time is done with tables printed in the church calendar every year. Having determined that these tables correspond to Athens, this paper calculates tables for Hilandar Monastery, which is very important for the history of timekeeping of the Serbs. Mount Athos monasteries are concentrated in a small area, differences in local times are negligible, and so they can all use the Hilandar table., Na Svetoj Gori se koristi vizantijski časovni sistem u kome se časovi odbrojavaju od zalaska sunca. Podešavanje časovnika na osnovu istočnoevropskog vremena vrši se pomoću tablica koje se svake godine štampaju u crkvenim kalendarima. Nakon što je utvrđeno da te tablice odgovaraju Atini, u ovom radu su izračunate tablice za Hilandar, manastir koji je vrlo bitan za istoriju merenja vremena kod Srba. Svetogorski manastiri su koncentrisani na malom prostoru, razlike u lokalnim vremenima su zanemarljive, pa svi oni mogu koristiti hilandarske tablice.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Beograd",
journal = "Zbornik radova - Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu",
title = "Byzantine time system of the Serbian monastery Hilandar: And the whole Mount Athos, Vizantijski časovni sistem srpskog manastira Hilandar - i cele Svete Gore",
number = "62",
pages = "121-144",
doi = "10.5937/zrgfub1462121T",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_656"
}
Tadić, M.. (2014). Byzantine time system of the Serbian monastery Hilandar: And the whole Mount Athos. in Zbornik radova - Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu
Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Beograd.(62), 121-144.
https://doi.org/10.5937/zrgfub1462121T
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_656
Tadić M. Byzantine time system of the Serbian monastery Hilandar: And the whole Mount Athos. in Zbornik radova - Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu. 2014;(62):121-144.
doi:10.5937/zrgfub1462121T
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_656 .
Tadić, Milutin, "Byzantine time system of the Serbian monastery Hilandar: And the whole Mount Athos" in Zbornik radova - Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, no. 62 (2014):121-144,
https://doi.org/10.5937/zrgfub1462121T .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_656 .
1

Mathematical-geographical analysis of orientation of church of the Holy Cross in Nin

Tadić, Milutin

(Srpska akademija nauka i umetnosti SANU - Geografski institut 'Jovan Cvijić', Beograd, 2014)

TY - JOUR
AU - Tadić, Milutin
PY - 2014
UR - https://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/621
PB - Srpska akademija nauka i umetnosti SANU - Geografski institut 'Jovan Cvijić', Beograd
T2 - Zbornik radova Geografskog instituta "Jovan Cvijić", SANU
T1 - Mathematical-geographical analysis of orientation of church of the Holy Cross in Nin
VL - 64
IS - 3
SP - 253
EP - 265
DO - 10.2298/IJGI1403253T
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_621
ER - 
@article{
author = "Tadić, Milutin",
year = "2014",
publisher = "Srpska akademija nauka i umetnosti SANU - Geografski institut 'Jovan Cvijić', Beograd",
journal = "Zbornik radova Geografskog instituta "Jovan Cvijić", SANU",
title = "Mathematical-geographical analysis of orientation of church of the Holy Cross in Nin",
volume = "64",
number = "3",
pages = "253-265",
doi = "10.2298/IJGI1403253T",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_621"
}
Tadić, M.. (2014). Mathematical-geographical analysis of orientation of church of the Holy Cross in Nin. in Zbornik radova Geografskog instituta "Jovan Cvijić", SANU
Srpska akademija nauka i umetnosti SANU - Geografski institut 'Jovan Cvijić', Beograd., 64(3), 253-265.
https://doi.org/10.2298/IJGI1403253T
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_621
Tadić M. Mathematical-geographical analysis of orientation of church of the Holy Cross in Nin. in Zbornik radova Geografskog instituta "Jovan Cvijić", SANU. 2014;64(3):253-265.
doi:10.2298/IJGI1403253T
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_621 .
Tadić, Milutin, "Mathematical-geographical analysis of orientation of church of the Holy Cross in Nin" in Zbornik radova Geografskog instituta "Jovan Cvijić", SANU, 64, no. 3 (2014):253-265,
https://doi.org/10.2298/IJGI1403253T .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_621 .

Orientation of the monastery churches of Ovčar-Kablar gorge (the Republic of Serbia)

Tadić, Milutin; Petrović, Aleksandar S.; Veselinović, Ratomir

(Srpsko geografsko društvo, Beograd, 2013)

TY - JOUR
AU - Tadić, Milutin
AU - Petrović, Aleksandar S.
AU - Veselinović, Ratomir
PY - 2013
UR - https://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/559
AB - Ovčar-Kablar gorge is after Fruška Gora Mountain the area with the largest number of old Serbian monasteries. This paper analyzes church orientation of all nine monasteries of the gorge from mathematical-geographical point of view, focusing on the churches of six monasteries that originate from the so called extended Middle Ages. Of these six churches only the axis of the Church of the Holy Trinity is directed exactly to the equinoctial east. Considering the means and methods that the chief architect could use, the orientation of monastery church of Vavedenje ('Presentation of Mary') with the aberration of only 4° can be also regarded as accurate. Moreover, this aberration could be the consequence of a mistake made by the chief architect about the date of equinox, which is also the case with the aberration of the monastery church of Sretenje ('Presentation of Our Lord'). The axis of the monastery church of Blagoveštenje ('Annunciation') is approximately directed to the point of the sunrise of summer solstice. Only the axis of the monastery church of Nikolje ('St Nicholas'), the oldest in the group of six of conditionally medieval churches, is out of the eastern sector of the horizon i.e. only this axis is not oriented in accordance with the ideal-type church rule.
AB - Posle Fruške Gore, Ovčarsko-kablarska klisura jeste prostor najveće koncentracije starih srpskih manastira. U radu je sa matematičko-geografskog stanovišta analizirana orijentacija crkava svih devet tamošnjih manastira, sa težištem na crkve šest manastira koje potiču iz tzv. produženog srednjeg veka. Od njih šest, tačno ka ravnodnevačkom istoku usmerena je samo osa crkve Sv. Trojice. Uzimajući u obzir sredstva i metode koje je mogao koristiti protomajstor, tačnom se može smatrati i orijentacija crkve manastira Vavedenje čiji je otklon samo 4°. Taj otklon mogao je biti i posledica proto-majstorove zablude o datumu ravnodnevice, isto kao i otklon ose crkve manastira Sretenja. Osa crkve manstira Blagoveštenja usmerena je približno ka tački izlaska sunca letnjeg soslsticijuma. Od šest uslovno srednjovekovnih crkava, samo se osa crkve manastira Nikolje, najstarije u toj grupi, nalazi van istočnog sektora horizonta, tj. jedina ona nije orijentisana u skladu idealtipskim crkvenim pravilom.
PB - Srpsko geografsko društvo, Beograd
T2 - Glasnik Srpskog geografskog društva
T1 - Orientation of the monastery churches of Ovčar-Kablar gorge (the Republic of Serbia)
T1 - Orijentacija crkava manastira ovčarsko-kablarske klisure (Republika Srbija)
VL - 93
IS - 1
SP - 35
EP - 50
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_559
ER - 
@article{
author = "Tadić, Milutin and Petrović, Aleksandar S. and Veselinović, Ratomir",
year = "2013",
abstract = "Ovčar-Kablar gorge is after Fruška Gora Mountain the area with the largest number of old Serbian monasteries. This paper analyzes church orientation of all nine monasteries of the gorge from mathematical-geographical point of view, focusing on the churches of six monasteries that originate from the so called extended Middle Ages. Of these six churches only the axis of the Church of the Holy Trinity is directed exactly to the equinoctial east. Considering the means and methods that the chief architect could use, the orientation of monastery church of Vavedenje ('Presentation of Mary') with the aberration of only 4° can be also regarded as accurate. Moreover, this aberration could be the consequence of a mistake made by the chief architect about the date of equinox, which is also the case with the aberration of the monastery church of Sretenje ('Presentation of Our Lord'). The axis of the monastery church of Blagoveštenje ('Annunciation') is approximately directed to the point of the sunrise of summer solstice. Only the axis of the monastery church of Nikolje ('St Nicholas'), the oldest in the group of six of conditionally medieval churches, is out of the eastern sector of the horizon i.e. only this axis is not oriented in accordance with the ideal-type church rule., Posle Fruške Gore, Ovčarsko-kablarska klisura jeste prostor najveće koncentracije starih srpskih manastira. U radu je sa matematičko-geografskog stanovišta analizirana orijentacija crkava svih devet tamošnjih manastira, sa težištem na crkve šest manastira koje potiču iz tzv. produženog srednjeg veka. Od njih šest, tačno ka ravnodnevačkom istoku usmerena je samo osa crkve Sv. Trojice. Uzimajući u obzir sredstva i metode koje je mogao koristiti protomajstor, tačnom se može smatrati i orijentacija crkve manastira Vavedenje čiji je otklon samo 4°. Taj otklon mogao je biti i posledica proto-majstorove zablude o datumu ravnodnevice, isto kao i otklon ose crkve manastira Sretenja. Osa crkve manstira Blagoveštenja usmerena je približno ka tački izlaska sunca letnjeg soslsticijuma. Od šest uslovno srednjovekovnih crkava, samo se osa crkve manastira Nikolje, najstarije u toj grupi, nalazi van istočnog sektora horizonta, tj. jedina ona nije orijentisana u skladu idealtipskim crkvenim pravilom.",
publisher = "Srpsko geografsko društvo, Beograd",
journal = "Glasnik Srpskog geografskog društva",
title = "Orientation of the monastery churches of Ovčar-Kablar gorge (the Republic of Serbia), Orijentacija crkava manastira ovčarsko-kablarske klisure (Republika Srbija)",
volume = "93",
number = "1",
pages = "35-50",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_559"
}
Tadić, M., Petrović, A. S.,& Veselinović, R.. (2013). Orientation of the monastery churches of Ovčar-Kablar gorge (the Republic of Serbia). in Glasnik Srpskog geografskog društva
Srpsko geografsko društvo, Beograd., 93(1), 35-50.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_559
Tadić M, Petrović AS, Veselinović R. Orientation of the monastery churches of Ovčar-Kablar gorge (the Republic of Serbia). in Glasnik Srpskog geografskog društva. 2013;93(1):35-50.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_559 .
Tadić, Milutin, Petrović, Aleksandar S., Veselinović, Ratomir, "Orientation of the monastery churches of Ovčar-Kablar gorge (the Republic of Serbia)" in Glasnik Srpskog geografskog društva, 93, no. 1 (2013):35-50,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_559 .

Direction of ancient orthodox churches in the Republic of Serbia north from the Sava and the Danube

Tadić, Milutin; Nešić, Ivana

(Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Beograd, 2013)

TY - JOUR
AU - Tadić, Milutin
AU - Nešić, Ivana
PY - 2013
UR - https://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/546
AB - This article presents the results of a mathematical-geographical analysis of the direction of ancient Orthodox churches in the Republic of Serbia north from the Sava and the Danube. These are medieval churches, or churches erected on the foundations of medieval churches, most of which katholikons, concentrated on the slopes of Fruška gora ('the Serbian Athos'). The main axes of all analysed churches (a total of 23) are located in the east sector of the horizon, i.e. they were all built according to the rule dictating that a church axis should be directed towards 'the rising sun'. The axes of four churches could not be directed towards the rising sun (towards the rising sun on the physical horizon). The axes of three churches are directed towards the equinox East, while the axes of the others, with one exception only, deviate towards NE (among which two with solstice direction). Based on the observed general deviation towards NE, it can be assumed that the church axes were directed, on their founding, towards the rising sun in spring, mostly around Annunciation.
AB - U članku su izloženi rezultati matematičko-geografske analize orijentacije starih pravoslavnih crkava u Republici Srbiji severno od Save i Dunava. To su srednjovekovne crkve, ili crkve podignute na mestu srednjovekovnih, uglavnom katolikoni, koncetrisane na padinama Fruške Gore ('Srpski Atos'). Glavne ose svih analiziranih crkava (ukupno 23) nalaze se u istočnom sektoru horizonta, tj. sve su izgrađene u skladu sa pravilom koje propisuje da bi osa crkve trebala biti usmerena 'ka izlasku sunca'. Ose četiri crkve nisu mogle biti usmerene prema izlazećem suncu (prema izlasku sunca na fizičkom horizontu). Ose tri crkve usmerene su ka ravnodnevačkom istoku, dok su ose ostalih, samo sa jednim izuzetkom, otklonjene ka NE (među njima dve sa solsticijskom orijentacijom). Na osnovu uočenog opšteg otklona ka NE, može se pretpostaviti da su ose crkava pri zasnivanju usmeravane ka izlazećem suncu na proleće, pretežno oko Blagovesti.
PB - Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Beograd
T2 - Zbornik radova - Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu
T1 - Direction of ancient orthodox churches in the Republic of Serbia north from the Sava and the Danube
T1 - Orijentacija starih pravoslavnih crkava u Republici Srbiji severno od Save i Dunava
IS - 61
SP - 103
EP - 126
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_546
ER - 
@article{
author = "Tadić, Milutin and Nešić, Ivana",
year = "2013",
abstract = "This article presents the results of a mathematical-geographical analysis of the direction of ancient Orthodox churches in the Republic of Serbia north from the Sava and the Danube. These are medieval churches, or churches erected on the foundations of medieval churches, most of which katholikons, concentrated on the slopes of Fruška gora ('the Serbian Athos'). The main axes of all analysed churches (a total of 23) are located in the east sector of the horizon, i.e. they were all built according to the rule dictating that a church axis should be directed towards 'the rising sun'. The axes of four churches could not be directed towards the rising sun (towards the rising sun on the physical horizon). The axes of three churches are directed towards the equinox East, while the axes of the others, with one exception only, deviate towards NE (among which two with solstice direction). Based on the observed general deviation towards NE, it can be assumed that the church axes were directed, on their founding, towards the rising sun in spring, mostly around Annunciation., U članku su izloženi rezultati matematičko-geografske analize orijentacije starih pravoslavnih crkava u Republici Srbiji severno od Save i Dunava. To su srednjovekovne crkve, ili crkve podignute na mestu srednjovekovnih, uglavnom katolikoni, koncetrisane na padinama Fruške Gore ('Srpski Atos'). Glavne ose svih analiziranih crkava (ukupno 23) nalaze se u istočnom sektoru horizonta, tj. sve su izgrađene u skladu sa pravilom koje propisuje da bi osa crkve trebala biti usmerena 'ka izlasku sunca'. Ose četiri crkve nisu mogle biti usmerene prema izlazećem suncu (prema izlasku sunca na fizičkom horizontu). Ose tri crkve usmerene su ka ravnodnevačkom istoku, dok su ose ostalih, samo sa jednim izuzetkom, otklonjene ka NE (među njima dve sa solsticijskom orijentacijom). Na osnovu uočenog opšteg otklona ka NE, može se pretpostaviti da su ose crkava pri zasnivanju usmeravane ka izlazećem suncu na proleće, pretežno oko Blagovesti.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Beograd",
journal = "Zbornik radova - Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu",
title = "Direction of ancient orthodox churches in the Republic of Serbia north from the Sava and the Danube, Orijentacija starih pravoslavnih crkava u Republici Srbiji severno od Save i Dunava",
number = "61",
pages = "103-126",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_546"
}
Tadić, M.,& Nešić, I.. (2013). Direction of ancient orthodox churches in the Republic of Serbia north from the Sava and the Danube. in Zbornik radova - Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu
Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Beograd.(61), 103-126.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_546
Tadić M, Nešić I. Direction of ancient orthodox churches in the Republic of Serbia north from the Sava and the Danube. in Zbornik radova - Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu. 2013;(61):103-126.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_546 .
Tadić, Milutin, Nešić, Ivana, "Direction of ancient orthodox churches in the Republic of Serbia north from the Sava and the Danube" in Zbornik radova - Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, no. 61 (2013):103-126,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_546 .

Orientation of medieval churches of Morava school

Tadić, Milutin; Gavrić, Gordana

(Srpsko geografsko društvo, Beograd, 2012)

TY - JOUR
AU - Tadić, Milutin
AU - Gavrić, Gordana
PY - 2012
UR - https://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/531
AB - In this paper we present the mathematical and topographic analysis of orientation of the most significant churches (11) of Morava school, the last style in architecture of medieval Serbia whose executors were chief architects. The deviation from equinox East of the main axis of each church and the dates when the Sun rises on the physical horizon, in the extension of the main axis, have been calculated. These were the dates when the church could have been oriented towards the rising Sun. This possibility has been ruled out for four churches. As for the other churches, the matching of the mentioned dates with the patron's days wasn't established. The churches in monasteries Ljubostinja and Kalenic are oriented with astronomical precision towards equinox East, an admirable fact considering the tools available to the builders. Rade Borovic, the only chief architect who put his signature on his work, was the chief architect of Ljubostinja.
AB - U radu je izvršena matematičko-geografska i topografska analiza orijentacije najznačajnijih crkava (11) moravske škole, poslednjeg stila srpske srednjovekovne arhitekture čiji su nosioci srpski protomajstori. Izmerena su odstupanja ose svake crkve od ravnodnevačkog istoka i izračunati datumi u kojima sunce izlazi na fizičkom horizontu, u produžetku te ose. To su dani kada je crkva mogla biti orijentisana prema izlazećem suncu. Za četiri crkve isključena je takva mogućnost, a kod ostalih nije ustanovljeno poklapanje pomenutih datuma sa danima posvećenim njihovim patronima. Crkve manastira Ljubostinja i Kalenić orijentisane su astronomski tačno prema ravnodnevačkom istoku, što je vredno divljenja, s obzirom na jednostavnost pomagala sa kojima su tadašnji graditelji raspolagali. Protomajstor prve bio je Rade Borović, jedini srpski protomajstor za koga znamo da je potpisao svoj rad.
PB - Srpsko geografsko društvo, Beograd
T2 - Glasnik Srpskog geografskog društva
T1 - Orientation of medieval churches of Morava school
T1 - Orijentacija srednjovekovnih srpskih crkava Moravske škole
VL - 92
IS - 1
SP - 185
EP - 202
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_531
ER - 
@article{
author = "Tadić, Milutin and Gavrić, Gordana",
year = "2012",
abstract = "In this paper we present the mathematical and topographic analysis of orientation of the most significant churches (11) of Morava school, the last style in architecture of medieval Serbia whose executors were chief architects. The deviation from equinox East of the main axis of each church and the dates when the Sun rises on the physical horizon, in the extension of the main axis, have been calculated. These were the dates when the church could have been oriented towards the rising Sun. This possibility has been ruled out for four churches. As for the other churches, the matching of the mentioned dates with the patron's days wasn't established. The churches in monasteries Ljubostinja and Kalenic are oriented with astronomical precision towards equinox East, an admirable fact considering the tools available to the builders. Rade Borovic, the only chief architect who put his signature on his work, was the chief architect of Ljubostinja., U radu je izvršena matematičko-geografska i topografska analiza orijentacije najznačajnijih crkava (11) moravske škole, poslednjeg stila srpske srednjovekovne arhitekture čiji su nosioci srpski protomajstori. Izmerena su odstupanja ose svake crkve od ravnodnevačkog istoka i izračunati datumi u kojima sunce izlazi na fizičkom horizontu, u produžetku te ose. To su dani kada je crkva mogla biti orijentisana prema izlazećem suncu. Za četiri crkve isključena je takva mogućnost, a kod ostalih nije ustanovljeno poklapanje pomenutih datuma sa danima posvećenim njihovim patronima. Crkve manastira Ljubostinja i Kalenić orijentisane su astronomski tačno prema ravnodnevačkom istoku, što je vredno divljenja, s obzirom na jednostavnost pomagala sa kojima su tadašnji graditelji raspolagali. Protomajstor prve bio je Rade Borović, jedini srpski protomajstor za koga znamo da je potpisao svoj rad.",
publisher = "Srpsko geografsko društvo, Beograd",
journal = "Glasnik Srpskog geografskog društva",
title = "Orientation of medieval churches of Morava school, Orijentacija srednjovekovnih srpskih crkava Moravske škole",
volume = "92",
number = "1",
pages = "185-202",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_531"
}
Tadić, M.,& Gavrić, G.. (2012). Orientation of medieval churches of Morava school. in Glasnik Srpskog geografskog društva
Srpsko geografsko društvo, Beograd., 92(1), 185-202.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_531
Tadić M, Gavrić G. Orientation of medieval churches of Morava school. in Glasnik Srpskog geografskog društva. 2012;92(1):185-202.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_531 .
Tadić, Milutin, Gavrić, Gordana, "Orientation of medieval churches of Morava school" in Glasnik Srpskog geografskog društva, 92, no. 1 (2012):185-202,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_531 .

Solstice orientation of the St Nicholas' Church monastery Studenica, Serbia

Tadić, Milutin; Anđelić, Sava

(Srpska akademija nauka i umetnosti SANU - Geografski institut 'Jovan Cvijić', Beograd, 2012)

TY - JOUR
AU - Tadić, Milutin
AU - Anđelić, Sava
PY - 2012
UR - https://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/490
AB - St Nicholas’ Church of the Serbian monastery Studenica was erected in 13th century, before 1230. This is a modest one-nave building with an entrance on the west and the apse on the east side. In order to explain a large deviation of the longitudinal axis of the church from the southeast direction, the following has been done: 1) deviation of the longitudinal axis of the church from the east direction (24o to the NE) was accurately measured; 2) a corresponding sector of true horizon of the church was constructed in the orthographic transverse map projection; 3) the position of the point where ends the line of observation in the vertical axis of the church and the position of the point of actual Sunrise of Summer Solstice were determined topographically on the true horizon. Since the distance between these points is about 1.5o, it can be said that the protomaster probably founded the Church St Nicholas on the basis of Summer Solstice. A direct check made on 21st of June, 2011 confirmed the accuracy of the applied method.
PB - Srpska akademija nauka i umetnosti SANU - Geografski institut 'Jovan Cvijić', Beograd
T2 - Zbornik radova Geografskog instituta "Jovan Cvijić", SANU
T1 - Solstice orientation of the St Nicholas' Church monastery Studenica, Serbia
VL - 62
IS - 1
SP - 1
EP - 9
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_490
ER - 
@article{
author = "Tadić, Milutin and Anđelić, Sava",
year = "2012",
abstract = "St Nicholas’ Church of the Serbian monastery Studenica was erected in 13th century, before 1230. This is a modest one-nave building with an entrance on the west and the apse on the east side. In order to explain a large deviation of the longitudinal axis of the church from the southeast direction, the following has been done: 1) deviation of the longitudinal axis of the church from the east direction (24o to the NE) was accurately measured; 2) a corresponding sector of true horizon of the church was constructed in the orthographic transverse map projection; 3) the position of the point where ends the line of observation in the vertical axis of the church and the position of the point of actual Sunrise of Summer Solstice were determined topographically on the true horizon. Since the distance between these points is about 1.5o, it can be said that the protomaster probably founded the Church St Nicholas on the basis of Summer Solstice. A direct check made on 21st of June, 2011 confirmed the accuracy of the applied method.",
publisher = "Srpska akademija nauka i umetnosti SANU - Geografski institut 'Jovan Cvijić', Beograd",
journal = "Zbornik radova Geografskog instituta "Jovan Cvijić", SANU",
title = "Solstice orientation of the St Nicholas' Church monastery Studenica, Serbia",
volume = "62",
number = "1",
pages = "1-9",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_490"
}
Tadić, M.,& Anđelić, S.. (2012). Solstice orientation of the St Nicholas' Church monastery Studenica, Serbia. in Zbornik radova Geografskog instituta "Jovan Cvijić", SANU
Srpska akademija nauka i umetnosti SANU - Geografski institut 'Jovan Cvijić', Beograd., 62(1), 1-9.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_490
Tadić M, Anđelić S. Solstice orientation of the St Nicholas' Church monastery Studenica, Serbia. in Zbornik radova Geografskog instituta "Jovan Cvijić", SANU. 2012;62(1):1-9.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_490 .
Tadić, Milutin, Anđelić, Sava, "Solstice orientation of the St Nicholas' Church monastery Studenica, Serbia" in Zbornik radova Geografskog instituta "Jovan Cvijić", SANU, 62, no. 1 (2012):1-9,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_490 .

Churches of the Raška School: Monumental landmarks (a mathematical-geographical view on the direction of churches of the Raška school)

Tadić, Milutin

(Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Beograd, 2012)

TY - JOUR
AU - Tadić, Milutin
PY - 2012
UR - https://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/466
AB - The article presents the results of research on the direction of seventeen of the most notable churches of the Raška School on the territory of the Republic of Serbia, five of which are on UNESCO's World Heritage List. The azimuths of the main axis of each of these churches was measured and the dates were established when the sun rose in that direction on the physical horizon. With a single exception (the catholicon of Žiča Monastery), the main axes of all the churches lie in the eastern sector of the horizon. In nine churches the deviation of equinox East is ±60, while two of the churches (St. Achilles and the catholicon at Sopoćani Monastery), from a mathematical-geographical viewpoint, are ideally directed. No correlation was found between the direction of the churches and the points of sunrise on the days dedicated to the churches' patron saints.
AB - Članak prikazuje rezultate istraživanja orijentacije sedamnaest najpoznatijih crkava raške škole u Republici Srbiji, od kojih se pet nalazi na Uneskovoj listi Svetske baštine. Izmeren je azimut glavne ose svake od njih, i određeni datumi kada sunce izlazi u tom pravcu na fizičkom horizontu. Sa jednim izuzetkom (katolikon manastira Žiča), ose svih crkava leže u istočnom sektoru horizonta. Kod devet crkava odstupanje od ravnodnevačkog istoka kreće se u granicama ±6°, a dve crkve (Sv. Ahilej i katolikon Sopoćana), sa matematičkogeografskog stanovišta, idealno su orijentisane. Nije uočena veza između orijentacije crkava i tačaka izlaska sunca u dane koji su posvećeni njihovim patronima.
PB - Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Beograd
T2 - Zbornik radova - Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu
T1 - Churches of the Raška School: Monumental landmarks (a mathematical-geographical view on the direction of churches of the Raška school)
T1 - Crkve raške škole - monumentalni orijentiri (matematičko-geografski pogled na orijentaciju crkava raške škole)
IS - 60
SP - 193
EP - 204
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_466
ER - 
@article{
author = "Tadić, Milutin",
year = "2012",
abstract = "The article presents the results of research on the direction of seventeen of the most notable churches of the Raška School on the territory of the Republic of Serbia, five of which are on UNESCO's World Heritage List. The azimuths of the main axis of each of these churches was measured and the dates were established when the sun rose in that direction on the physical horizon. With a single exception (the catholicon of Žiča Monastery), the main axes of all the churches lie in the eastern sector of the horizon. In nine churches the deviation of equinox East is ±60, while two of the churches (St. Achilles and the catholicon at Sopoćani Monastery), from a mathematical-geographical viewpoint, are ideally directed. No correlation was found between the direction of the churches and the points of sunrise on the days dedicated to the churches' patron saints., Članak prikazuje rezultate istraživanja orijentacije sedamnaest najpoznatijih crkava raške škole u Republici Srbiji, od kojih se pet nalazi na Uneskovoj listi Svetske baštine. Izmeren je azimut glavne ose svake od njih, i određeni datumi kada sunce izlazi u tom pravcu na fizičkom horizontu. Sa jednim izuzetkom (katolikon manastira Žiča), ose svih crkava leže u istočnom sektoru horizonta. Kod devet crkava odstupanje od ravnodnevačkog istoka kreće se u granicama ±6°, a dve crkve (Sv. Ahilej i katolikon Sopoćana), sa matematičkogeografskog stanovišta, idealno su orijentisane. Nije uočena veza između orijentacije crkava i tačaka izlaska sunca u dane koji su posvećeni njihovim patronima.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Beograd",
journal = "Zbornik radova - Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu",
title = "Churches of the Raška School: Monumental landmarks (a mathematical-geographical view on the direction of churches of the Raška school), Crkve raške škole - monumentalni orijentiri (matematičko-geografski pogled na orijentaciju crkava raške škole)",
number = "60",
pages = "193-204",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_466"
}
Tadić, M.. (2012). Churches of the Raška School: Monumental landmarks (a mathematical-geographical view on the direction of churches of the Raška school). in Zbornik radova - Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu
Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Beograd.(60), 193-204.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_466
Tadić M. Churches of the Raška School: Monumental landmarks (a mathematical-geographical view on the direction of churches of the Raška school). in Zbornik radova - Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu. 2012;(60):193-204.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_466 .
Tadić, Milutin, "Churches of the Raška School: Monumental landmarks (a mathematical-geographical view on the direction of churches of the Raška school)" in Zbornik radova - Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, no. 60 (2012):193-204,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_466 .

Sundial at the fortification Hrusia (Serbian monastery Chilandar, Holy Mountain Athos)

Tadić, Milutin

(Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Beograd, 2011)

TY - JOUR
AU - Tadić, Milutin
PY - 2011
UR - https://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/420
AB - The paper analyses a 1993 photograph of marble slab taken in front of the entrance to the harbour of the mediaeval fortification Hrusia which dates from 1302, the property of the Serbian monastery Chilandar on Mt. Athos. The slab is now dug under a pile of broken rocks from parts of a demolished wall, and it is inaccessible to direct verification of the assumption that it is 'a kind of sundial'. Based on the analysis it is highly likely that it is an old Greek sundial, which is today in its secondary position. The finding is of importance as it is the first old Greek or Byzantine sundial discovered on the Holy Mountain.
AB - U radu je analizirana fotografija iz 1993. godine snimljena ispred ulaza u pristanište srednjovekovnog utvrđenja Hrusija iz 1302. godine, koje pripada srpskom manastiru Hilandar na Svetoj Gori. Ploča je danas zatrpana kamenjem dela obrušenog zida i nedostupna za direktnu proveru pretpostavke da se radi o 'nekoj vrsti sunčanog časovnika'. Nakon posredne analize sa dosta verovatnoće može se pretpostaviti da se radi o starogrčkom sunčanom časovniku koji je danas u sekundarnom položaju. Nalaz je značajan zbog toga što je to prvi starogrčki ili vizantijski sunčani časovnik pronađen na Svetoj Gori.
PB - Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Beograd
T2 - Zbornik radova - Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu
T1 - Sundial at the fortification Hrusia (Serbian monastery Chilandar, Holy Mountain Athos)
T1 - Sunčani časovnik utvrđenja Hrusija (srpski manastir Hilandar, Sveta Gora)
IS - 59
SP - 281
EP - 290
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_420
ER - 
@article{
author = "Tadić, Milutin",
year = "2011",
abstract = "The paper analyses a 1993 photograph of marble slab taken in front of the entrance to the harbour of the mediaeval fortification Hrusia which dates from 1302, the property of the Serbian monastery Chilandar on Mt. Athos. The slab is now dug under a pile of broken rocks from parts of a demolished wall, and it is inaccessible to direct verification of the assumption that it is 'a kind of sundial'. Based on the analysis it is highly likely that it is an old Greek sundial, which is today in its secondary position. The finding is of importance as it is the first old Greek or Byzantine sundial discovered on the Holy Mountain., U radu je analizirana fotografija iz 1993. godine snimljena ispred ulaza u pristanište srednjovekovnog utvrđenja Hrusija iz 1302. godine, koje pripada srpskom manastiru Hilandar na Svetoj Gori. Ploča je danas zatrpana kamenjem dela obrušenog zida i nedostupna za direktnu proveru pretpostavke da se radi o 'nekoj vrsti sunčanog časovnika'. Nakon posredne analize sa dosta verovatnoće može se pretpostaviti da se radi o starogrčkom sunčanom časovniku koji je danas u sekundarnom položaju. Nalaz je značajan zbog toga što je to prvi starogrčki ili vizantijski sunčani časovnik pronađen na Svetoj Gori.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Beograd",
journal = "Zbornik radova - Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu",
title = "Sundial at the fortification Hrusia (Serbian monastery Chilandar, Holy Mountain Athos), Sunčani časovnik utvrđenja Hrusija (srpski manastir Hilandar, Sveta Gora)",
number = "59",
pages = "281-290",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_420"
}
Tadić, M.. (2011). Sundial at the fortification Hrusia (Serbian monastery Chilandar, Holy Mountain Athos). in Zbornik radova - Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu
Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Beograd.(59), 281-290.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_420
Tadić M. Sundial at the fortification Hrusia (Serbian monastery Chilandar, Holy Mountain Athos). in Zbornik radova - Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu. 2011;(59):281-290.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_420 .
Tadić, Milutin, "Sundial at the fortification Hrusia (Serbian monastery Chilandar, Holy Mountain Athos)" in Zbornik radova - Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, no. 59 (2011):281-290,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_420 .

Mathematical-geographical intention in orienting mediaeval churches of the Serbian monastery Gradac

Tadić, Milutin; Petrović, Aleksandar S.

(Srpsko geografsko društvo, Beograd, 2011)

TY - JOUR
AU - Tadić, Milutin
AU - Petrović, Aleksandar S.
PY - 2011
UR - https://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/419
AB - The subject of the paper is an exact analysis of the orientation of the Serbian monastery churches: the Church of the Virgin Mary (13th century), St. Nicholas' Church (13th century), and an early Christian church (6th century). The paper determines the azimuth of parallel axes in churches, and then the aberrations of those axes from the equinoctial east are interpreted. Under assumption that the axes were directed towards the rising sun, it was surmised that the early Christian church's patron saint could be St. John the Baptist, that the Church of the Virgin Mary was founded on Annunciation day to which it is dedicated, and that St. Nicholas' Church is oriented in accordance with the rule ('toward the sunrise') even though its axis deviates from the equinoctial east by 41° degrees.
AB - Tema rada jeste egzaktna analiza orijentacije crkava srpskog manastira Gradac: Bogorodičine crkve (13. vek), crkve sv. Nikole (13. vek) i ranohrišćanske crkve (6. vek). U radu su određeni azimuti uzdužnih osa crkava, a zatim su protumačeni otkloni tih osa od ravnodnevačkog istoka. Pod pretpostavkom da su ose usmeravane prema izlazećem suncu, zaključeno je da bi patron ranohrišćanske crkve mogao biti sv. Jovan Krstitelj, da je Bogorodičina crkva zasnovana na praznik Blagovesti kojem je i posvećena, a da je crkva sv. Nikole orijentisana u skladu sa pravilom ('prema izlasku sunca') iako je njena osa otklonjena 41° od ravnodnevačkog istoka.
PB - Srpsko geografsko društvo, Beograd
T2 - Glasnik Srpskog geografskog društva
T1 - Mathematical-geographical intention in orienting mediaeval churches of the Serbian monastery Gradac
T1 - Matematičko-geografski smisao orijentacije srednjovekovnih crkava srpskog manastira Gradac
VL - 91
IS - 4
SP - 141
EP - 158
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_419
ER - 
@article{
author = "Tadić, Milutin and Petrović, Aleksandar S.",
year = "2011",
abstract = "The subject of the paper is an exact analysis of the orientation of the Serbian monastery churches: the Church of the Virgin Mary (13th century), St. Nicholas' Church (13th century), and an early Christian church (6th century). The paper determines the azimuth of parallel axes in churches, and then the aberrations of those axes from the equinoctial east are interpreted. Under assumption that the axes were directed towards the rising sun, it was surmised that the early Christian church's patron saint could be St. John the Baptist, that the Church of the Virgin Mary was founded on Annunciation day to which it is dedicated, and that St. Nicholas' Church is oriented in accordance with the rule ('toward the sunrise') even though its axis deviates from the equinoctial east by 41° degrees., Tema rada jeste egzaktna analiza orijentacije crkava srpskog manastira Gradac: Bogorodičine crkve (13. vek), crkve sv. Nikole (13. vek) i ranohrišćanske crkve (6. vek). U radu su određeni azimuti uzdužnih osa crkava, a zatim su protumačeni otkloni tih osa od ravnodnevačkog istoka. Pod pretpostavkom da su ose usmeravane prema izlazećem suncu, zaključeno je da bi patron ranohrišćanske crkve mogao biti sv. Jovan Krstitelj, da je Bogorodičina crkva zasnovana na praznik Blagovesti kojem je i posvećena, a da je crkva sv. Nikole orijentisana u skladu sa pravilom ('prema izlasku sunca') iako je njena osa otklonjena 41° od ravnodnevačkog istoka.",
publisher = "Srpsko geografsko društvo, Beograd",
journal = "Glasnik Srpskog geografskog društva",
title = "Mathematical-geographical intention in orienting mediaeval churches of the Serbian monastery Gradac, Matematičko-geografski smisao orijentacije srednjovekovnih crkava srpskog manastira Gradac",
volume = "91",
number = "4",
pages = "141-158",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_419"
}
Tadić, M.,& Petrović, A. S.. (2011). Mathematical-geographical intention in orienting mediaeval churches of the Serbian monastery Gradac. in Glasnik Srpskog geografskog društva
Srpsko geografsko društvo, Beograd., 91(4), 141-158.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_419
Tadić M, Petrović AS. Mathematical-geographical intention in orienting mediaeval churches of the Serbian monastery Gradac. in Glasnik Srpskog geografskog društva. 2011;91(4):141-158.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_419 .
Tadić, Milutin, Petrović, Aleksandar S., "Mathematical-geographical intention in orienting mediaeval churches of the Serbian monastery Gradac" in Glasnik Srpskog geografskog društva, 91, no. 4 (2011):141-158,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_419 .

Mathematical-geographical analysis of the orientation of St John's church of the Studenica monastery

Tadić, Milutin; Petrović, Aleksandar S.

(Srpska akademija nauka i umetnosti SANU - Geografski institut 'Jovan Cvijić', Beograd, 2011)

TY - JOUR
AU - Tadić, Milutin
AU - Petrović, Aleksandar S.
PY - 2011
UR - https://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/406
AB - Considering the fact that ecclesiastical rules do not precisely say that a church must be directed 'to the East' or 'to sunrise', it should always be checked if there is a connection between the orientation of a church and geometry of the Sun. In this paper, such examination is performed on the example of the church of St. John (the 13th century), one of four churches of the Studenica monastery, in the following way: 1) using gnomon method, the azimuth of the main longitudinal axis of the church is measured; 2) the altitude above the horizon of the point in which the extended axis of the church touches the true horizon is determined by cartometry; 3) the most probable dates when the Sun rises at that point are determined: May 7th according to Gregorian calendar, or April 30th according to Julian calendar, in the 13th century. The applied method is described in details and it can be applied for the analysis of the orientation of any other medieval church. This method can determine the time when the church was founded, as well as the fact if the church is original, or possibly erected on the foundations of some older sacral object.
PB - Srpska akademija nauka i umetnosti SANU - Geografski institut 'Jovan Cvijić', Beograd
T2 - Zbornik radova Geografskog instituta "Jovan Cvijić", SANU
T1 - Mathematical-geographical analysis of the orientation of St John's church of the Studenica monastery
VL - 61
IS - 1
SP - 1
EP - 11
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_406
ER - 
@article{
author = "Tadić, Milutin and Petrović, Aleksandar S.",
year = "2011",
abstract = "Considering the fact that ecclesiastical rules do not precisely say that a church must be directed 'to the East' or 'to sunrise', it should always be checked if there is a connection between the orientation of a church and geometry of the Sun. In this paper, such examination is performed on the example of the church of St. John (the 13th century), one of four churches of the Studenica monastery, in the following way: 1) using gnomon method, the azimuth of the main longitudinal axis of the church is measured; 2) the altitude above the horizon of the point in which the extended axis of the church touches the true horizon is determined by cartometry; 3) the most probable dates when the Sun rises at that point are determined: May 7th according to Gregorian calendar, or April 30th according to Julian calendar, in the 13th century. The applied method is described in details and it can be applied for the analysis of the orientation of any other medieval church. This method can determine the time when the church was founded, as well as the fact if the church is original, or possibly erected on the foundations of some older sacral object.",
publisher = "Srpska akademija nauka i umetnosti SANU - Geografski institut 'Jovan Cvijić', Beograd",
journal = "Zbornik radova Geografskog instituta "Jovan Cvijić", SANU",
title = "Mathematical-geographical analysis of the orientation of St John's church of the Studenica monastery",
volume = "61",
number = "1",
pages = "1-11",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_406"
}
Tadić, M.,& Petrović, A. S.. (2011). Mathematical-geographical analysis of the orientation of St John's church of the Studenica monastery. in Zbornik radova Geografskog instituta "Jovan Cvijić", SANU
Srpska akademija nauka i umetnosti SANU - Geografski institut 'Jovan Cvijić', Beograd., 61(1), 1-11.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_406
Tadić M, Petrović AS. Mathematical-geographical analysis of the orientation of St John's church of the Studenica monastery. in Zbornik radova Geografskog instituta "Jovan Cvijić", SANU. 2011;61(1):1-11.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_406 .
Tadić, Milutin, Petrović, Aleksandar S., "Mathematical-geographical analysis of the orientation of St John's church of the Studenica monastery" in Zbornik radova Geografskog instituta "Jovan Cvijić", SANU, 61, no. 1 (2011):1-11,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_406 .

A mathematical and geographical analysis of the orientation of two early Christian churches in Serbia

Tadić, Milutin; Gavrić, Gordana

(Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Beograd, 2011)

TY - JOUR
AU - Tadić, Milutin
AU - Gavrić, Gordana
PY - 2011
UR - https://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/404
AB - Among many medieval sacral edifices there are numerous churches built in old cult sites. In such cases where the medieval churches were preceded by the early Christian churches it is interesting to observe the differences or similarities in their orientation. In order to approach this systematically, it is necessary to start with the analyses of the longitudinal axes of certain Christian basilicas. For this occasion, we have chosen two churches, one in the valley of the river Gradac near Valjevo (6th century) and the other just under the peak, of Kopaonik, in Nebeske Stolice (5th/6th century) on the Kopaonik. Thus, the subject of this paper is the exact analysis of the orientation of the cited edifices. The church located in the valley of the river Gradac has been pretty accurately oriented in the west-eastern direction, with the altar naturally facing the east. Since it is positioned atop a rocky cliff, with the eastern and western part of the horizon completely hidden, it is clear that the builder was unable to follow the sunrise or the sunset, during the laying of the foundation, the builder couldn't be guided by the sunrise or the sunset, but he had to be familiar with the exact methods of orientation. The longitudinal axis of the basilica in Nebeske Stolice, on Kopaonik, is positioned fairly accurately and faces sunset during the summer solstice. As the basilica is positioned on a plateau with an altitude of nearly 1793m, the eastern part of the horizon is completely exposed. This allowed the builder to lay the foundation of the church visually during the dawn of the summer solstice Other than this possibility, the builder had another, in case he didn't want or couldn't wait for that exact day, and that would be the possibility of determining the direction via the geometric method, using analemma.
AB - Među mnogim sakralnim srednjovekovnim građevinama brojne su one koje su podignute na starim kultnim mestima. U slučajevima kada srednjovekovnim crkvama prethode ranohrišćanske, zanimljivo je pratiti razlike ili podudarnosti u njihovim orijentacijama. Da bi se takvim analizama pristupilo sistematično, neophodno je poći od analize orijentacija uzdužnih osa pojedinih ranohrišćanskih bazilika. Za ovu priliku izabrali smo dve, jednu u dolini reke Gradac kod Valjeva (6. vek) i drugu pod samim vrhom Kopaonika, na Nebeskim stolicama (5/6 vek). Predmet ovog rada je, dakle, egzaktna analiza orijentacija navedenih objekata. Crkva u dolini reke Gradac je sa dosta tačnosti orijentisana u pravcu zapad-istok, sa oltarom na istoku, naravno. Pošto je smeštena na kamenom grebenu, sa potpuno zaklonjenim istočnim i zapadnim delom horizonta, graditelj se prilikom postavljanja temelja nije mogao upravljati prema izlasku ili zalasku sunca, već je morao poznavati egzaktne metode orijentacije. Uzdužna osa bazilike na Nebeskim stolicama, na Kopoaniku, usmerena je dosta tačno ka tački izlaska sunca letnjeg solsticijuma. Pošto se nalazi na zaravnjenoj platformi na blizu 1 793 m nadmorske visine ima potpuno otrkiven istočni deo horizonta, što graditelju otvara mogućnost vizuelnog utemeljenja crkve u zoru letnjeg solsticijuma. Pored ove mogućnosti, graditelj je imao i drugu, u slučaju da nije želeo ili mogao da sačeka baš taj dan, a to je mogućnost određivanja pravca geometrijskom metodom, pomoću analeme.
PB - Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Beograd
T2 - Zbornik radova - Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu
T1 - A mathematical and geographical analysis of the orientation of two early Christian churches in Serbia
T1 - Matematičko-geografska analiza orijentacije dve ranohrišćanske crkve u Srbiji
IS - 59
SP - 223
EP - 234
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_404
ER - 
@article{
author = "Tadić, Milutin and Gavrić, Gordana",
year = "2011",
abstract = "Among many medieval sacral edifices there are numerous churches built in old cult sites. In such cases where the medieval churches were preceded by the early Christian churches it is interesting to observe the differences or similarities in their orientation. In order to approach this systematically, it is necessary to start with the analyses of the longitudinal axes of certain Christian basilicas. For this occasion, we have chosen two churches, one in the valley of the river Gradac near Valjevo (6th century) and the other just under the peak, of Kopaonik, in Nebeske Stolice (5th/6th century) on the Kopaonik. Thus, the subject of this paper is the exact analysis of the orientation of the cited edifices. The church located in the valley of the river Gradac has been pretty accurately oriented in the west-eastern direction, with the altar naturally facing the east. Since it is positioned atop a rocky cliff, with the eastern and western part of the horizon completely hidden, it is clear that the builder was unable to follow the sunrise or the sunset, during the laying of the foundation, the builder couldn't be guided by the sunrise or the sunset, but he had to be familiar with the exact methods of orientation. The longitudinal axis of the basilica in Nebeske Stolice, on Kopaonik, is positioned fairly accurately and faces sunset during the summer solstice. As the basilica is positioned on a plateau with an altitude of nearly 1793m, the eastern part of the horizon is completely exposed. This allowed the builder to lay the foundation of the church visually during the dawn of the summer solstice Other than this possibility, the builder had another, in case he didn't want or couldn't wait for that exact day, and that would be the possibility of determining the direction via the geometric method, using analemma., Među mnogim sakralnim srednjovekovnim građevinama brojne su one koje su podignute na starim kultnim mestima. U slučajevima kada srednjovekovnim crkvama prethode ranohrišćanske, zanimljivo je pratiti razlike ili podudarnosti u njihovim orijentacijama. Da bi se takvim analizama pristupilo sistematično, neophodno je poći od analize orijentacija uzdužnih osa pojedinih ranohrišćanskih bazilika. Za ovu priliku izabrali smo dve, jednu u dolini reke Gradac kod Valjeva (6. vek) i drugu pod samim vrhom Kopaonika, na Nebeskim stolicama (5/6 vek). Predmet ovog rada je, dakle, egzaktna analiza orijentacija navedenih objekata. Crkva u dolini reke Gradac je sa dosta tačnosti orijentisana u pravcu zapad-istok, sa oltarom na istoku, naravno. Pošto je smeštena na kamenom grebenu, sa potpuno zaklonjenim istočnim i zapadnim delom horizonta, graditelj se prilikom postavljanja temelja nije mogao upravljati prema izlasku ili zalasku sunca, već je morao poznavati egzaktne metode orijentacije. Uzdužna osa bazilike na Nebeskim stolicama, na Kopoaniku, usmerena je dosta tačno ka tački izlaska sunca letnjeg solsticijuma. Pošto se nalazi na zaravnjenoj platformi na blizu 1 793 m nadmorske visine ima potpuno otrkiven istočni deo horizonta, što graditelju otvara mogućnost vizuelnog utemeljenja crkve u zoru letnjeg solsticijuma. Pored ove mogućnosti, graditelj je imao i drugu, u slučaju da nije želeo ili mogao da sačeka baš taj dan, a to je mogućnost određivanja pravca geometrijskom metodom, pomoću analeme.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Beograd",
journal = "Zbornik radova - Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu",
title = "A mathematical and geographical analysis of the orientation of two early Christian churches in Serbia, Matematičko-geografska analiza orijentacije dve ranohrišćanske crkve u Srbiji",
number = "59",
pages = "223-234",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_404"
}
Tadić, M.,& Gavrić, G.. (2011). A mathematical and geographical analysis of the orientation of two early Christian churches in Serbia. in Zbornik radova - Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu
Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Beograd.(59), 223-234.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_404
Tadić M, Gavrić G. A mathematical and geographical analysis of the orientation of two early Christian churches in Serbia. in Zbornik radova - Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu. 2011;(59):223-234.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_404 .
Tadić, Milutin, Gavrić, Gordana, "A mathematical and geographical analysis of the orientation of two early Christian churches in Serbia" in Zbornik radova - Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, no. 59 (2011):223-234,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_404 .

Orientation of the Church of the Virgin of the Studenica Monastery

Tadić, Milutin; Babić, Saša

(Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Beograd, 2010)

TY - JOUR
AU - Tadić, Milutin
AU - Babić, Saša
PY - 2010
UR - https://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/368
AB - The article describes gnomonic method used for checking the orientation of the longitudinal axis of the Virgin Mary Church of the Studenica Monastery. Founded deviation was approximately 5°. The method is simple and can be used for checking the orientation of any church.
AB - U radu je opisana gnomonska metoda kojom je proverena orijentacija uzdužne ose Bogorodičine crkve manastira Studenice. Ustanovljeno je odstupanje je oko 5°. Metoda je jednostavna i može se primeniti za proveru orijentacije bilo koje druge crkve.
PB - Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Beograd
T2 - Zbornik radova - Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu
T1 - Orientation of the Church of the Virgin of the Studenica Monastery
T1 - Orijentacija Bogorodičine crkve manastira Studenice
IS - 58
SP - 1
EP - 10
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_368
ER - 
@article{
author = "Tadić, Milutin and Babić, Saša",
year = "2010",
abstract = "The article describes gnomonic method used for checking the orientation of the longitudinal axis of the Virgin Mary Church of the Studenica Monastery. Founded deviation was approximately 5°. The method is simple and can be used for checking the orientation of any church., U radu je opisana gnomonska metoda kojom je proverena orijentacija uzdužne ose Bogorodičine crkve manastira Studenice. Ustanovljeno je odstupanje je oko 5°. Metoda je jednostavna i može se primeniti za proveru orijentacije bilo koje druge crkve.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Beograd",
journal = "Zbornik radova - Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu",
title = "Orientation of the Church of the Virgin of the Studenica Monastery, Orijentacija Bogorodičine crkve manastira Studenice",
number = "58",
pages = "1-10",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_368"
}
Tadić, M.,& Babić, S.. (2010). Orientation of the Church of the Virgin of the Studenica Monastery. in Zbornik radova - Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu
Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Beograd.(58), 1-10.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_368
Tadić M, Babić S. Orientation of the Church of the Virgin of the Studenica Monastery. in Zbornik radova - Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu. 2010;(58):1-10.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_368 .
Tadić, Milutin, Babić, Saša, "Orientation of the Church of the Virgin of the Studenica Monastery" in Zbornik radova - Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, no. 58 (2010):1-10,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_368 .

Van der Grintenova projekcija, ili - šta učenicima reći o školskoj zidnoj karti sveta

Tadić, Milutin

(Srpsko geografsko društvo, Beograd, 2010)

TY - JOUR
AU - Tadić, Milutin
PY - 2010
UR - https://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/390
AB - U sklopu geografskog seminara 'Efikasnija upotreba karte i grafikona u nastavi geografije' koji je u organizaciji Zavoda za udžbenike iz Beograda održan u Beogradu 2009. i u Kruševcu 2010. godine, održao sam predavanje pod naslovom 'Van der Grintenova projekcija, ili - šta učenicima reći o školskoj zidnoj karti sveta'. U direktnom razgovoru ili tipskim upitnicima, slušaoci su predavanje ocenili kao korisno. S obzirom na pozitivnu ocenu, kao i na okolnost da je seminar bio dostupan malom broju profesora i nastavnika geografije, predavanje sam pod istim naslovom priredio iza čitaoce 'Globusa'.
PB - Srpsko geografsko društvo, Beograd
T2 - Globus
T1 - Van der Grintenova projekcija, ili - šta učenicima reći o školskoj zidnoj karti sveta
VL - 41
IS - 35
SP - 175
EP - 184
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_390
ER - 
@article{
author = "Tadić, Milutin",
year = "2010",
abstract = "U sklopu geografskog seminara 'Efikasnija upotreba karte i grafikona u nastavi geografije' koji je u organizaciji Zavoda za udžbenike iz Beograda održan u Beogradu 2009. i u Kruševcu 2010. godine, održao sam predavanje pod naslovom 'Van der Grintenova projekcija, ili - šta učenicima reći o školskoj zidnoj karti sveta'. U direktnom razgovoru ili tipskim upitnicima, slušaoci su predavanje ocenili kao korisno. S obzirom na pozitivnu ocenu, kao i na okolnost da je seminar bio dostupan malom broju profesora i nastavnika geografije, predavanje sam pod istim naslovom priredio iza čitaoce 'Globusa'.",
publisher = "Srpsko geografsko društvo, Beograd",
journal = "Globus",
title = "Van der Grintenova projekcija, ili - šta učenicima reći o školskoj zidnoj karti sveta",
volume = "41",
number = "35",
pages = "175-184",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_390"
}
Tadić, M.. (2010). Van der Grintenova projekcija, ili - šta učenicima reći o školskoj zidnoj karti sveta. in Globus
Srpsko geografsko društvo, Beograd., 41(35), 175-184.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_390
Tadić M. Van der Grintenova projekcija, ili - šta učenicima reći o školskoj zidnoj karti sveta. in Globus. 2010;41(35):175-184.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_390 .
Tadić, Milutin, "Van der Grintenova projekcija, ili - šta učenicima reći o školskoj zidnoj karti sveta" in Globus, 41, no. 35 (2010):175-184,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_390 .

Humor u nastavi geografije

Tadić, Milutin

(Srpsko geografsko društvo, Beograd, 2009)

TY - JOUR
AU - Tadić, Milutin
PY - 2009
UR - https://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/291
PB - Srpsko geografsko društvo, Beograd
T2 - Globus
T1 - Humor u nastavi geografije
VL - 40
IS - 34
SP - 151
EP - 160
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_291
ER - 
@article{
author = "Tadić, Milutin",
year = "2009",
publisher = "Srpsko geografsko društvo, Beograd",
journal = "Globus",
title = "Humor u nastavi geografije",
volume = "40",
number = "34",
pages = "151-160",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_291"
}
Tadić, M.. (2009). Humor u nastavi geografije. in Globus
Srpsko geografsko društvo, Beograd., 40(34), 151-160.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_291
Tadić M. Humor u nastavi geografije. in Globus. 2009;40(34):151-160.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_291 .
Tadić, Milutin, "Humor u nastavi geografije" in Globus, 40, no. 34 (2009):151-160,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_291 .

Strip u nastavi geografije

Tadić, Milutin

(Srpsko geografsko društvo, Beograd, 2008)

TY - JOUR
AU - Tadić, Milutin
PY - 2008
UR - https://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/288
AB - U prošlom broju 'Globusa' objavljen je prilog o crtanom humoru u nastavi geografije. Ovog puta biće reči o stripovima koji su tesno povezani sa crtanim humorom. Obrazloženje je isto: u geografskim udžbenicima i priručnicima koje sam pisao, ili u čijem sam pisanju i ilustrovanju učestovao, shvatao sam strip kao granu umetnosti i rado koristio kao jedno od pedagoških sredstava. .
PB - Srpsko geografsko društvo, Beograd
T2 - Globus
T1 - Strip u nastavi geografije
VL - 39
IS - 33
SP - 207
EP - 214
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_288
ER - 
@article{
author = "Tadić, Milutin",
year = "2008",
abstract = "U prošlom broju 'Globusa' objavljen je prilog o crtanom humoru u nastavi geografije. Ovog puta biće reči o stripovima koji su tesno povezani sa crtanim humorom. Obrazloženje je isto: u geografskim udžbenicima i priručnicima koje sam pisao, ili u čijem sam pisanju i ilustrovanju učestovao, shvatao sam strip kao granu umetnosti i rado koristio kao jedno od pedagoških sredstava. .",
publisher = "Srpsko geografsko društvo, Beograd",
journal = "Globus",
title = "Strip u nastavi geografije",
volume = "39",
number = "33",
pages = "207-214",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_288"
}
Tadić, M.. (2008). Strip u nastavi geografije. in Globus
Srpsko geografsko društvo, Beograd., 39(33), 207-214.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_288
Tadić M. Strip u nastavi geografije. in Globus. 2008;39(33):207-214.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_288 .
Tadić, Milutin, "Strip u nastavi geografije" in Globus, 39, no. 33 (2008):207-214,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_288 .

Sun above compass card on middle geographical latitude of Serbia (φ=44°)

Tadić, Milutin

(Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Beograd, 2008)

TY - JOUR
AU - Tadić, Milutin
PY - 2008
UR - https://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/266
AB - The work contains calculation of moments of Sun's passing through chosen verticals (above the compass card of 16 parts), and of solar altitudes at that moments, on mid-latitude of Serbia (φ = 44°). The work ends with total and average annual values of the main verticals and rhumbs.
AB - U radu su određeni trenuci prolaska sunca kroz izabrane vertikale (nad 16-delnom ružom kopmasa), i visine sunca u tim trenucima, na srednjoj geografskoj širini Srbije (φ = 44°). Na kraju su date ukupne i prosečne godišnje vrednosti za glavne vertikale i rumbove.
PB - Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Beograd
T2 - Zbornik radova - Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu
T1 - Sun above compass card on middle geographical latitude of Serbia (φ=44°)
T1 - Sunce nad ružom kompasa na srednjoj geografskoj širini Srbije (φ = 44°)
IS - 56
SP - 25
EP - 32
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_266
ER - 
@article{
author = "Tadić, Milutin",
year = "2008",
abstract = "The work contains calculation of moments of Sun's passing through chosen verticals (above the compass card of 16 parts), and of solar altitudes at that moments, on mid-latitude of Serbia (φ = 44°). The work ends with total and average annual values of the main verticals and rhumbs., U radu su određeni trenuci prolaska sunca kroz izabrane vertikale (nad 16-delnom ružom kopmasa), i visine sunca u tim trenucima, na srednjoj geografskoj širini Srbije (φ = 44°). Na kraju su date ukupne i prosečne godišnje vrednosti za glavne vertikale i rumbove.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Beograd",
journal = "Zbornik radova - Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu",
title = "Sun above compass card on middle geographical latitude of Serbia (φ=44°), Sunce nad ružom kompasa na srednjoj geografskoj širini Srbije (φ = 44°)",
number = "56",
pages = "25-32",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_266"
}
Tadić, M.. (2008). Sun above compass card on middle geographical latitude of Serbia (φ=44°). in Zbornik radova - Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu
Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Beograd.(56), 25-32.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_266
Tadić M. Sun above compass card on middle geographical latitude of Serbia (φ=44°). in Zbornik radova - Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu. 2008;(56):25-32.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_266 .
Tadić, Milutin, "Sun above compass card on middle geographical latitude of Serbia (φ=44°)" in Zbornik radova - Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, no. 56 (2008):25-32,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_266 .

Mathematical-geographical position of Montenegro

Tadić, Milutin

(Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Beograd, 2007)

TY - JOUR
AU - Tadić, Milutin
PY - 2007
UR - https://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/201
AB - Mathematical-geographical position of a territory is given by determining the field of geographical coordinate net in which it fits without remnants. Percentage ratio of a territory surface and surface of correspondent field of geographical net can be named field fill. Mathematical-geographical position of the given territory is completely determined connecting corresponding day geometry (duration of the daytime, twilight, daylight and night) to its field of geographical net.
AB - Matematičko-geografski položaj teritorije dobija se određivanjem polja geografske koordinatne mreže u koji se ta teritorija uklapa bez ostataka. Procentualni odnos površine teritorije i površine odgovarajućeg polja geografske mreže može se nazvati popunjenošću polja. Matematičko-geografski položaj date teritorije u potpunosti je određen dovođenjem u vezu odgovarajuće geometrije dana (trajanjem obdanice, sumraka, svetla i tame) sa datim poljem geografske mreže.
PB - Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Beograd
T2 - Zbornik radova - Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu
T1 - Mathematical-geographical position of Montenegro
T1 - Matematičko-geografski položaj Crne Gore
IS - 55
SP - 55
EP - 64
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_201
ER - 
@article{
author = "Tadić, Milutin",
year = "2007",
abstract = "Mathematical-geographical position of a territory is given by determining the field of geographical coordinate net in which it fits without remnants. Percentage ratio of a territory surface and surface of correspondent field of geographical net can be named field fill. Mathematical-geographical position of the given territory is completely determined connecting corresponding day geometry (duration of the daytime, twilight, daylight and night) to its field of geographical net., Matematičko-geografski položaj teritorije dobija se određivanjem polja geografske koordinatne mreže u koji se ta teritorija uklapa bez ostataka. Procentualni odnos površine teritorije i površine odgovarajućeg polja geografske mreže može se nazvati popunjenošću polja. Matematičko-geografski položaj date teritorije u potpunosti je određen dovođenjem u vezu odgovarajuće geometrije dana (trajanjem obdanice, sumraka, svetla i tame) sa datim poljem geografske mreže.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Beograd",
journal = "Zbornik radova - Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu",
title = "Mathematical-geographical position of Montenegro, Matematičko-geografski položaj Crne Gore",
number = "55",
pages = "55-64",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_201"
}
Tadić, M.. (2007). Mathematical-geographical position of Montenegro. in Zbornik radova - Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu
Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Beograd.(55), 55-64.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_201
Tadić M. Mathematical-geographical position of Montenegro. in Zbornik radova - Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu. 2007;(55):55-64.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_201 .
Tadić, Milutin, "Mathematical-geographical position of Montenegro" in Zbornik radova - Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, no. 55 (2007):55-64,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_201 .

Crtani humor u nastavi geografije

Tadić, Milutin

(Srpsko geografsko društvo, Beograd, 2007)

TY - JOUR
AU - Tadić, Milutin
PY - 2007
UR - https://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/196
AB - U svim udžbenicima i priručnicima koje sam pisao, ili u čijem sam pisanju i ilustrovanju učestvovao, uvek se nalazi i poneki kvadrat prigodnog crtanog humora. Najbolji primer za to je knjižica "Geografija 5 - priručnik za nastavnike" (Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2002) koja je ilustrovana isključivo kvadratima crtanog humora. To, kao i činjenica da ranije crtanog humora u našoj geografskoj udžbeničkoj literaturi nije bilo, daje mi za pravo da kažem par reči na tu temu.
PB - Srpsko geografsko društvo, Beograd
T2 - Globus
T1 - Crtani humor u nastavi geografije
VL - 38
IS - 32
SP - 147
EP - 152
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_196
ER - 
@article{
author = "Tadić, Milutin",
year = "2007",
abstract = "U svim udžbenicima i priručnicima koje sam pisao, ili u čijem sam pisanju i ilustrovanju učestvovao, uvek se nalazi i poneki kvadrat prigodnog crtanog humora. Najbolji primer za to je knjižica "Geografija 5 - priručnik za nastavnike" (Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2002) koja je ilustrovana isključivo kvadratima crtanog humora. To, kao i činjenica da ranije crtanog humora u našoj geografskoj udžbeničkoj literaturi nije bilo, daje mi za pravo da kažem par reči na tu temu.",
publisher = "Srpsko geografsko društvo, Beograd",
journal = "Globus",
title = "Crtani humor u nastavi geografije",
volume = "38",
number = "32",
pages = "147-152",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_196"
}
Tadić, M.. (2007). Crtani humor u nastavi geografije. in Globus
Srpsko geografsko društvo, Beograd., 38(32), 147-152.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_196
Tadić M. Crtani humor u nastavi geografije. in Globus. 2007;38(32):147-152.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_196 .
Tadić, Milutin, "Crtani humor u nastavi geografije" in Globus, 38, no. 32 (2007):147-152,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_196 .